hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Fjerne fastkjørt papir i skuff 2 og i 550-arks skuffene

Fjerne fastkjørt papir i skuff 2 og i 550-arks skuffene

Bruk følgende fremgangsmåter for å se etter fastkjørt papir på alle tenkelige steder knyttet til skuff 2 og 550-arks skuffene. Når det oppstår papirstopp, viser kontrollpanelet en animasjon som bidrar til å løse opp papirstoppen.
 1. Ta skuffen ut av skriveren.
  Figur : Ta ut skuffen
 2. Fjern papiret fra skuffen, og kast eventuelt skadet papir.
  Figur : Fjern alt skadet papir
 3. Kontroller at den bakre papirskinnen er justert etter hakket for riktig papirstørrelse. Klem på utløseren, og flytt den bakre papirskinnen til riktig posisjon (om nødvendig). Den skal klikke på plass.
  Figur : Juster skinnene
 4. Legg papiret i skuffen. Kontroller at bunken er flat ved alle fire hjørner, og at toppen på bunken er lavere enn indikatorene som viser maksimum høyde.
  Figur : Legg inn papir
 5. Fyll og lukk skuffen.
  Figur : Lukk skuffen
 6. Trykk på utløserknappen for det øvre dekselet på venstre side av skriveren.
  Figur : Trykk på utløserknappen
 7. Åpne frontdekselet.
  Figur : Åpne frontdekselet
 8. Ta ut tonerkassetten.
  Figur : Ta ut tonerkassetten
 9. Løft dekselet som gir tilgang til fastkjørt papir, og fjern eventuelt fastkjørt papir sakte. Pass på ikke å rive i stykker papiret.
  Figur : Fjern det fastkjørte papiret.
 10. Sett i tonerkassetten igjen.
  Figur : Sett inn tonerkassetten
 11. Lukk frontdekselet.
  Figur : Lukk frontdekselet

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...