hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP og Compaq stasjonære PC-er - Bruke og løse problemer med minnekortlesere (Windows Vista og XP)

Dette dokumentet gjelder forhåndsinstallerte minnekortlesere på HP- og Compaq-datamaskiner med Windows Vista eller XP.
Mange HP- og Compaq-datamaskiner leveres med forhåndsinstallerte minnekortlesere.
Figur : Minnekortleser (din kan være annerledes)
Minnekortleser
Minnekort brukes hovedsakelig for å importere bilder fra digitale kameraer, men de kan også være nyttige når du skal dele bilder og filer. Den følgende listen viser noen vanlige typer minnekort:
 • CompactFlash I
 • CompactFlash II
 • IBM Microdrive
 • Secure Digital (SD)
 • mini-SD
 • MultiMediaCard (MMC)
 • Redusert størrelse MultiMediaCard (RS-MMC)
 • MultiMediaCard Plus (MMC plus)
 • MultiMediaCard Mobile (MMC mobile)
 • Memory Stick
 • Memory Stick Pro
 • Memory Stick Duo
 • Memory Stick Pro Duo
 • SmartMedia
 • xD Picture Card (xD = extreme digital)
Hvis du vil ha mer informasjon om minnekortspesifikasjoner, kan du se HPs støttedokument med generell informasjon om minnekort.
merknad:
Hvis datamaskinen ble levert med en 6-i-1-kortleser ved KYE og ble kjøpt før sommeren av 2003, kan du oppdatere kortleserens fastvare ved hjelp av HP Programvarenedlasting-nettsiden (på engelsk) for datamaskinena modellnavn. Oppdatere fastvaren til KYE gjør at meldinger om dårlig blokker vises.

Et høykapasitets SDHC-kort låser seg eller SDHC-kortet kan ikke leses

Mange modeller av PC-kortlesere fungerer ikke med "høy kapasitet"-formater. For eksempel kan en minnekortleser som kan lese et 1 GB Secure Digital (SD)-kort ikke lese fra et 16 GB SDHC-kort.
Datamaskinen kan låse seg når et SDHC-kort settes inn i en kortleser som ikke støtter SDHC. Du kan rette opp låsingen umiddelbart ved å dobbeltklikke på Trygg fjerning av maskinvare-ikonet (i varslingsområdet nede til høyre på skjermen), velge USB-kortleser, og deretter klikke på Stopp. Kortleseren fungerer kanskje ikke før datamaskinen startes på nytt. Nå kan du trygt ta ut minnekortet og bruke datamaskinen til andre aktiviteter.
Hvis du skal bruke minnekort med høyere kapasitet uten å låse datamaskinen, gjør du ett av følgende:
 • Hvis du bruker kortet i et kamera eller en annen enhet, kan du koble enheten til datamaskinen ved hjelp av en USB- eller FireWire-kabel. Når du er tilkoblet, vises de fleste enheter i Windows som en flyttbar disk og kan brukes på samme måte som en kortleser.
 • Bruk en USB-minnekortleserenhet som kan kobles til en åpen USB-port. Kontroller at USB-enheten kan lese SDHC. Disse enhetene er billige og kan brukes i enhver datamaskin som har en USB-port.
  Figur : SDCH til USB-kortleseradapter
  SDCH til USB-kortleseradapter

SDXC-kort kan ikke leses

Kontroller at kortleseren spesielt støtter SDXC-format. Du kan få tilgang til SDXC-kort ved hjelp av en SDXC-kompatibel USB-leser eller -adapter. Se etter en SDXC-logo på enheten, eller sjekk med produsenten av enheten for informasjon.
  forsiktig:
Formater aldri et SDXC-minnekort i en ikke-kompatibel enhet. Da blir minnekortet inkompatibelt med SDXC-enheter fordi det vil slette dataene på SDXC-minnekortet og formatere kortet for et annet filsystem.

Kortleseren slutter å virke etter trygg fjerning av maskinvare

  forsiktig:
Ikke sett inn eller ta ut minnekort mens lampen på kortleseren blinker. Det kan føre til tap av data på kortet eller permanent skade på kortleseren.
Følgende trinn forklarer hvordan du bruker minnekort i en kortleser:
 1. Sett inn minnekortet når lyset på kortleseren ikke blinker. Du kan ha et minnekort som er samtidig satt inn i flere spor i kortleseren.
  Det vises et vindu for automatisk avspilling. Hiv ikke, åpner du kortet med Windows Utforsker.
 2. Minnekortet har stasjonsbokstaver, akkurat som en DVD-stasjon eller en harddisk. Bruk minnekortet slik du ville brukt andre stasjoner på datamaskinen. Du kan f.eks. dobbeltklikke på minnekortikonet for å åpne et nytt vindu som viser filene på kortet.
 3. Når du er ferdig med filene på minnekortet, høyreklikker du på minnekortikonet og velger Løs ut. Kontroller at lampen på minnekortleseren ikke er på eller blinker når du fjerner kortet fra sporet.
  Figur : Løs ut-funksjon i Windows Vista
  Løs ut-funksjon i Windows Vista
  Figur : Løs ut-funksjon i Windows XP
  Løs ut-funksjon i Windows XP
Minnekortlesere er enheter som bruker Trygg fjerning av maskinvare-ikonet i systemstatusfeltet på oppgavelinjen). Ikke klikk Stopp i vinduet Trygg fjerning av maskinvare. Dette kan koble minnekortleseren fra Windows. Hvis dette skjer, kan du starte datamaskinen på nytt for å reinitialisere minnekortleseren.
Figur : Funksjonen Trygg fjerning av maskinvare på oppgavelinjen
Funksjonen Trygg fjerning av maskinvare på oppgavelinjen
Et alternativ til å starte datamaskinen på nytt er å bruke funksjonen Optimaliser for rask fjerning i Windows som følger:
 1. Åpne Enhetsbehandling:
  • I Windows Vista klikker du på Start og skriver inn enhetsbehandling i søk-feltet Start-menyen. Hvis en UAC-melding vises, klikker du på Fortsett.
  • I Windows XP, høyreklikk på Min datamaskin, velg Egenskaper fra nedtrekksmenyen, velg kategorien Maskinvare i vinduet Systemegenskaper og deretter på Enhetsbehandling-knappen.
 2. I Enhetsbehandling, klikk på +-tegnet ved siden diskstasjoner for å vise en liste over stasjonsenheter på datamaskinen. Minnekortlesere blir sett på som stasjonsenheter i Windows.
 3. I listen over stasjonsenheter, høyreklikk på enheten som har stoppet for å vise en rullegardinmenyen (for eksempel Generic USB CF Reader for CompactFlash media).
  Klikk på Egenskaper i denne menyen.
 4. Klikk på kategorien Retningslinjer i vinduet Enhetsegenskaper.
 5. Velg Optimaliser for rask fjerning og klikk deretter på OK-knappen.
  Denne innstillingen deaktiverer skrivebufring på enheten og i Windows slik at mediet kan fjernes uten å bruke funksjonen Trygg fjerning av maskinvare, på oppgavelinjen. Kortleseren kan få en liten reduksjon i enhetens ytelse.
  Figur : Optimaliser for rask fjerning-innstillingen
  Rask fjerning-innstillingen

Minnekortikoner mangler i Windows

Hvis du ikke har tilgang til minnekortet, eller stasjonen ikke er oppført i Min datamaskin, bruker du følgende fremgangsmåte inntil stasjonen viser:
merknad:
Hvis du bruker en kortleser som ikke ble levert med datamaskinen, kan du kontakte produsenten av adapteren for hjelp.
 1. Ta ut og sett inn minnekortet på nytt.
  Hvis Autokjør-vinduet åpnes, eller hvis minnekortet nå er oppført i Datamaskin-vinduet, er du ferdig. Hvis ikke går du til neste trinn.
 2. Start datamaskinen på nytt.
  Hvis Autokjør-vinduet åpnes, eller hvis minnekortet nå er oppført i Datamaskin-vinduet, er du ferdig. Hvis ikke går du til neste trinn.
 3. Installere hver minnekortenhet på nytt ved hjelp av Enhetsbehandling:
  1. Fjern alle minnekort, og koble fra alle USB-lagringsenheter fra USB-portene.
   merknad:
   Pass på at du fjerner alle USB-enheter.
  2. I Windows Vista klikker du på Start og skriver inn enhetsbehandling i søk-feltet Start-menyen og trykk Enter.
   I Windows XP, klikk Start, høyreklikk på Min datamaskin, velg Egenskaper, klikk på kategorien Maskinvare og klikk deretter på Enhetsbehandling-knappen.
  3. Klikk på pluss-tegnet ved siden av Diskstasjoner for å åpne kategorien.
  4. Høyreklikk på et generisk enhetsnavn for kortleser og velg Avinstaller.
   Figur : Enhetsbehandling i Windows XP (Windows Vista er lignende)
   Avinstallere kortleseren
  5. Vent til Enhetsbehandling oppdaterer listen og fjerner navnet på den generiske enheten.
  6. Fortsett avinstalleringen av generiske kortleserenheter til alle er fjernet fra listen.
  7. Start datamaskinen på nytt og bruk kortleseren. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
 4. Prøv et annet minnekort av samme type i samme spor. Hvis dette minnekortet virker, fungerer kortleseren som den skal. Sett inn igjen det originale minnekortet. Hvis det andre minnekortet ikke fungerer, fortsetter du med denne fremgangsmåten.
 5. Hvis du bruker Media Center, ta ut minnekortet, maksimer vinduet Media Center og sett inn minnekortet.
 6. Slå av datamaskinen, koble fra strømledningen og hold deretter på/av-knappen inne i fem sekunder. Koble til strømledningen igjen, og slå på datamaskinen for å teste kortleseren.
  Hvis Autokjør-vinduet åpnes, eller hvis minnekortet nå er oppført i Datamaskin-vinduet, er du ferdig. Hvis ikke går du til neste trinn.
 7. Noen minnekortlesere støtter USB-enheter. Sett inn en USB-enhet i en åpen USB-port for å teste om kortleseren kan lese fra USB-enheten. Hvis enheten fungerer som den skal, fortsetter du med neste trinn. Hvis USB-enheten ikke består testen, er det et problem med USB-enheten. Se HP støttedokumentet, Feilsøke USB-tilkoblinger i Windows Vista eller Feilsøke USB-enhet i Windows 98, ME, og XP, for ytterligere feilsøking.
 8. Slå av datamaskinen, og koble deretter fra strømledningen. Bruk en lommelykt til å lyse inn i de tomme kortsporene i kortleseren for å se om noen av pinnene er bøyd. Rett ut bøyde pinner med enden av en kulepenn. Skift ut minnekortleseren eller ha datamaskinen på service hvis en pinne er bøyd og berører en annen pinne.
  Hvis Autokjør-vinduet åpnes, eller hvis minnekortet nå er oppført i Datamaskin-vinduet, er du ferdig. Hvis det ikke var noen bøyde pinner, fortsetter du til neste trinn.
 9. Minnekortleser-programvaren er vanligvis konfigurert gjennom en plug and play-prosess i Windows. Noen datamaskiner som ble levert med Windows XP og produsert før 2003 kan leveres med separat programvare for minnekortleseren. I så fall kan reinstallering av minnekortleser-programvaren og deretter starte datamaskinen på nytt løse problemer med minnekortdriveren. For å installere kortleserdriveren på nytt på HP og Compaq stasjonære datamaskiner, kan du se HP støttedokumentet, Bruke Recovery Manager til å gjenopprette programvare og drivere i Windows Vistaeller Bruke Application Recovery (Windows 9x, Me, og XP).
 10. Gjenopprett kabeltilkoblingene og minnekort-fastvaren:
  1. Fjern siden på datamaskinkabinettet ved å skru ut de to festeskruene på baksiden av datamaskinen og skyv sidepanelet mot baksiden av datamaskinen. Sett dekselet til side.
     advarsel:
   Kantene på metallpanelene kan gi kuttskader. Pass på at du ikke trykker langs kanten av datamaskinens innvendige metall.
     forsiktig:
   Elektrostatisk utladning (ESD) er frigjøring av statisk elektrisitet. Statisk elektrisitet kan skade komponenter inni datamaskinen. Du kan bruke en antistatisk armlenke og arbeide med datamaskinen på en hard overflate uten teppe for å redusere risikoen for elektrostatiske utladingsskader.
  2. Finn og koble fra ledningen fra baksiden av kortleseren, og la den være frakoblet.
   Figur : Én type tilkobling på leseren (datamaskinen din kan være annerledes)
   Én type tilkobling på leseren
  3. Kontroller at den andre enden av kabelen er riktig koblet til hovedkortet eller til et elektronisk kort som er koblet til hovedkortet. Pass på at enden av kabelen som ikke er tilkoblet, ikke berører elektronikk eller komponenter inni datamaskinen, spesielt vifter.
   Figur : Kontakt på hovedkortet (datamaskinen din kan være annerledes)
   Kontakt på hovedkortet
  4. Sett på plass igjen sidepanelet på datamaskinen, og slå på datamaskinen.
  5. Når Windows har startet og skrivebordet vises, venter du i omtrent fem minutter for at Windows skal gjøre de nødvendige maskinvareendringene.
  6. Slå av datamaskinen, og fjern sidepanelet på datamaskinen.
  7. Koble til kabelen på baksiden av kortleseren igjen, sett på plass igjen panelet, og slå på datamaskinen.
  8. Sjekk om stasjonene vises i Min datamaskin eller i Windows Utforsker:
   • Hvis minnekortstasjonene vises i Windows og fungerer riktig, er du ferdig.
   • Hvis minnekortstasjonene ikke vises i Windows, kan det hende at stasjonen trenger service eller må byttes ut.

Minnekort vises i Windows, men det oppstår feil under skriving eller lesing

Hvis du har problemer med lesing og skriving av data til minnekort, kan du bruke følgende tips for feilsøking:
 • Prøv et annet minnekort av samme type i samme spor. Hvis dette minnekortet virker, fungerer kortleseren som den skal. Sett inn igjen det originale minnekortet.
 • Noen kort har en lese/-skrivesikkerhetsbryter på kortet. Sørg for at bryteren er satt til aktivert for skriving før du prøver å skrive data til det.
 • Kontroller at datastørrelsen du prøvde å lagre, ikke har oversteget kapasiteten på kortet.
 • Sjekk endene på minnekortene for smuss eller materiale som stenger igjen hull eller tilsmusser metallkontakter. Rengjør kontaktene med en lofri klut og små mengder isopropanol. Skift minnekortet hvis nødvendig.
 • Kontroller at minnekortet støttes av kortleseren.
 • Kontroller at minnekortet er satt helt inn i sporet.
 • Ta ut minnekortet når lyset ikke blinker, og lys inn i det tomme sporet for å se om noen små pinner er bøyd. Hvis pinnene er litt bøyd, slår du av datamaskinen og retter dem ut med tuppen av en kulepenn. Hvis to av pinnene berører hverandre, skifter du ut minnekortleseren eller sender datamaskinen på service.
 • Bytt ut minnekortet hvis feilene vedvarer.

Løse andre problemer med minnekortlesere

Kortleserdrivere kan bli skadet eller slutte å fungere riktig, og nye drivere og fastvare utgis iblant for å løse problemer. Det kan hende at det finnes ny fastvare til minnekortleseren som kan løse akkurat dette problemet som du har.
Du bør med jevne mellomrom besøke nettsiden for HPs Programvarenedlastning (på engelsk) og se etter nye versjoner av denne programvaren for å sikre at du benytter den nyeste driveren og fastvaren. Skriv inn produktnavnet på nettsiden for å vise en liste over tilgjengelige programvare for produktet.
merknad:
Hvis du bruker en adapter for en minnekorttype som ikke støttes av leseren, og minnekortet ikke fungerer, kan du ta kontakt med produsenten av adapteren for å få hjelp.

Formatere minnekort

Følg denne fremgangsmåten for å formatere et minnekort:
Vis meg hvordan
 1. Sett inn minnekortet i minnekortsporet. Hvis vinduet Autokjør åpnes, lukker du det.
 2. Klikk på Start , og klikk deretter på Datamaskin i Windows Vista.
  I Windows XP klikker du Start og deretter Min datamaskin.
 3. Under Flyttbare lagringsmedier høyreklikker du på minnekortikonet og klikker på Formater
 4. Skriv inn et navn på volumetiketten i etikettfeltet. Dette er navnet vises ved siden av stasjonsbokstaven i Windows.
  Figur : Formater-vinduet
  Formater-vinduet
 5. Klikk på Start.
 6. Klikk på OK i Formatering fullført-vinduet.
 7. Klikk på Lukk for å avslutte.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...