hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP alt-i-ett-skrivere - tomt for papir og skriveren henter ikke papir

Dette dokumentet gjelder for HPs alt-i-ett-skrivere.
Feilmeldingen om at det er tomt for papir vises på datamaskinen eller kontrollpanelet, og skriveren slutter å hente eller mate papir.

Denne videoen viser hvordan du blir kvitt meldingen om tomt for papir på alt-i-ett-skriveren når det er papir i papirskuffen, men skriveren ikke vil hente det

Trinn 1: Kontroller tilstanden til papiret, og legg det deretter i på nytt

Papirtypen og tilstanden til papiret kan påvirke hvordan skriveren henter papir. Kantene på papir av lav kvalitet som har absorbert fuktighet, kan føre til at arket blir krøllete eller at det løftes slik det ikke mates inn i skriveren.
Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere og sette inn papiret på nytt.
 1. Fjern alt papirbunken fra papirskuffen.
 2. Bruk 25 ark med nytt, vanlig hvitt papir for å lage papirbunken.
 3. Dunk stabelen mot et flatt underlag for å justere kantene.
  merknad:
  Ikke vift gjennom papiret ved å bla fingrene gjennom papirbunken.
 4. Legg papirbunken i papirskuffen.
 5. Skyv papirbreddeskinnen tett inntil kanten på papirbunken. Kontroller at skinnene ligger forsiktig mot papirbunken og ikke fester seg på den.
 6. Prøv å skrive ut på nytt.
 • Hvis problemet ikke løses, kan du prøve deg frem med ulike papirmerker og papirtyper, en type om gangen. Deretter prøver du å skrive ut på nytt.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 2: Rengjør valsene

Støv, papirfiber og andre rester kan hopes opp på matevalsene og forårsake problemer med papirmating. Rengjør valsene inne i skriveren og i tosidigenheten (hvis den finnes) for å forhindre papirmatingsproblemer.
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren.
 2. Vent til skriveren stopper blekkpatronene, til den er uvirksom og stille, og trekk deretter strømledningen ut på baksiden av produktet.
 3. Åpne dekselet for å få tilgang til papirmatevalsene. Avhengig av modell er dette vanligvis bakdekselet eller tosidigenheten.
  Hvis skriveren ikke har et deksel på baksiden eller tosidigenheten, får du tilgang til papirmatevalsene fra forsiden ved å fjerne hovedpapirskuffen.
 4. Finn de store matervalsene i gummi.
  Figur : Store matervalser i gummi
  Store matervalser i gummi
 5. Ta en ren, lofri klut, og fukt den med destillert eller filtrert vann eller flaskevann.
    forsiktig:
  Ikke bruk springvann eller alkohol. Alkohol kan tørke ut valsene. Springvann kan inneholde urenheter som kan skade valsene.
 6. Press kluten mot valsene, og drei dem deretter oppover med fingrene. Trykk forsiktig for å fjerne støv og skitt.
  Figur : Fjern støv og skitt fra valsene
  Fjern støv og skitt fra valsene
 7. Hvis skriveren har en tosidigenhet, rengjør du også valsene på baksiden av tosidigenheten.
 8. Lukk dekselet (hvis du fjernet det), sett inn papirskuffen (hvis du fjernet den), og koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 9. Trykk på av-/på-knappen for å slå på skriveren hvis den ikke ble slått på automatisk.
 10. Skriveren lager lyd når den slås på. Vent til den slutter å lage lyd før du fortsetter.
 11. Prøv å skrive ut på nytt.
Hvis problemet ikke er løst, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 3: Tilbakestill skriveren

Hvis de andre trinnene i dette dokumentet ikke har løst problemet, kan du tilbakestille skriveren.
 1. Uten å slå av produktet kobler du ut strømledningen fra baksiden av skriveren.
 2. Vent i 30 sekunder, og koble deretter til strømledningen igjen bak på skriveren.
 3. Trykk på av-/på-knappen for å slå på skriveren hvis den ikke ble slått på automatisk.

Trinn 4: Få utført service på skriveren

Hvis de andre trinnene i dette dokumentet ikke har løst problemet, kan du få utført service på skriveren eller bytte den ut.
Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...