hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Informasjon om de siste sårbarheter

   

  HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Stasjonære HP- og Compaq PCer - Ingen lyd i høyttalerne (Windows Vista)

Dette dokumentet gjelder stasjonære HP- og Compaq-datamaskiner med Windows Vista.
Dette dokumentet forklarer hvordan du feilsøker og løser problemet når det ikke kommer noen lyd fra høyttalerne.
Trinn 1: Bruk Microsoft Fix it
For å løse mange typer lydproblemer automatisk i Windows Vista, klikk på Microsoft Fix it.
Hvis lydproblemene vedvarer etter du har brukt Fix it, fortsett med fremgangsmåten i dette dokumentet.
Trinn 2: Kontrollere innstillinger for volum og demping
Voluminnstillingen for en eller flere lydenheter kan være deaktivert eller satt for lavt. Det er flere ting som kan endre lydvolumet: bryteren for volumkontroll på høyttalerne eller skjermen, volumkontrollene i Windows og volumkontrollene i lydprogramvaren. Hele lydopplevelsen påvirkes hvis noen av disse volumkontrollene er dempet eller satt for lavt. Følg fremgangsmåten nedenfor for å justere volumet til riktig nivå.
 1. Hvis høyttalerne har en bryter for volumkontroll, setter du den til halvveis.
  Figur : Bryter for volumkontroll på høyttalere (dine høyttalere kan være annerledes)
  Bryter for volumkontroll på høyttalere (dine høyttalere kan være annerledes)
  Hvis du bruker høyttalerne som er bygd inn i skjermen, kontroller du at lyd er aktivert for skjermen, og at volumet er satt til halvveis. Juster lydinnstillingene for skjermen ved hjelp av knappene på skjermen og/eller menyen på skjermen. Hvis du vil ha mer spesifikk informasjon om hvordan du bruker og justerer høyttalerinnstillingene for skjermen, ser du dokumentasjonen som fulgte med skjermen.
  Figur : Volum- og menyknapper på en skjerm (din skjerm kan være annerledes)
  Volum- og menyknapper på en skjerm (din skjerm kan være annerledes)
 2. Klikk på Start , og deretter Kontrollpanel.
 3. Klikk Maskinvare og lyd, og klikk deretter på Juster systemvolumet under lyd. Volummikser-vinduet åpnes.
  Figur : Volummikser
  Volummikser
 4. Kontroller at volumet ikke er dempet. Det ser du på den firkantede Demp-knappen . Hvis det vises en liten, rød sirkel på knappen, er volumet dempet. Hvis lyden er dempet, klikker du på Demp-knappen for å aktivere lyden. Den røde sirkelen ved siden av høyttalerikonet forsvinner når lyden ikke lenger er dempet.
 5. Når du er sikker på at volumet ikke er dempet, klikk og dra Enhetens glidebryter for å justere opp til den er omtrent 75 % fra toppen av justeringsområdet.
 6. Hvis du hører en "ding"-lyd fra alle høyttalerne ved justering av glidebryteren, er du ferdig feilsøkingen for ingen lyd. Hvis ikke, gå videre til neste trinn.
Trinn 3: Angi standardhøyttalere, og test
 1. Hvis du har hodetelefoner tilkoblet og du ikke bruker disse som hovedhøyttalere, kan du koble fra hodetelefonene nå. Når du kobler hodetelefoner til datamaskinen, blir lyden fra andre høyttalere slått av.
 2. Klikk på Start , og skriv inn lyd i søkefeltet.
 3. Klikk Lyd fra resultatene under Programmer-listen.
 4. Fra lydvinduet velger du avspillingsenheten og klikker på knappen Angi standard.
  • Hvis du bruker vanlige datamaskin-høyttalere eller hodetelefoner (analoge lydenheter), må du kontrollere at Høyttalere er valgt. Dette er det vanligste lydoppsettet for en stasjonær datamaskin og omfatter mange typer hodetelefoner, stasjonære høyttalere og 5.1- og 7.1-kanals lydsystemer, og høyttalere på flatskjermer.
  • Hvis du vil sende all lyd fra datamaskinen til digitale høyttalere eller en digital stereoenhet, må du kontrollere at avspillingsenheten merket med Digital utdata er valgt.
  • Hvis datamaskinen har en HDMI-tilkobling og du prøver å bruke høyttalerne i et fjernsyn eller en skjerm, må du kontrollere at avspillingsenheten merket med HDMI er valgt.
   Figur : Velge typen avspillingsenhet som standardenhet (datamaskinen din kan se annerledes ut)
   Velge høyttalere som standardenhet
 5. Med standard avspillingsenhet valgt klikker du på knappen Konfigurer.
 6. Klikk på din type høyttaleroppsett under Lydkanaler.
  Figur : Vinduet Konfigurasjon av høyttalere med 5.1 Surround (fem høyttalere og en basshøyttaler) valgt
  Vinduet Konfigurasjon av høyttalere med 5.1 Surround (fem høyttalere og en basshøyttaler) valgt
 7. Klikk på knappen Test for å sende lyd til hver høyttaler, eller klikk på en individuell høyttaler for å sende lyd til den.
 8. Hvis lyden høres riktig fra hver høyttaler, er du ferdig.
  Hvis det mangler lyd fra en eller alle høyttalerne, eller hvis konfigurasjonstypen ble endret, fortsetter du med høyttaleroppsett ved å klikke på Neste. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre høyttaleroppsettet.
  Spill av en lyd. Hvis lydproblemene vedvarer, fortsetter du til neste del.
Trinn 4: Kontrollere høyttalertilkoblinger
Følg fremgangsmåten nedenfor for å forsikre deg om at høyttalerkablene er koblet til riktige lydkontakter.
 1. I Lyd-vinduet i Windows velger du Høyttalere og klikker på Egenskaper.
  Figur : Vinduet Lyd: Egenskaper-knappen (for høyttalere)
  Vinduet Lyd: Egenskaper-knappen (for høyttalere)
 2. Vinduet Egenskaper for Høyttalere inneholder en liste med fargekodede kontakter som tilsvarer hvert høyttalerpar. Du kan bruke denne informasjonen til å hjelpe til med å fastslå hvilken kontakt som passer til høyttalerparet du bruker.
  Figur : Vinduet Egenskaper for Høyttalere
  Vinduet Egenskaper for Høyttalere
  Eksemplet ovenfor viser et 7.1 Surround-oppsett:
  • L R (grønn, Linje ut) er for fremre venstre og høyre høyttalerpar (den grønne kontakten som vanligvis er merket Linje ut).
  • RL RR (oransje) er for bakre venstre og høyre høyttalerpar.
  • C Sub (svart) er for midtre høyttaler eller basshøyttaler.
  • SL SR (grå), er for venstre og høyre sidehøyttaler.
 3. Sørg for at hver høyttalerkabel er koblet til den tilhørende kontakten på baksiden av datamaskinen. Fargene som vises i vinduet Egenskaper for Høyttalere, samsvarer med kontaktfargen på datamaskinen.
 4. Hvis du har eksterne høyttalere som krever separate kabler, for eksempel 5.1 eller høyere høyttalere, kontroller at hver høyttaler-kabel er koblet til den tilhørende kontakten på høyttalermaskinvaren (vanligvis ved subwooferen). Fargene som vises i vinduet Egenskaper for høyttalere skal samsvare med kontaktfargen på datamaskinen. Hvis ikke, følg instruksjonene som fulgte med høyttalerne.
 5. Hvis en høyttalerkabeltilkobling er endret, kontrollerer du lyden på nytt som forklart under Kontroller konfigurasjon og test høyttalerlyd.
  Spill av en lyd. Hvis lydproblemene vedvarer, fortsetter du til neste del.
Trinn 5: Hvis det fortsatt ikke er noen lyd, sjekk lydutgangen
Hvis du fortsatt ikke hører noen lyd, sjekker du med hodetelefoner.
 1. Finn og koble fra alle lydkabler på baksiden av datamaskinen.
 2. Plugg hodetelefoner direkte inn i lydutgangskontakten på baksiden av datamaskinen. Kontakten for lydutgang kan ha et høyttalersymbol eller en sirkel med en pil som peker ut, eller den kan være merket OUT.
 3. Test lyden i Windows ved å dobbeltklikke på volumikonet på oppgavelinjen, og deretter klikk på volumkontroll-glideren i delen hovedvolum. Hver gang du klikker og slipper hovedglidebryteren for volum, skal du høre en pipetone i hodetelefonene.
  • Hvis du hører lyd gjennom hodetelefonene, fungerer lydmaskinvaren på datamaskinen, og problemet er sannsynligvis relatert til høyttalerne eller høyttalerkablene. Koble fra hodetelefonene, og koble til høyttalerne igjen. Når du er ferdig, tester du igjen lyden med glidebryteren for volum, som forklart ovenfor. Hvis lyden fortsatt ikke kan høres etter at du har koblet til høyttalerne igjen, kan du prøve å bytte høyttalerkabelen (hvis dette er mulig) eller høyttalersikringen.
  • Hvis du ikke hører lyd gjennom hodetelefonene, kontrollerer du at du har koblet hodetelefonene til riktig kontakt. Prøv deretter på nytt. Se følgende grafiske eksempler for å få hjelp. Hvis du fortsatt ikke hører noen lyd, fortsetter du til neste trinn hvis du er sikker på at hodetelefonene er koblet til riktig lydkontakt på baksiden av datamaskinen.
   Figur : Eksempel på datamaskiner med 3 bakre lydkontakter
  1. Mikrofonkontakt
  2. Linjeutgang-kontakt (til fremre høyttalere eller hodetelefoner)
  3. Linje inn-kontakt
    merknad:
  På noen datamaskiner kan mikrofon-kontakten på datamaskinen konfigureres som Senter, Subwoofer-ut og linje inn-kontakt kan konfigureres som på bakhøyttaler-ut ved hjelp av lydbehandlingsprogramvaren.
   Figur : Eksempel på datamaskiner med 6 bakre lydkontakter
  1. Sidehøyttalerutgang
  2. Bakre lydutgang
  3. Midtre utgang og basshøyttalerutgang
  4. Mikrofon
  5. Linjeutgang (til fremre høyttalere eller hodetelefoner)
  6. Linjeinngang
Spill av en lyd. Hvis lydproblemene vedvarer, fortsetter du til neste del.
Trinn 6: Gjenopprette lyddriveren
Lydrelaterte filer og innstillinger som endres, kan forårsake lydproblemer. Gjenoppretting av lyddriveren kan tilbakestille innstillingene for lydmaskinvaren raskt og gjør at Windows reinitialiserer lydens konfigurasjon.
  merknad:
Hvis datamaskinen ble oppgradert til Windows Vista, kan du kanskje ikke bruke alle funksjonene i en integrert lydenhet som er kompatibel med spesifikasjonene for Audio Codec 97 (AC 97). Oppdater lyddriveren for å løse dette problemet. Se trinn 5: Oppdatere lyddriveren.
Følg fremgangsmåten nedenfor for å bruke prosessen for drivergjenoppretting til å gjenopprette lyddrivere for den opprinnelige lydmaskinvaren.
 1. For å åpne Recovery Manager og installere driveren på nytt, klikker du på Start, og klikk deretter på Alle programmer.
 2. Klikk på PC-hjelp og -verktøy, og velg deretter Recovery Manager.
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette driveren.
 4. Når du har gjenopprettet lyddriver-programvaren, kan du starte datamaskinen og teste lyden.
  Hvis du fortsatt ikke hører noen lyd, fortsetter du til neste trinn for å oppdatere lyddriveren.
Spill av en lyd. Hvis lydproblemene vedvarer, fortsetter du til neste del.
Trinn 7: Oppdater lyddriveren fra HPs nettsted
En oppdatert lyddriver kan løse problemet. Hvis datamaskinen har lydproblemer etter oppgradering av operativsystemet til Windows Vista, eller hvis datamaskinen har lydproblemer i et bestemt program.
 1. Angi modellnummeret hvis det vises en side for dette, for eksempel Pavilion p6230f.
 2. Velg den Windows-versjonen datamaskinen bruker.
 3. Klikk på koblingen Driver - Lyd.
 4. Hvis HP har en tilgjengelig oppdatering, følger du instruksjonene på nedlastingssiden for å laste ned driveren og installere den.
 5. Test lyden etter installasjon av programvaren.
 6. Hvis ingen lydoppdatering er tilgjengelig, eller hvis lydproblemet vedvarer etter oppdateringen, går du videre til neste del for å oppdatere lyddriveren via Enhetsbehandling.
Trinn 8: Oppdater lyddriveren ved hjelp av Enhetsbehandling
Oppdater lyddriveren ved hjelp av Enhetsbehandling på følgende måte:
 1. Koble til Internett.
 2. Klikk på Start , og skriv inn enhetsbehandling i søkefeltet. Klikk deretter på Enhetsbehandling i Programmer-listen.
  Enhetsbehandling åpnes.
 3. Dobbeltklikk på Lyd-, video- og spillkontrollere.
  Figur : Lydenhet i Enhetsbehandling
  Lydenhet i Enhetsbehandling
 4. Høyreklikk på navnet til lydenheten som vises under Lyd-, video- og spillkontrollere.
 5. Velg Oppdater driverprogramvare.
  Figur : Valget Oppdater driverprogramvare i Enhetsbehandling
  Valget Oppdater driverprogramvare i Enhetsbehandling
 6. Klikk på Søk etter oppdatert driverprogramvare automatisk.
  Figur : Hvordan vil du søke etter driverprogramvaren?
  Hvordan vil du søke etter driverprogramvaren?
 7. Windows søker etter og installerer alle oppdaterte drivere som blir funnet. Vinduet viser hvorvidt datamaskinen allerede hadde den nyeste tilgjengelige driveren, eller om Windows klarte å oppdatere lyddriveren.
  Figur : Driverprogramvaren er oppdatert
  Driverprogramvaren er oppdatert
 8. Hvis det åpnes et vindu som ber deg starte datamaskinen på nytt, gjør du det.
 9. Hvis du ikke finner en driver fra HP, last ned og installer en oppdatert lyddriverpakke fra lydprodusenten.
  Datamaskinen bruker mest sannsynlig Realtek Audio Codec- eller Creative Audigy-programvare. Last ned og installer lyddrivere fra et av følgende nettsteder:
 10. Test lyden. Hvis lydproblemene vedvarer, eller hvis ingen drivere ble funnet og installert, fortsetter du til neste trinn.
Spill av en lyd. Hvis lydproblemene vedvarer, fortsetter du til neste del.
Trinn 9: Sjekke Enhetsbehandling
Hvis du ikke hører noe lyd, bør du sjekke Enhetsbehandling for å avgjøre statusen til maskinvaren for lyd.
 1. Klikk på Start , og skriv inn enhetsbehandling i søkefeltet.
  Enhetsbehandling-vinduet åpnes.
 2. Dobbeltklikk på Lyd-, video- og spillkontrollere.
 3. Gjør et av følgende, avhengig av hva som vises:
  • Hvis en lydenhet ikke er oppført og datamaskinen bruker lydkort, setter du inn lydkortet i sporet på hovedkortet på nytt. Gå til neste trinn hvis problemene vedvarer.
  • Hvis en lydenhet ikke er oppført og datamaskinen bruker innebygd lyd, kan det hende at lydmaskinvaren ikke er aktivert i BIOS. Gå til neste trinn for å sjekke lydinnstillingen i BIOS, og sørg for at innstillingen stemmer med maskinvarekonfigurasjonen til datamaskinen.
  • Hvis en lydenhet er oppført med en nedpil, er enheten deaktivert. Høyreklikk på navnet til lydenheten, og velg Aktiver for å aktivere enheten igjen. Gå til neste trinn hvis problemene vedvarer etter at enheten er aktivert.
   Figur : Aktivere en deaktivert lydenhet
   Aktivere en deaktivert lydenhet
  • Hvis det vises en lydenhet, høyreklikker du på enhetsnavnet og velger Egenskaper for å se mer nyttig feilsøkingsinformasjon i vinduet Enhetsstatus. Hvis Enhetsstatus viser at enheten fungerer som den skal, er problemet antagelig relatert til lydinnstillingene, høyttalerne eller kablene.
Trinn 10: Konfigurere innebygd lyd i BIOS
Noen datamaskiner leveres med lyd på hovedkortet (innebygd lyd), andre leveres med lydkort, mens andre igjen leveres med både innebygd lyd (deaktivert) og lydkort.
Innstillingen for innebygd lyd i BIOS må samsvare med konfigurasjonen for din lydmaskinvare. Følg en av fremgangsmåtene nedenfor, avhengig av om du vil tilbakestille BIOS til fabrikkinnstillinger eller bare justere innstillingen for innebygd lyd.
Trinn 1: Tilbakestill BIOS
Dette trinnet tilbakestiller innstillingen for innebygd lyd til Automatisk for de fleste stasjonære HP- og Compaq-datamaskiner. Hvis du vil beholde den nåværende BIOS-konfigurasjon, eller hvis det ikke hjelper å tilbakestille BIOS til standardinnstillingen, går du videre til Trinn 2: Endre innstillingen for innebygd lyd i BIOS.
 1. Åpne BIOS ved å slå på datamaskinen og straks trykke på F10-tasten gjentatte ganger til BIOS-oppsettsskjermen vises.
 2. Trykk på F5 på BIOS-oppsettsskjermen.
 3. Velg Ja eller OK ved å trykke på Enter.
  Trykk på F10-knappen. Velg Ja eller OK for å lagre standardinnstillingene ved å trykke på Enter.
 4. Start datamaskinen, og kontroller lyden. Hvis det fortsatt ikke er noen lyd, fortsetter du med trinnene nedenfor.
Hvis du vil beholde den nåværende BIOS-konfigurasjon, eller hvis det ikke hjelper å tilbakestille BIOS til standardinnstillingen, går du videre til neste trinn.
Trinn 2: Endre innstillingen for innebygd lyd i BIOS
Følg fremgangsmåten nedenfor for å kontrollere at innstillingen for innebygd lyd i BIOS samsvarer med innstillingen i konfigurasjonen for din lydmaskinvare.
 1. Undersøk baksiden av datamaskinen, og bruk en av følgende tre konfigurasjonseksempler til å finne din lydkonfigurasjon og den nødvendige lydinnstillingen i BIOS. Les alle tre punkter før du gjør ditt valg.
  • Konfigurasjon A (innebygd lyd): Hvis lydkontaktene for høyttalere og mikrofon er plassert ved siden av en parallell port, seriell port eller USB-port, har datamaskinen innebygd lyd. Innstillingen for innebygd lyd i BIOS skal være satt til Enabled.
   Figur : Konfigurasjon av innebygd lyd
   Konfigurasjon av innebygd lyd
  • Konfigurasjon B (lydkort): Hvis lydkontaktene for høyttalere og mikrofon er plassert unna en parallell port, seriell port eller USB-port, har datamaskinen lydkort. Hvis BIOS har en innstilling for innebygd lyd, skal denne innstillingen være satt til Disabled i BIOS. Hvis BIOS ikke har en innstilling for innebygd lyd, trenger du ikke å endre noen BIOS-innstilling. Gå til Trinn 8: Fjern lyddrivere i sikkermodus.
   Figur : Konfigurasjon av lydkort
   Konfigurasjon av lydkort
  • Konfigurasjon C: Hvis datamaskinen har lydkontakter begge steder, skal innstillingen for innebygd lyd i BIOS være satt til Disabled.
 2. Åpne BIOS ved å slå på datamaskinen og straks trykke på F10-tasten gjentatte ganger til BIOS-oppsettsskjermen vises.
 3. Bruk pil venstre og pil høyre til å velge fanen Advanced.
 4. Finn og velg Advanced-menyelementene for lyd. Dette kan være ett av følgende:
  • Onboard Audio
  • Onboard Audio Options
  • I/O Device Configuration
  • On-board Sound
  • Audio
  • Audio Codec
  Figur : Eksempel på meny for innebygd lyd
  Eksempel på meny for innebygd lyd
 5. Velg Enabled eller Disabled, avhengig av datamaskinens konfigurasjon, og trykk på Enter.
  Figur : Innebygd lyd aktivert
  Innebygd lyd aktivert
 6. Trykk på F10, og trykk deretter på Enter for å lagre og avslutte.
  Windows åpnes.
 7. Test lyden.
  • Hvis du kan høre lyden, er du ferdig.
  • Hvis det fortsatt ikke er noen lyd, slår du av datamaskinen og fortsetter med instruksjonene nedenfor.
 8. Når datamaskinen er slått av, kobler du fra strømledningen til maskinen og trykker på av/på-knappen i 20 sekunder. Dette fjerner all strøm fra datamaskinen.
 9. Koble til strømledningen igjen, og slå på datamaskinen.
 10. Åpne BIOS ved å slå på datamaskinen og deretter trykke gjentatte ganger på F10-tasten på den første logoskjermen helt til BIOS-oppsettsskjermen vises.
 11. Trykk på F5, velg Yes, og trykk deretter på F10 for å lagre standardinnstillingene for BIOS.
 12. Vent til Windows åpnes, og spill deretter av en lyd. Hvis lydproblemene vedvarer, fortsetter du til neste del.
Trinn 11: Kontrollere høyttalermaskinvaren (strøm, høyttalere og sikringer)
Kontroller at strømledningen til høyttalerne er tilkoblet, og at høyttalerne mottar strøm.
Mange høyttalere, spesielt høyttalersystemer med basshøyttalere, har sikringer. Hvis du ikke hører noen lyd fra høyttalerne, ikke engang en summelyd, bytter du sikring. Selv om du ikke tror at sikringen er gått, bør du bytte den for å være på den sikre siden. Hvis sikringen fortsatt fungerer, har du en ekstrasikring på lager.
 1. Slå av strømmen til basshøyttaleren, og koble fra strømmen til høyttalerne.
 2. Ta dekselet av sikringen, ta deretter ut sikringen, og se inn i glassylinderen. Hvis kabelen inne i sikringen har delt seg eller har mørke flekker eller brennmerker, må du bytte sikring. Hvis sikringen ser bra ut, bytter du den likevel og beholder den gamle sikringen som en reserve.
 3. Kjøp en ny sikring. Det er en god idé å ta med den gamle sikringen når du skal kjøpe en ny. Da kan du bruke den gamle sikringen til å kontrollere at den nye sikringen er identisk.
 4. Sett inn den nye sikringen, sett sikringsdekselet på plass igjen, skru på strømmen, slå på høyttalerne og test lyden.
For å unngå skade på høyttalerne og unngå at sikringer ryker i fremtiden, bør du ha følgende i tankene når du bruker datamaskinen:
 • Slå av volumbryteren på høyttaleren før du skrur på strømmen til høyttalerne.
 • På samme måte som med et hjemmestereoanlegg, bør du ikke skru opp volumet mer enn halvveis med bryteren. Da unngår du at lydkvaliteten reduseres og høyttalerne presses for hardt. Dårlig lydkvalitet oppstår når lave lydnivåer skrus helt opp. Mye lyd som presses ut på samme høye lydnivå, belaster høyttalerne.
Spill av en lyd. Hvis lydproblemene vedvarer, tester du lydmaskinvaren ved hjelp av HP programvare for maskinvarediagnostikk. For mer informasjon, kan du se Teste maskinvareproblemer ved hjelp av maskinvare-diagnostikkverktøy.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...