hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro - Lagre utskriftsjobber på skriveren for å skrive ut senere eller privat

Innføring

Denne delen forklarer fremgangsmåter for å opprette og skrive ut dokumenter som er lagret på skriveren. Disse jobbene kan bli skrevet ut på et senere tidspunkt eller privat.

Før du begynner

Jobblagringsfunksjonen har følgende krav:
 • En dedikert USB 2.0-lagringsenhet med minst 16 GB ledig plass må være installert i bakre verts-USB. Denne USB-lagringsenheten inneholder jobblager-jobbene som sendes til skriveren. Hvis denne USB-lagringsenhet fjernes fra skriveren, deaktiveres jobblagringsfunksjonen.
 • Hvis du bruker en HP Universal Print Driver (UPD), må du bruke UPD versjon 5.9.0 eller høyere.

Konfigurere skriveren for jobblagring

Fullfør følgende prosesser for å aktivere jobblagringsfunksjonen på skriveren.

Trinn 1: Installere USB-flashstasjonen

 1. Finn den bakre verts-USB-porten.
  merknad:
  Den bakre verts-USB-porten er tildekket på enkelte modeller. Fjern dekselet på den bakre verts-USB-porten før du fortsetter.
 2. Sett inn USB-flashstasjonen i den bakre verts-USB-porten.
  Figur : Sett USB-stasjonen i USB-porten på baksiden av skriveren
  Kontrollpanelet viser meldingen Trykk på OK for å formatere USB-stasjonen for jobblagring.
 3. Trykk på OK-knappen, og følg deretter instruksjonene på kontrollpanelet for å fullføre prosedyren

Trinn to: Oppdater skriverdriveren

Oppdater skriverdriveren i Windows
 1. Klikk på Start-knappen, og klikk deretter på Enheter og skrivere.
 2. Høyreklikk på navnet til HP-skriveren, og velg deretter Skriveregenskaper.
 3. I dialogboksen Egenskaper velger du Enhetsinnstillinger-kategorien.
 4. Velg Oppdater nå, og klikk deretter på OK. Skriverdriveren oppdateres.
Den oppdaterte skriverdriveren vil inneholde kategorien Jobblagring.

Opprette en lagret jobb (Windows)

Lagre jobber på USB-flashstasjonen for privat eller forsinket utskrift.
merknad:
Skriverdriveren ser kanskje annerledes ut enn den som er på bildet, men handlingene er de samme.
 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet.
 2. Velg skriveren fra listen over skrivere, og velg deretter Egenskaper eller Preferanser (navnet varierer for forskjellige programmer).
  merknad:
  Navnet på knappen varierer for ulike programmer.
  merknad:
  Hvis du vil få tilgang til disse funksjonene fra en Windows 8- eller 8.1-startskjermapp, velger du Enheter, Utskrift og deretter skriveren.
  Figur : Dialogboksen Skriv ut
 3. Klikk på kategorien Jobblagring.
  Figur : Kategorien Jobblagring
 4. Velg alternativet Jobblagringsmodus.
  Modus
  Beskrivelse
  PIN-beskyttet
  Jobbsletting
  Prøveeksemplar og hold
  Skriv ut den første siden av et dokument for å kontrollere utskriftskvaliteten, og skriv deretter ut resten av dokumentet fra skriverens kontrollpanel
  Nei
  Automatisk etter at jobben er skrevet ut, eller når grensen for jobblagring er nådd.
  Personlig jobb
  Jobben skrives ikke ut før skriveren får beskjed om det via kontrollpanelet.
  I denne jobblagringsmodusen kan du velge ett av alternativene under Gjør jobb privat/sikker:
  • Hvis du gir jobben en PIN-kode, må du oppgi den aktuelle PIN-koden på kontrollpanelet.
  • Hvis du krypterer jobben, må du angi nødvendig passord via kontrollpanelet.
  Utskriftsjobben slettes fra minnet etter at den skrives ut, og går tapt hvis skriveren mister strømmen.
  Ja (valgfritt)
  Automatisk etter at jobben er skrevet ut, eller når grensen for jobblagring er nådd.
  Hurtigkopi
  Skriv ut ønsket antall eksemplarer av en jobb, og lagre deretter et eksemplar av jobben i skriverminnet, slik at du kan skrive den ut på nytt senere.
  Nei
  Manuelt
  Lagret jobb
  Lagre en jobb på en USB-flashstasjon, og gjør det mulig for andre brukere å skrive ut jobben når som helst.
  Ja (valgfritt)
  Manuelt
 5. Hvis du vil bruke et egendefinert brukernavn eller jobbnavn,klikker du på Egendefinert og deretter skriver du inn brukernavnet eller jobbnavnet.
  Velg hvilket alternativ som skal brukes hvis jobben har samme navn som en annen lagret jobb:
  • Bruk jobbnavn + (1–99): Legg til et unikt tall på slutten av jobbnavnet.
  • Bytt eksisterende fil: Overskriv den eksisterende lagrede jobben med den nye jobben.
 6. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Dokumentegenskaper. I dialogboksen Skriv ut klikker du på OK for å skrive ut jobben.

Skrive ut en lagret jobb

Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret på USB-flashstasjonen.
merknad:
Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til typen kontrollpanel.
1
Kontrollpanel med to linjer
2
Kontrollpanel med berøringsskjerm
Kontrollpaneler med to linjer
 1. Trykk på OK-knappen på kontrollpanelet.
 2. Bla til og velg Lagrede jobber.
 3. Velg et brukernavn fra listen over Jobbmapper. Det vises en liste over jobber som er lagret under det brukernavnet.
 4. Velg navnet på jobben. Hvis jobben er privat eller sikret, angir du PIN-koden når du blir bedt om det.
 5. Bruk piltastene for å velge Kopier, og trykk deretter på OK.
 6. Angi antall kopier, og trykk deretter på OK.
 7. Bruk piltastene for å velge Skriv ut, og trykk deretter på OK.
Kontrollpanel med berøringsskjerm
 1. Fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel blar du til Jobber-menyen vises. Trykk på Jobber-knappen , og åpne deretter menyen.
 2. Velg et brukernavn fra listen over Jobbmapper. Det vises en liste over jobber som er lagret under det brukernavnet.
 3. Velg navnet på jobben. Hvis jobben er privat eller kryptert,angir du PIN-koden eller passordet.
 4. Hvis du vil justere antall kopier, velger du Kopier, angir du antall kopier, og trykker deretter på OK-knappen.
 5. Trykk på Skriv ut for å skrive ut jobben.

Slette en lagret jobb

Når du sender en lagret jobb til skriverminnet, overskrives eventuelle tidligere jobber med samme bruker- og jobbnavn. Hvis skriverens minne er fullt, vises en Ikke mer minne-melding på skriverens kontrollpanel, og eksisterende lagrede jobber må slettes før flere utskriftsjobber kan lagres.
Bruk følgende fremgangsmåte for å slette en jobb som er lagret på USB-flashstasjonen.
merknad:
Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.
1
Kontrollpanel med to linjer
2
Kontrollpanel med berøringsskjerm
Kontrollpaneler med to linjer
 1. Trykk på OK-knappen på kontrollpanelet.
 2. Bla til og velg Lagrede jobber.
 3. Velg et brukernavn fra listen over Jobbmapper. Det vises en liste over jobber som er lagret under det brukernavnet.
 4. Velg navnet på jobben. Hvis jobben er privat eller sikret, angir du PIN-koden når du blir bedt om det.
 5. Bruk piltastene til å velge Slett, og trykk deretter på OK. Trykk på OK én gang til for å slette jobben.
Kontrollpanel med berøringsskjerm
 1. På startskjermbildet på skriverens kontrollpanel sveiper du til Jobber-menyen vises. Trykk på Jobber-ikonet for å åpne menyen.
 2. Velg et brukernavn fra listen over Jobbmapper. Det vises en liste over jobber som er lagret under det brukernavnet.
 3. Velg navnet på jobben. Hvis jobben er privat eller kryptert, angir du PIN-koden eller passordet.
 4. Velg Slett og deretter OK for å slette jobben.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...