hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro - Konfigurere innstillingene for beskyttelse av HP-tonerkassetter

Innføring
Bruk HPs kassettretningslinjer og kassettbeskyttelse til å kontrollere hvilke kassetter som installeres i skriveren, og beskytte kassettene som installeres fra tyveri.
 • Kassettretningslinjer: Denne funksjonen beskytter skriveren fra falske tonerkassetter ved å kun tillate at ekte HP-kassettene kan brukes med skriveren. Bruk av ekte HP-kassetter sikrer den beste utskriftskvaliteten. Når noen installerer en kassett som ikke er en ekte HP-kassett, viser skriverens kontrollpanel en melding om at kassetten ikke er godkjent. Den gir også informasjon som forklarer hvordan du fortsetter.
 • Kassettbeskyttelse: Denne funksjonen knytter permanent tonerkassetter til en bestemt skriver, eller en skrivergruppe, slik at de ikke kan brukes i andre skrivere. Å beskytte kassetter beskytter investeringen. Hvis noen forsøker å overføre en beskyttet kassett fra den opprinnelige skriveren til en uautorisert skriver når denne funksjonen er aktivert, vil ikke den skriveren skrive ut med den beskyttede kassetten. Skriverens kontrollpanel viser en melding om at kassetten er beskyttet. Den gir også informasjon som forklarer hvordan du fortsetter.
    forsiktig:
  Når du har aktivert kassettbeskyttelse for skriveren, blir alle etterfølgende tonerkassetter som installeres i skriveren, automatisk og permanent beskyttet. Hvis du vil unngå å beskytte en ny kassett, kan du deaktivere funksjonen før du installerer den nye kassetten.
  Å deaktivere funksjonen er ikke det samme som å slå av beskyttelsen for kassettene som er installert.
Begge funksjonene er deaktivert som standard. Følg denne fremgangsmåten for å aktivere eller deaktivere dem.
Aktivere eller deaktivere Kassettretningslinjene
Bruk skriverens kontrollpanel til å aktivere Kassettretningslinjene
 1. Åpne menyene ved å ta eller trykke på Oppsett-knappen eller OK-knappen på skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Systemoppsett
  • Rekvisitainnstillinger
  • Retningslinjer for tonerkassetter
 3. Velg Autorisert HP.
Bruk skriverens kontrollpanel til å deaktivere Kassettretningslinjene
 1. Åpne menyene ved å ta eller trykke på Oppsett-knappen eller OK-knappen på skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Systemoppsett
  • Rekvisitainnstillinger
  • Retningslinjer for tonerkassetter
 3. Velg Av.
Bruk HPs innebygde webserver (EWS) til å aktivere Kassettretningslinjene
 1. Åpne HP EWS.
  1. Kontrollpaneler med to linjer: Vis kontrollpanelskjermen for å se IP-adressen.
   Kontrollpaneler med berøringsskjerm: På startskjermbildet på skriverens kontrollpanel, velger du Nettverk-knappen for å vise IP-adressen eller vertsnavnet.
  2. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet nøyaktig slik det vises på skriverens kontrollpanel. Trykk på Enter på tastaturet. Den innebygde webserveren åpnes.
     merknad:
   Hvis nettleseren viser meldingen Det er et problem med dette nettstedets sikkerhetssertifikat når du prøver å åpne den innebygde webserveren, velger du Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt).
   Det skader ikke datamaskinen hvis du velger Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt) når du navigerer på den innebygde webserveren til HP-skriveren.
   Figur : Eksempel på en IP-adresse i et nettleservindu
 2. Klikk på kategorien System.
 3. Velg Innstillinger for rekvisita fra den venstre navigasjonsruten.
 4. Fra rullegardinlisten Kassettretningslinjer velger du Autorisert HP.
 5. Klikk på Bruk.
Bruk HPs innebygde webserver (EWS) til å deaktivere Kassettretningslinjene
 1. Åpne HP EWS.
  1. Kontrollpaneler med to linjer: Vis kontrollpanelskjermen for å se IP-adressen.
   Kontrollpaneler med berøringsskjerm: På startskjermbildet på skriverens kontrollpanel, velger du Nettverk-knappen for å vise IP-adressen eller vertsnavnet.
  2. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet nøyaktig slik det vises på skriverens kontrollpanel. Trykk på Enter på tastaturet. Den innebygde webserveren åpnes.
     merknad:
   Hvis nettleseren viser meldingen Det er et problem med dette nettstedets sikkerhetssertifikat når du prøver å åpne den innebygde webserveren, velger du Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt).
   Det skader ikke datamaskinen hvis du velger Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt) når du navigerer på den innebygde webserveren til HP-skriveren.
   Figur : Eksempel på en IP-adresse i et nettleservindu
 2. Klikk på kategorien System.
 3. Velg Innstillinger for rekvisita fra den venstre navigasjonsruten.
 4. Fra rullegardinmenyen Kassettretningslinjer velger du Av.
 5. Klikk på Bruk.
Feilsøke feilmeldinger om Kassettretningslinjer i kontrollpanelet
Feilmelding
Beskrivelse
Anbefalt handling
10.30.0X Uautorisert <farge> kassett
Administratoren har konfigurert at dette produktet bare skal bruke ekte HP-rekvisista som fortsatt er under garanti. Du må bytte ut kassetten for å kunne fortsette utskriften.
Bytte kassetten med en ekte HP-tonerkassett.
Hvis du mener at du har kjøpt originalrekvisita fra HP, kan du gå til www.hp.com/go/anticounterfeit for å fastslå om tonerkassetten er en original HP-kassett og finne ut hva du kan gjøre hvis det ikke er en original HP-kassett.
Aktivere eller deaktivere Kassettbeskyttelse
Bruk skriverens kontrollpanel til å aktivere Kassettbeskyttelse
 1. Åpne menyene ved å ta eller trykke på Oppsett-knappen eller OK-knappen på skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Systemoppsett
  • Rekvisitainnstillinger
  • Kassettbeskyttelse
 3. Velg Beskytt kassetter.
 4. Når skriveren ber deg om å bekrefte, velger du Fortsett for å aktivere funksjonen.
    forsiktig:
  Når du har aktivert kassettbeskyttelse for skriveren, blir alle etterfølgende tonerkassetter som installeres i skriveren, automatisk og permanent beskyttet. Hvis du vil unngå å beskytte en ny kassett, kan du deaktivere Kassettbeskyttelse før du installerer den nye kassetten.
  Å deaktivere funksjonen er ikke det samme som å slå av beskyttelsen for kassettene som er installert.
Bruk skriverens kontrollpanel til å deaktivere Kassettbeskyttelse
 1. Åpne menyene ved å ta eller trykke på Oppsett-knappen eller OK-knappen på skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Systemoppsett
  • Rekvisitainnstillinger
  • Kassettbeskyttelse
 3. Velg Av.
Bruk HPs innebygde webserver (EWS) til å aktivere Kassettbeskyttelse
 1. Åpne HP EWS.
  1. Kontrollpaneler med to linjer: Vis kontrollpanelskjermen for å se IP-adressen.
   Kontrollpaneler med berøringsskjerm: På startskjermbildet på skriverens kontrollpanel, velger du Nettverk-knappen for å vise IP-adressen eller vertsnavnet.
  2. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet nøyaktig slik det vises på skriverens kontrollpanel. Trykk på Enter på tastaturet. Den innebygde webserveren åpnes.
     merknad:
   Hvis nettleseren viser meldingen Det er et problem med dette nettstedets sikkerhetssertifikat når du prøver å åpne den innebygde webserveren, velger du Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt).
   Det skader ikke datamaskinen hvis du velger Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt) når du navigerer på den innebygde webserveren til HP-skriveren.
   Figur : Eksempel på en IP-adresse i et nettleservindu
 2. Klikk på kategorien System.
 3. Velg Innstillinger for rekvisita fra den venstre navigasjonsruten.
 4. Fra rullegardinlisten Kassettbeskyttelse velger du Beskytt kassetter.
 5. Klikk på Bruk.
    forsiktig:
  Når du har aktivert kassettbeskyttelse for skriveren, blir alle etterfølgende tonerkassetter som installeres i skriveren, automatisk og permanent beskyttet. Hvis du vil unngå å beskytte en ny kassett, kan du deaktivere Kassettbeskyttelse før du installerer den nye kassetten.
  Å deaktivere funksjonen er ikke det samme som å slå av beskyttelsen for kassettene som er installert.
Bruk HPs innebygde webserver (EWS) til å deaktivere Kassettbeskyttelse
 1. Åpne HP EWS.
  1. Kontrollpaneler med to linjer: Vis kontrollpanelskjermen for å se IP-adressen.
   Kontrollpaneler med berøringsskjerm: På startskjermbildet på skriverens kontrollpanel, velger du Nettverk-knappen for å vise IP-adressen eller vertsnavnet.
  2. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet nøyaktig slik det vises på skriverens kontrollpanel. Trykk på Enter på tastaturet. Den innebygde webserveren åpnes.
     merknad:
   Hvis nettleseren viser meldingen Det er et problem med dette nettstedets sikkerhetssertifikat når du prøver å åpne den innebygde webserveren, velger du Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt).
   Det skader ikke datamaskinen hvis du velger Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt) når du navigerer på den innebygde webserveren til HP-skriveren.
   Figur : Eksempel på en IP-adresse i et nettleservindu
 2. Klikk på kategorien System.
 3. Velg Innstillinger for rekvisita fra den venstre navigasjonsruten.
 4. Fra rullegardinlisten Kassettbeskyttelse velger du Av.
 5. Klikk på Bruk.
Feilsøke feilmeldinger om Kassettbeskyttelse i kontrollpanelet
Feilmelding
Beskrivelse
Anbefalt handling
10.57.0X Beskyttet <farge> kassett
Kassetten kan bare brukes i produktet eller produktgruppen som opprinnelig beskyttet den med HP Cartridge Protection.
Med funksjonen Kassettbeskyttelse kan en administrator begrense kassetter slik at de bare fungerer i ett produkt eller én produktgruppe. Du må bytte ut kassetten for å kunne fortsette utskriften.
Bytte kassetten med en ny tonerkassett.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...