hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-datamaskiner - Feil: Oppstartsvalget mislyktes fordi en forespurt enhet ikke er tilgjengelig (Windows 8, 7)

Dette dokumentet gjelder for HP-datamaskiner med Windows 8 eller Windows 7.
Windows starter ikke, og en feilmelding vises: Oppstartsvalget mislyktes fordi en forespurt enhet ikke er tilgjengelig.
Når datamaskinen starter, begynner systemets BIOS å sjekke en forhåndsdefinert liste over stasjoner og enheter som kan inneholde et operativsystem (Windows 8 eller Windows 7). Datamaskinen starter vanligvis normalt fra den primære harddisken eller en oppstartsenhet som du har valgt, der operativsystemet er lagret. Hvis oppstartsenheten er skadet, eller hvis datamaskinen prøver å starte opp fra en annen enhet, starter ikke operativsystemet, og du får en feilmelding.
Det er flere mulige årsaker til og løsninger for denne feilen. Bruk dette dokumentet som en veiledning gjennom feilsøkingsprosessen.

Trinn 1: Kontroller datamaskinkabelforbindelsene

Kontroller at alle datamaskinkablene er koblet ordentlig til de riktige portene. Kontroll forbindelsene på begge ender av hver kabel. Hvis du nylig har flyttet en kabel til en annen port på datamaskinen, flytter du den tilbake til den opprinnelige porten, hvis mulig. Når du er ferdig, starter du datamaskinen på nytt.

Trinn 2: Fjern alle eksterne enheter

Bruk følgende fremgangsmåte for å identifisere om en ekstern enhet er årsaken til feilen:
  1. Koble fra alle eksterne enheter fra datamaskinen (for eksempel: skrivere, minnekortlesere, eksterne harddisker og eksterne CD/DVD-stasjoner), unntatt tastaturet, musen og skjermen (hvis aktuelt).
  2. Start datamaskinen med alle enhetene frakoblet.
  3. Hvis datamaskinen starter normalt, forsøkte den å starte opp fra en av de eksterne enhetene. Koble enhetene til igjen én om gangen, og start dem på nytt hver gang, for å identifisere enheten som var årsaken til problemet.

Trinn 3: Velg en annen oppstartsenhet

Oppstartsrekkefølgen kan ha blitt endret eller en partisjon ble tilføyd eller fjernet, noe som fåt datamaskinen til å prøve å starte fra feil enhet eller partisjon. Tilbakestill standard oppstartsrekkefølge eller velg en annen oppstartsenhet ved hjelp av trinnene i det relevante avsnittet for datamaskinen:
merknad:
Fremgangsmåten for å endre oppstartsrekkefølgen kan variere avhengig av datamaskinens modell. Bruk følgende trinn som en veiledning mens du følger instruksjonene på skjermen. BIOS-innstillingene for oppstartsrekkefølge finnes som regel i Vedlikeholds- og servicehåndboken, som er tilgjengelig på HP-produktsiden for din datamaskinmodell.

Trinn 4: Bruk verktøyet bootrec.exe i Windows-gjenopprettingsmiljøet

Hvis du har Windows-installasjonsplaten som fulgte med ditt eksemplar av Windows, eller hvis du har opprettet gjenopprettingsmedia for Windows (DVDer eller USB-stasjon), bruker du verktøyet bootrec.exe for å feilsøke og reparere hovedoppstartsregisteret.

Trinn 5: Gjenopprett Windows til et tidligere tidspunkt

Hvis datamaskinen oppdager et operativsystem på harddisken, kan det være at du kan gjenopprette Windows. Systemgjenoppretting vil rulle tilbake de siste endringene som forårsaket blå skjerm-feilen, inkludert endring av innstillingene og avinstallere nylig installerte programmer.
merknad:
På de fleste datamaskiner, blir systemgjenopprettingspunkter opprettet som standard. Gjenoppretting av gjenopprettingspunkter kan være deaktivert, avhengig av maskinkonfigurasjonen din. Fortsett til neste trinn hvis systemgjenopprettingspunkter er utilgjengelige.

Trinn 6: Test harddisken

Bruk instruksjonene i ett av følgende avsnitt for å teste harddisken i datamaskinen:
Hvis resultatene angir at harddisken er skadet, må harddisken skiftes ut. Få service utført på datamaskinen eller se fremgangsmåten for utskifting av harddisken i produktets vedlikeholds- og servicehåndbok, som er tilgjengelig på HP-produktsiden for din datamaskinmodell.
Hvis harddisken fungerer normalt, men Windows starter fortsatt ikke, fortsetter du til neste feilsøkingstrinn.

Trinn 7: Utfør en HP systemgjenoppretting

Hvis en ny harddisk ble lagt til, harddiskpartisjoner ble opprettet eller fjernet, eller du har installert et annet operativsystem, og hvis ingen av de forrige trinnene for feilsøking har løst problemet, må du kanskje gjenopprette datamaskinen for å løse feilen. Bruk fremgangsmåten ett av følgende HP-støttedokumenter for å utføre en systemgjenoppretting:

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...