hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise M506 - Ta ut og sett på plass: Kontrollpanel (M506x)

Innføring
Dette dokumentet beskriver prosedyren for å fjerne og bytte ut kontrollpanelet på M506x.
Før du utfører service
Slå av skriveren
 • Koble fra strømledningen.
    advarsel:
  For å unngå skade på skriveren slår du den av, venter 30 sekunder og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på skriveren.
Bruk tabellen nedenfor til å identifisere riktig delenummer for skriveren. Gå til www.hp.com/buy/parts for å bestille delen.
Delenummer for kontrollpanel (M506x)
B5L24-67903
Kontrollpanel (M506x) med instruksjonsveiledning
Nødvendige verktøy
  merknad:
En skrutrekker med reversibelt håndtak leveres med dette settet.
 • Liten bladskrutrekker.
 • #2 Phillips-skrutrekker med magnetisk spiss.
Etter å ha utført service
Slå på skriveren
 • Koble til strømledningen.
 • Bruk strømbryteren til å slå på.
Test etter service
Forsikre deg om at skriveren initialiseres til en Klar-tilstand.
Bla i menyene på skriverens kontrollpanel, og skriv deretter ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren fungerer på riktig måte.
Trinn 1: Ta ut kontrollpanelet (M506x)
 1. Vipp kontrollpanelet helt opp.
  Figur : Vipp kontrollpanelet oppover
 2. Bruk den lille bladskrutrekkeren som følger med settet til å løsne dekselet over skruene på kontrollpanelet, og fjern deretter dekselet.
    merknad:
  Skrutrekkeren har et skaft som kan snus. Bare trekk skaftet ut av håndtaket og sett det tilbake med ønsket ende ut.
  Figur : Fjern dekselet
 3. Bruk den lille Phillips-skrutrekkeren som følger med settet til å fjerne de to skruene (bildeforklaring 1).
    merknad:
  Lagre skruene på et trygt sted der de ikke kan falle inn i skriveren.
  Figur : Fjern to skruer
 4. Snu kontrollpanelet (bilde 1) for å få tilgang til undersiden.
  Figur : Snu kontrollpanelet
 5. Koble fra én HDMI-kabel (bildeforklaring 1), én kontakt (bildeforklaring 2), og fjern deretter kontrollpanelet.
  Figur : Fjern kontrollpanelet
Trinn 2: Pakk ut det nye kontrollpanelet
Pakk ut reservedelen.
  merknad:
HP anbefaler at defekte deler avhendes på forsvarlig vis.
  merknad:
Ikke glem å fjerne beskyttelsesfilmen på berøringsskjermen til det nye kontrollpanelet.
Resirkulering og utpakking
Figur : Resirkulering og utpakking
Trinn 3: Sette på plass kontrollpanelet (506x)
 1. Koble til én HDMI-kabel (bildeforklaring 1) og én kontakt (bildeforklaring 2).
  Figur : Koble til kablene
 2. Installer tappene (bildeforklaring 1) på fremsiden av kontrollpanelet i sporene (bildeforklaring 2) på skriverens øvre deksel.
  Figur : Installer kontrollpanelet
 3. Rotér kontrollpanelbasen ned på skriveren.
  Figur : Rotér kontrollpanelbasen ned
 4. Bruk den lille Phillips-skrutrekkeren som følger med settet til å skru inn to skruer (bildeforklaring 1).
  Figur : Sett inn to skruer
 5. Plassér skruedekselet i sporene på det øvre dekselet (bildetekst 1), og rotér deretter dekslet ned (bildetekst 2) for å installere det.
    merknad:
  Trykk dekselet godt ned for å kontrollere at tappene (bildetekst 3) klikker på plass.
  Figur : Monter dekselet

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...