hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP og Compaq stasjonære PCer - Datamaskinen starter ikke (Windows Vista)

Dette dokumentet gjelder alle stasjonære HP- og Compaq-datamaskiner med Windows Vista.
Dette dokumentet gir mulige løsninger på mange vanlige problemer med oppstart av datamaskiner. Velg den som passer best, fra følgende liste over symptomer for å finne en løsning på problemet. Hvis du ikke finner et symptom som stemmer med tilstanden til systemet, kan du bruke delen Standardtrinn for å løse de fleste oppstartsproblemer.
  merknad:
* VIKTIG * Før du bruker dette dokumentet, sørg for at alle diskettstasjoner, CD/DVD-stasjoner, USB-porter og alle minnekortleserspor er tom og alle uviktige enheter (skrivere, skannere, eksterne harddisker og lignende) er koblet fra. Bare mus, skjerm og tastatur skal være tilkoblet.
Standard fremgangsmåte for å løse de fleste oppstartsproblemer.
Bruk først følgende trinn for å kontrollere om harddisken registreres i BIOS:
 1. Før du begynner, fjern alt fra datamaskinen (f.eks. USB-stasjoner og CD- og DVD-plater), og koble kun til den opprinnelige musen, skjermen og tastaturet.
 2. Slå på datamaskinen, og trykk straks på tasten F10 gjentatte ganger til BIOS-oppsettsverktøyet vises.
 3. Kontroller at harddisknavnet er oppført på hovedskjermen.
  Figur : Eksempel på en harddisknavn oppført i BIOS (Western Digital)
Harddisken registreres
Bruk følgende fremgangsmåte for å reparere filsystemet på harddisken:
 1. Slå datamaskinen helt av og vent i minst fem sekunder.
 2. Slå datamaskinen på, og trykk flere ganger på F8-tasten når datamaskinen starter.
  Skjermbildet Avanserte oppstartsalternativer åpnes hvis systempartisjonen på harddisken fungerer.
    merknad:
  Hvis skjermbildet "Avanserte oppstartsalternativer" ikke åpnes, kan du bruke en gjenopprettingsplate. Sett inn den første gjenopprettingsplaten i stasjonen, og slå på datamaskinen. Velg Avanserte alternativer fra hovedskjermbildet i Recovery Manager, og velg så Microsoft Oppstartsreparasjon og klikk Neste. Gå videre til trinn 8.
 3. Velg Reparer datamaskinen og trykk på OK.
 4. Velg et tastaturoppsett som samsvarer med landet eller regionen din, og klikk deretter på Neste.
 5. Når påloggingsforespørselen vises, velger du brukernavnet på med administratorrettigheter (ikke Administrator) fra rullegardinmenyen Brukernavn. Brukernavnet med administratorrettigheter er mest sannsynlig det første brukernavnet som ble oppgitt ved innledende konfigurering av datamaskinen.
 6. Skriv inn påloggingspassordet i feltet Passord, og klikk deretter på OK.
    merknad:
  Hvis du ikke vet passordet, lar du feltet Passord stå tomt og klikker på OK. Hvis du ikke kommer forbi passordvinduet, ber du systemadministratoren om passordet eller utfører en systemgjenoppretting for å gjenopprette systemet til dets tidligere tilstand.
  Vinduet Alternativer for systemgjennoppretting åpnes.
  Figur : Systemgjenopprettingsvalg
 7. Klikk på Oppstartsreparasjon.
  Et Oppstartsreparasjon-vindu åpnes og søker automatisk etter oppstartsproblemer.
  Figur : Oppstartsreparasjon
 8. Utføre handlingene foreslått av Oppstartsreparasjon: systemgjenoppretting, korriger ødelagt eller manglende filer eller andre tiltak.
    merknad:
  Kanskje vises det et vindu som påpeker at Oppstartsreparasjon ikke kan reparere denne datamaskinen automatisk. Hvis Internett-tilkoblingen er aktiv, klikker du på Send informasjon om dette problemet for å hjelpe Microsoft med å bedre forstå og håndtere disse problemene. Hvis ikke, går du til neste trinn.
 9. Etter Oppstartsreparasjonen er fullført, kan du prøve å starte Windows.
  • Hvis Windows Vista starter, er du ferdig.
  • Hvis Windows Vista ikke starter, kan du utføre den første delen i dette avsnittet for å åpne vinduet Alternativer for oppstartsgjenoppretting og fortsette.
 10. Klikk på Ledetekst i Alternativer for systemgjenoppretting-vinduet.
    merknad:
  Hvis du måtte bruke gjenopprettingsplatene til å kjøre Oppstartsreparasjon, trykker du på ALT + D på skjermbildet Avanserte alternativer for gjenoppretting for å åpne ledetekstvinduet.
 11. Skriv inn følgende ved ledeteksten:
  bootrec /fixboot
 12. Skriv inn følgende ved ledeteksten:
  bootrec /fixmbr
  Figur : Kommandokonsoll
 13. Når verktøyet bootrec er fullført, lukker du alle åpne vinduer for å starte datamaskinen på nytt, og start Windows.
  • Hvis Windows Vista starter, er du ferdig.
  • Hvis Windows Vista ikke starter, fortsetter du med disse trinnene:
 14. Utfør en fullstendig systemgjenoppretting med gjenopprettingsplater. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se HPs støttedokument Utføre en HP-systemgjenoppretting i Windows Vista.
 15. Hvis gjenopprettingen ikke kan fullføres fra gjenopprettingsplatene, må du bytte harddisken
Harddisken registreres ikke
Når harddisken ikke registreres, kan du gjøre følgende:
Trinn 1: Gjenopprette BIOS
Først kan du tilbakestille BIOS for å kontrollere at BIOS-innstillingene er riktige:
 1. Slå på datamaskinen, og trykk straks på tasten F10 gjentatte ganger for å åpne BIOS-oppsettsskjermen.
 2. Trykk på tasten F5 for å tilbakestille BIOS til standardinnstillinger. Bruk piltastene til å velge Ja ellerOK, og trykk deretter på Enter.
 3. Trykk på tasten F10 for å lagre innstillingene og avslutte. Bruk piltastene til å velge Ja ellerOK, og trykk deretter på Enter.
 4. Slå av datamaskinen.
 5. Fjern strømledningen.
 6. Trykk på og hold inne strømknappen i fem sekunder.
 7. Koble til strømledningen igjen og slå på datamaskinen.
 8. Hvis oppstartsproblemet er borte, er du ferdig.
  Hvis oppstartsproblemet forsatt finnes, går du videre til neste trinn.
Trinn 2: Koble fra harddiskkabelen og koble den til igjen
Bruk følgende fremgangsmåte for å ta ut og sette harddiskkablene tilbake:
  advarsel:
Kantene på metallpanelene kan gi kuttskader. Vær forsiktig så du ikke kommer borti metallkanter på chassiset.
  forsiktig:
Produktet har komponenter som kan skades av statisk elektrisitet (ESD). Reduser risikoen for slike skader ved å arbeide over et gulv uten teppe, bruke en egnet arbeidsoverflate og en antistatisk armlenke koblet til jord.
 1. Ta av sidepanelet ved å løsne sidepanelskruene og skyve panelet mot baksiden av datamaskinen.
  Figur : Eksempel på én type sidepanel. PCen din kan se annerledes ut.
 2. Finn strømledningen som er koblet til harddisken. Koble fra strømledningen og koble den til igjen.
  Plassering for strøm- og dataledning for IDE
  Plassering for strøm- og signalledning for Serial ATA (SATA)
 3. Finn IDE- eller SATA-datakabeltilkoblingen til harddisken. Koble IDE- eller SATA-datakabelen fra og til igjen fra harddisken.
 4. Finn dataledningstilkoblingen for IDE eller SATA på hovedkortet. Koble dataledningen for IDE eller SATA til og fra kontakten på hovedkortet.
 5. Sett sidepanelet på plass igjen.
 6. Koble strømledningen til igjen på datamaskinen.
 7. Slå på datamaskinen, og vent for å se om problemet med oppstart fortsatt finnes:
 8. Hvis oppstartsproblemet vedvarer, kan du bytte harddisken.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...