hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Informasjon om de siste sårbarheter

   

  HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet Enterprise M552, M553 - Fjerning og utbytting: Harddisk

Innføring
Dette dokumentet beskriver hvordan du fjerner og bytter ut harddisken.
Før du utfører service
Slå av skriveren
 • Koble fra strømledningen.
    advarsel:
  For å unngå skade på skriveren slår du den av, venter 30 sekunder og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på skriveren.
  forsiktig:
Denne delen inneholder komponenter som er sensitive for statisk elektrisitet. For å redusere risikoen for skade fra statisk elektrisitet bør du alltid berøre metallrammen for å jorde deg selv før du berører en del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
  merknad:
Ikke bytt ut formaterer, DC-kontrollen og eMMC PCA eller harddisken samtidig ved service. Skriveren kan bli ustabil eller ubrukelig.
Bruk tabellen nedenfor til å identifisere riktig delenummer for skriveren. Gå til www.hp.com/buy/parts for å bestille delen.
Delenummer for harddisk
5851-6417
Harddisk med instruksjonsveiledning
Nødvendige verktøy
 • Ingen spesielle verktøy er nødvendige for å fjerne denne delen.
Etter å ha utført service
Kontrollér at dekselet til formatereren sitter helt på plass, og at vingeskruene er strammet til etter at du byttet det.
Slå på skriveren
 • Koble til strømledningen.
 • Bruk strømbryteren til å slå på.
Test etter service
Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren fungerer som den skal.
Trinn 1: Fjern dekselet til formatereren
 1. Finn dekselet til formatereren.
  Figur : Finn dekselet til formatereren
 2. Løsne de to vingeskruene (bildetekst 1). Ta tak i de to vingeskruene, og skyv deretter dekselet vekk fra skriveren for å fjerne det.
    merknad:
  Hvis det er nødvendig, kan du bruke kanten av en mynt til å skru vingeskruene.
  Figur : Løsne vingeskruene
Trinn 2: Fjern harddisken
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Løsne én tapp (bildetekst 1), ta tak i festebraketten for harddisken, og rotér kontaktdelen på braketten opp (bildetekst 2) og bort fra formatereren for å frigjøre den.
  Figur : Frigjør harddisken
 2. Skyv harddisken bort fra skriveren for å fjerne den.
  Figur : Fjern HDD
Trinn 3: Pakk ut den nye harddisken
Pakk ut den nye enheten fra emballasjen.
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
  merknad:
HP anbefaler at den defekte enheten avhendes på forsvarlig vis.
Figur : Illustrasjon av resirkulering og utpakking
Trinn 4: Installer harddisken
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Juster enden av holderen (bildetekst 1) med sporet i kabinettet (bildetekst 2), og skyv harddisken inn i skriveren (bildetekst 3) for å koble sammen holderen og kabinettet.
    merknad:
  Hvis dette er første gang harddisken installeres, må du fjerne etiketten som dekker sporet i kabinettet (bildetekst 2).
  Figur : Installer holderen
 2. Rotér harddiskkontakten (bildetekst 1) ned og inn i kontaktene (bildetekst 2) på formatereren for å installere den.
    merknad:
  Kontrollér at tappene (bildetekst 2) klikker på plass, og at harddisken er installert på en sikker måte.
  Figur : Frigjør harddisken
Trinn 5: Installer dekselet til formatereren
 1. Skyv dekselet på skriveren (bildetekst 1) for å installere det.
    merknad:
  Kontrollér at tappene på dekselet til formaterer er på linje med sporene i skriveren (bildetekst 2). Stram til de to vingeskruene (bildetekst 3).
    merknad:
  Hvis det er nødvendig, kan du bruke kanten av en mynt til å skru vingeskruene.
  Figur : Monter dekselet
Trinn 6: Installer produktfastvaren på nytt
  merknad:
Hvis denne installasjonen er en ny harddisk, følger du disse trinnene for å installere fastvaren på nytt.
 1. Gjør ett av følgende:
   1. Velg Hent drivere, programvare og fastvare, og velg deretter riktig produktnavn.
      merknad:
    Mer enn én produktmodell kan være oppført. Pass på å velge riktig modell slik at den oppgraderte fastvaren støtter alle produktfunksjonene.
   2. Velg driverspråk og operativsystem.
   3. Finn fastvarenedlastingen, og velg Last ned.
  • Brukere utenfor USA kan gå til www.hp.com/support.
   1. Velg land/region.
   2. Velg Drivere og nedlastinger.
   3. Skriv inn produktnavnet i dialogboksen Finn mitt produkt, og velg deretter .
      merknad:
    Klikk på Hvordan finner jeg produktnavnet/-nummeret mitt? kobling for å se en kort video om å identifisere skrivernavn og -nummer.
   4. Velg det aktuelle produktnavnet.
      merknad:
    Mer enn én produktmodell kan være oppført. Pass på å velge riktig modell slik at den oppgraderte fastvaren støtter alle produktfunksjonene.
   5. Velg driverspråk og operativsystem.
   6. Finn fastvarenedlastingen, og velg Last ned.
 2. Kopier fastvareoppgraderingsfilen til rotkatalogen på en USB-flash-enhet. Fastvareoppgraderingsfilen er av filtypen .BDL.
 3. Sett USB-flash-enheten inn i USB-porten i nærheten av skriverens kontrollpanel.
 4. Slå på skriveren.
 5. Følgende melding vises på kontrollpanelet avhengig av produktkonfigurasjonen:
  • eMMC bare installert: Error: 99.39.67 eMMC Not Bootable (99.39.67 eMMC kan ikke brukes til oppstart)
  • Valgfri harddisk installert: Feil: 99.09.63 Incorrect Disk (99.09.63 Feil disk)
  Trykk på OK for å fortsette.
 6. Vent til oppstartsmenyen vises på kontrollpanelskjermen, og trykk deretter på pil ned for å bla til 3 Administrator. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
 7. Trykk på pil ned for å bla til 1 Last ned. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
 8. Velg pil ned for å bla til 3 USB-enhet. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
 9. Flere BDL-filer kan være oppført. Trykk på pil ned-knappen for å bla til fastvareoppgraderingsfilen du lastet ned tidligere. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
 10. Vent mens filen overføres. Når overføringen er fullført, vises meldingenComplete (Fullført) på skjermen.
 11. Slå av skriveren, fjern USB-enheten, og slå deretter på skriveren. Vent noen minutter mens skriveren initialiseres. Hvis oppgraderingen mislykkes, prøver du å sende fastvareoppgraderingsfilen på nytt.
  merknad:
Hvis oppgraderingen mislykkes igjen, kontakter du HPs kundestøtte på www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...