hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Bærbare HP-datamaskiner - Teste en harddisk fra BIOS

Dette dokumentet gjelder bærbare HP- og Compaq-datamaskiner produsert etter 2003.
Harddiskselvtesten, som er innebygd i BIOS på mange bærbare HP-datamaskiner som ble produsert etter 2003, tester harddiskens tilstand og integritet. Du bør utføre harddiskselvtesten i BIOS dersom du ser en feilmelding angående mulige problemer med harddisken. Utfør testen regelmessig som en del av det vanlige vedlikeholdsprogrammet for å finne mulige problemer før de blir problemer.

Utfør en harddiskselvtest fra BIOS

Mange problemer med datamaskiner er knyttet til såkalte korrigerbare feil på harddisken. HPs harddiskselvtest reparerer såkalte korrigerbare feil på harddisken, men den rapporterer ikke feilene. Etter at testen er fullført må du huske å starte datamaskinen på nytt for å fastslå om testen løste eventuelle problemer du opplevde med din datamaskin.
 1. Koble vekselstrøm-adapteren til datamaskinen dersom den ikke allerede er tilkoblet.
 2. Slå av datamaskinen og vent i 5 sekunder.
 3. Trykk på av/på-knappen for å starte datamaskinen, og trykk flere ganger på F10-tasten for å gå til BIOS-oppsettmenyen.
 4. Bruk tastene pil høyre eller pil venstre for å navigere gjennom menyvalgene og finne alternativet Primær harddiskselvtest. Avhengig av BIOS-versjon, kan denne være plassert enten under Diagnostikk eller Verktøy.
 5. Velg Primær harddiskselvtest, og trykk deretter på Enter-tasten for å starte testen.
  Figur : Eksempel på skjerm for primær harddiskselvtest
   Disktestskjerm som viser testens fremdrift.
  merknad:
  Den nøyaktige formuleringen når det gjelder alternativene for din bestemte BIOS-versjon kan være litt annerledes.
Harddiskselvtesten utfører en hurtigtest etterfulgt av en omfattende test. Under hver test viser vinduet en statuslinje og et beregnet tidspunkt for fullføring av testen.
 • Ved mislykket test, bør du forsøke å lagre viktige filer på disken hvis den fortsatt fungerer. Kontakt HP for en ny disk hvis garantien gjelder.
 • Hvis alle testene fullføres, er harddisken ikke skadet og HP vil ikke gi deg en ny en. Det mistenkte problemet med harddisken er sannsynligvis noe annet. Systemgjenoppretting etter sikkerhetskopiering av viktige filer vil sannsynligvis løse problemene.

Teste mer enn én harddisk

Noen bærbare modeller har to harddisker og selvtesten bør utføres på begge. Start den bærbare datamaskinen i BIOS-oppsettprogrammet, som forklart over. Når du velger alternativet for harddiskselvtest, åpnes også vinduet for valg av disk. Velg enten alternativet for harddisk eller Multi-Bay. Etter disktesten kan du velge og teste den andre disken.
merknad:
Den nøyaktige formuleringen som brukes for disse testalternativene kan variere avhengig av modell, men testen vurderer harddiskens tilstand nøyaktig.

Harddisktesten er ikke tilgjengelig for solid state-harddisker (SSD)

Harddisktestens prosesser i dette dokumentet kan ikke utføres på en solid state-harddisk (SSD). Hvis din datamaskin har en solid state-harddisk (SSD) og viser en feilmelding angående harddisken, kontakt HP. Se Vise harddiskinformasjon for informasjon.

Harddisktesten er ikke tilgjengelig for eldre BIOS

Utføring av harddiskselvtester på serielle ATA (SATA)-harddisker kan generere en melding som indikerer at diagnostikken ikke støttes eller eksisterer. Hvis en slik melding vises, bør du se etter en oppdatert BIOS-versjon for den bærbare datamaskinen. Oppdater BIOS og utfør deretter harddiskselvtesten. Se Oppdatere BIOS hvis du vil ha mer informasjon.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...