hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP og Compaq stasjonære datamaskiner - Hvordan kan en finne ut om CMOS-batteriet har sviktet

CMOS RAM-innstillingene er feil, eller endres hver gang datamaskinen startes.
Når innstillingene endres, kan følgende feil oppstå:
Feilmelding
Forklaring
CMOS-batteriets ladetilstand er lav
CMOS RAM drives av et batteri. Batteriet har lite strøm; bytt ut batteriet.
Feil med CMOS-kontrollsum
Etter at CMOS RAM-verdiene er lagret, genereres verdien for kontrollsummen for feilsøking. Forrige verdi er forskjellig fra den nåværende verdien.
Tilbakestill BIOS. Du må gjøre dette for hver omstart inntil batteriet byttes ut.
CMOS-systemalternativer er ikke angitt
Verdiene som er lagret i CMOS RAM er enten skadet eller eksisterer ikke.
Tilbakestill BIOS. Du må gjøre dette for hver omstart inntil batteriet byttes ut.
Typekonflikt for CMOS-skjerm
Videotype i CMOS RAM samsvarer ikke med typen som er oppdaget av BIOS.
Tilbakestill BIOS. Du må gjøre dette for hver omstart inntil batteriet byttes ut.
CMOS-minnestørrelsen samsvarer ikke
Mengden minne på hovedkortet er forskjellig fra minnestørrelsen i CMOS RAM.
Tilbakestill BIOS. Du må gjøre dette for hver omstart inntil batteriet byttes ut.
CMOS Time and Date Not Set (CMOS-klokkeslett og -dato er ikke angitt)
Konfigurere dato og klokkeslett i Standard CMOS Setup for å angi dato og klokkeslett i CMOS RAM. Du må gjøre dette for hver omstart inntil batteriet byttes ut.
Hvis systeminnstillingene som er lagret i CMOS endres uten noen åpenbar årsak (for eksempel det oppstår en feil med klokkeslettet), kan det hende at sikkerhetskopieringsbatteriet ikke lenger har nok strøm til å bevare innstillingene.
Bytt ut CMOS-batteriet med et nytt batteri. For generell informasjon om hvordan du skifter ut batteriet, kan du se HP støttedokumentet Datamaskinens klokke mister tiden.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...