hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Stasjonære HP- og Compaq-datamaskiner - Feil: Feil ved CPU-vifte

Dette dokumentet gjelder for stasjonære HP- og Compaq-datamaskiner.
En av følgende feil, eller lignende feil, vises når datamaskinen slås på:
Feil ved CPU-vifte. Trykk på F2 for å fortsette oppstarten. Ellers vil systemet slå seg av etter fem sekunder. Få utført service på systemet umiddelbart.
eller
"FEIL: CPU-viften har sviktet! Datamaskinen vil automatisk slå seg av noen få sekunder. Få utført service på datamaskinen umiddelbart for å forhindre skade på den."
Bruk ett av de følgende avsnittene, avhengig av når feilen oppstår:

Feilen oppstår første gang datamaskinen blir startet eller det oppstår uventet

Bruk følgende trinn for å løse feilen:
  forsiktig:
Produktet har komponenter som kan skades av statisk elektrisitet (ESD). Reduser risikoen for slike skader ved å arbeide over et gulv uten teppe, bruke en egnet arbeidsoverflate og en antistatisk armlenke koblet til jord.
merknad:
HP gir grunnleggende støtte for programvare som medfølger datamaskinen. For grundigere funksjonsassistanse kan du se hjelp-avsnittet i programvaren eller på programvareleverandørens nettside.
 1. Fjern sidepanelet fra datamaskinen og undersøk viftekonfigurasjonen som følger:
  1. Koble fra alle kabler fra datamaskinen (Merk plasseringen av hver kabel for enklere sammenmontering).
  2. Fjern festeskruene på sidepanelet. Det er vanligvis en eller to skruer bak på venstre side.
  3. Skyv bort panelet for å vise innsiden på datamaskinen.
 2. Se på prosessoren til å finne ut om den har en vifte eller ikke.
  Hvis datamaskinen ikke har en CPU-vifte, går du til trinn 6.
 3. Undersøk følgende:
  • Kontroller at strømkabelen til viften er riktig koblet til hovedkortet.
  • Undersøk om det er noen gjenstander som stopper viften.
  • Med strømmen av og strømkabelen koblet fra, roter forsiktig viften med fingrene for å kontrollere at viften ikke sitter fast. Hvis viftebladene ikke beveger seg eller motstår bevegelse, skift ut viften.
 4. La sidepanelet være åpent, koble til strømkabelen og slå på datamaskinen.
    advarsel:
  Kontroller at ingenting kan komme inn i kabinettet når datamaskinen er i drift. Ikke utfør dette trinnet når det er barn eller dyr i nærheten.
 5. Se inni for å sjekke at viften er spinner og ikke lager støy.
  • Hvis viften ikke fungerer eller lager en høy lyd, bør viften skiftes. Instrukser for å bytte systemviften kan finnes for din datamaskinmodell. For å finne instruksjoner, kan du søke etter "[datamaskinens modellnummer] bytte vifte."
  • Hvis viften roterer og ikke lager støy, kan du slå av datamaskinen ved å trykke på strømknappen på forsiden av datamaskinen i 5 sekunder.
 6. Sett på plass sidepanelet, og koble til igjen tastaturet, musen og skjermen.
 7. Slå på datamaskinen.
  • Hvis datamaskinen ble produsert i 2006 eller senere (Windows 7 eller Vista), trykker du umiddelbart på F10-tasten. Du må kanskje trykke på tasten gjentatte ganger, omtrent hvert sekund, til skjermen for BIOS-oppsettsverktøyet åpner.
  • Trykk umiddelbart på F1-tasten hvis datamaskinen ble bygd før 2006 (Windows XP eller eldre).
 8. Bruk venstre og høyre piltast til å velge Avansert-menyen.
 9. Bruk opp- og ned-piltastene til å velge Maskinvareovervåking, og trykk deretter på Enter.
  Hvis feilen ikke løses, bør viften skiftes. Instrukser for å bytte systemviften kan finnes for din datamaskinmodell. For å finne instruksjoner, skriver inn følgende i spørsmål-feltet eller nøkkelord-feltet øverst på denne siden, og trykk deretter på Enter:
  [datamaskinens modellnummer] bytte vifte
 10. Velg CPU-viftekontrollere, og trykk Enter.
 11. Bruk følgende liste til å finne CPU-viftekontroller-verdien for datamaskinens konfigurasjon:
  • Aktiv kjøleribbe; kjøleribben er plassert direkte på prosessoren med en vifte oppå på ribbene.
   maskinvareovervåking/CPU-viftekontroller = AKTIVERT
  • Passiv kjøleribbe; kjøleribben er plassert direkte på prosessoren uten en vifte oppå på ribbene.
   maskinvareovervåking/CPU-viftekontroller = DEAKTIVERT
  • Viftekanal som fører til en vifte som sitter på eller rett over prosessorens kjøleribber.
   maskinvareovervåking/systemviftekontroll = AKTIVERT
  • Viftekanal uten vifte
   maskinvareovervåking/systemviftekontroll = DEAKTIVERT
 12. Hvis verdien er annen enn det som for øyeblikket er angitt, kan du endre verdien på følgende måte:
  1. Velg CPU-viftekontrollere, og trykk Enter.
  2. Velg den riktige verdien (AKTIVERT eller DEAKTIVERT), og trykk Enter.
 13. Lagre innstillingene og avslutt. Datamaskinen starter på nytt.
Hvis feilen ikke løses, bør viften skiftes. Instrukser for å bytte systemviften kan finnes for din datamaskinmodell. For å finne instruksjoner, skriver inn følgende i spørsmål-feltet eller nøkkelord-feltet øverst på denne siden, og trykk deretter på Enter:
[datamaskinens modellnummer] bytte vifte

Feilen oppstår umiddelbart etter du har installert en BIOS-oppdatering

Hvis viftefeilen vises umiddelbart etter nedlasting og installering av en BIOS-oppdatering, kan du bruke følgende fremgangsmåte til å laste ned og installere en oppdatert BIOS fra HP:
  forsiktig:
Ikke prøv denne fremgangsmåten hvis prosessorviften ikke fungerer ordentlig (ikke spinner eller er støyende). Å gjøre dette kan føre til varmerelatert skade på den sentrale prosessorenheten.
 1. Slå på datamaskinen.
  • Hvis datamaskinen ble produsert i 2006 eller senere (Windows 7 eller Vista), trykker du umiddelbart på F10-tasten. Du må kanskje trykke på tasten gjentatte ganger, omtrent hvert sekund, til skjermen for BIOS-oppsettsverktøyet åpner.
  • Trykk umiddelbart på F1-tasten hvis datamaskinen ble bygd før 2006 (Windows XP eller eldre).
 2. Bruk venstre og høyre piltast til å velge Avansert-menyen.
 3. Bruk opp- og ned-piltastene til å velge Maskinvareovervåking, og trykk deretter på Enter.
  merknad:
  Hvis BIOS-menyen ikke har et Maskinvareovervåking eller CPU-viftekontroller alternativ, last ned og installer BIOS-oppdateringen fra HP igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se HP støtte dokumentet Oppdatere BIOS.
 4. Velg CPU-viftekontrollere, og trykk Enter.
 5. Velg Deaktiver og trykk på Enter
 6. Trykk på ned-piltasten for å velge Systemviftekontroll, og trykk deretter på Enter.
 7. Velg Deaktiver og trykk på Enter
 8. Lagre innstillingene og avslutt. Datamaskinen starter på nytt.
 9. Når Windows-skrivebordet åpner, last ned og installer BIOS-oppdateringen fra HP igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se HP støtte dokumentet Oppdatere BIOS.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...