hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP nettbrett - Bruke kameraet på nettbrettet (Android 5.0/Lollipop)

Dette dokumentet gjelder for HP nettbrett med operativsystemet Android 5.0/Lollipop.
Nettbrettet leveres med to kameraer: én er på baksiden av nettbrettet, og én på forsiden. Dette dokumentet gir deg informasjon om å ta bilder, spille inn videoer og andre måter å bruke kamera på nettbrettet.

Ta et bilde

Ta et stillbilde ved hjelp av datamaskinen.
 1. På startskjermen trykker du på Alle apper-ikonet og deretter på Kamera-appen.
  Figur : Kamera-app
  Ikon for kamera-app
 2. Skyv fra venstre side av skjermen for å åpne kamera-menyen, og trykk på Kamera.
  Figur : Kamera
  Kamera
 3. Bruk to fingre til å knipe (zoome ut) eller strekke (zoome inn) bildet på skjermen.
 4. Trykk på Kamera-ikonet nederst på skjermen, eller trykk på en av Volum +/--knappene for å ta et bilde.

Ta et panoramabilde

Ta et panoramabilde med kamera-appen. Sett sammen flere bilder automatisk mens du panorerer kameraet over en scene.
 1. På startskjermen trykker du på Alle apper-ikonet og deretter på Kamera-appen.
  Figur : Kamera-app
  Ikon for kamera-app
 2. Skyv fra venstre side av skjermen for å åpne kamera-menyen, og trykk på Panorama.
  Figur : Panorama
  Panorama
 3. Finn startpunktet for ditt panoramabilde med søkeren og trykk på Panorama-ikonet nederst på skjermen.
 4. Vent et øyeblikk på at det blå punktet dukker opp på søkeren.
  Nettbrettet tar automatisk bildet.
  Figur : Panorama
  Panorama
 5. Roter nettbrettet sakte over samme sted for å rette søkeren inn over det neste punktet som vises.
  Punktet vil forstørres og bli blått når du retter søkeren over det.
  merknad:
  For best resultat, hold nettbrettet med begge hender, hold det så plant som mulig, og flytt det sakte.
 6. Når det blå punktet er på linje i søkeren, vent et øyeblikk på at kameraet skal automatisk ta bildet.
 7. Gjenta for hvert punkt som vises til du er ferdig med panoramaet.
 8. For å fullføre panoramaet, trykk på merket nederst på skjermen.
  Nettbrettet behandler og lagrer panoramabildet.

Lag en foto-sfære

Ta en Foto-sfære med kamera-appen. Sett sammen flere bilder automatisk ved å ta 360-graders bilder av dine omgivelser.
 1. På startskjermen trykker du på Alle apper-ikonet og deretter på Kamera-appen.
  Figur : Kamera-app
  Ikon for kamera-app
 2. Skyv fra venstre side av skjermen for å åpne kamera-menyen, og trykk på Foto-sfære.
  Figur : Sphere-foto
  Sphere-foto
 3. Hold nettbrettet vertikalt, og skråstill kameraet til den midtre sirkelen kommer på linje med det blå punktet på skjermen.
  merknad:
  For best resultat, hold nettbrettet sentrert mens bildet tas.
  Figur : Sphere-foto
  Å ta en foto-sfære
  Det blå punktet blir hvitt og nettbrettet tar automatisk den første delen av foto-sfæren.
 4. Fortsett å holde nettbrettet og snu nettbrettet sakte slik at søkeren rettes mot det neste blå punktet som vises på skjermen.
  Det blå punktet blir hvitt og nettbrettet tar automatisk den andre delen av foto-sfæren.
 5. Gjenta for hvert nye blå punkt som vises til foto-sfæren er fullført.
  Sphere-foto er fullført når alle vinklene av scenen er tatt opp, og det er ingen flere ledige områder igjen på skjermen.
 6. Trykk merket nederst på skjermen for å behandle og lagre bildet til nettbrettet.

Spill inn en video

Spill inn en video om ved hjelp av Kamera-appen på nettbrettet.
 1. På startskjermen trykker du på Alle apper-ikonet og deretter på Kamera-appen.
  Figur : Kamera-app
  Ikon for kamera-app
 2. Skyv fra venstre side av skjermen for å åpne kamera-menyen, og velg Video.
  Figur : Video
  Video
 3. Bruk to fingre til å knipe (zoome ut) eller strekke (zoome inn) bildet på skjermen.
 4. Velg Video-ikonet nederst på skjermen for å begynne innspillingen.
  merknad:
  Du kan ta bilder ved å berøre skjermen, mens du tar opp en video. Skjermen blir hvit i et øyeblikk når bildet tas, og en delvis kopi av bildet vises kort på høyre side av skjermen. Videoopptaket avbrytes ikke.
 5. Trykk på Stopp-ikonet nederst på skjermen for å stoppe innspillingen, og lagre videoen.

Bruke objektivuskarphet

Objektivuskarphet fokuserer på motivet i forgrunnen, og gjør bakgrunnen uskarp. Du kan bruke objektivuskarphet til å ta portrett og nærbilder av emner. Når du tar fotografier, kan du bruke refokuseringsverktøyet til å øke eller redusere mengden uskarphet.
 1. På startskjermen trykker du på Alle apper-ikonet og deretter på Kamera-appen.
  Figur : Kamera-app
  Ikon for kamera-app
 2. Skyv fra venstre side av skjermen for å åpne kamera-menyen, og trykk på Objektivuskarphet.
  Figur : Objektivuskarphet
  Objektivuskarphet
 3. For å starte bildet, rett kameraet mot emnet og trykk på Objektivuskarphet-ikonet .
 4. Når du blir bedt om det, beveg nettbrettet sakte opp, hold kamerafokuset sentrert på emnet.
  Figur : Hev nettbrettet
  Hev nettbrettet
  En hake vises når bildet er tatt.
 5. For å justere uskarpheten og fokuset av et fotografi, skyv fra høyre side av nettbrettet for å åpne Photos-appen, og trykk på bildet du ønsker. Du vil kanskje måtte vente et øyeblikk på at bildet skal behandles.
 6. Velg Objektivuskarphet-ikonet nederst på skjermen. Bare bilder tatt i objektivuskarphet-modus viser Objektivuskarphet-ikonet .
 7. Trykk på og dra det hvite punkt langs justeringslinjen for å justere intensiteten av uskarpheten, eller trykk hvor som helst på bildet for å refokusere bildet.
  Figur : Intensiteten av uskarphet
  Justere intensiteten av uskarphet
 8. Trykk på Ferdig i det øverste venstre hjørnet av skjermen for å lagre det justerte bildet til nettbrettet.

Endre innstillinger

Bruk Kamera-appinnstillingene for å endre eksponering, oppløsning, bildekvalitet og andre alternativer. Du kan også bruke innstillinger til å gå til hjelp-menyen og gi tilbakemelding.
Skyv fra venstre side av skjermen for å åpne kamera-menyen, og trykk på Innstillinger-ikonet i nedre høyre hjørne på skjermen.
Figur : Innstillinger
Innstillingsmenyen
Du kan velge følgende alternativer for fotografier fra Innstillinger-menyen:
 • Oppløsning og kvalitet: Endre oppløsning, kvalitet eller andre alternativer for hver modus av kamera-appen. Juster sideforholdet i Kamera-modus, kvalitet i Video-modus, oppløsning i Foto-sfære og Panorama-moduser og bildekvalitet i objektivuskarphet-modus. Den gjeldende innstillingen vises under hver Kamera-app-modus.
  Velg en Kamera-app-modus for å få tilgang til menyen for valg for at modus.
   Figur : Oppløsning og kvalitet
   Oppløsning og kvalitet-menyen
  1. Gjeldende innstilling for bilde med bak-kameraet - (4:3) 7,7 megapiksler
  2. Gjeldende innstilling for bilde med kameraet foran - (16:9) 2,1 megapiksler
  3. Gjeldende innstilling for video med bak-kameraet - HD 1080p
  4. Gjeldende innstilling for video med kameraet foran - HD 1080p
  5. Gjeldende innstilling for Panorama-oppløsning - Normal
  6. Gjeldende innstilling for bildekvalitet - Normal
 • Lagre plassering: Lagre informasjon om hvor bildene ble tatt med lagre plassering-innstillingen. Trykk på Av/på-knappen ved siden av Lagre plassering for å slå det av og på.
  Plasseringsinformasjonen lagres med bildet i Photos-appen.
  Figur : Lagre plassering
  Lagre plassering av/på-knapp
 • Avansert: Velg Avansert for å få tilgang til den manuelle eksponeringsinnstillingen, som gjør det mulig å styre eksponeringskompensasjon (lysstyrke) i Kamera-modus. Trykk på Av/på-knappen ved siden av Manuell eksponering for å slå det av og på.
  Med Manuell eksponering aktivert, kan du justere lysstyrken av bilder på en skala av -2 (mørkere) til + 2 (lysere) fra alternativer-menyen for Kamera-modus.
  Figur : Manuell eksponering i Avansert
  Manuell eksponering i Avansert
 • Hjelp og tilbakemelding: Trykk Hjelp og tilbakemelding for å vise artikler om hvordan du bruker Kamera-appen. Velg tittelen på artikkelen du vil åpne, eller velg Bla gjennom alle artikler for å finne mer artikler.
  Trykk Tilbakemelding for å gi tilbakemelding til utviklerne av Kamera-appen. Din tilbakemelding sendes via e-post og bidrar til at utviklerne forbedret appen.
  Figur : Hjelp og tilbakemelding
  Hjelp og tilbakemelding-menyen

Endre innstillinger i en modus

Modus-alternativene gir deg kontroll over hvordan hver modus av Kamera-appen fungerer. Velg ellipse-ikonet i nedre høyre hjørne av skjermen for å åpne alternativ-menyen for hver modus. Alternativene varierer avhengig av valgt modus.
Alternativ
Om alternativet
Alternativer som er tilgjengelige i:
 Timer
Timer-alternativet forsinker bildet med 3 eller 10 sekunder. Timer-innstillingen viser nedtellingen på skjermen og gir lyd én gang for hvert sekund, som gir deg tid til å komme deg på plass for et selvportrett eller bli med andre på et gruppebilde.
Velg Timer-ikonet en eller flere ganger for å slå på 3 sekunder () eller 10 sekunder () timeren, og for å slå av alternativet.
Kamera-modus.
 Rutenett
Bruk alternativet Rutenett for å slå av eller på rutenett i søkeren. Rutenettet vises i søkeren for å hjelpe deg med å rette opp og fokusere på emnet. Rutenettet vises ikke på bildet.
Velg rutenett-ikonet for å slå alternativet av eller på.
Kameraet, Video og Objektivuskarphet-moduser.
HDR (høydynamisk skala)
HDR-innstillingen skaper bilder med mindre kontrast mellom intenst lyse og mørke eksponeringsområder. Områder på bildet som ville vært mørkere under vanlig eksponering (skygger) gjøres lysere og lyse områder (lyseste) gjøres mørkere. Dette gir et bilde med mer synlige detaljer.
Velg HDR-ikonet for å slå alternativet av eller på.
Kamera-modus.
 Blits
Bruk alternativet blits for å ta bilder med lite lys.
Trykk på blits-ikonet for å aktivere den. Trykk på nytt for å velge automatisk blits ().
Kamera-modus.
merknad:
Blits-alternativet er ikke tilgjengelig når HDR er aktivert.
 Bytte kamera
Bytt kamera-alternativet lar deg velge mellom å bruke det forovervendte kameraet eller det bakovervendte kameraet. Bruk det bakovervendte kameraet til å ta bilder av andre personer og omgivelsene. Bruk det forovervendte kameraet til å ta bilder deg selv.
Trykk på bytt kamera-ikonet for å veksle mellom forovervendt og bakovervendt kamera.
Kameraet, Video og Objektivuskarphet-moduser.
 Eksponeringsverdi
Bruk alternativet Eksponeringsverdi for å justere eksponeringskompensering (lysstyrke) i bilder.
Velg eksponeringsverdi-ikonet for å få tilgang til -2 til +2 kompenseringsskala for å justere lysstyrken av bilder.
Kamera-modus.
merknad:
Manuell eksponering må være slått på i Avansert-delen av innstillinger for å gjøre alternativet eksponeringsverdi tilgjengelig.
 Horisontal
Trykk på vannrett-ikonet for å ta vannrette panoramabilder. Horisontal er standardinnstillingen for panorama-modus.
Panoramamodus.
 Vertikal
Velg vertikal-ikonet for å ta vertikale panoramabilder.
Panoramamodus.
 Vidvinkel
Vidvinkel panoramabilder inkluderer et større vertikalt område enn standard vannrette panoramabilder. Velg vidvinkel-ikonet for å ta vidvinkel panoramabilder.
Panoramamodus.
 Fisheye
Trykk på fisheye-ikonet for å registrere 180 grader av dine omgivelser for å ta et avrundet bilde.
Panoramamodus.

Finn andre kamera-apper for Android 5.0

Hvis du vil finne andre apper som kan brukes sammen med kameraet på nettbrettet, kan du gå til Google Play Store (på engelsk).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...