hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP bærbare PCer - Hvordan legge til Serial ATA (SATA)-stasjoner til en Windows-installasjon

Dette dokumentet beskriver installasjon av native Serial ATA (SATA)-stasjoner på en datamaskin som kjører Windows Vista. Datamaskiner som er bygget for Windows XP bruker native-ATI-teknologi for å styre harddisker, mens Windows Vista bruker native-Serial ATA (SATA)-teknologi. Å installere en ATI-harddisk på en datamaskin med WINDOWS Vista vil føre til kompatibilitetsproblemer.
Hvis en datamaskin nedgraderes fra Vista til XP, kan den også vise en feilmelding om at operativsystemet ikke finner en harddisk. Hvis installeringsprogrammet ikke finner en harddisk, kan den ikke installere XP-operativsystemet. BIOS på en datamaskin med Vista er konfigurert for et native-SATA-miljø, og den kan ikke gjenkjenne ATI-drivere. Det kan være mulig å overstyre eller endre BIOS-innstillingene for å tillate XP å gjenkjenne harddisken.
merknad:
Hvis du vurderer å nedgradere datamaskinen fra Vista til operativsystemet XP, kan du se HP bærbare PC-er - Problemer med SATA-drivere ved nedgradering fra Vista til XP
.
Det er tre metoder for å installere en SATA-stasjon under en Windows-installasjon.

Deaktiver native-SATA i BIOS

Hvis BIOS gir mulighet til å deaktivere native-SATA-konfigurasjonen i BIOS, kan du gjøre følgende.
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Trykk på strømknappen og trykk f10 for å åpne BIOS-oppsett.
 3. Bruk markøren for å navigere Konfigurasjon-alternativer for å finne Native-SATA-innstillingen.
  • Hvis det er en SATA-innstilling, velg alternativet deaktiver, og deretter trykker du F10 for å lagre endringen og starte datamaskinen på nytt.
  • Hvis det ikke er noen SATA-innstilling, kan du bruke ett av de andre alternativene i dette dokumentet til å endre innstillingene.

Frittstående Windows-installasjon

Denne prosedyren bruker tredjepartsprogram og foretas vanligvis hjemme-PC-brukere.
 1. Finn ut hva slags prosessor det er i datamaskinen, og søk etter og last ned den nyeste SATA AHCI-driveren fra prosessorprodusentens nettsted. Noen SATA AHCI-drivere er tilgjengelige på nettsiden www.hp.com. For ytterligere informasjon, Bærbare datamaskiner fra HP - Hvordan man finner HP programvare-, driver- og BIOS-oppdateringer.
 2. Last ned og installer en ortodoks filbehandler.
  merknad:
  For dette eksempelet brukes Total Commander. Se programvarens Hjelp-filer for mer hjelp.
 3. Last ned og installer gjenopprettingsprogramvare for CD/DVD.
  merknad:
  For dette eksempelet brukes Ultra ISO. Se programvarens Hjelp-filer for mer hjelp.

Utpakking av filer

 1. Start Total Commander ved å klikke på Start, Alle programmer, Total Commander, og klikk deretter på Total Commander 32. Hvis den ikke-registrerte versjonen brukes, følger du popup-vinduets instruksjoner.
  merknad:
  For å få hjelp og anvisninger om bruk av Total Commander, kan du se hjelpefilen for Total Commander.
 2. Finn den nedlastede SATA AHCI-driveren ved hjelp av katalogstrukturen i Total Commander. Velg SATA AHCI-driveren.
  Figur : SATA AHCI-driverens plassering
 3. På filmenyen klikker du på Fil, og velg Pakk ut bestemte filer.
 4. Angi målplassering for utpakkede filer.
  Figur : Angi utpakkingsplassering
 5. Finn de utpakkede filene.
 6. Gjenta utpakkingsprosessen for F6flpy32.exe.
 7. Åpne temp.IMA som ble pakket ut fra F6flpy32.exe-filen ved hjelp av Ultra ISO eller tilsvarende program.
  Figur : temp.IMA driverfiler
 8. Kopier temp.IMA-driverfilene til en diskett eller brenn filene på en CD-ROM.

Deaktiver SATA native-modus

merknad:
Dette alternativet er ikke tilgjengelig i BIOS-en på Vista-modeller.
 1. Start den bærbare PC-en.
 2. Trykk flere ganger på F10-tasten (eller tasten som angis av den bærbare PCen) til den bærbare PCen går til Computer Setup-skjermbildet.
 3. Bruk piltastene til å velge kategorien Systemkonfigurasjon.
 4. Bruk piltastene til å velge SATA Native-modus og sette modusen til Deaktiver.
  Figur : Deaktiver SATA native-modus
 5. Trykk på F10-tasten (eller den angitte tasten for å godta endringene).
 6. Lagre endringene og avslutt Computer Setup.
 7. Den bærbare datamaskinen starter på nytt.

Installer Windows med native SATA-drivere

For å installere Windows XP med en native SATA-driver, kan du gjøre følgende:
 1. Start den bærbare PC-en.
 2. Sett Windows XP OS-platen inn i DVD-/CD-ROM-stasjonen.
 3. Trykk på F6-tasten når du blir bedt om det.
  Figur : Tredjeparts driver-ledetekst
 4. Trykk på S-tasten for å angi den ekstra enheten.
  Figur : Angi ekstra enhet
 5. Sett SATA-driverdisketten inn i stasjon A.
  Figur : Sett inn driverdiskett
 6. Følg anvisningene på skjermen.

Aktiver SATA native modus

 1. Under oppstart av den bærbare datamaskinen, trykk flere ganger på F10-tasten (eller tasten som angis av den bærbare PCen) til den bærbare PCen går til Computer Setup-skjermbildet.
 2. Bruk piltastene til å velge kategorien Systemkonfigurasjon.
 3. Bruk piltastene til å velge SATA Native-modus og sette modusen til Aktiver.
  Figur : Aktiver SATA native modus
 4. Trykk på F10-tasten (eller den angitte tasten for å godta endringene).
 5. Lagre endringene og avslutt Computer Setup.
 6. Den bærbare datamaskinen starter på nytt.

RIS (eksterne installeringstjenester)

Denne prosedyren foretas vanligvis av profesjonelle IT-brukere over et nettverk.
 1. Last ned den nyeste "Intel Matrix Storage Manager"-driveren. Etter å ha lastet ned "Intel Matrix Storage Manager" kan du opprette en mappe med navnet Sata og kopier filen iata61_enu.exe som du nettopp lastet ned fra koblingen ovenfor. Intel Matrix Storage Manager inneholder også SATA-kontrollerdriver.
 2. Bruk denne kommandoen for å pakke ut filene:
  c:\sata\ iata61_enu.exe -a -a -pc:\sata
  Når den kjøres, starter installeringsprosessen bare klikk gjennom dialogboksen når du blir bedt om det. Dette vil ikke installere driveren, det vil bare pakke ut driverfilene til <c:\sata>. Etter at utpakkingen er fullført, finner du driverfilene i <c:\sata\Driver>.
 3. Kopier de utpakkede filene til RIS-distribusjonspunktet (på RIS-serveren):
  RemoteInstall\Setup<Language>\Images\<Dir_Name>\i386
 4. Kopiere de samme filene til:
  RemoteInstall\Setup<Language>\Images\<Dir_Name>\$oem$\$1\drivers\sata
 5. Åpne filen RemoteInstall\Setup<Language>\Images\<Dir_Name>\i386\txtsetup.sif med notisblokk, og legg til de følgende linjene til de angitte seksjonene (seksjonsnavn er angitt i parentes):
 6. Lagre filen og avslutt notisblokk.
 7. Åpne filen Remote Install\Setup\<Language>\Images\<Dir_Name>\i386\templates\ristndrd.sif med notisblokk, og under delen [Unattended] legger du til følgende linjer:
 8. Lagre filen og avslutt notisblokk.
 9. Til slutt, for å fullføre prosessen, stopp og start BINL-tjenesten på RIS-serveren som følger:
  Gå til ledetekst og skriv inn net stop binlsvc, og trykk Enter. Deretter skriver du inn net start binlsvc, og trykk Enter.
RIS-installeringspunktet er nå oppdatert med SATA-driveren.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...