hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - Skifte ut tonerkassettene

Innføring

Følgende informasjon inneholder opplysninger om tonerkassetter for skriveren og fremgangsmåte for hvordan du erstatter dem.

Informasjon om tonerkassett

Skriveren viser når det er lite og svært lite igjen i en tonerkassett. Den faktiske gjenværende levetiden til tonerkassetten kan variere. Du bør ha en ny tonerkassett klar, slik at du kan skifte kassetten når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende.
Hvis du vil kjøpe tonerkassetter eller kontrollere hvilke tonerkassetter som er kompatible med skriveren, kan du gå til HP SureSupply via koblingen www.hp.com/go/suresupply. Bla til bunnen av siden, og kontroller at land/område er riktig.
Skriveren bruker fire farger og har én tonerkassett for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K). Tonerkassettene er på innsiden av frontdekselet.
Element
Beskrivelse
Kassettnummer
Delenummer
HP 508A svart original LaserJet-tonerkassett
Svart erstatningstonerkassett med standard kapasitet
508A
CF360A
HP 508X svart original LaserJet-tonerkassett med høy kapasitet
Svart erstatningstonerkassett med høy kapasitet
508X
CF360X
HP 508A cyan original LaserJet-tonerkassett
Cyan erstatningskassett med standardkapasitet
508A
CF361A
HP 508X cyan original LaserJet-tonerkassett med høy kapasitet
Cyan erstatningstonerkassett med høy kapasitet
508X
CF361X
HP 508A gul original LaserJet-tonerkassett
Gul erstatningstonerkassett med standard kapasitet
508A
CF362A
HP 508X gul original LaserJet-tonerkassett med høy kapasitet
Gul erstatningstonerkassett med høy kapasitet
508X
CF362X
HP 508A magenta original LaserJet-tonerkassett
Magenta erstatningstonerkassett med standard kapasitet
508A
CF363A
HP 508X magenta original LaserJet-tonerkassett med høy kapasitet
Magenta erstatningstonerkassett med høy kapasitet
508X
CF363X
merknad:
Tonerkassetter med høy kapasitet inneholder mer toner enn standardkassetter, slik at de kan skrive ut flere sider. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ikke ta tonerkassetten ut av innpakningen før du skal bruke den.
  forsiktig:
Unngå skade på tonerkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter. Hvis tonerkassetten må tas ut av skriveren over en lengre periode, må du dekke til den grønne bildetrommelen.
Illustrasjonen nedenfor viser tonerkassettkomponentene.
  Figur : Tonerkassettkomponenter
 1. Håndtak
 2. Bildetrommel
 3. Beskyttende lag
 4. Minnebrikke
  forsiktig:
Hvis du får toner på klærne, bør du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
merknad:
Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte tonerkassetter, i tonerkassettboksen.

Ta ut og sette inn nye tonerkassetter

 1. Åpne frontdekselet.
  Figur : Åpne dekselet
 2. Ta tak i håndtaket til den brukte tonerkassetten, og dra den ut for å åpne den.
  Figur : Ta ut tonerkassetten
 3. Pakk ut den nye tonerkassetten fra det beskyttende laget ved å rive av plaststripene og åpne pakken. Ta vare på all emballasje, slik at du kan bruke den til å resirkulere den brukte tonerkassetten.
  Figur : Ny tonerkassett
 4. Hold i begge sidene av tonerkassetten, og rist den 5-6 ganger.
  Figur : Rist tonerkassetten
 5. Fjern beskyttelsesdekselet fra tonerkassetten.
  Figur : Fjern beskyttelsesdekselet
 6. Hold tonerkassetten i håndtaket, samtidig som du støtter undersiden med den andre hånden. Juster tonerkassetten med sporet i skriveren, og skyv den inn i skriveren.
  merknad:
  Unngå å ta på den grønne bildetrommelen. Fingeravtrykk på bildetrommelen kan føre til feil på utskriftene.
  Figur : Sett inn tonerkassetten
 7. Lukk frontdekselet.
  Figur : Lukk dekselet
 8. Legg den brukte tonerkassetten og det beskyttende laget i esken som den nye kassetten ble levert i. Se den vedlagte resirkuleringsveiledningen for å få informasjon om resirkulering.
  HP hjelper deg med å resirkulere originale HP-kassetter – det er enkelt og gratis med HP Planet Partners-programmet, tilgjengelig i mer enn 50 land/regioner og territorier over hele verden1).
  Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte HP-kassetter på www.hp.com/recycle.
  Figur : Resirkuler den brukte kassetten
1) tilgjengeligheten til programmet varierer. Se www.hp.com/recycle for å få mer informasjon.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...