hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PCer - Utføre Systemgjenoppretting (Windows 10)

Dette dokumentet gjelder HP- og Compaq-datamaskiner levert med Windows 10.
Lær hvordan du installerer eller gjenoppretter en HP-datamaskin med Windows 10 til en tidligere tilstand. Lær også hvordan du utfører en systemgjenoppretting med HP Recovery Manager.
merknad:
Fra 2018 leveres ikke Recovery Manager forhåndsinstallert på datamaskiner med Windows 10. Hvis datamaskinen ikke har Recovery Manager, kan du gå til HP-PCer - tilbakestille datamaskinen (Windows 10) for mer informasjon.
For bedrifts-PCer: Alternativene for gjenoppretting vil kanskje ikke være levedyktige ettersom avbildningen kan ha blitt skiftet ut. For å bekrefte kan du kontakte selskapets IT-avdeling eller din lokale IT-tjeneste.
Før du starter Systemgjenoppretting, kan du se gjennom følgende liste:
 • Sikkerhetskopier alle personlige filer, og les alle advarsler før du bruker systemgjenoppretting. Hvis du ikke tar sikkerhetskopier vil det føre til tap av filer og informasjon som du ikke ønsker å miste.
  For instruksjoner om sikkerhetskopiering og lagring av filene dine, se Sikkerhetskopiere filer dine (Windows 10, 8)..
 • Hele gjenopprettingsprosessen kan ta 4-6 timer eller mer. Du får best resultat hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett. Datamaskinen starter på nytt flere ganger under denne prosessen. Ikke slå av datamaskinen eller avbryt gjenopprettingsprosessen før meldingen om å logge på Windows vises.
 • Når du følger gjenopprettelsesprosessen, bør du sørge for at datamaskinen din er sikker. For mer informasjon, se avsnittet Ting du bør gjøre etter gjenoppretting i dette dokumentet.

Videooversikt

Problem med HP Recovery Manager

Etter at du installerer eller oppdaterer Windows 10, vil ikke HP Recovery Manager fungere, og en feil kan oppstå.
Mer spesifikt en kan ikke åpne filen: X:\sources\Recovery\tools\HP\Rita-tool\ vises hvis du prøver å åpne HP Recovery Manager med en av følgende metoder:
 • Ved å trykke på F11-tasten, klikke på Feilsøk og deretter velge HP Recovery Manager
  ELLER
 • Søke etter og velge HP Recovery Manager, og deretter klikke på Windows-gjenopprettingsmiljø
For å løse problemet, kan du laste ned og installere en av følgende HP-programvareoppdateringer.
Hvis du ikke er sikker på hvilken nedlasting er nødvendig for datamaskinen, kan du gå tilbake til toppen av siden og skrive inn serienummeret eller produktnavnet i søkefeltet for finne den riktige siden.
merknad:
Når du klikker på koblingen, lastes filen ned ved hjelp av nettleserens nedlastingsmuligheter.

Kom i gang

Bruk Windows 10 søkeboks for å søke etter HP Recovery Manager og klikk for å åpne den. Recovery Manager-skjerm kan variere avhengig av datamaskinmodell og konfigurasjon. Ikke alle alternativene er tilgjengelige på alle modeller og konfigurasjoner.
Hvis HP Recovery Manager åpnes, og ett eller begge av følgende alternativer er de eneste tilgjengelige, kan du gjenopprette systemet med Microsoft hurtigtilbakestilling.
Velg ett av alternativene og følg instruksjonene på skjermen for Microsoft tilbakestilling. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner kan du se HP-PCer - tilbakestille datamaskinen (Windows 10).
Alternativer for gjenoppretting tilgjengelige for din datamaskin
Standard alternativer for gjenopprettingsmanager vises i henhold til systemressurser og konfigurering av datamaskinen. Din kan avvike fra eksemplene i dette dokumentet.
Recovery Manager - Standard

Typer systemgjenoppretting

Datamaskinen kan ha tre typer systemgjenoppretting eller bare to. Bruk den gjenopprettingstypen som løser problemet uten å gjøre flere endringer enn nødvendig.
 • Systemgjenoppretting: Dette alternativet formaterer systemstasjonen (vanligvis C:) på nytt, installerer det opprinnelige operativsystemet på nytt og installerer alle de opprinnelige maskinvaredriverne og -programvaren på nytt.
    advarsel:
  Hvis størrelsen på OS-partisjonen (normalt C:) ble redusert til under en minimumsgrense, fjernes andre partisjoner som brukeren har opprettet, og lagrede data slettes.
 • Tilbakestill til fabrikkinnstillinger: Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger formaterer hele harddisken på nytt, installerer det opprinnelige operativsystemet på nytt og installerer alle de opprinnelige maskinvaredriverne og -programvaren på nytt. Dette alternativet gjenoppretter også den nødvendige gjenopprettingspartisjonen (vanligvis D:) og installerer den nødvendige programvaren på nytt. Fabrikktilbakestillingen gjenoppretter også den nødvendige gjenopprettingspartisjonen (vanligvis D:) og alle andre nødvendige partisjoner.
  Med alternativet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene tilbakestilles all programvaren til datamaskinen til tilstanden på kjøpstidspunktet. Alle brukerendringer fjernes.

Utfør en systemgjenoppretting

Hvis du vil at datamaskinen skal gjenopprettes til en tidligere tilstand, kan du bruke systemgjenoppretting til å utføre ting som:
 • Formatere harddisken på nytt
 • Installere det opprinnelige operativsystemet på nytt
 • Installere opprinnelige maskinvaredrivere og opprinnelig programvare
For å utføre en gjenoppretting på din datamaskin med Windows 10, kan du bruke én av følgende metoder:
 • Gjenoppretting når Windows åpnes på riktig måte
 • Gjenoppretting når Windows ikke åpnes på riktig måte
 • Gjenoppretting ved hjelp av gjenopprettingsmedier, for eksempel plater eller en USB-flash-stasjon
Sikkerhetskopier alle personlige filer, og les alle advarsler før du bruker systemgjenoppretting.

Deaktiver Sikker oppstart

Det kan være nødvendig å deaktivere sikker oppstart i BIOS for å starte datamaskinen ved hjelp av gjenopprettingsmedier (USB-stasjoner eller CD/DVD). Følg denne fremgangsmåten for å deaktivere sikker oppstart i BIOS.
merknad:
Bruk følgende fremgangsmåte bare når du ikke kan velge gjenopprettingsmedier fra menyen for oppstartsalternativer eller når du bruker en ekstern optisk stasjon. Hvis du er i stand til å starte opp fra gjenopprettingsmediet eller ikke, er det svært viktig å gjøre om endringene som er utført i BIOS, dette betyr at du må laste inn BIOS-standardinnstillingene. Hvis ikke kan dette føre til ustabilitet i systemet når du gjør oppdateringer som er anbefalt av HP.
Bruk én av følgende metoder når du skal åpne verktøyet for datamaskinoppsett:
 • Slå på datamaskinen, og trykk umiddelbart på F10 gjentatte ganger hvert sekund til oppstartsverktøyet for datamaskinen åpnes.
 • Slå på datamaskinen, og trykk umiddelbart på Escape-tasten gjentatte ganger, cirka én gang i sekundet, til oppstartsmenyen åpnes. Deretter trykker du på F10.
Velg meny-skjermbilder ved å trykke på venstre eller høyre piltast for. Bruk pil opp- eller pil ned-tasten for å gå gjennom listen med elementer på menyskjermen. Trykk på Enter for å velge et element og åpne en undermeny. Bruk deretter venstre og høyre piltast for å endre innstillingene. Trykk på F10 for å lagre endringene og gå ut av en undermeny, eller trykk på Esc for å gå ut av en undermeny uten å lagre endringene.

Gjenoppretting når Windows 10 ikke starter riktig

Hvis Windows 10 ikke åpnes på riktig måte, følger du denne fremgangsmåten for å gjenopprette datamaskinen:
merknad:
Hvis gjenopprettingspartisjonen på harddisken ikke fungerer som den skal, vil ikke denne metoden fungere, og det vises en feilmelding. Hvis feilmeldingen angir at Systemgjenoppretting ikke kan kjøres fra oppstartskjermen, trenger du gjenopprettingsplater eller en USB-flash-stasjon for å gjenopprette systemet. Følg instruksjonene oppført i én av følgende deler, avhengig av hvilke gjenopprettingsmedier som er tilgjengelig: Gjenoppretting med HP-levert gjenopprettingsmedier eller fabrikktilbakestilling ved hjelp av media du har opprettet.
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble fra alle tilkoblede enheter og kabler, som personlig mediestasjon, USB-stasjon, skriver og faks. Fjern media fra interne stasjoner, og fjern ny intern maskinvare.
  Ikke koble fra skjerm, tastatur, mus eller strømledning.
 3. Slå datamaskinen på, og trykk gjentatte gangerF11-tasten, omtrent hvert sekund, helt til skjermen Velg et alternativ vises og fortsett.
 4. I skjermbildet Velg et alternativ klikker du på Feilsøking.
  Velg et alternativ med Feilsøking valgt
 5. I skjermbildet Feilsøking klikker du på Recovery Manager.
  Feilsøkingsskjermbildet med Recovery Manager valgt
 6. Under Hjelp klikker du på Systemgjenoppretting.
  Recovery Manager med Hjelp og Systemgjenoppretting valgt
 7. Når Recovery Manager ber deg sikkerhetskopiere filer, velger du et alternativ:
  merknad:
  Avhengig av versjonen av Windows, kan følgende skjermbilder se litt annerledes ut.
  Følg instruksjonene for å sikkerhetskopiere og gjenopprette systemet.
 8. Skjermbildet Velkommen til HP Recovery Manager vises. Les informasjonen på skjermen, og koble deretter fra alle tilkoblede enheter og kabler, for eksempel Personal Media Drive-stasjoner, USB-stasjoner, skrivere og fakser.
 9. Fjern media fra interne stasjoner, og fjern ny intern maskinvare.
  Ikke koble fra skjerm, tastatur, mus eller strømledning.
 10. Klikk på Neste for å fortsette.
  Velkomstskjermen i HP Recovery Manager
  HP Recovery Manager klargjør datamaskinen for gjenoppretting.
  merknad:
  Denne prosessen kan ta så lenge som 30 til 45 minutter. Ikke avbryt HP Recovery Manager under gjenopprettingsprosessen.
  Klargjøring til gjenoppretting
 11. Når klargjøringen til gjenoppretting er ferdig, klikker du på Fortsett for å fortsette til installasjonsfasen av gjenopprettingsprosessen. Datamaskinen starter på nytt flere ganger under gjenopprettingen. Dette er vanlig. Ikke lukk, slå av eller koble fra datamaskinen mens HP Recovery kjører.
  Klargjøringene for gjenoppretting er fullførte
 12. Recovery Manager formaterer Windows-partisjonen på nytt og installerer den opprinnelige programvaren på nytt.
 13. Når systemet er gjenopprettet, klikker du på Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. Gå gjennom installasjonsskjermene, og vent til installasjonen er fullført.
 14. Når konfigurasjonen er ferdig, slår du av maskinen, kobler til eksterne enheter, og slår på maskinen.
 15. Før du bruker datamaskinen, må du oppdatere og beskytte datamaskinen din ved å re-installere virus- og beskyttelsesprogrammer som var installert før systemgjenoppretting.
 16. Installer programmer som ble lagt til etter at datamaskinen ble kjøpt, og legg til eventuelle sikkerhetskopierte filer.

Ting du bør gjøre etter gjenoppretting

Etter en systemgjenoppretting er datamaskinen sårbar for sikkerhetsrisikoer fordi den mangler de nyeste oppdateringene. For informasjon om oppdatering og sikring av datamaskinen, se HP-PC-er – ting du bør gjøre når du setter opp PC-en (Windows 10)..

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...