hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Bærbare datamaskiner fra HP - Installere programvare fra plater uten en CD- eller DVD-stasjon (Windows Vista, XP)

Enkelte datamaskiner fra HP, som HPs bærbare mini-PC-er, har ikke CD/DVD-stasjoner. Hvis du vil installere programvare fra en plate på en datamaskin som ikke har en CD/DVD-stasjon, kan du bruke en av metodene som er beskrevet i dette dokumentet.

Installere programvare ved hjelp av en ekstern USB-CD/DVD-stasjon

Du kan plugge inn en ekstern CD/DVD-stasjon i en hvilken som helst ledig USB-port på den bærbare datamaskinen. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å bruke en ekstern USB-CD/DVD-stasjon til å installere programvare på den bærbare datamaskinen.
 1. Plugg inn USB-kabelen i en av USB-portene på den bærbare datamaskinen.
 2. Hvis du trenger instruksjoner for installasjon og bruk av den eksterne stasjonen, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med USB-CD/DVD-stasjonen.
 3. Når du har installert stasjonen, setter du inn programvare-CDen i stasjonen og fortsetter med installasjonen av programvaren.

Installere programvare ved hjelp av en USB-minnepinne

Ved hjelp av en annen datamaskin utstyrt med en CD/DVD-stasjon, kan filene på programvare-CDen kopieres til en USB-minnepinne og deretter overføres til datamaskinen som ikke har en CD/DVD-stasjon. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å bruke en USB-minnepinne til å installere programvare på den bærbare datamaskinen.
 1. Sett inn programvare-CDen i CD/DVD-stasjonen.
 2. I Windows Vista klikker du på Start og Datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD/DVD-stasjonen.
  I Windows XP klikker du på Start og Min datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD/DVD-stasjonen.
 3. Velg alle filene og mappene, høyreklikk, og velg Kopier.
  merknad:
  Hvis det vises et vindu med meldingen Det finnes skjulte filer eller mapper. Vil du inkludere dem i utvalget ditt?, klikker du på OK.
 4. Sett inn en USB-minnepinne i en USB-port på datamaskinen som har en CD/DVD-stasjon.
  Hvis det vises et Autokjør-vindu, klikker du på Åpne mappen for å vise filene og velger deretter OK.
  Hvis et Autokjør-vindu ikke vises, kan du åpne USB-minnepinnen ved å klikke på Start, Datamaskin eller Min datamaskin, og deretter dobbeltklikke på tilsvarende stasjon.
 5. Opprett en ny mappe på USB-minnepinnen ved å høyreklikke på et tomt område i vinduet og velge Ny og deretter Mappe. Gi den nye mappen navnet til programvaren.
 6. Dobbeltklikk på den nye mappen for å åpne den. Høyreklikk i mappen og velg Lim inn.
 7. Når filoverføringen er fullført, lukker du vinduet og fjerner USB-minnepinnen fra datamaskinen.
 8. Sett inn USB-minnepinnen i en USB-port på datamaskinen som ikke har en CD/DVD-stasjon.
  Hvis det vises et Autokjør-vindu, klikker du på Åpne mappen for å vise filene og velger deretter OK.
  Hvis et Autokjør-vindu ikke vises, kan du åpne USB-minnepinnen ved å klikke på Start, Datamaskin eller Min datamaskin, og deretter dobbeltklikke på tilsvarende stasjon.
 9. Høyreklikk på programvaremappen og velg Kopier.
 10. Høyreklikk på et tomt område på skrivebordet, og velg Lim inn.
 11. Når filoverføringen er fullført, dobbeltklikker du på programvaremappen på skrivebordet for å åpne den.
 12. Finn en fil som heter Setup.exe, Start.exe, Install.exe eller lignende.
 13. Dobbeltklikk på filen, og fortsett med installasjonen.

Dele en CD/DVD-stasjon med en annen datamaskin i et trådløst nettverk

Ved å opprette et trådløst nettverk kan du dele CD/DVD-stasjonen på en annen datamaskin i nettverket og deretter bruke den delte stasjonen til å installere programvaren. Hvis du bruker Windows Vista, må du også angi tillatelser for deling av stasjonen.
Før du bruker den følgende fremgangsmåten, må du opprette et trådløst nettverk for å koble sammen datamaskinene. Hvis du trenger hjelp til å opprette et nettverk i:
Bruk den følgende fremgangsmåten for å gjøre datamaskinene i nettverket i stand til å dele en CD/DVD-stasjon og angi tillatelser for deling (ved behov), og installer deretter programvaren.

Trinn 1: Konfigurer innstillingene for å dele CD/DVD-stasjonen

For å dele CD/DVD-stasjonen mellom to datamaskiner i et nettverk, følger du den fremgangsmåten under som stemmer overens med operativsystemet. Utfør disse trinnene på datamaskinen som har en CD/DVD-stasjon.
I Windows Vista:
 1. Klikk på Start, Datamaskin, høyreklikk på CD/DVD-stasjonen og velg deretter Egenskaper fra rullegardinmenyen.
  Egenskaper-vinduet åpnes.
 2. Klikk på Avansert deling i fanen Deling, og velg deretter avmerkingsboksen for Del denne mappen. I Del navn: feltet, angi et navn for CD/DVD-stasjonen slik at den vil være enkel å finne på en annen datamaskin.
 3. Klikk på Tillatelser for å åpne vinduet Tillatelser. Under kolonnen Tillat, velger du avmerkingsboksen for Full kontroll.
 4. Klikk på Bruk, og klikk deretter på OK for å lukke vinduet Tillatelser.
 5. Klikk på Bruk, og deretter på OK for å lukke vinduet Avansert deling.
 6. Klikk på Lukk for å lukke vinduet Egenskaper.
I Windows XP:
 1. Klikk på Start, Min datamaskin, høyreklikk på CD/DVD-stasjonen og velg deretter Deling og sikkerhet fra rullegardinmenyen.
  Egenskaper-vinduet åpnes.
 2. Klikk på Klikk her hvis du forstår risikoen men fortsatt ønsker å dele stasjonens rot., og kryss av i avkrysningsboksen for Del denne mappen på nettverket. I Del navn: feltet, angi et navn for CD/DVD-stasjonen slik at den vil være enkel å finne på en annen datamaskin.
 3. Velg avkrysningsboksen for Gi nettverksbrukere tillatelse til å endre filene mine, og klikk deretter på Bruk.
 4. Klikk på Lukk for å lukke vinduet Egenskaper.
Du har nå tilgang til CD/DVD-stasjonen fra andre datamaskiner i nettverket.

Trinn 2: Konfigurer tillatelser for deling i Windows Vista

Trinnene i denne delen gjelder bare for Windows Vista. Du kan hoppe over denne delen hvis du bruker Windows XP.
For å få tilgang til filene på CD/DVD-stasjonen som deles av to datamaskiner i et nettverk, slår du på tillatelser for fildeling og deling av fellesmapper på begge datamaskinene.
Følg fremgangsmåten under for å aktivere fildeling og deling av fellesmapper.
 1. Klikk på Start, skriv deling i søkefeltet og velg deretter Nettverks- og delingssenter fra listen over søkeresultater.
  Windows Nettverks- og delingssenter åpnes.
 2. Under Deling og gjenkjenning kontrollerer du at alternativene for Fildeling og Deling av fellesmappe er slått .
  Hvis en av disse alternativene er satt til Av, klikk på Av for å vise en liste over alternativer, velg det aktuelle alternativet, og klikk deretter på Bruk for å slå alternativet .
Tillatelser for fildeling og deling av fellesmappe er nå slått på.

Trinn 3: Installer programvare fra en delt CD/DVD-stasjon

Når du har delt CD/DVD-stasjonen, kan du bruke den til å installere programvare på datamaskinen som ikke har en CD/DVD-stasjon, ved hjelp av det trådløse nettverket.
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å installere programvare.
 1. Koble begge datamaskinene til nettverket.
 2. Sett inn programvareplaten som du ønsker å installere i CD/DVD-stasjonen, slik at du får tilgang til den over nettverket.
 3. I Windows Vista klikker du på Start og Nettverk på datamaskinen som ikke har CD/DVD-stasjonen, og dobbeltklikker deretter på navnet til datamaskinen som inneholder den delte CD/DVD-stasjonen som du ønsker å bruke. Logg deg på den andre datamaskinen hvis du blir bedt om det.
  I Windows XP klikker du på Start, Mine nettverkssteder og deretter Legg til et nettverkssted for å åpne veiviseren for å legge til nettverkssted. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til din CD/DVD-stasjon som et nettverkssted. Logg deg på den andre datamaskinen hvis du blir bedt om det.
 4. Dobbeltklikk på mappen for CD/DVD-stasjonen.
 5. Finn en fil som heter Setup.exe, Start.exe, Install.exe eller lignende.
 6. Dobbeltklikk på filen, og fortsett med installasjonen.
Nå kan du installere programvaren på datamaskinen slik du vanligvis ville ha installert den. HP anbefaler at du opphever delingen av eller begrenser tillatelsene for CD/DVD-stasjonen når installasjonen er fullført.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...