hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-nettbrett - Endre strøminnstillinger og moduser (Android 5.0/Lollipop)

Dette dokumentet gjelder for HP og Compaq nettbrett med operativsystemet Android 5.0/Lollipop.
Batterilevetiden på nettbrettet varierer avhengig av programmer som kjører i bakgrunnen, nettverket resepsjonen, lysstyrke på skjermen og andre faktorer. Bruk dette dokumentet til å lære mer om hvordan du endrer strøminnstillingene for nettbrettet.

Slå nettbrettet på eller av, og ved hjelp av lås-skjermen

Av/på-knappen er plassert øverst til høyre på kanten av nettbrettet. Bruk av/på-knappen for å slå nettbrettet av eller på eller for å låse eller låse opp berøringsskjermen.
 • Slå på nettbrettet: Trykk og hold av/på-knappen inne til HP-logoen vises på skjermen.
 • Slå av nettbrettet: Trykk og hold av/på-knappen inne, og trykk deretter på Slå av.
 • Slå på LCD-skjermen: Trykk kort på av/på-knappen for å slå på LCD-skjermen og vise låseskjermen. For å låse, skyver du opp lås-ikonet.
  Hvis du har valgt mønster, PIN-kode, passord eller brukertilpasset låseskjerm, låser du opp skjermen med din personlige opplåsningsmetode.
 • Slå av LCD-skjermen: Trykk kort på av/på-knappen for å sette nettbrettet i hvilemodus, slå av og låse LCD-skjermen uten å slå nettbrettet helt av.

Vise bruk av batteri data

Du kan også vise detaljert informasjon om batteribruk, inkludert hvilke apper, systemprosesser og andre funksjoner som trekker mest strøm fra batteriet i nettbrettet. Gjør følgende for å få tilgang til detaljert batteriinformasjon:
 1. På startskjermen trykker du på ikonet for Alle apper og trykker deretter på Innstillinger.
 2. Trykk på Batteri under Enhet.
  Figur : Batteri
  Batteriet i delen Enheter i Innstillinger
 3. Vis grafen for å se hvilke prosesser som bruker mest batteri. Trykk på funksjonene i listen for å få mer informasjon om batteribruken.
  Figur : Batteriinformasjon
  Batteriinformasjon
 4. Vurder hvilke tiltak du kan ta for å redusere batteritappingen, avhengig av hva som bruker mest batteri. Hvis for eksempel Wi-Fi og Bluetooth bruker mye batteristrøm og du for øyeblikket ikke trenger tilgang til Internett eller en Bluetooth-tilkobling, bør du vurdere å sette nettbrettet i Flymodus (se Skru av Bluetooth og Wi-Fi på et HP-nettbrett for mer informasjon).

Stille inn tidsur for hvilemodus

Sleep innstillingen avgjør hvor lenge tablet venter før du slår av LCD-skjermen. Hvis innstillingen for hvilemodus er satt til 30 sekunder, venter nettbrettet i 30 sekunder etter den siste aktiviteten før det går i hvilemodus. Reduserer mengden av tid nettbrettet venter før tenkt å sove kan bidra til å gjøre at batteriet varer lenger mellom ladinger. Følg fremgangsmåten i dette avsnittet for å stille inn tidsuret for hvilemodus:
 1. På startskjermen trykker du på ikonet for Alle apper og trykker deretter på Innstillinger.
 2. Trykk på Skjerm under Enhet.
  Figur : Skjerm
  Skjerm i delen Enhet i menyen Innstillinger
 3. Trykk på Hvilemodus.
  Figur : Hvilemodus
  Hvile i menyen Skjerminnstillinger
 4. Velg hvor lenge nettbrettet skal være inaktivt før LCD-skjermen slås av.

Spare batteristrøm med strømsparende modus og innstillinger

Se følgende avsnitt for informasjon om innstillinger og funksjoner som du kan bruke for å få nettbrettbatteriet til å vare lenger mellom hver gang du lader det.

Vanlige spørsmål om tablet strømforbruk

Se følgende vanlige spørsmål om levetid for nettbrettbatteriet.

Hvorfor utlades nettbrettbatteriet så raskt?

Batterilevetiden varierer, avhengig av mange faktorer, inkludert applikasjoner som kjører i bakgrunnen, lysstyrken på skjermen, og den tiden skjermen er slått på eller av. Se Vise data for batteribruk på et HP-nettbrett for å identifisere hva som tapper nettbrettbatteriet.

Kan jeg skifte ut nettbrettbatteriet?

Se vedlikeholds- og serviceveiledningen for din bestemte nettbrettmodell for å kontrollere om batteriet er utskiftbart. Hvis nettbrettmodellen ikke har et utskiftbart batteri, kan du kanskje finne løsninger for skifting av batteri på nettet; Husk dog at det å utføre en utskiftning av et batteri på en modell som ikke er laget for med utskiftbare batteri kan gjøre garantien ugyldig.

Hvorfor er ikke min tablet lading raskere?

Nettbrettet lader raskere hvis den er avslått under lading, og hvis du bruker laderen som fulgte med nettbrettet. Dersom du bruker en lader for en annen enhet, som en mobiltelefonlader, kan dette føre til at nettbrettet lades opp sakte eller ikke lades opp i det hele tatt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...