hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Stasjonære HP- og Compaq-PC-er - Opprettelse av et sett med gjenopprettingsplater (Windows Vista)

Dette dokumentet gjelder stasjonære PC-er fra HP og Compaq med Windows Vista.
Med Recovery Disc Creation-programmet, opprett et sett med gjenopprettingsplater for å gjenopprette PC-en til opprinnelig tilstand i tilfelle et større problem skulle oppstå med PC-en din.
Det anbefales på det sterkeste at du oppretter et sett med gjenopprettingsplater kort tid etter anskaffelse av PC-en din. Hvis den stasjonære HP- eller Compaq-PC-en din med Windows Vista ikke har HP Recovery CD Creator-programmet, eller hvis gjenopprettingsplater ikke var opprettet før gjenopprettingspartisjonen ble skadet eller slettet, trenger du et sett med gjenopprettingsplater som samsvarer med modellnummeret fra internett, eller så må du installere et nytt operativsystem.
Recovery Disc Creation-programmet kan bare brukes for å lage ett sett med gjenopprettingsplater for PC-en. Gjenopprettingsplatene inneholder et komplett sett med det originale operativsystemet, drivere og programvare som fulgte med datamaskinen.

Se en video om hvordan du lager gjenopprettingsplater i Windows Vista

Funksjoner og viktig informasjon

Følgende er en liste over funksjoner og viktig informasjon om Recovery Disc Creation-programmet.
 • Recovery Disc Creation-programmet lager et sett med gjenopprettingsplater ved bruk av tomme, skrivbare plater. HP anbefaler å bruke tomme DVD+R-plater (hvis det støttes). Bruk plater fra en produsent du stoler på, da gjenopprettingsplatene kan bli svært viktige dersom de trengs. Du trenger omtrent 2 tomme DVD+R-plater (i stedet for omkring 11 tomme CD-er). Programmet vil fortelle deg hvor mange plater du trenger ved begynnelsen av prosessen.
  merknad:
  Minidisker er ikke kompatible med Recovery Disc Creation-programmet.
 • Deaktiver Windows Brukerkontokontroll midlertidig hvis brukerkontokontroll er aktivert. Dette reduserer risikoen for problemer ved opprettelse av plater.
 • Disc Creation-programvaren tillater kun opprettelse av ett sett med plater.
 • Disc Creation-programvaren krever en intakt gjenopprettingspartisjon (Recovery D:) for å opprette ett sett med plater. Intakt betyr at gjenopprettingspartisjonen ikke har blitt endret eller fjernet.
 • Opprettingsprosessen tar omtrent 30 minutter per DVD. Det er ikke nødvendig å opprette alle platene i én og samme økt.
 • Disc Creation-programvaren kan avbrytes når som helst, unntatt under skriveprosessen (brenning), ved å klikke på Avbryt. Neste gang Disc Creation-programvaren kjøres, vil den automatisk starte der hvor den avsluttet sist.

Opprettelse av gjenopprettingsplater fra Windows

Bruk denne fremgangsmåten for å opprette et sett med gjenopprettingsplater:
merknad:
Bruk DVD+R-plater hvis diskstasjonen støtter DVD+R-formatet. Noen versjoner av Recovery Disc Creator fungerer muligens ikke med bestemte platetyper, slik som CD-RW, DVD-RW, og DVD+RW). Minidisker er ikke kompatible med Recovery Disc Creator.
merknad:
Hvis et program for stasjonskryptering kjører samtidig som platene opprettes, kan det oppstå feil i filkontrollen. Hvis du bruker et program for stasjonskryptering, for eksempel bitlocker, må du deaktivere stasjonskrypteringen før du oppretter platene.
 1. Koble fra Internett og lukk alle andre programmer.
  Opprettelse av gjenopprettingsplater er en ressurskrevende prosess.
 2. Klikk på Start , og deretter Alle programmer.
 3. Klikk på PC-hjelp og verktøy og deretter Recovery Disc Creation for å starte programmet.
  En velkomstskjerm åpnes.
  Figur : Velkomstvindu for Recovery Manager
  Velkomstvindu for Recovery Manager
 4. Klikk på Neste-knappen i hvert skjermbilde for å starte prosessen for oppretting av plater.
  Et vindu åpner og oppgir hvor mange tomme plater som kreves for å opprette et komplett gjenopprettingssett.
  merknad:
  Minidisker er ikke kompatible med Recovery Disc Creation-programmet.
  Figur : Melding med antallet plater som trengs
  Melding med antallet plater som trengs
 5. Nummerer platene med en tusj i tilfelle du må bruke dem for systemgjenoppretting.
  Hvis du for eksempel bruker 10 CD-er, merk hver av dem som 1 av 10, 2 av 10, 3 av 10 osv. Hvis du bruker DVD-er, merk den første 1 av 2 og den andre 2 av 2.
 6. Aktiver Neste-knappen ved å sette inn den første tomme platen og lukke igjen plateskuffen. Klikk på Neste for å fortsette.
  merknad:
  I begynnelsen av prosessen for plateoppretting, hvis følgende Autokjør-melding vises, lukk den (klikk på x-en øverst i høyre hjørne). Denne meldingen har ingenting å gjøre med oppretting av gjenopprettingsplater.
  Figur : Autokjør-melding
  Autokjør-melding
  Et bekreftelsesvindu åpner og viser den valgte platetypen og antallet plater som trengs.
  Figur : Vindu for platekontroll
  Vindu for platekontroll
 7. Klikk på Neste.
    forsiktig:
  Avbrytelse i midten av skriveprosessen kan resultere i en ødelagt plate som ikke kan brukes. Ikke avbryt før platen har fullført skrive- og kontrollprosessen og ber om neste plate.
  merknad:
  Hvis opprettelsen av plater avbrytes automatisk mens programmet samler inn filer, bør du midlertidig deaktivere Windows brukerkontokontroll.
  Recovery Manager-prosessen åpner. Mens denne skjermen vises, utføres det flere prosesser:
  • Innhenting av filer - Programmet henter de nødvendige filene fra gjenopprettingspartisjonen.
  • Skriving av filer på plate - Programmet brenner den første platen.
  • Kontrollerer CD- eller DVD-innhold - Programmet kontrollerer innholdet på hver enkelt plate.
   Figur : Skjermbilde for Recovery Manager-prosessen
   Skjermbilde for Recovery Manager-prosessen
 8. Vent på en melding om at opprettelsen av platen var vellykket.
  Figur : Melding om vellykket plateopprettelse
  Melding om vellykket plateopprettelse
 9. Plateskuffen åpnes automatisk. Hvis du ikke har gjort det, merk den som 1 av _ (det totale antallet plater) med en tusj.
 10. Merk den neste platen som 2 av _, og plasser den i plateskuffen.
  merknad:
  Autokjør-meldingen vises kanskje på skrivebordet. Lukk i så fall meldingen ved å klikke på x-en øverst i høyre hjørne. Denne meldingen har ingenting å gjøre med oppretting av gjenopprettingsplater.
  Den samme prosessen starter for plate 2 og eventuelle påfølgende plater. Ved vellykket brenning av hver plate, vil en melding om vellykket plateopprettelse vises, og plateskuffen åpnes automatisk slik at du kan ta ut platen.
  Fortsett med oppretting av plater helt til du ser den følgende meldingen.
  Figur : Melding om fullført opprettelse av systemgjenopprettingsplater
  Melding om fullført plateopprettelse
 11. Klikk på Fullfør.
 12. Sørg for at alle platene er ordentlig merket, og oppbevar dem på et trygt sted.
    forsiktig:
  Det er viktig å ta godt vare på platene du har opprettet. Oppbevar disse platene på et trygt, mørkt sted. Ikke oppbevar platene i områder som får sollys, ettersom data på platene kan gå tapt over tid.
 13. Dersom Recovery Disc Creation-programmet startes på nytt etter at et komplett sett med gjenopprettingsplater har blitt opprettet, vises et nytt skjermbilde med beskjed om at kun ett gjenopprettingssett tillates. Den eneste muligheten er å klikke på OK og avslutte programmet. Hvis det første settet med gjenopprettingsplater er ufullstendig eller har skader, og denne meldingen vises, må du bruke en annen metode for å skaffe nye plater. Se HP-PC-er - På utkikk etter gjenopprettingsplater?.
  Figur : Melding om avvist plateoppretting
  Melding om avvist plateoppretting

Løsning på problemer med platekontroll

Når en plate avvises og en feilmelding om platekontroll dukker opp, er platen for dårlig til diskbrenning. IKKE avslutt prosessen med systemgjenopprettingsplatene. Sett i stedet inn en annen plate for å fullføre prosessen med plateopprettelse. Prøv en skrivbar plate av et annet merke hvis feilen gjentar seg.
Hvis plateopprettingen mislykkes og du trenger flere gjenopprettingsplater, se på Trenger du gjenopprettingsplater?.

Ytterligere spørsmål og svar

Jeg kan ikke opprette mer enn ett sett med gjenopprettingsplater. Hvorfor?

På grunn av lisensavtaler med Microsoft, lager Recovery Disc Creator-programvaren kun ett sett med gjenopprettingsplater.

Et Autokjør-vindu åpner i begynnelsen av prosessen for plateopprettelse. Hva skal jeg gjøre?

Figur : Autokjør-melding
Autokjør-melding
Lukk Autokjør-vinduet ved å klikke på lukk-knappen (x) øverst i høyre hjørne. Autokjør-meldingen er tilknyttet Windows, og ikke Recovery Disc Creation-programvaren.

Hvordan kan jeg bestille gjenopprettingsplater?

Du kan bestille gjenopprettingsplater fra HP. Du finner mer detaljert informasjon under HP PCer – Trenger du gjenopprettingsplater?

Hva gjør jeg når en feilmelding dukker opp i diskbrenningsprosessen?

En feil kan oppstå på grunn av dårlig mediekvalitet. Prøv å bruke en ny plate fra en annen produsent.
Den følgende meldingen kan være et tegn på at platen du bruker allerede inneholder data. Sørg for at du bruker tomme plater.
Figur : Melding om platefeil
Melding om platefeil
Den følgende meldingen kan være et tegn på at platen du bruker er annerledes enn platetypen du startet prosessen med. Sørg for at alle medier du bruker er av samme type.
Figur : Melding om feil platetype
Melding om feil platetype

PC-en til en kollega har en dårlig harddisk og vil ikke starte. Vi har nøyaktig samme PC-modell. Kan jeg lage et sett med gjenopprettingsplater på PC-en min og låne bort gjenopprettingsplatene til min kollega?

Ja, det fungerer. Men begge PC-ene vil ikke kunne lage et sett med gjenopprettingsplater. Det vil si at begge PC-ene må dele det samme settet med plater, eller så må et nytt sett med plater bestilles fra HP (hvis de har på lager).

Kan det samme settet med gjenopprettingsplater brukes på en hvilken som helst PC-modell?

Nei, gjenopprettingsplatene opprettes på en bestemt PC, og kan bare brukes på den samme PC-modellen.

Hvorfor kan ikke overskrivbare plater brukes til oppretting av gjenopprettingsplater?

Du kan bare lage ett sett med gjenopprettingsplater. Siden data på overskrivbare medietyper kan erstattes, støttes ikke denne typen medier. Dette er for å hindre utilsiktet sletting av gjenopprettingsinnhold.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...