hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-nettbrett - Arbeide med filer (Android 5.0/Lollipop)

Dette dokumentet gjelder for HP og Compaq nettbrett med operativsystemet Android 5.0/Lollipop.
Nettbrettet ditt har intern lagring samt alternativer for utvidet lagring ved bruk av minnekort eller løsninger for nettskylagring. Bruk dette dokumentet til å gjøre deg kjent med alternativer for fillagring på nettbrettet.

Bruke minnekortleseren

Minnekort gir mer lagringsplass til nettbrettet. Du kan bruke minnekort til å opprette sikkerhetskopier av filene dine eller overføre filer og mapper mellom flere enheter. En app kan lese, skrive og slette data i en mappe på minnekortet som du gir appen tilgang til. Du kan velge minnekortet som den foretrukne installasjonsplasseringen for nedlastede apper.

Sette inn og ta ut minnekort

Plassering og konfigurering av kortleseren varierer avhengig av nettbrett-modellen. En kortleser kan være i en åpen posisjon, et spor som er plassert under en klaff eller et spor med en uttakbar skuff.
Følg instruksjonene for typen kortleserspor på datamaskinen:

Kortleserspor med en uttakbar skuff

En kortleserskuff kan være plassert på siden av datamaskinen. Følg denne fremgangsmåten for å sette inn et minnekort på en modell som bruker en kortleserskuff:
 1. Sett tuppen av en bøyd binders eller lignende gjenstand i hullet i kortleserskuffen, og skyv til kortskuffen løsner.
  Figur : Kortleserskuff
  Kortleserskuff
 2. Trekk ut kortskuffen, og plasser microSD-kortet i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt ned.
  Figur : Plassere kortet i skuffen
  Plassere kortet i skuffen
 3. Skyv kortskuffen tilbake i sporet på datamaskinen til den låses.
Følg denne fremgangsmåten til å ta minnekortet ut av kortleseren:
 1. Demonter minnekortet ved hjelp av trinnene i delen Mate ut et minnekort.
 2. Sett tuppen av en bøyd binders eller lignende gjenstand i hullet i kortleserskuffen, og skyv til kortskuffen løsner.
 3. Trekk ut kortskuffen, og ta ut minnekortet.
 4. Skyv den tomme kortskuffen tilbake i sporet til den låses.

Mate ut et minnekort

Før du fjerner minnekort, kan du bruke trinnene i denne delen for å mate ut minnekortet på en sikker måte fra nettbrettet:
  forsiktig:
Hvis du vil forhindre at du mister data, bør du mate ut minnekort før du fjerner det fra nettbrettet.
 1. På startskjermen trykker du på ikonet for Alle apper og trykker deretter på Innstillinger.
 2. I delen for Enhet trykker du på Lagring.
  Figur : Lagring
  Lagring
 3. Finn SD-kortoppføringen.
 4. Trykk mat ut SD-kort.
  Figur : Mat ut SD-kort
  Mat ut SD-kort
  Hvis alternativet Mat ut SD-kort ikke er tilgjengelig, er ingen kort installert. Hvis det står Sett inn SD-kort, er kortet allerede matet ut og kan fjernes.
 5. Trykk på OK for å bekrefte.
  Figur : Bekreft at du vil mate ut SD-kort
  Bekreft at du vil mate ut SD-kort

Bruke HP Connected Drive (løsning for nettskylagring)

Online cloud storage-tjenester, for eksempel HP Connected Drive, lagre dine filer på Internett slik at de kan nås hvor som helst. HP Connected Drive appen leveres forhåndsinstallert på datamaskinen, og er også tilgjengelig for nedlasting fra Google Play Store (på engelsk). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se HP støtte dokumentet Bruke HP Connected Drive for å lagre og dele filer.
Figur : HP Connected Drive-ikon
HP Connected Drive-ikon i app-listen

Ofte stilte spørsmål

Se følgende svar på vanlige spørsmål om å jobbe med filer på ditt nettbrett.

Kan jeg koble nettbrettet til en datamaskin og overføre filer?

Ja, du kan koble nettbrettet til en datamaskin med en USB-kabel som har en USB-kontakt på ene enden og en mikro-USB-kontakt i den andre enden. Koble USB-kontaktenden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen. Koble mikro-USB-kontaktenden av kabelen til mikro-USB-porten på nettbrettet. Vent til USB-stasjonen er installert på datamaskinen. Hvis en skjermlåsmetode (som mønster, PIN eller passord) er angitt, kan du låse opp datamaskinen. Nettbrettet vises som en ekstern lagringsenhet på datamaskinen.
merknad:
Noen nettbrett har en AC-adapter med en USB-kabel som kan kobles fra AC-adapteren. For å bruke denne, koble USB-kabelen fra strømadapteren, og koble USB-kabelen til en av USB-portene på datamaskinen. Koble den andre enden av kabelen til mikro-USB-porten på nettbrettet.

Hvorfor kan jeg ikke se filene mine når jeg kobler mitt nettbrett til en datamaskin?

Du har bare tilgang til lokalt lagrede filer og mapper på kontoen du er pålogget med. Logg deg på kontoen som eier tilgang til lokalt lagrede filer og mapper for eierkontoen. Logg på en brukerkonto for å få tilgang til lokalt lagrede filer og mapper for brukerkontoen. Når du logger deg på nettbrettet med eierkontoen eller en brukerkonto, kontrollerer du at skjermen er låst (hvis en låsemetode, slik som mønster, PIN eller passord, er satt).

Hvorfor kan jeg ikke se filene på minnekortet?

Hvis du har satt inn et microSD-kort, men du kan ikke finne filene på datamaskinen, er det mulig at appen du bruker for å få tilgang til filene ikke har tillatelse til å bruke minnekortet. Prøv å bruke en annen app for å åpne filene.
Hvis du tidligere har brukt samme app for tilgang til minnekortfilene i Android 5.0/Lollipop og det ikke lenger fungerer, kan du bruke følgende trinn til å feilsøke minnekortet:
 1. Om mulig, test minnekortet ved å bruke en annen datamaskin, for å kontrollere at det fungerer som det skal.
  Hvis du ikke får tilgang til kortet fra den andre datamaskinen, kan kortet være årsaken til problemet. Kontakt produsenten av kortet for å få hjelp, eller bytt ut kortet. Fortsett til neste trinn hvis kortet fungerer som det skal.
 2. Ta minnekortet ut av nettbrettet, og sett det inn igjen.
  Hvis nettbrettet kan se enheten og filene er du ferdig. Hvis nettbrettet fremdeles ikke får tilgang til kortet, kan du fortsette til neste trinn.
 3. På startskjermen trykker du på ikonet for Alle apper og trykker deretter på Innstillinger.
 4. I delen for Enhet trykker du på Lagring.
  Figur : Lagring
  Lagring
 5. Berør Mat SD-kort.
  Figur : Mat SD-kort
  Mat SD-kort
  Hvis alternativet for å mate ikke er tilgjengelig for kortet, fortsetter du til neste trinn.
 6. Med kortet tilkoblet, kan du starte nettbrettet på nytt: Trykk og hold av/på-knappen inne, og trykk Slå av. Når du er sikker på at nettbrettet er slått av, holder du inne av/på-knappen til HP-logoen vises på skjermen.
  Hvis kortet fortsatt ikke er tilgjengelig, kan det hende at datamaskinen trenger service. Kontakt HP via kategorien Kontakt Support øverst på denne skjermen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...