hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Stasjonære HP- og Compaq-datamaskiner - BIOS-pipekider

Dette dokumentet gjelder for stasjonære HP- og Compaq-datamaskiner.
Det er vanlig at datamaskinen lager én eller to korte pipelyder under oppstarten eller under en BIOS-oppdatering. La prosessen fortsette uten å avbryte den.
Hvis datamaskinen derimot piper og Windows ikke starter som det skal, foreligger det et mer alvorlig maskinvareproblem. De vanligste problemene som forårsaker pipelyder er:
 • Minne- og varmerelaterte feil forårsaket av opphopning av støv i viktige kjøleområder
 • En tast sitter fast
 • En minne-DIMM eller harddiskkabel er ikke riktig tilkoblet
 • En komponent på hovedkortet har sviktet
 • En grunnleggende datamaskinfunksjon kunne ikke starte opp

Hva du gjør når det oppstår lydkoder

Lytt til pipelyden og skriv ned antall pipelyder før hver pause, om pipelydene er lange eller korte, eller om de har høye eller lave tonefall. Når mønsteret er fastsatt, bruk følgende lydkodetabell for å identifisere komponenten som kan være årsaken problemet:
merknad:
Tabellen viser ikke alle lydkoder. For en fullstendig liste over lydkoder se den spesifikke lydkodetabellen for datamaskinens hovedkort. For å finne informasjon om hovedkortet gå til nettsiden for støtte fra HP, angi datamaskinens modellnummer og søk deretter etter produktspesifikasjoner.
Bruk disse kodene for å feilsøke problemer knyttet til oppstart av systemet eller skriving til BIOS-minnet (for eksempel i BIOS-oppgraderinger). Ved ytterligere feilsøking kan du se delen Hva du gjør når det oppstår lydkoder. Fire serier med pip indikerer en alvorlig feil. Det betyr at det er en feil som hindrer at datamaskinen starter. Det kan for eksempel være to pip, en kort pause, ett pip, en kort pause, ett pip, en kort pause og deretter tre pip. Dette angis som 2-1-1-3 i diagrammene nedenfor.
Følgende lydkoder kan oppstå under gjenoppretting av, skriving til eller oppdatering av BIOS:
Pipelyder
Beskrivelse
1 kort pip
Eldre diskettstasjon eller CD-/DVD-stasjon ikke funnet
2 korte pip
Diskett eller CD ikke funnet
3 korte pip
Kan ikke starte skriving (for eksempel når et verktøy eller BIOS-bilde mangler)
4 korte pip
Skriving mislyktes (feil i kontrollsum, ødelagt bilde osv.)
5 korte pip
Vellykket BIOS-gjenoppretting
2 korte pip, 2 lange pip
Vellykket BIOS-gjenoppretting
merknad:
Følgende koder kan variere avhengig av BIOS-versjon.
Pipelyder
Beskrivelse
1 kort pip og 1 langt pip
Minnefeil
2 korte pip og 1 langt pip (gjentas 5 ganger)
Kan ikke initialisere skjermkort, eller skjermkort er påkrevd, men ikke installert
3 korte pip og 1 langt pip
Feil i CPU-konfigurasjon eller CPU-typen er ikke kompatibel

Løse lydkoder

Utfør følgende trinn for å løse pipeproblemer. Slå av datamaskinen og koble fra strømledningen før du starter en oppgave. Når en oppgave er fullført, setter du på plass igjen eventuelle deksler, kobler til strømledningen igjen, slår på datamaskinen og lytter etter en lydkode.
 1. Fjern medier fra diskettstasjoner, CD/DVD-stasjoner, USB-porter og minnekortleserspor, og koble fra alle uviktige enheter (skrivere, skannere, eksterne harddisker og lignende).
 2. Koble fra musen og tastaturet, og start datamaskinen på nytt. Hvis pipelyden stopper, reparerer eller skifter du ut disse enhetene.
 3. Varm luft kan skade interne komponenter! Fjern eventuelle obstruksjoner som blokkerer ventilene. Rengjør kjøleventilene på PC-kabinettet for å fjerne støv. Dersom kjøleviftene slutter å spinne eller lager merkelig støy, send datamaskinen inn til service.
  Figur : Varm luft frigjøres fra PC-kabinettets ventiler (ditt PC-kabinett kan se annerledes ut)
  En all-in-one datamaskin med retningspiler som viser varmluftens frigjøringsbane.
 4. Fjern minnedekselet og sett deretter alle minnemoduler på plass igjen. Hvis datamaskinen slutter å pipe, kan det tyde på at en minnemodul ikke er satt helt på plass eller tilkoblet.
 5. Hvis datamaskinen har flere minnemoduler, slå av datamaskinen med kun én minnemodul installert. Hvis datamaskinen slutter å pipe, kan minnemodulen være defekt eller av feil type minne for hovedkortet. Sett inn minnet i sporet på nytt for å se om problemet var tilkoblingen. Ellers bytter du ut modulen. Gjenta denne prosessen for alle minnemodulene som er installert i datamaskinen.
 6. Hvis alle de ovennevnte trinnene har blitt utført og pipelyden fortsatt lyder, se den spesifikke lydkodetabellen for hovedkortet eller datamaskinen, eller kontakt HP (på engelsk) for ytterligere hjelp.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...