hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP bærbare PC-er - Forståelse og bruk av HP Quick Launch (Windows 7, Vista)

Dette dokumentet gjelder for HP bærbare PC-er med Windows 7 og Vista.
Noen HP bærbare PC-er leveres med Quick Launch-knapper. Quick Launch gjør det mulig for deg å få rask tilgang til dine mest brukte programmer. Hvis du for eksempel reiser mye i jobbsammenheng for å holde presentasjoner, kan du programmere Presentasjonsknappen til å alltid åpne en presentasjon som du ofte bruker - alt du trenger å gjøre er trykke på knappen, og presentasjonen åpnes.
De to mest brukte Quick Launch-knappene er:
 • Presentasjonsknappen - gjør det mulig for deg å alltid åpne et bestemt program og vise skjermbildet på flere skjermer, simpelthen ved å trykke på Presentasjonsknappen.
 • HP Info-knappen - åpner HP Infosenter, som gir deg rask tilgang til HP 3D Drive Guard, HP Support Assistant, HP Wireless Assistant og systeminformasjon ved å kun trykke på HP Info-knappen.
Hvis programvaren for Quick Launch-knappene er installert, vil ikonet for Quick Launch vises i systemstatusfeltet, slik at det alltid er lett tilgjengelig.

Har du HP Quick Launch-knapper?

For å fastslå om din bærbare PC har HP Quick Launch-knapper, se over funksjonstastene F1-F12 på tastaturet etter ikonet for HP Info og presentasjonsknappen. Hvis du ser disse ikonene, har du HP Quick Launch-knapper.
  Figur : Eksempel på HP Quick Launch-knapper
  Bilde av HP Quick Launch-knappen på et tastatur på en bærbar PC.
 1. Informasjonsknapper
 2. Presentasjonsknapp
merknad:
Det er mulig du har HP QuickPlay-knapper på din bestemte bærbare PC-modell, men du har kanskje ikke HP Quick Launch-knapper. Hvis du bare har HP QuickPlay-knapper, vil du se symbolet for HP QuickPlay over tastaturet, men du vil ikke se Quick Launch-ikonene for HP Info-knappen eller presentasjonsknappen. HP QuickPlay-knapper kan starte HP QuickPlay, HP DVD Play eller MediaSmart-programmer, som er forskjellige fra HP Quick Launch-programmet.
En annen måte å finne ut om du har Quick Launch-knapper på, er å se i produktspesifikasjonene for din bestemte bærbare PC-modell. Hvis du har en spesialtilpasset bærbar PC, er det mulig at et ark med produktspesifikasjoner ikke fulgte med. Hvis et ark med produktspesifikasjoner ikke er tilgjengelig for din PC, kontakt HP for hjelp med å fastslå om din bærbare PC har HP Quick Launch-knapper.

Anskaffelse av programvare for HP Quick Launch-knapper

Hvis du har fastslått at du har HP Quick Launch-knapper, men ikonet for HP Quick Launch ikke vises i systemstatusfeltet, eller hvis Quick Launch-knappene ikke starter opp programmer når du trykker på dem, er HP Quick Launch-programvaren ikke installert. Du kan laste ned og installere den nyeste programvareoppdateringen for HP Quick Launch-knappen. Bruke HP Update til å finne programvaren, eller gå til siden HP Drivere og Nedlastinger for å laste ned og installere den nyeste versjonen av programvaren for HP Quick Launch-knappen.
merknad:
Hvis datamaskinen opprinnelig ble levert med Windows Vista og har blitt oppgradert til Windows 7, må du installere den nyeste versjonen av programvaren for Quick Launch-knappen.

Bruk av programvaren for HP Quick Launch-knapper

For å bruke programmet for HP Quick Launch-knapper, klikk på Start, skriv inn quick i søkefeltet, og velg deretter HP Quick Launch-knapper fra listen for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
Alternativt, hvis ikonet for HP Quick Launch-knappene er synlig i systemstatusfeltet ved siden av klokken, kan du dobbeltklikke på ikonet for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.

Å forstå mulighetene med Quick Launch-knapper

Når du åpner programvaren for Quick Launch-knapper, vil du se fire kategorier:
 • Programmerbare knapper - lar deg velge hvilken handling du ønsker at hver Quick Launch-knapp skal utføre.
 • Q Meny - lar deg velge hvilke elementer som skal vises på Q-menyen. Du kan også tilpasse Q-menyen i denne kategorien.
 • Quick Tile - lar deg velge en vindu-orientering for programmer som kjører.
 • Preferanser - lar deg angi preferansene dine for visning av Quick Launch-ikonet og meldingsvarsler på skrivebordet.

Forståelse av programmerbare Quick Launch-knapper

Programmerbare Quick Launch-knapper lar deg endre handlingen som en bestemt Quick Launch knapp skal utføre. Tilgjengelige handlinger inkluderer:
 • Søk - søk opp et favorittprogram eller en hjemmeside og angi at programmet eller hjemmesiden skal åpnes når du trykker på Quick Launch-knappen.
 • HP Infosenter - et sentralt sted som gir deg tilgang til HP 3D Drive Guard, HP Hjelp og Support, HP Wireless Assistant og systeminformasjon.
 • Presentasjon - lar deg åpne et program, en fil eller en hjemmeside automatisk og tilpasse video- og strøminnstillingene dine for optimal visning.
 • Q Meny - et sentralisert sted som gir deg rask tilgang til programmene, filene, menyene og nettsidene du bruker mest.
Du kan for eksemepl velge å beholde den standarde presentasjonshandlingen for Presentasjonsknappen, og konfigurere handlingen til å åpne Microsoft PowerPoint-presentasjonen du alltid bruker på forretningsreiser og vise presentasjonen på både den bærbare PC-en din og et lerret (dobbel visning).

Programmering av Quick Launch-knapper

Følg trinnene under for å programmere Quick Launch-knappene.
 1. Klikk Start, skriv inn quick i søkefeltet, og velg deretter HP Quick Launch-knapper fra listen for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
  Alternativt kan du dobbeltklikke på ikonet Quick Launch i systemstatusfeltet for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
 2. Velg en handling å utføre for hver Quick Launch-knapp ved å klikke på pilen til høyre for navnet på hver handling, velg en handling fra hurtigmenyen, klikk på Bruk, og deretter OK.
Quick Launch-knappene vil nå utføre handlingene du har programmert dem til å gjøre.

Konfigurering av presentasjonsinnstillingene for presentasjonshandlingen

Hvis du velger presentasjonshandlingen for en av dine Quick Launch-knapper, må du konfigurere presentasjonsinnstillingene. Konfigurering av presentasjonsinnstillingene innebærer å velge programmet, filen eller hjemmesiden som du vil åpne når du trykker på den bestemte Quick Launch-knappen og konfigurere visningsinnstillingene.
merknad:
Ved bruk av Quick Launch-knapper for å vise presentasjoner på en ekstern skjerm, er det viktig å vite at du ikke kan bytte mellom brukere i en presentasjon med ekstern skjerm. Endring av skjermmoduser med tastekombinasjonen Fn + F4, veksling mellom skjermer, og bruk av presentasjonsknappen og Quick Launch-menyen vil ikke fungere hvis du bytter bruker i midten av en presentasjon. Hvis et problem oppstår som følge av at du har byttet bruker, logg deg av den første brukerkontoen og sørg for at den andre kontoen er innlogget ordentlig før du fortsetter med presentasjonen.
For å velge programmet, filen, eller hjemmesiden du vil åpne når du trykker på en bestemt Quick Launch-knapp, følg trinnene nedenfor.
 1. Klikk Start, skriv inn quick i søkefeltet, og velg deretter HP Quick Launch-knapper fra listen for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
  Alternativt kan du dobbeltklikke på ikonet Quick Launch i systemstatusfeltet for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
 2. I kategorien Programmerbare knapper, klikk Konfigurer til høyre for presentasjonshandlingen, og klikk deretter Bla gjennom.
 3. Naviger til programmet, filen eller hjemmesiden du vil åpne når du trykker på den bestemte Quick Launch-knappen, klikk Åpne, Bruk og deretter OK.
Presentasjonsknappen vil nå åpne programmet, filen eller hjemmesiden du har programmert den til å åpne, med mindre du endrer det.

Forståelse av skjerminnstillinger for presentasjonshandlingen

Det er tre tilgjengelige skjerminnstillinger som ofte brukes til presentasjoner:
 • Kun intern: Dette er det eneste alternativet som er tilgjengelig hvis din bærbare PC ikke er koblet til andre skjermer. Kun intern henviser til LCD-skjermen i lokket på den bærbare PC-en.
 • Dobbel visning: Dette alternativet blir tilgjengelig hvis du kobler en ekstra skjerm eller en projektor til den bærbare PC-en. Det er et svært nyttig alternativ for forretningsmøter, fordi det gir deg muligheten til å se hva som er på skjermen mens publikum kan lese på den andre skjermen. Du kan bruke tastekombinasjonen Fn + F4 for å veksle mellom ulike visningsmoduser med dette oppsettet, og dermed velge om du vil slå av én av skjermene eller ha begge på.
 • Utvidet skrivebord: Dette alternativet blir tilgjengelig hvis du kobler en ekstra skjerm til den bærbare PC-en. Et utvidet skrivebord behandler begge skjermene som én stor skjerm, slik at skrivebordet strekker seg fra en skjerm til den andre. Du kan åpne mer enn ett program til "full skjermstørrelse" og vise dem side ved side på to skjermer. Du kan bevege musen fra den ene skjermen til den andre.

Konfigurering av skjerminnstillinger for presentasjonshandlingen

For å angi en standard skjermmodus for programmet, filen eller hjemmesiden som presentasjonsknappen skal åpne, følg trinnene nedenfor.
 1. Koble til en ekstern skjerm eller projektor.
 2. Klikk Start, skriv inn quick i søkefeltet, og velg deretter HP Quick Launch-knapper fra listen for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
  Alternativt kan du dobbeltklikke på ikonet Quick Launch i systemstatusfeltet for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
 3. I kategorien Programmerbare knapper, klikk Konfigurer til høyre for presentasjonshandlingen, velg ønsket skjerminnstilling, klikk på Bruk, og deretter OK. HP anbefaler at du merker alternativet La systemet fastslå optimal oppløsning. Ved å velge dette alternativet lar du datamaskinen justere skjerminnstillingene på flere skjermer automatisk.
Du har nå konfigurert skjerminnstillingene for presentasjonshandlingen.

Forståelse av Q-menyen

Q-Meny tilbyr en sentral beliggenhet med rask tilgang til programmene, filene, menyene og hjemmesidene du bruker mest. Du kan også tilpasse Q-Meny til å inneholde de nøyaktige mulighetene du ønsker at den skal ha, og i den rekkefølgen du foretrekker å se dem. Du kan legge til eller fjerne forhåndsdefinerte elementer fra Q-menyen, i tillegg til å opprette og endre elementer som du kan definere selv. Du kan også flytte på elementene i Q-menyen slik at de vises i rekkefølgen du foretrekker.

Tilføying og fjerning av forhåndsdefinerte elementer i Q-menyen

Følg fremgangsmåten under for å legge til og fjerne forhåndsdefinerte elementer fra Q-menyen.
 1. Klikk Start, skriv inn quick i søkefeltet, og velg deretter HP Quick Launch-knapper fra listen for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
  Alternativt kan du dobbeltklikke på ikonet Quick Launch i systemstatusfeltet for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
 2. I Q-meny-kategorien, merk avhukingsrutene ved siden av elementene du vil vise i Q-menyen, og fjern avhukingsmerker fra elementer du ikke ønsker i menyen, klikk på Bruk, og deretter OK.
Q-menyen viser nå kun de valgte elementene.

Opprettelse av egendefinerte elementer i Q-menyen

For å opprette egne elementer i Q-menyen, følg trinnene nedenfor:
 1. Klikk Start, skriv inn quick i søkefeltet, og velg deretter HP Quick Launch-knapper fra listen for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
  Alternativt kan du dobbeltklikke på ikonet Quick Launch i systemstatusfeltet for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
 2. I kategorien Q-meny, klikk på Legg til, skriv inn et visningsnavn for elementet du oppretter, og gjør én av følgende handlinger.
  • Skriv inn et filnavn eller en fullstendig URL (for eksempel http://www.hp.com) i filnavn-feltet og klikk deretter på OK, eller
  • Klikk på Bla gjennom, finn programmet eller filen du vil legge til, klikk på Åpne, og deretter OK
 3. Klikk på Bruk og deretter OK.
Elementene du opprettet vil nå være synlige i Q-menyen.

Endring av tilpassede elementer i Q-menyen

Hvis du ønsker å endre visningsnavnet eller filnavnet på et tilpasset element i Q-menyen, kan du bruke Endre-knappen for å utføre disse endringene. Du kan imidlertid ikke endre forhåndsdefinerte elementer i Q-menyen, som Systeminformasjon eller Strømalternativer.
For å endre et tilpasset element i Q-menyen, følg fremgangsmåten under.
 1. Klikk Start, skriv inn quick i søkefeltet, og velg deretter HP Quick Launch-knapper fra listen for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
  Alternativt kan du dobbeltklikke på ikonet Quick Launch i systemstatusfeltet for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
 2. I kategorien Q-meny, klikk på avhukingsruten (uansett om det er merket eller ikke) for å aktivere Endre-knappen.
 3. Klikk på Endre-knappen, og endre deretter visningsnavnet eller filnavnet etter eget ønske, klikk OK, Bruk og deretter OK.
 4. Gjenta trinn 2 og 3 ovenfor for hvert tilpasset element i Q-menyen som du vil endre.
Du har nå endret de tilpassede elementene i Q-menyen.

Posisjonering av elementer i Q-menyen

Hvis du ikke liker rekkefølgen som elementene i Q-menyen vises, kan du flytte på dem.
For å flytte på elementer i Q-menyen, følg fremgangsmåten nedenfor.
 1. Klikk Start, skriv inn quick i søkefeltet, og velg deretter HP Quick Launch-knapper fra listen for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
  Alternativt kan du dobbeltklikke på ikonet Quick Launch i systemstatusfeltet for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
 2. I kategorien Q-meny, velg elementet du vil flytte på i Elementer å vise i Q-meny-listen (uansett om det allerede er et avhukingsmerke i ruten), og klikk deretter på enten Flytt opp or Flytt ned for å justere posisjonen i menyen.
  merknad:
  Hvis du må fjerne et avhukingsmerke i en rute for å aktivere Endre-knappen, sørg for at du merker ruten igjen for å vise alternativet i Q-menyen.
 3. Klikk på Bruk og deretter OK.
Elementenes rekkefølge i Q-menyen vil nå reflektere endringene du har gjort.

Bruk av Q-menyen

For å starte Q-menyen og velge et program, trykk på HP Quick Launch-knappen som er programmert til å åpne Q-menyen.
Du kan også høyreklikke på ikonet for HP Quick Launch i systemstatusfeltet, og deretter velge Start Q-meny for å åpne Q-menyen. Klikk på et element i listen for å åpne det valgte programmet eller hjemmesiden.

Forståelse av Quick Tile

Hvis du ofte arbeider med flere programmer åpne samtidig, vil du kanskje spesifisere om du vil at de skal åpnes ved siden av hverandre eller over hverandre. Quick Tile-alternativet lar deg gjøre dette.

Opprettelse av Quick Tile-preferanser

Følg trinnene under for å konfigurere Quick Tile-preferansene dine.
 1. Åpne programmene du vil konfigurere Quick Tile-preferansene for.
 2. Klikk Start, skriv inn quick i søkefeltet, og velg deretter HP Quick Launch-knapper fra listen for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
  Alternativt kan du dobbeltklikke på Quick Launch-ikonet i systemstatusfeltet for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
 3. I kategorien Quick Tile, velg enten alternativet Vertikal rute eller Horisontal rute.
 4. I Programmer som kjører, velg programmene du vil gi en Quick Tile-innstilling.
 5. Klikk på Bruk og deretter OK.
Heretter åpnes de valgte programmene slik du har fastsatt, med mindre du endrer Quick Tile-preferansene dine.

Forståelse av Quick Launch-preferanser

HP Quick Launch-ikonet vises i systemstatusfeltet og viser automatisk skrivebordsvarsler fra HP Quick Launch-knapper som standard.
Hvis du foretrekker å ikke se HP Quick Launch-ikonet i systemstatusfeltet eller å motta skrivebordsvarsler, kan du slå disse alternativene av, eller be HP Quick Launch om å oppdage endringer i skjerminnstillinger automatisk ved å endre preferansene dine i kategorien Preferanser. Klikk på avhukingsruten for å aktivere eller deaktivere en personlig preferanse.

Angi preferanser for Quick Launch

Følg trinnene under for å konfigurere dine Quick Launch-innstillinger.
 1. Klikk Start, skriv inn quick i søkefeltet, og velg deretter HP Quick Launch-knapper fra listen for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
  Alternativt kan du dobbeltklikke på ikonet Quick Launch i systemstatusfeltet for å åpne vinduet HP Quick Launch-knapper.
 2. I kategorien Preferanser, merk eller opphev avhukingsrutene for å opprette personlige preferanser, klikk på Bruk, og deretter OK.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...