hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Informasjon om de siste sårbarheter

   

  HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - Fjerning og utbytting: Harddisk

Innføring
Dette dokumentet beskriver hvordan du fjerner og bytter ut harddisken.
Før du utfører service
Slå av skriveren
 • Koble fra strømledningen.
    advarsel:
  For å unngå skade på skriveren slår du den av, venter 30 sekunder og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på skriveren.
 • Koble fra alle nettverkskablene.
    forsiktig:
  Denne delen inneholder komponenter som er sensitive for statisk elektrisitet. For å redusere risikoen for skade fra statisk elektrisitet bør du alltid berøre metallrammen for å jorde deg selv før du berører en del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
    merknad:
  Ikke bytt ut formaterer, DC-kontrollen og eMMC PCA eller harddisken samtidig ved service. Skriveren kan bli ustabil eller ubrukelig.
Bruk tabellen nedenfor til å identifisere riktig delenummer for skriveren. Gå til www.hp.com/buy/parts for å bestille delen.
Delenummer for harddisk
B5L29-67901
Harddisksett
Nødvendige verktøy
 • Ingen spesielle verktøy er nødvendige for å fjerne denne delen.
Etter å ha utført service
Slå på skriveren
 • Koble til strømledningen.
 • Bruk strømbryteren til å slå på.
Test etter service
Forsikre deg om at skriveren initialiseres til en Klar-tilstand.
Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren fungerer som den skal.
Trinn 1: Fjern dekselet til formatereren
 1. Ta tak i håndtaket på dekselet til formatereren (bildetekst 1), og skyv deretter dekselet mot baksiden av skriveren for å fjerne det.
  Figur : Fjern dekselet til formatereren
 2. Åpne dekselet til formatererkabinettet.
  Figur : Åpne dekselet til formatererkabinettet
Trinn 2: Fjern harddisken
 1. Finn harddisken på formatereren.
  Figur : Finn harddisken
 2. Løsne én tapp (bildetekst 1), ta tak i festebraketten for harddisken, og rotér kontaktdelen på braketten opp (bildetekst 2) og bort fra formatereren for å frigjøre den.
  Figur : Frigjør harddisken
 3. Skyv harddisken mot fronten av skriveren (bildetekst 1) for å løsne én tapp (bildetekst 2) fra sporet (bildetekst 3) i formatererkabinettet, og fjern deretter harddisken.
  Figur : Fjern harddisken
Trinn 3: Pakk ut den nye harddisken
Pakk ut den nye enheten fra emballasjen.
  forsiktig:
Denne delen inneholder komponenter som er sensitive for statisk elektrisitet. For å redusere risikoen for skade fra statisk elektrisitet bør du alltid berøre metallrammen for å jorde deg selv før du berører en del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
  merknad:
HP anbefaler at den defekte enheten avhendes på forsvarlig vis.
Resirkulering og utpakking
Figur : Resirkulering og utpakking
Trinn 4: Installer harddisken
 1. Installer tappen (bildetekst 1) på harddiskbraketten inn i sporet (bildetekst 2) på formatererkabinettet, og skyv deretter harddisken mot baksiden av skriveren (bildetekst 3).
    merknad:
  Hvis dette er første gang harddisken installeres, må du fjerne etiketten som dekker sporet i kabinettet (bildetekst 2).
  Figur : Installer tappen
 2. Rotér harddisken ned mot formatereren, og trykk ned. Kontrollér at holdetappen (bildetekst 1) går inn i hullet (bildetekst 2) på formatereren, og at kontaktlåsen (bildetekst 3) klikker på plass i kontakten (bildetekst 4).
  Figur : Installere harddisken
 3. Kontrollér at harddisken er satt ordentlig inn i kontakten (bildetekst 1), og at holdetappen (bildetekst 2) er låst.
  Figur : Kontrollér at harddisken er installert
Trinn 5: Installer dekselet til formatereren
 1. Lukk dekselet til formatererkabinettet.
  Figur : Lukk dekselet til formatererkabinettet
 2. Juster tappene (bildetekst 1) på formatererdekselet med sporene (bildetekst 2) på det høyre dekselet, og skyv deretter formatererdekselet mot fronten av skriveren for å installere det.
  Figur : Juster tappene og sporene
Trinn 6: Installer produktfastvaren på nytt
  merknad:
Hvis denne installasjonen er en ny harddisk, følger du disse trinnene for å installere fastvaren på nytt.
 1. Gjør ett av følgende:
   1. Velg Hent drivere, programvare og fastvare, og velg deretter riktig produktnavn.
      merknad:
    Mer enn én produktmodell kan være oppført. Pass på å velge riktig modell slik at den oppgraderte fastvaren støtter alle produktfunksjonene.
   2. Velg driverspråk og operativsystem.
   3. Finn fastvarenedlastingen, og velg Last ned.
  • Brukere utenfor USA kan gå til www.hp.com/support.
   1. Velg land/region.
   2. Velg Drivere og nedlastinger.
   3. Skriv inn produktnavnet i dialogboksen Finn mitt produkt, og velg deretter .
      merknad:
    Klikk på Hvordan finner jeg produktnavnet/-nummeret mitt? kobling for å se en kort video om å identifisere skrivernavn og -nummer.
   4. Velg det aktuelle produktnavnet.
      merknad:
    Mer enn én produktmodell kan være oppført. Pass på å velge riktig modell slik at den oppgraderte fastvaren støtter alle produktfunksjonene.
   5. Velg driverspråk og operativsystem.
   6. Finn fastvarenedlastingen, og velg Last ned.
 2. Kopier fastvareoppgraderingsfilen til rotkatalogen på en USB-flash-enhet. Fastvareoppgraderingsfilen er av filtypen .BDL.
 3. Sett USB-flash-enheten inn i USB-porten i nærheten av skriverens kontrollpanel.
 4. Slå på skriveren.
 5. Følgende melding vises på kontrollpanelet avhengig av produktkonfigurasjonen:
  • eMMC bare installert: Error: 99.39.67 eMMC Not Bootable (99.39.67 eMMC kan ikke brukes til oppstart)
  • Valgfri harddisk installert: Feil: 99.09.63 Incorrect Disk (99.09.63 Feil disk)
  Trykk på OK for å fortsette.
 6. Vent til oppstartsmenyen vises på kontrollpanelskjermen, og trykk deretter på pil ned for å bla til 3 Administrator. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
 7. Trykk på pil ned for å bla til 1 Last ned. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
 8. Velg pil ned for å bla til 3 USB-enhet. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
 9. Flere BDL-filer kan være oppført. Trykk på pil ned-knappen for å bla til fastvareoppgraderingsfilen du lastet ned tidligere. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
 10. Vent mens filen overføres. Når overføringen er fullført, vises meldingenComplete (Fullført) på skjermen.
 11. Slå av skriveren, fjern USB-enheten, og slå deretter på skriveren. Vent noen minutter mens skriveren initialiseres. Hvis oppgraderingen mislykkes, prøver du å sende fastvareoppgraderingsfilen på nytt.
  merknad:
Hvis oppgraderingen mislykkes igjen, kontakter du HPs kundestøtte på www.hp.com/support/ljM604, www.hp.com/support/ljM605, www.hp.com/support/ljM606.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...