hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - Fjerning og utbytting: Valgfri separasjonsvalseenhet for skuff 3

Innføring
Dette dokumentet beskriver hvordan du tar ut og setter på plass separasjonsvalseenheten (500-arks mater).
Før du utfører service
Slå av skriveren
 • Koble fra strømledningen.
    advarsel:
  For å unngå skade på skriveren slår du den av, venter 30 sekunder og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på skriveren.
Bruk tabellen nedenfor til å identifisere riktig delenummer for skriveren. Gå til www.hp.com/buy/parts for å bestille delen.
Delenummer for separasjonsvalseenheten (550-arks mater)
RM2-5745-000CN
Separasjonsvalseenhet (550-arks mater)
Nødvendige verktøy
 • Ingen spesielle verktøy er nødvendige for å installere dette settet.
Etter å ha utført service
Slå på skriveren
 • Koble til strømledningen.
 • Bruk strømbryteren til å slå på.
Test etter service
Forsikre deg om at skriveren initialiseres til en Klar-tilstand.
Skriv ut en side fra tilbehøret for å kontrollere at tilbehøret fungerer som det skal.
Trinn 1: Ta ut skuff 3
 1. Trekk skuffen rett ut av skriveren til den stopper.
  Figur : Trekk skuffen ut av skriveren
 2. Løft opp fremre del av skuffen så vidt for å løsne den, og ta deretter skuffen ut av tilbehøret ved å trekke den ut.
  Figur : Løsne og fjerne skuffen
Trinn 2: Fjern separasjonsvalseenheten (valgfri skuff 3)
 1. Trykk på låsespaken (bildeforklaring 1), og løsne deretter separasjonsvalseenheten ved å trekke den rett opp.
  Figur : Løsne enheten
 2. Fjern enheten.
  Figur : Fjern enheten
Trinn 3: Pakk ut reserveenheten
Pakk ut reservedelen.
  merknad:
HP anbefaler at defekte deler avhendes på forsvarlig vis.
Resirkulering og utpakking
Figur : Resirkulering og utpakking
Trinn 4: Installer separasjonsvalseenheten (valgfri skuff 3)
 1. Sett enheten på plass i sporene i kassetten.
  Figur : Sett på plass enheten
 2. Trykk separasjonsvalseenheten rett ned til den klikker på plass.
  Figur : Løsne enheten
Trinn 5: Installer skuff 3
 1. Hold skuffen litt i vinkel, juster sidene av skuffen slik at de er på linje med skinnene i tilbehøret, og skyv deretter skuffen delvis inn i tilbehøret.
  Figur : Sett inn skuffen
 2. Lukk skuffen ved å skyve den rett inn i tilbehøret.
  Figur : Lukk skuffen

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...