hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HPs bærbare PCer - "PXE-E61: Feil under medietest" vises på svart skjerm

HP anbefaler følgende løsninger for "oppstartsfeil" eller "svart skjerm"-feilmeldinger som kan oppstå i Windows.

PXE-E61: Feil under medietest

Denne feilmeldingen vises når datamaskinens BIOS er satt til å starte opp fra et nettverk, og ikke kan finne et oppstartbilde av operativsystemet på nettverket eller på noen av masselagringsenhetene som er inkludert i den bærbare PC-ens oppstartsbane.
Bruk et av følgende trinn for å løse feilen:
merknad:
Hvis du får "Feil under medietest"-feilen når du installerer en ny eller bytter ut harddisken, og feilen er etterfulgt av en Invalid Partition Table-melding, fortsetter du til trinn 4: Installer Windows-operativsystemet på nytt på harddisken.

Trinn 1: Fjern ikke-system-disken fra datamaskinen

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å fjerne alle ikke-system-disker og starte en bærbar PC på nytt.
 1. Koble fra alle USB- og 1394-enheter (Firewire) som er koblet til datamaskinen.
 2. Fjern alle CD- og DVD-plater fra stasjonene.
 3. Hvis datamaskinen har en diskettstasjon, ta ut eventuelle disketter fra stasjonen.
 4. Hold strømknappen inne i 5 sekunder for å slå datamaskinen av. Trykk deretter på og slipp strømknappen for å slå på datamaskinen.
merknad:
Under oppstart kontrollerer en bærbar datamaskin flere enheter for et operativsystem i en forhåndsbestemt rekkefølge. Du kan endre rekkefølgen den bærbare datamaskinen bruker i system-BIOS. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer oppstartsrekkefølgen, kan du se HP bærbare PC-er - Konfigurere oppstartsrekkefølgen på en HP bærbar PC.

Trinn 2: Test harddisken

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å teste harddisken i en bærbar datamaskin ved hjelp av HPs harddiskselvtest.
 1. Koble strømadapteren til den bærbare datamaskinen.
 2. Hold strømknappen inne i 5 sekunder for å slå datamaskinen av.
 3. Trykk og hold på F10-tasten mens du trykker på strømknappen for å slå på PCen. Slipp F10-tasten når tekst vises på skjermen på PCen.
 4. Når BIOS-Oppsettverktøyet vises, bruker du pil Høyre til å velge Verktøy-menyen.
 5. Velg Harddiskselvtest.
 6. Trykk på Enter-tasten for å starte testen.
Harddiskselvtesten vil gi deg en Beregnet testtid. En rask test, en omfattende test og en SMART-test vil utføre når Enter-tasten trykkes.
Hvis en av testene mislykkes, må du ta kontakt med HP service og support for instruksjoner om hvordan du bestiller en ny harddisk.
Hvis alle testene går bra, er harddisken ikke ødelagt. Som regel vil HP ikke erstatte en harddisk i garantiperioden hvis den ikke svikter i HPs harddiskselvtest.
Mange problemer med datamaskiner er knyttet til såkalte korrigerbare feil på harddisken. Den omfattende delen av HPs harddiskselvtest vil reparere såkalte korrigerbare feil på harddisken, men vil ikke rapportere feilene. Når testen er utført, må du starte datamaskinen på nytt for å se om testen har reparert det aktuelle problemet med PCen.

Trinn 3: Fjern harddisken og installer den på nytt

Hvis testen mislykkes i å gjenkjenne harddisken, bruker du fremgangsmåten nedenfor til å ta ut og sette inn harddisken.
merknad:
Instruksjonene nedenfor gjelder kanskje ikke for din bestemte bærbare PC-modell. Les vedlikeholds- og serviceveiledningen for din spesifikke bærbare PC-modell for detaljerte trinnvise prosedyrer for fjerning og utskifting. Vedlikehold- og serviceveiledninger er tilgjengelig i delen Brukerveiledninger for ditt produkt. Hvis du trenger hjelp med følgende fremgangsmåten kan du kontakte en HP-tekniker.
 1. Skyv og hold batterilåsen i ulåst posisjon.
 2. Løft batteriet opp og ut med fingeren.
 3. Sett på plass ut de to stjerneskruene som fester harddisken til basekabinettet.
 4. Løft kanten på innsiden av harddisken til å koble av harddisk-kontakten fra systemkortet.
 5. Trekk harddisken ut av brønnen.
 6. Sett ytterkanten av harddisken inn i stasjonsbrønnen.
 7. Trykk ned på harddisken til den kobles til harddisken-kontakten på systemkortet.
 8. Skru i de to stjerneskruene.
 9. Sett batteriet i den bærbare datamaskinen.
 10. Trykk batteriet inn til du høre et klikk.
Når du har satt i batteriet, gjenta trinn 2: Test harddisken.

Trinn 4: Installere Windows-operativsystemet på nytt på harddisken

Når du har fullført trinn 1-3, hvis PCen gjenkjenner harddisken, fortsetter du med å installere Windows-operativsystemet på nytt. Hvis når du har fullført trinn 1-3 og harddisken fremdeles ikke gjenkjennes, fortsetter du til trinn 5: Avtal reparasjon.
For å installere Windows-operativsystemet på nytt på en HP bærbar PC, følger du instruksjonene i dokumentet for HP bærbare PCer - Oversikt over reparering eller reinstallering av operativsystemet.

Trinn 5: Avtale en reparasjon

Hvis de foregående trinnene ikke løser problemet, må du kontakte HP for å avtale en reparasjon.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...