hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - Fjerning og utbytting: 250-arks innskuff

Innføring

Dette dokumentet beskriver hvordan du tar ut og setter inn skuff 2.

Før du utfører service

Slå av skriveren
 • Koble fra strømledningen.
    advarsel:
  For å unngå skade på skriveren slår du den av, venter 30 sekunder og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på skriveren.
Bruk tabellen nedenfor til å identifisere riktig delenummer for skriveren. Gå til www.hp.com/buy/parts for å bestille delen.
Delenummer for skuff 2
RM2-5392-000CN
Kassettenheten (skuff 2)

Nødvendige verktøy

 • Ingen spesielle verktøy er nødvendige for å fjerne denne delen.

Etter å ha utført service

Slå på skriveren
 • Koble til strømledningen.
 • Bruk strømbryteren til å slå på.

Test etter service

Forsikre deg om at skriveren initialiseres til en Klar-tilstand.
Skriv ut en konfigurasjonsside (fra skuff 2) for å kontrollere at skriveren fungerer som den skal.

Trinn 1: Ta ut skuff 2

 1. Ta ut skuffen ved å trekke den rett ut av skriveren.
  Figur : Ta ut skuffen

Trinn 2: Pakk ut reserveenheten

Pakk ut reservedelen.
merknad:
HP anbefaler at defekte deler avhendes på forsvarlig vis.
Resirkulering og utpakking
Figur : Resirkulering og utpakking

Trinn 3: Installer skuff 2

 1. Sett skuffen inn ved å skyve den rett inn i skriveren.
  Figur : Sett inn skuffen

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...