hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP bærbare datamaskiner - Gjenopprette Windows 7-operativsystemet ved hjelp av Microsofts sikkerhetskopiering og gjenoppretting for Windows

Dette dokumentet forklarer hvordan du kan gjenopprette en bærbar datamaskin som opprinnelig er konfigurert med operativsystemet Windows 7 ved å bruke innebygd Windows-funksjonalitet.
For å bruke funksjonen for HP-gjenoppretting på notebook PC-modeller som opprinnelig ble konfigurert med operativsystemet Windows 7, se HP Guided Solution - Hvordan utføre en Utføre en HP Systemgjenoppretting
For å bruke funksjonen for HP-gjenoppretting på bærbare PC-modeller som opprinnelig ble konfigurert med operativsystemet Windows Vista, kan du se Hvordan utføre en HP Systemgjenoppretting (Windows Vista) (på engelsk).
For bærbare datamaskiner som opprinnelig er konfigurert med XP eller et annet operativsystem, som du vil bekrefte at du bruker riktig gjenopprettingsprosedyre på, kan du se Oversikt over å gjenopprette eller reinstallere operativsystemet (på engelsk).
Hvis du vil ha svar på vanlige spørsmål, kan du se Vanlige spørsmål om reparering eller reinstallering av operativsystemet (på engelsk).
Se HP-PCer - Trenger du gjenopprettingsplater? (på engelsk) for erstatningsmedier.
Hvis Windows er skadet, harddisken er ødelagt, eller datamaskinen din er infisert av et virus, kan du gjenopprette datamaskinen til sin opprinnelige tilstand ved hjelp av en innebygd Windows-funksjonalitet. Windows 7 sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsfunksjon kan hjelpe deg med å beskytte og gjenopprette datamaskinen ved å gjøre følgende:
Windows 7 sikkerhetskopiering og gjenoppretting er liknende til HP Recovery Manager. For å bruke HP Recovery Manager, se HP Guided Solution - Utføre en HP Systemgjenoppretting.

Sikkerhetskopier filene dine

Du bør regelmessig utføre en sikkerhetskopi i tilfelle harddisken blir ødelagt, eller du ved et uhell sletter en fil. Du kan sikkerhetskopiere filene til enhver tid, så mange ganger du vil til en ekstern lagringsenhet som en CD, DVD, ekstern harddisk, USB-stasjon eller nettverksplassering. Windows anbefaler at du ikke sikkerhetskopierer filer til den interne harddisken fordi du risikerer å miste filer hvis harddisken blir ødelagt. Å oppbevare sikkerhetskopien på et trygt sted, borte fra datamaskinen, gjør at du kan gjenopprette filene til datamaskinen når datamaskinen er reparert.
For å sikkerhetskopiere filer ved hjelp av Windows 7 sikkerhetskopiering og gjenoppretting, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.
 1. Klikk Start, skriv inn sikkerhetskopiering i søkefeltet, og klikk på Sikkerhetskopierings- og gjenoppretting når det vises i listen.
 2. Klikk på Sett opp sikkerhetskopiering.
 3. Nå kan du koble til en ekstern lagringsenhet eller sette det tomme mediet i datamaskinen. Velg enheten eller mediet når det blir tilgjengelig i listen over lagringsplassering, og klikk deretter Neste for å fortsette.
 4. Velg alternativet for å få Windows til å velge hvilke filer som skal sikkerhetskopieres for deg, eller om du vil velge det selv.
  • Hvis du velger Windows velger filene automatisk, klikk på Neste for å starte prosessen med sikkerhetskopiering av alle filene.
  • Hvis du velger å La meg bestemme, klikk på neste for å åpne filvalg-vinduet. Bla gjennom mappene, og velg filene eller mappene med filer som du vil sikkerhetskopiere, og klikk på Neste.
 5. Det åpnes et vindu for valget ditt. Se din plassering for sikkerhetskopien og sammendrag av filene som du har valgt. Klikk på Lagre innstillinger og kjør sikkerhetskopiering for å starte sikkerhetskopieringen.
 6. Vent til Windows fullfører sikkerhetskopieringen av filene. Fremdriftslinjen ser kanskje ut til å stoppe, men du kan klikke Mer informasjon for å se hva som skjer.
  Hvis du blir bedt om det, merk og sett inn en tom DVD, USB-stasjon eller ekstern harddisk, klikk deretter på OK for å fortsette å lagre filene dine.
Vent på en melding som angir at sikkerhetskopieringen er fullført. Sørg for å oppbevare sikkerhetskopien på et trygt sted. Du bør utføre en ny sikkerhetskopiering for å legge til nye, viktige filer med jevne mellomrom. Hvis det har vært lenge siden du har utført en sikkerhetskopiering, kan du opprette en ny, komplett sikkerhetskopiering.

Opprett en ny, komplett sikkerhetskopiering

Det er viktig å oppdatere sikkerhetskopifilene over tid etter hvert som du legger til nye filer. Hvis det er lenge siden den siste sikkerhetskopieringen, kan du opprette en ny, komplett sikkerhetskopiering for å erstatte den forrige.
For å opprette en ny, komplett sikkerhetskopiering, følger du trinnene nedenfor.
 1. For å åpne Sikkerhetskopiering og gjenoppretting, klikk på Start, skriv inn sikkerhetskopiering, og klikk Sikkerhetskopiering og gjenoppretting når det blir tilgjengelig i listen.
 2. Klikk på Opprett en ny, komplett sikkerhetskopiering i den venstre kolonnen. Et vindu vises, og gjør det mulig å sikkerhetskopiere filene igjen, akkurat som første gang.
 3. Klikk Sikkerhetskopier nå for å begynne å sikkerhetskopiere filene til en lagringsenhet.
  Hvis du blir bedt om det, setter du et tomt gjenopprettingsmedia inn i datamaskinen, og klikk deretter på OK for å fortsette sikkerhetskopieringen.
Utfør en ny, komplett sikkerhetskopiering når du legger til viktige filer. For å lese om hvordan du gjenoppretter filer fra en sikkerhetskopi, kan du se Gjenopprett filer fra en sikkerhetskopi.

Opprett en systemavbildning

En systemavbildning kan gjenopprette stasjoner, programmer, filer og systeminnstillinger dersom harddisken blir skadet. Du vil bruke en systemavbildning hvis du har en ny harddisk og ønsker å overføre alle stasjoner, filer og systeminnstillinger fra den gamle harddisken. En systemavbildning er en fullstendig kopi av harddisken, og du kan ikke velge hva som inngår i systemavbildningen. For å velge individuelle filer for sikkerhetskopiering, kan du se Sikkerhetskopiere filer.
For å opprette en systemavbildning, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.
 1. Klikk Opprett en systemavbildning på kolonnen til venstre i vinduet for Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.
 2. Velg et lagringssted å lagre avbildningen til, og klikk deretter på Neste.
  Du kan lagre sikkerhetskopifilene på dem interne harddisken, men det anbefales ikke. Hvis harddisken blir ødelagt, kan du miste alle filene. Lagre sikkerhetskopifilene på et trygt, eksternt sted som en DVD, USB-stasjon, ekstern harddisk eller nettverket.
 3. Velg stasjonene som du vil inkludere i avbildningen, og klikk deretter Neste.
 4. Se gjennom innstillingene for sikkerhetskopieringen, og klikk deretter på Start sikkerhetskopiering for å begynne å lage en systemavbildning.
  Sikkerhetskopieringen kan ta flere DVDer.
 5. Vent på en melding som angir at sikkerhetskopieringen er fullført før du fortsetter.
  Hvis du blir bedt om det, merk og sett inn et tomt media som er større enn 1 GB, for eksempel en DVD-plate, USB-stasjon eller ekstern harddisk i datamaskinen, og klikk deretter på OK.
Oppbevar systemavbildningen på et trygt sted, borte fra datamaskinen, og bruk den når du må gjenopprette datamaskinen med alle filer, drivere og programvare.

Opprett en systemreparasjonsplate

Et annet alternativ i Windows 7 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting er å opprette en systemreparasjonsplate. En systemreparasjonsplate er en oppstartbar plate som inneholder verktøy for Windows-systemgjenoppretting. Disse verktøyene kan hjelpe Windows starte på nytt hvis det er en alvorlig feil som hindrer deg i å starte Windows. For eksempel hvis et virus skader systemet og hindrer at du kan starte Windows, åpner systemreparasjonsplaten en reparasjonsverktøy-meny med alternativer for å løse problemet.
For å opprette en systemreparasjonsplate ved hjelp av Windows 7 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.
 1. Klikk på Opprett en systemreparasjonsplate i den venstre kolonnen.
 2. Sett inn en tom DVD i datamaskinen, velg stasjonen, og klikk deretter Opprett plate for å starte opplasting av filer til DVD-en.
Nå som du har opprettet en systemreparasjonsplate, kan du oppbevare platen på et trygt sted, borte fra datamaskinen. Du kan bruke denne platen når du ikke får tilgang til Windows for å løse problemet.

Gjenopprett fra en systemgjenoppretting

Systemgjenoppretting er som en Angre-knappen. Hvis du nylig lagt til eller fjernet en fil eller program fra datamaskinen som fører til problemer, kan du gå tilbake til når datamaskinen fungerte som den skulle. Dette alternativet påvirker ikke personlige filer. Det vil angre den nyeste oppdateringen, driver- eller programvare-installasjonen som kan forårsake problemer.
Følg fremgangsmåten nedenfor for å gjenopprette systemet.
 1. Klikk på Gjenopprett systeminnstillinger eller datamaskinen.
 2. Klikk på Åpne systemgjenoppretting.
 3. Velg alternativet Anbefalte gjenoppretting, og klikk deretter Neste for å fortsette.
 4. Klikk på Fullfør for å fortsette med systemgjenopprettingen.
 5. Klikk på Ja når du blir spurt om du vil fortsette.
Etter å ha logget på igjen i Windows, kommer det en melding som sier at systemgjenopprettingen er fullført. Du kan nå bruke datamaskinen som normalt.

Gjenopprett fra en systemavbildning

Hvis en systemgjenoppretting ikke kan løse problemet, eller du har en ny harddisk, kan du deretter gjenopprette harddisken fra en systemavbildning i det neste trinnet. Når du gjenoppretter datamaskinen fra en systemavbildning, kan du ikke velge enkelte filer til å gjenopprette, og alle dine programmer, systeminnstillinger og filer byttes ut med de på systemavbildningen. Hvis du utfører en systemavbildning for å gjenopprette datamaskinen, må du bare erstatte programmene og filene som ble lagt til etter at du opprettet systemavbildningen.
For å gjenopprette harddisken fra en systemavbildning, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.
Velg den aktuelle metoden for gjenoppretting basert på tilstanden til datamaskinen:
 • Hvis du har tilgang til kontrollpanelet i Windows, eller ønsker å gjenopprette systemavbildningen på en annen datamaskin, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.
  1. Klikk Start, skriv inn sikkerhetskopiering i søkefeltet, og klikk på Sikkerhetskopierings- og gjenoppretting når det vises i listen.
  2. Klikk på Gjenopprett systeminnstillinger eller datamaskinen.
  3. Klikk på Avanserte gjenopprettingsmetoder.
  4. Klikk Bruk en systemavbildning som du opprettet tidligere for å gjenopprette datamaskinen, og følg instruksjonene på skjermen.
 • Hvis du ikke får tilgang til kontrollpanelet i Windows, og du ikke har en Windows-installasjonsplate eller en systemreparasjonsplate, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.
  1. Start datamaskinen ved hjelp av datamaskinens av/på-knapp.
  2. Hvis datamaskinen bare har Windows 7 installert, kan du holde F8-tasten nede før Windows-logoen vises. Gjør om disse to trinnene hvis Windows-logoen vises.
   Hvis datamaskinen har mer enn ett operativsystem installert, kan du bruke piltastene til å markere det foretrukne operativsystemet, og deretter trykke på F8-tasten.
  3. Bruk piltastene til å merke Reparer datamaskinen på skjermbildet for Avanserte oppstartsalternativer, og trykk Enter.
  4. Velg tastaturoppsett, og klikk på Neste.
  5. Velg et brukernavn, skriv inn passordet, og klikk deretter på OK.
  6. Klikk SystemavbildningsgjenopprettingSystemgjenopprettingsvalg-menyen, og følg instruksjonene på skjermen.
 • Hvis du ikke får tilgang til kontrollpanelet i Windows, og du har en Windows-installasjonsplate eller en systemreparasjonsplate, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.
  1. Sett inn installasjonsplaten eller systemreparasjonsplaten.
  2. Start datamaskinen ved hjelp av datamaskinens av/på-knapp.
  3. Hvis du blir bedt om det, trykker du på en tast for å starte datamaskinen fra installasjonsplaten eller systemreparasjonsplaten.
   Hvis datamaskinen ikke er satt opp til å starte fra en CD eller DVD, kan det hende du må endre datamaskinens BIOS-innstillinger. Før Windows-logoen vises, hold F9-tasten nede for å få tilgang til Boot Option Manager. Bruk piltastene til å markere intern CD/DVD-ROM-stasjon, og trykk Enter.
  4. Velg språkinnstillinger, og klikk deretter på Neste.
  5. (Bare hvis du har en installasjonsplate for Windows. Hvis ikke, fortsetter du til trinn 6) klikk Reparer datamaskinen.
  6. Velg et alternativ for gjenoppretting, og klikk deretter Neste for å fortsette.
Datamaskinen skal nå gjenopprettes til systemavbildningen som du opprettet. Hvis du mangler noen programmer og filer som ble lagt til etter at systemavbildningen er laget, kan du installere programmene eller gjenopprette filene dine fra en sikkerhetskopi som du opprettet.

Gjenopprett filer fra en sikkerhetskopi

Etter en systemavbildning, kan det hende at du mangler noen av filene dine. Forutsatt at du sikkerhetskopierte filene til en ekstern plassering, kan du følge fremgangsmåten nedenfor for å gjenopprette filene på datamaskinen.
 1. Klikk på Velg en annen sikkerhetskopiering til å gjenopprette filer fra.
 2. Velg plasseringen som du lagret alle de sikkerhetskopierte filene til, og klikk deretter Neste for å fortsette.
 3. Velg avkrysningsboksen for Velg alle filer fra denne sikkerhetskopien eller velg manuelt filer eller mapper med filer til å gjenopprette. Klikk deretter på Neste for å fortsette.
 4. Velg alternativet for å gjenopprette filene dine På den opprinnelige plasseringen, eller velg manuelt en ny plassering På følgende sted. Klikk deretter Gjenopprett for å starte gjenopprettingsprosessen.
 5. Etter at filene er blitt gjenopprettet, klikk på Fullfør for å fullføre prosessen.
Filene bør gjenopprettes på harddisken i plasseringen som du valgte.
Det er viktig å sikkerhetskopiere filer når du legger til nye, viktige filer, eller hvis den har vært en stund siden du sist sikkerhetskopierte filer. Så lenge filene er lagret på en trygg ekstern plassering, kan du gjenopprette filene på harddisken når som helst.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...