hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Bærbare datamaskiner fra HP - "Ikke-systemdiskfeil" eller "Diskfeil" vises på svart skjerm (Windows 7 og Vista)

Dette dokumentet gjelder for HPs bærbare datamaskiner med Windows 7 eller Windows Vista.

Slik kan du forstå Ikke-systemdiskfeil eller Diskfeil

Feilmeldingen Ikke-systemdiskfeil eller diskfeil vises når datamaskinens BIOS ikke kan finne et oppstartbart operativsystem på noen av lagringsenhetene som er inkludert i oppstartsbanen til den bærbare datamaskinen.
En bærbar datamaskin kontrollerer flere enheter for å finne et operativsystem under oppstart i en forhåndsbestemt rekkefølge. Du kan endre rekkefølgen til søket ved å endre oppstartsrekkefølgen i systemets BIOS.
merknad:
Hvis du ser en av feilmeldingene, og du blir bedt om å teste harddisken ved å trykke på F2, se Bærbare datamaskiner fra HP - Oppstartsenhet ikke funnet for flere instruksjoner. Hvis F2-alternativet derimot ikke åpnes, fortsetter du å følge instruksjonene i dette dokumentet.
Bruk en eller flere av følgende metoder for å løse oppstartsfeilen eller ikke-systemdiskfeilen med svart skjerm. Forskjellige modeller og BIOSer kan ha forskjellige metoder for å få tilgang til diagnosetester for harddisken.
 • For de fleste modeller kan du trykke på F10-tasten under oppstart for å få tilgang til BIOS-oppsettmiljøet, og deretter velge en diagnosetest for harddisken.
 • For noen modeller blir du bedt om å trykke på F2-tasten mens feilmeldingen vises. I dette tilfellet åpner F2-tasten BIOS-miljøet og du kan kjøre en diagnosetest på harddisken uten å prøve å starte datamaskinen på nytt.
 • For noen 2008- og 2009-modeller med det nye EFI forhåndsoppstartsmiljøet, blir du bedt om å trykke på F2-tasten og deretter får du tilgang til flere menyalternativer for en rekke maskinvare- og programvarediagnosetiltak.

Fjern ikke-systemdisken fra datamaskinen

Siden oppstartsrekkefølgen kan endres, er det mulig at datamaskinen får tilgang til en plate i den optiske CD/DVD-stasjonen som ikke inneholder et operativsystem. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å fjerne alle ikke-systemdisker og starte en bærbar datamaskin på nytt.
 1. Koble fra alle USB- og 1394-enheter (Firewire) som er koblet til datamaskinen.
 2. Fjern alle CD- og DVD-plater fra stasjonene.
 3. Trykk på og hold inne av/på-knappen i 15 sekunder for å sla datamaskinen av.
 4. Trykk på og slipp av/på-knappen for å slå datamaskinen på.
Hvis datamaskinen starter opp riktig etter at ikke-systemplaten er fjernet, bør du tilbakestille standard oppstartsrekkefølge i BIOS som vist i den neste fremgangsmåten.

Tilbakestille oppstartssekvensen

På de fleste modeller kan du trykke på F10-tasten under oppstart for å få tilgang til Systemkonfigurasjon, og velge Oppstartsalternativer og deretter Oppstartsrekkefølgen for å vise din oppstartssekvens. For å endre sekvensen til standardinnstillinger, trykker du på F9 og Ja å laste inn standardinnstillinger for oppsett.

Test harddisken

Mange problemer med oppstart av datamaskiner er forårsaket av mindre feil i programvaren som styrer lagring av filer på harddisken. HPs harddiskselvtest vil finne og reparere disse feilene, men den vil ikke opprette en detaljert rapport over alle utførte handlinger. Det må være en god fysisk forbindelse mellom harddisken og datamaskinen for at testen kan kjøre. Hvis datamaskinen faller i gulvet eller blir utsatt for risting, kan harddisken ha forflyttet seg og forstyrret forbindelsen, og dette vil føre til at testen mislykkes, eller det kan hindre testen fra å starte.
Du kan forsøke å kjøre HPs harddiskselvtest, men hvis den mislykker, kan du se delen angående fjerning og reinstallering av harddisken og gjenta deretter selvtesten.
Bruk fremgangsmåten nedenfor for å teste harddisken med henblikk på feil ved hjelp av HPs harddiskselvtest.
 1. Koble strømadapteren til den bærbare datamaskinen.
 2. Hvis datamaskinen er på, trykker du på og holder inne av/på-knappen i 15 sekunder for å slå datamaskinen av.
 3. Trykk på og slipp av/på-knappen for å slå datamaskinen på, og trykk umiddelbart på F10-tasten for å åpnet vinduet for BIOS-oppsett.
 4. Bruk pil høyre-tasten for å velge menyen Verktøy eller Diagnostikk.
  merknad:
  Din BIOS-versjon kan ha forskjellige navn på menyelementer.
 5. Velg Harddiskselvtest.
 6. Trykk på Enter-tasten for å starte testen.
Selvtestprosessen kan inneholde en Rask test og en Omfattende test. Den gir også en Beregnet testtid.
 • Harddisken er ikke skadet hvis alle testene er vellykket.
 • Hvis en av testene mislykkes, kontakt HP service og support for instruksjoner.
Etter at harddiskselvtesten er fullført, starter du datamaskinen på nytt for å kontrollere at problemet er løst.

UEFI-harddisktest

Du kan også teste harddisken med UEFI. Det finnes seks harddisktester som kan utføres med UEFI. Hvis du tror det er et problem med harddisken, prøver du først den raske testen (ca. 10 minutter). Hvis den raske testen ikke finner et problem, kjører du den omfattende testen (2 timer eller mer).
Åpne UEFI-menyen og følg denne fremgangsmåten for å kjøre en rask test:
 1. Klikk på Harddisk i hovedmenyen.
  Figur : Harddisktester
  Harddisktester
 2. Klikk på Rask test og deretter Kjør én gang.
  Figur : Rask harddisktest
  Rask harddisktest
  Den raske harddisktesten begynner. Hvis datamaskinen har mer enn én harddisk, blir du bedt om å velge en harddisk. For å teste alle harddiskene samtidig, velger du Test alle harddisker.
 3. Når testen er fullført, vises resultatene på skjermen. Testresultatene er også tilgjengelige i Testlogger i hovedmenyen.
  Figur : Resultater for rask harddisktest
  Resultater for rask harddisktest
  Hvis harddisken består den raske testen, men det er fortsatt et problem med harddisken, kjører du den omfattende testen. Denne testen omfatter SMART Check, Short DST, Optimized DST og Long DST.
  merknad:
  Omfattende harddisktester kan kjøres enkeltvis ved å klikke på en test i menyen for harddisktester og deretter klikke på Kjør én gang.
Følg denne fremgangsmåten for å kjøre den omfattende testen:
 1. Klikk på Hovedmeny og velg deretter Komponenttest.
 2. Klikk på Harddisk og velg deretter Omfattende test.
 3. Klikk på Kjør én gang.
  Figur : Kjør den omfattende testen
  Kjør den omfattende testen
  Hvis datamaskinen har mer enn én harddisk, blir du bedt om å velge en harddisk. For å teste alle harddiskene samtidig, velger du Test alle harddisker. Den omfattende testen kjører alle testene på skjermen for den valgte stasjonen. Beregnet gjenværende tid vises også.
  Figur : Omfattende harddisktest - pågår
  Omfattende harddisktest - pågår
 4. Når den omfattende testen er fullført, vises resultatene på skjermen.
Hvis harddisken ikke består en av testene, skriver du ned informasjonen, slik at du har den tilgjengelig når du kontakter HPs kundestøtte. Informasjonen er også tilgjengelig i Testlogger i hovedmenyen for Diagnostics UEFI.

Fjerne og reinstallere en harddisk

Hvis datamaskinen har falt i gulvet eller blitt utsatt for risting, må du kanskje fjerne og reinstallere harddisken før du kjører HPs harddiskselvtest.
  forsiktig:
For å forhindre skade på datamaskinen må du ta ut batteriet før du fjerner harddisken.
 • Ta ut batteriet.
  1. Skyv batterilåsen til ulåst posisjon.
  2. Skyv og hold batterilåsen i ulåst posisjon.
  3. Skyv batteriet ut av batterirommet.
 • Fjerne harddisken.
  1. Løsne Phillips-låseskruene som holder på plass harddiskens deksel på undersiden av den bærbare datamaskinen.
  2. Bruk fingeren eller et flatbladet verktøy til å løfte utkanten av dekselet på harddisken, og fjern den.
  3. Løsne Phillips-låseskruen med fjær som holder harddisken på plass.
  4. Grip tak i Mylar-fliken og trekk harddisken mot utkanten av kabinettet på undersiden for å koble harddisken fra kontakten på systemkortet.
  5. Løft harddisken ut av rommet og fjern den.
 • Slik reinstallerer du haddisken.
  1. Sett harddisken inn i harddiskens rom.
  2. Skyv harddisken mot innsiden av kabinettet på undersiden til kontakten sitter ordentlig på plass.
  3. Stram til Phillips-låseskruen med fjær som holder harddisken på plass.
  4. Skyv harddiskens deskel på skrå inn i kabinettet.
  5. Stram til Phillips-låseskruene.
 • Sette inn batteriet.
  1. Skyv batteriet inn i batterirommet til det sitter ordentlig på plass og til batterilåsen klikker.

Reinstallere Windows-operativsystemet på harddisken

Hvis ikke fjerning av ikke-systemdisker og utføring av en HP-harddiskselvtest løser oppstartsfeilene eller svart skjerm-feilen, kan det være nødvendig å reinstallere Windows-operativsystemet (OS). Du kan reinstallere operativsystemet ved enten å:
 • bruke HP Recovery Manager til å gjenopprette operativsystemet fra gjenopprettingspartisjonen på stasjonen, eller
 • bruke de gjenopprettingsplatene som du opprettet da du konfigurerte den bærbare datamaskinen
Du finner mer informasjon i Se også.

Planlegge en reparasjon

Hvis de foregående fremgangsmåtene ikke løser feilmeldingen Ikke-systemdiskfeil eller diskfeil, kontakt HP for å bestille reparasjon.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...