hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Stasjonære HP og Compaq datamaskiner - Bruke to eller flere skjermer med én datamaskin i Windows 7

Dette dokumentet gjelder for stasjonære HP- og Compaq-datamaskiner med mer enn én videoutgang og Windows 7.
Dette dokumentet forklarer hvordan du kobler til og konfigurerer en TV eller skjerm som en andre skjerm.

Før du begynner

Kontroller at datamaskinen har minst to videotilkoblinger: én for hovedskjermen og én for den sekundære skjermen eller TVen. Mange stasjonære HP- og Compaq-datamaskiner er utstyrt med to videotilkoblinger.
merknad:
Hvis du må legge til et ekstra skjermkort i datamaskinen for å få enda en videotilkobling, må du passe på at begge skjermkortene bruker den samme Windows 7-kompatible (WDDM) driveren. En måte å sikre dette på, er å bruke samme skjermkortmodell til begge videotilkoblingene.

Denne videoen viser hvordan du kobler to skjermer til én datamaskin i Windows 7

Koble til den andre skjermen

Gjør følgende for å koble til TVen eller en annen skjerm som en ekstra skjerm:

Velg tilkoblingstypen du vil bruke

De nyeste datamaskinene og TVene har mange alternativer for videotilkobling. Videotilkoblingen på datamaskinen må samsvare med en tilgjengelig videotilkobling på TVen eller skjermen. Velg den tilkoblingstypen fra tabellen nedenfor som fungerer best i miljøet ditt.
merknad:
Du kan bruke adaptere eller spesielle omformerkabler for å opprette en kobling mellom digitale HDMI- og DVI-porter. Hvis PCen bare har DVI og TVen ikke har noen DVI-port, kan du bruke en adapter for å lage en kobling som er mye bedre enn en standard videotilkobling.
Typer videotilkoblinger
Video ut-kontakt/-kabel
Bruk med
Video (kompositt)
TV
S-Video
TV
VGA
Skjerm
DVI
Skjerm eller HDTV
HDMI
HDTV
En DVI-HDMI-adapter kan være nødvendig.

Koble til Tven

 1. Koble TVen til datamaskinen med kabelen du har valgt.
 2. Koble TVen til strøm og slå den på.
 3. Endre video-inndatakilden for TVen slik at den samsvarer med videokildetilkoblingen fra datamaskinen (linje 1, video-1, HDMI, osv.). Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med TVen.
 4. Slå på datamaskinen.
merknad:
Avhengig av TVen kan det hende at bildekvaliteten ikke er like god som på en skjerm.

Koble til skjermen

 1. Koble skjermen til datamaskinen med kabelen du har valgt.
 2. Koble skjermen til strøm og slå den på.
 3. Slå på datamaskinen.

Konfigurer skjerminnstillingene

Her følger instruksjonene for å sette opp to de fleste vanlige fler-skjermkonfigurasjonene:
Presentasjon eller klone: Dette viser det samme (klonede) bildet på begge skjermene. Denne innstillingen brukes oftest for presentasjoner med det menes det at den som holder presentasjonen, jobber fra en mindre skjerm, mens publikum ser presentasjonen på en større TV, skjerm eller projektor.
Utvide skrivebordet: Skrivebordet eller arbeidsområdet i Windows utvides over begge skjermene. Denne innstillingen brukes oftest for å utvide arbeidsområdet. Du kan vanligvis bruke det ekstra arbeidsområdet til å vise ulike programmer på ulike skjermer.

Presentasjon eller klone

Å konfigurere skjerminnstillingene for presentasjon eller kloning kan kreve spesielle drivere. På tidspunktet da dette dokumentet ble skrevet, ble datamaskiner fra HP og Compaq utstyrt med ATI- eller NVIDIA-skjermkort. Se følgende to prosedyreeksempler for å lære hvordan programvare for skjermteknologi kan justeres for å passe til et presentasjonsmiljø:
merknad:
Hvis skjermteknologien som brukes på datamaskinen, er forskjellig fra det som vises under, eller hvis du ikke finner innstillingen for presentasjonsmodus, kan du finne mer hjelp og informasjon på nettstedet til produsenten av skjermteknologien.
Skjermkort
Fremgangsmåte
ATI
 1. Høyreklikk på et tomt område på skrivebordet i Windows, og velg deretter ATI Catalyst Control Center.
 2. Velg oppsettet Grunnleggende, og klikk på Gå til.
 3. Velg Klon, og velg deretter oppløsningen.
 4. Klikk på Fullfør.
NVIDIA
 1. Høyreklikk på et tomt område på skrivebordet i Windows, og velg deretter NVIDIA-kontrollpanelet.
 2. Klikk på Skjerm, og klikk deretter på Endre skjerminnstillinger.
 3. Velg Klon, og klikk på Bruk.

Utvide skrivebordet

Forleng skrivebordet ved hjelp av Windows 7-skjerminnstillinger.
 1. Klikk på Start , og deretter Kontrollpanel.
 2. Under Utseende og personalisering, klikk Juster skjermoppløsningen.
  Figur : Utseende og personalisering
  Delen Utseende og personalisering i Kontrollpanel
  Skjermoppløsning-vinduet åpnes
  Figur : Vinduet Skjermoppløsning
  Vinduet Skjermoppløsning
  merknad:
  Hvis Windows viser bare én skjerm tilkoblet, klikk Oppdag. Hvis Windows ikke gjenkjenner begge skjermene, klikker du på Identifiser. Tallene 1 eller 2 vises på skjermikonene for å hjelpe deg med å identifisere dem.
 3. Bruk rullegardinlisten Flere skjermer for å velge ett av følgende alternativer:
  • Dupliser disse skjermene: Vis hele skrivebordet på begge skjermene.
  • Utvid disse skjermene: Strekk skrivebordet ut over de to skjermene.
  • Vis skrivebord bare på 1: Bruk bare skjerm 1 og vis ingenting på skjerm 2.
  • Vis skrivebord bare på 2: Bruk bare skjerm 2 og vis ingenting på skjerm 1.
 4. (Valgfritt) Hvis du vil justere oppløsningen, velger du en skjerm og velger en oppløsning fra rullegardinlisten.
 5. (Valgfritt) Hvis du vil endre retning på utvidelsen av skrivebordet (vanligvis mot venstre eller høyre, avhengig av hvordan skjermene er plassert), velger du en skjerm og drar den til ønsket posisjon.
 6. Når du er ferdig, klikker du på Bruk og deretter på OK.

Feilsøke TV-innstillinger

Hvis du får problemer når du prøver å koble en TV til datamaskinen, kan du prøve følgende:
 • Noen skjermkort må ha TV angitt som hovedskjermkort før de kan gjenkjennes i det hele tatt. Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner TVen som en skjermenhet når datamaskinen er slått på, angir du TV som hovedskjermenhet i Windows og starter datamaskinen på nytt.
 • Slå på TVen før du slår på datamaskinen.
 • TVer krever at kildeinnstillingen endres til videokilden som skjermkortet bruker. Velg Input 1, Input 2 eller S-video ved å trykke knappen kilde eller Inngangskilde på TVens-fjernkontrollen. Dette kan variere avhengig av hva slags TV du bruker. Hvis TVen ikke har denne muligheten, kan du ikke bruke den som en ekstra skjerm uten å bruke spesiell videosignalbehandling (dekkes ikke i dette dokumentet). Du finner mer detaljert informasjon i brukerveiledningen for TVen.
 • Angi skjermoppløsningen til 800 x 600 (eller lavere).
 • Bruk bare én videokilde. Ikke koble to kabler til den samme TV-skjermen.
 • For vanlige analoge signaler godtar en TV enten PAL-signaler (Europa) eller NTSC-signaler (Nord-Amerika), avhengig av hvilket land den ble laget for. Kontroller at signalformatet for TVen samsvarer med signalutdataene som kortet produserer (for innebygd TV-utgang kan denne innstillingen endres i BIOS).

Relatert støtte


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...