hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP bærbare PC-er - Konfigurering av en ny tilkobling til et trådløst lokalnettverk i Windows 7

Dette dokumentet gjelder HP bærbare PC-er med Windows 7.
Et trådløst eller Wi-Fi-nettverk tilbyr alle funksjonene til et kabelnettverk, men du får også fleksibiliteten til å være i ulike beliggenheter i radiosignal-nettverket. Du kan forbli tilkoblet internett, en skriver, og dele nettverket med mer enn én datamaskin mens du nyter mobiliteten til din bærbare PC.
Dette dokumentet antar at du har opprettet et trådløst hjemmenettverk som beskrevet i Oppretting av et trådløst hjemmenettverk (Windows Vista), eller at du prøver å koble til et fungerende trådløst nettverk i et sted som tilbyr Wi-Fi for sine kunder.
Før du begynner
Før du kobler til et trådløst nettverk for første gang, må du ha følgende:
 • Et Trådløst kort for datamaskinen. Dette lar datamaskinen sende og motta signaler fra nettverkets trådløse ruter. Et trådløst kort er innebygd i de aller fleste bærbare PC-er og identifiseres ved et trådløsikon foran eller på siden av dekselet, over tastaturet eller på en av funksjonstastene. Eksterne trådløse kort som kobler til USB-inngangen, eller andre porter, er tilgjengelige for bærbare og stasjonære PC-er som ikke allerede er utstyrt med et internt trådløst kort.
 • Nettverksnavn og sikkerhetsinformasjon. Du trenger navnet på nettverket (Service Set Identifier SSID), sikkerhetstype (WEP eller WPA) og sikkerhetstasten (passfrase). Hvis du setter opp hjemmenettverket, har du denne informasjonen. På et offentlig Wi-Fi-nettverk, spør leverandøren om denne informasjonen.
Oppretting av et Wi-Fi-nettverk for første gang
Første gang du kobler til et bestemt Wi-Fi-nettverk, må du oppgi all konfigurasjonsinformasjon for å opprette tilkoblingen. Du kan konfigurere datamaskinen til å automatisk koble til når datamaskinen er innenfor nettverkets rekkevidde. Følg trinnene under for å konfigurere en Wi-Fi-forbindelse.
  merknad:
Den opprinnelige fabrikkavbildningen til HP-datamaskinen har de nødvendige driverne for den innebygde trådløsenheten og HP Wireless Assistant. Hvis du har byttet operativsystem (OS), kan du laste ned og installere den nyeste versjonen til den trådløse nettverksdriveren og HP Wireless Assistant for din modell og OS. Ikke alle datamaskiner har en innebygd trådløsenhet.
Hvis datamaskinen ikke har en HP-fabrikkavbildning, kan det være en idé å søke på www.google.com eller www.youtube.com om informasjon om oppsett av et trådløst nettverk.
 1. Start datamaskinen, og slå på den trådløse enheten.
  For å slå på den trådløse enheten, flytt bryteren til -posisjonen. Strømbryteren for den trådløse LAN-enheten, og Bluetooth-enheten (hvis den finnes), er vanligvis plassert på siden av dekselet eller over tastaturet, avhengig av modellen. På noen datamaskiner er bryteren et berøringspunkt i panelet over tastaturet, eller på en av funksjonstastene.
  De fleste bærbare datamaskiner har en LED-lampe som lyser blått når den trådløse enheten er slått på og aktivert, og lyser oransje når den er av eller deaktivert. Noen nyere modeller bruker andre fargekombinasjoner og har en LED-lampe innebygd i den tilhørende funksjonstasten.
 2. Finn ikonet for HP Wireless Assistant i systemstatusfeltet.
  • Hvis det er , fortsett med neste trinn.
  • Hvis det er Av , høyreklikk på ikonet og velg Åpne Wireless Assistant. Klikk på Slå på for å aktivere enheten.
  • Hvis det ikke finnes noe ikon, klikk Start, skriv inn hp wireless assistant i søkefeltet, og klikk deretter på HP Wireless Assistant i søkeresultatene. Slå på (aktiver) trådløsenheten.
   Hvis HP Wireless Assistant ikke er oppført i listen over søkeresultater, kan du bruke en annen datamaskin til å laste den ned fra den Drivere og nedlastninger-siden for HP-produktet.
 3. Nå som den trådløse enheten er slått på og aktivert, finn ikonet for tilgjengelige trådløse nettverk i systemstatusfeltet. Hvis det ikke finnes noen trådløse ikoner, men nettverkskabelen er tilkoblet, koble fra nettverkskabelen. Ikonet for trådløst nettverk vises.
 4. Høyreklikk på ikonet for trådløst nettverk, klikk Åpne Nettverks- og delingssenter, klikk Konfigurer en ny tilkobling eller et nettverk, og velg deretter Koble til et trådløst nettverk manuelt.
  Figur : Konfigurer en tilkobling eller et nettverk
  Bilde av vinduet Konfigurer en tilkobling eller et nettverk
 5. Klikk på Neste for å fortsette.
 6. Skriv inn nettverkets sikkerhetsnøkkel. Dette er informasjonen du brukte da du opprettet hjemmenettverket ditt.
  Figur : Koble til et trådløst nettverk manuelt
  Bilde av vinduet Koble til et trådløst nettverk manuelt
  • Nettverksnavn (SSID)
  • Sikkerhetstype (WEP og WPA er vanlige typer)
  • Krypteringstype (Ekstrafunksjon for noen typer sikkerhet)
  • Sikkerhetsnøkkel eller passord
  • Start tilkobling automatisk Velg dette alternativet hvis du vil at datamaskinen automatisk skal koble til når du befinner deg i nettverkets rekkevidde.
 7. For å kontrollere at den trådløse tilkoblingen er fullført, klikk på ikonet tilgjengelige nettverk for å vise en liste over tilgjengelige trådløse nettverk.
  Figur : Tilgjengelige trådløse nettverk
  Bilde av vinduet Tilgjengelige trådløse nettverk
Tilkobling til et eksisterende nettverk
Etter at du har satt opp en tilkobling til hjemmenettverket ditt eller et offentlig Wi-Fi-nettverk, kan du koble til dette nettverket senere.
Hvis du valgte alternativet Start tilkobling automatisk i den opprinnelige konfigurasjonen, vil nettverkstilkoblingen opprettes, ved bruk av verdiene oppgitt i installasjonen, når PC-en befinner seg i nettverkets rekkevidde.
  merknad:
Hvis en sikkerhetsinnstilling endres, som for eksempel passordet, vil du bli bedt om å angi det nye passordet. Se Administrasjon av trådløse nettverk.
Hvis du ikke valgte alternativet for automatisk tilkobling, gjør følgende når datamaskinen er innenfor nettverkets rekkevidde.
 1. Slå trådløsenheten på , og klikk deretter på nettverksikonet i verktøylinjen for å vise en liste over tilgjengelige trådløse nettverk.
 2. Velg ønsket nettverk, og klikk på Koble til.
  Figur : Tilgjengelige trådløse nettverk
  Bilde av vinduet Tilgjengelige trådløse nettverk
 3. Når du blir bedt om det, skriv inn sikkerhetsnøkkelen eller passfrasen.
Administrasjon av din trådløse nettverkstilkobling
Hvis du har problemer med å koble til et nettverk, eller hvis du må endre noen av innstillingene, slik som passordet, følg denne fremgangsmåten for å åpne Nettverks- og delingssenteret.
 1. Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen og klikk Åpne Nettverks- og delingssenteret.
 2. Klikk Administrer trådløse nettverk i ruten til venstre for vinduet Nettverks- og delingssenteret.
 3. Velg nettverket du vil konfigurere, høyreklikk og velg deretter Egenskaper.
  Figur : Administrer trådløse nettverk
  Bilde av vinduet Administrer trådløse nettverk med et trådløst nettverk og Egenskaper valgt.
 4. Du kan endre verdiene som beskyttelsestype og passfrase i kategorien Sikkerhet. Når du er ferdig med å konfigurere innstillingene, klikk OK
  Figur : Sikkerhetskategorien for egenskaper av trådløse nettverk
  Bilde av sikkerhetskategorien for egenskaper av trådløse nettverk

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...