hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP bærbare PCer - feilsøke lydproblemer med eksterne høyttalere og hodetelefoner i Windows 7

Dette dokumentet gjelder HP bærbare PC-er med Windows 7.
Noen ganger når en datamaskin oppgraderes fra Vista til Windows 7, vil eksterne høyttalere og hodetelefoner ikke fungere. Dette skjer fordi driverne er spesifikke for et annet operativsystem, og vil ikke overføres til det nye operativsystemet. Det er imidlertid også viktig å ha eksterne høyttalere og hodetelefoner som er kompatibel med datamaskinen, og å installere de nyeste lyddriveroppdateringene, og har maskinvaren tilkoblet og riktig konfigurert.
merknad:
Ikke alle HP bærbare PC-modeller er utformet for å fungere med forskjellige operativsystemer. HP støtter ikke oppgradering av eldre modeller og leverer ikke Windows 7-drivere for eldre datamaskiner som ikke er godkjent av HP som Windows 7-kompatibel.

Utfør en Windows lydsystemtest

Før du feilsøker på problemer med lyden med eksterne høyttalere eller hodetelefoner, kan du utføre en Windows lydsystemtest for å kontrollere at de innebygde høyttalerne virker. Dette gjør du på følgende måte:
 1. Koble fra alle eksterne høyttalere og hodetelefoner.
 2. Klikk på Start, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd, Lyd, Høyttalere og hodetelefoner, og deretter klikker du Konfigurer.
 3. Klikk Test for å teste om lyden er hørbar fra de innebygde høyttalerne.
  Figur : Stereooppsettsvindu for stereo
 4. Hvis du hører lyden fra begge de innebygde høyttalerne, kan du fortsette feilsøkingen av eksterne høyttalere eller hodetelefoner.
  Hvis du ikke hører lyd fra begge høyttalerne, kan du kontakte HP for å få mer hjelp.

Bruk kompatible høyttalere

De fleste datamaskiner som ble produsert etter år 2000 trenger aktive høyttalere. Høyttalere med strømforsyning bruker en strømadapter eller batterier for å øke volumnivået. De kan kobles til en utkontakt på datamaskinen.
Når du bruker ikke-aktive høyttalere med en linje ut-kontakt på datamaskinen, er volumet mye lavere / mykere enn vanlig.
Figur : Eksempel på aktive høyttalere (høyttalerne kan se litt annerledes ut)

Installer de nyeste driveroppdateringene.

De fleste kompatibilitetsproblemer kan løses ved å installere de nyeste oppdateringene for driverne. Velg ett av følgende alternativer for å installere de nyeste oppdateringene for lyddriverne:
 • Gå til HP Drivere og nedlasting-siden og søk etter oppdaterte drivere for din modell. Sørg for å velge operativsystem.
 • Hvis datamaskinen er oppgradert til Windows 7, bruk HP Support Assistant til å søke etter oppdaterte drivere. Bruk HP Support Assistant, klikk på Start, Alle programmer, HP, HP Support Assistant, og følg instruksjonene på skjermen.
 • Hvis HP ikke har gitt ut spesifikke-lyddrivere for ditt operativsystem, bruker du hjelpeprogrammet Microsoft Windows Update, eller søk gjennom Microsofts webområde for generelle drivere for Windows 7. Hvis du vil bruke Windows Update, klikk Start, Skriv inn update i søkefeltet, velg Windows Update fra listen når det blir tilgjengelig, klikk på Se etter oppdateringer og deretter installer alle tilgjengelige oppdateringer.

Koble til eksterne høyttalere og hodetelefoner på riktig måte

Når du bruker eksterne høyttalere eller hodetelefoner, må du kontrollere at lydkablene er riktig koblet til fra datamaskinen til høyttaleren. Kabel-kontakter og plugg-tilordninger er vanligvis fargekodede for å hjelpe til med tilkoblinger.
For å kontrollere hodetelefoner og eksterne høyttalere-tilkoblinger, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.
 1. Koble fra høyttaler-kabelen datamaskinen.
 2. Sett inn hodetelefonkontakten direkte i "høyttalerutgang"-kontakten på datamaskinen. Kontakten er merket med enten et høyttaler -ikon eller et hodetelefon -ikon.
 3. Følg fremgangsmåten nedenfor for å bruke Lyd-programmet.
  merknad:
  Følgende forutsetter at du ikke er i en klassisk visning av kontrollpanelet.
  1. Klikk på Start, Kontrollpanel og klikk deretter på Maskinvare og lyd.
  2. Klikk Endre systemlyder under Lyd for å åpne vinduet.
  3. I fanen Lyder velger du et alternativ under Program som har lydikonet ved siden av det, slik som et stjernetegn, og klikk deretter på Test og OK.
 4. Se om lyden er hørbar gjennom hodetelefonene.
  • Hvis du hører lyd gjennom hodetelefonene, fungerer lydmaskinvaren på datamaskinen, og problemet er sannsynligvis relatert til høyttalerne eller høyttalerkablene. Gå til trinn 5.
  • Hvis lyden ikke kan høres gjennom hodetelefonene, går du til trinn 6:
 5. Koble fra hodetelefonene, koble til høyttalerne på nytt, og test deretter lyden igjen. Hvis lyden fortsatt ikke kan høres, bytt høyttaler-kabelen eller utfør testen igjen med andre høyttalere.
 6. Koble hodetelefonene til riktig kontakt, og prøv igjen. Hvis lyden fortsatt ikke kan høres, fortsetter du til en annen konfigurasjonstest i dette dokumentet.

Konfigurer eksterne høyttalere og hodetelefoner riktig

Hvis høyttalerne er ordentlig tilkoblet og lyden ikke kan høres gjennom de innebygde høyttalerne, kontroller at enheten er installert og konfigurert ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
 1. Klikk på Start, Kontrollpanel og klikk deretter på Maskinvare og lyd.
 2. Klikk Administrer lydenheter under Lyd for å åpne vinduet.
  Figur : Lyd-vinduet med høyttalere og hodetelefoner valgt
 3. Fra kategorien Avspilling i vinduet, klikk på Høyttalere og hodetelefoner-ikonet for å aktivere Konfigurer-knappen, og klikk deretter Konfigurer for å åpne vinduet Høyttaleroppsett.
  merknad:
  Hvis du bruker en video HDMI-tilkobling med en HDMI-skjerm som har høyttalere, kan bare HDMI-kabelen sende lyd til skjermhøyttalerne når HDMI-lyd er valgt som standardenhet fra kategorien Avspilling. I stedet for å velge høyttalere som standardenhet fra Avspilling-kategorien, velg Realtek HDMI-lyd, og klikk deretter på Angi standard-knappen.
 4. Velg alternativet som representerer høyttaleroppsettet ditt fra Lydkanaler-feltet, og klikk Test.
 5. Hvis lyden høres fra hver høyttaler, eller hvis konfigurasjonstypen ble endret, klikk på Neste for å fortsette med høyttaleroppsettet, og deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre høyttaleroppsettet.
Hvis problemene vedvarer, kan du teste med andre hodetelefoner eller eksterne høyttalere for å kontrollere at det ikke er en defekt på produktet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...