hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - Fjerning og utbytting: DIMM-modul

Innføring
Dette dokumentet beskriver hvordan du fjerner og bytter ut DIMM-modulen.
Før du utfører service
Slå av skriveren
 • Koble fra strømledningen.
    advarsel:
  For å unngå skade på skriveren slår du den av, venter 30 sekunder og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på skriveren.
  forsiktig:
Denne delen inneholder komponenter som er sensitive for statisk elektrisitet. For å redusere risikoen for skade fra statisk elektrisitet bør du alltid berøre metallrammen for å jorde deg selv før du berører en del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
Bruk tabellen nedenfor til å identifisere riktig delenummer for skriveren. Gå til www.hp.com/buy/parts for å bestille delen.
Delenummer for DIMM-modulen
5851-6422
DIMM-modul med instruksjonsveiledning
Nødvendige verktøy
 • Ingen spesielle verktøy er nødvendige for å installere denne delen.
Etter å ha utført service
Slå på skriveren
 • Koble til strømledningen.
 • Bruk strømbryteren til å slå på.
Test etter service
Forsikre deg om at skriveren initialiseres til en Klar-tilstand.
Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren fungerer som den skal.
Trinn 1: Fjern dekselet til formatereren
 1. Ta tak i håndtaket på dekselet til formatereren (bildetekst 1), og skyv deretter dekselet mot baksiden av skriveren for å fjerne det.
  Figur : Fjern dekselet til formatereren
 2. Åpne dekselet til formatererkabinettet.
  Figur : Åpne dekselet til formatererkabinettet
Trinn 2: Fjern harddisken
  merknad:
Hvis den valgfrie harddisken ikke er installert, hopper du over dette trinnet og går til Trinn 3: Fjerne minne-DIMM.
 1. Finn harddisken på formatereren.
  Figur : Finn harddisken
 2. Løsne én tapp (bildetekst 1), ta tak i festebraketten for harddisken, og rotér kontaktdelen på braketten opp (bildetekst 2) og bort fra formatereren for å frigjøre den.
  Figur : Frigjør harddisken
 3. Skyv harddisken mot fronten av skriveren (bildetekst 1) for å løsne én tapp (bildetekst 2) fra sporet (bildetekst 3) i formatererkabinettet, og fjern deretter harddisken.
  Figur : Fjern harddisken
Trinn 3: Fjerne minne-DIMM
 1. Finn DIMM-modulen som er installert på formatereren.
  Figur : Finn DIMM
 2. Dra DIMM-modulen rett ut av formatereren for å fjerne den.
  Figur : Fjern DIMM
Trinn 4: Pakk ut den nye DIMM-modulen
Pakk ut reservedelen.
  forsiktig:
Denne delen inneholder komponenter som er sensitive for statisk elektrisitet. For å redusere risikoen for skade fra statisk elektrisitet bør du alltid berøre metallrammen for å jorde deg selv før du berører en del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
  merknad:
HP anbefaler at defekte deler avhendes på forsvarlig vis.
Resirkulering og utpakking
Figur : Resirkulering og utpakking
Trinn 5: Installere minne-DIMM
 1. Vær oppmerksom på at DIMM-kontakten (bildetekst 1) er kodet og bare kan settes inn i én retning i formateringskontakten (bildetekst 2).
  Figur : DIMM-kontakt
 2. Juster kontakten på DIMM-modulen i forhold til kontakten på formatereren, og trykk deretter DIMM-modulen mot formatereren for å installere den. Kontrollér at DIMM-modulen er satt ordentlig inn i kontakten.
  Figur : Installer DIMM
Trinn 6: Installer harddisken
  merknad:
Hvis den valgfrie harddisken ikke ble fjernet, hopper du over dette trinnet og går til Trinn 7: Installer dekselet til formatereren.
 1. Installer tappen (bildetekst 1) på harddiskbraketten inn i sporet (bildetekst 2) på formatererkabinettet, og skyv deretter harddisken mot baksiden av skriveren (bildetekst 3).
    merknad:
  Hvis dette er første gang harddisken installeres, må du fjerne etiketten som dekker sporet i kabinettet (bildetekst 2).
  Figur : Installer tappen
 2. Rotér harddisken ned mot formatereren, og trykk ned. Kontrollér at holdetappen (bildetekst 1) går inn i hullet (bildetekst 2) på formatereren, og at kontaktlåsen (bildetekst 3) klikker på plass i kontakten (bildetekst 4).
  Figur : Installere harddisken
 3. Kontrollér at harddisken er satt ordentlig inn i kontakten (bildetekst 1), og at holdetappen (bildetekst 2) er låst.
  Figur : Kontrollér at harddisken er installert
Trinn 7: Installer dekselet til formatereren
 1. Lukk dekselet til formatererkabinettet.
  Figur : Lukk dekselet til formatererkabinettet
 2. Juster tappene (bildetekst 1) på formatererdekselet med sporene (bildetekst 2) på det høyre dekselet, og skyv deretter formatererdekselet mot fronten av skriveren for å installere det.
  Figur : Juster tappene og sporene

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...