hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - Fjerne fastkjørt papir i høyre deksel og varmeelementområdet

Fjerne fastkjørt papir i høyre deksel og varmeelementområdet

Bruk følgende fremgangsmåter for å se etter papir på alle tenkelige steder innenfor det høyre dekselet. Når det oppstår papirstopp, viser kontrollpanelet en animasjon som bidrar til å løse opp papirstoppen.
  forsiktig:
Varmeelementet kan være varmt mens skriveren er i bruk. Vent til varmeelementet er avkjølt før du tar på det.
 1. Løft utløseren på høyre deksel for å løsne det.
  Figur : Løft utløseren
 2. Åpne det høyre dekselet.
  Figur : Åpne høyre deksel
 3. Trekk fastkjørt papir forsiktig ut av inntaksområdet.
  Figur : Fjern det fastkjørte papiret
 4. Lukk dekselet til overføringsenheten.
  Figur : Lukk dekselet til overføringsenheten
 5. Skyv ned de grønne spakene for å løsne tilgangsdekselet.
  Figur : Trykk på de grønne spakene
 6. Trekk forsiktig ut eventuelt fastkjørt papir. Kontroller at du fjerner alle papirbiter hvis papiret rives.
  Figur : Fjern det fastkjørte papiret
 7. Lukk tilgangsdekselet og trekk ned overføringsenheten.
  Figur : Lukk tilgangsdekselet.
 8. Hvis du kan se papiret nederst på varmeelementet, kan du dra papiret forsiktig nedover for å fjerne det.
    forsiktig:
  Ikke ta på skummet på overføringsvalsen. Tilsmussing kan påvirke utskriftskvaliteten.
  Figur : Fjern det fastkjørte papiret
 9. Hvis papiret sitter fast i inngangen til utskuffen, kan du dra papiret forsiktig ut for å fjerne det.
  Figur : Fjern det fastkjørte papiret
 10. Det kan sitte fast papir inne i varmeelementet slik at du ikke kan se det. Ta tak i håndtakene på varmeelementet, løft det litt opp, og dra deretter rett ut for å fjerne varmeelementet.
    forsiktig:
  Varmeelementet kan være varmt mens skriveren er i bruk. Vent til varmeelementet er avkjølt før du tar på det.
  Figur : Fjern varmeelementet
 11. Åpne tilgangsdekselet. Hvis papir sitter fast inne i varmeelementet, kan du fjerne det ved å dra det forsiktig rett opp. Hvis papiret rives i stykker, må du fjerne alle papirbitene.
    forsiktig:
  Selv om hoveddelen på varmeelementet er avkjølt, kan det være at valsene på innsiden fremdeles er varme. Ikke ta på varmeelementets valser før de er avkjølte.
  Figur : Fjern det fastkjørte papiret
 12. Lukk tilgangsdekselet, og skyv varmeelementet helt inn i skriveren til det klikker på plass.
  Figur : Sett inn varmeelementet
 13. Kontroller om det er fastkjørt papir i tosidigbanen på innsiden av høyre deksel, og fjern eventuelt fastkjørt papir.
  Figur : Fjern det fastkjørte papiret
 14. Lukk det høyre dekselet.
  Figur : Lukk høyre deksel

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...