hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Bærbare HP-datamaskiner - Informasjon om BIOS-oppsett og menyalternativer

Dette dokumentet inneholder informasjon om hva BIOS er, og hvordan du bruker det. Dette dokumentet omtaler ikke spesifikke standard BIOS-innstillinger siden det er for store variasjoner mellom datamaskinmodeller til at disse kan inkluderes i et kort dokument. Du oppfordres til å ta vare på dine BIOS-innstillinger for fremtidig bruk. Standard innstillinger kan enkelt tilbakestilles.

Oppdatere BIOS

Gå til følgende dokument hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer BIOS. Bærbare HP-datamaskiner - Slik oppdaterer du BIOS eller ROM

Hva er BIOS-oppsettsverktøyet?

BIOS (Basic Input/Output System) er et program som styrer kommunikasjonen mellom alle inndata- og utdataenheter på systemet (for eksempel diskstasjoner, skjerm, tastatur, mus og skriver). BIOS er vanligvis plassert i en ROM (read-only memory chip) på datamaskinens hovedkort.
Systemets BIOS på datamaskinen har et innebygd oppsettsverktøy som lar brukerne styre spesielle funksjoner på datamaskinen. Konfigurasjonsinformasjon som er lagret i BIOS inkluderer typen installerte eksterne enheter, datamaskinens oppstartssekvens og mengden systemminne og utvidet minne. Når systemet er avslått, tar batteriet på hovedkortet vare på BIOS-oppsettsinformasjonen.
  forsiktig:
Informasjonen som lagres av BIOS-oppsettsverktøyet er viktig. Den bør ikke endres vilkårlig. Vær forsiktig når du gjør endringer i BIOS-oppsettsverktøyet. En feil kan føre til at datamaskinen ikke fungerer som forventet.

BIOS-funksjonene varierer avhengig av modell

BIOS-et brukt i bærbare HP-datamaskiner er tilpasset for hver modellserie. Dette fordi hver modellserie har sin egen unike maskinvarekonfigurasjon som krever et samsvarende sett med BIOS-funksjoner. BIOS-funksjoner har et direkte kommunikasjonsforhold til maskinvaren på en bærbar datamaskin. I noen tilfeller når en modellserie undergår revisjon og inneholder oppdaterte maskinvarekomponenter, kan den reviderte serien bruke en annen BIOS-versjon med funksjoner som ikke medfulgte den foregående versjonen.
HP ProBook 6555b har for eksempel en innebygd fingeravtrykksleser, mens HP Pavilion dm1z ikke har det. Dermed har BIOS-et for HP ProBook 6555b innstillinger for fingeravtrykksmaskinvarer, mens BIOS-et for HP Pavilion dm1z ikke har det. Tilsvarende har HP Pavilion dm1z avanserte lydhøyttalere, noe som gjør at BIOS-et i den datamaskinen har andre lydrelaterte innstillinger enn det HP ProBook 6555b har.
Selv om BIOS-funksjoner varierer blant bærbare datamaskinmodeller, er BIOS-ets kjernefunksjonalitet fortsatt den samme, og prosedyrene som er beskrevet i dette dokumentet gjelder for alle bærbare HP-datamaskiner selv om detaljene er ulike.

Navigere gjennom BIOS-et

Følgende tabell forklarer hvordan du navigerer gjennom BIOS-et:
Tast på tastatur
Beskrivelse av funksjon
F1 eller F10
Gå til Oppsett ved den røde Compaq-logoen eller blå HP-logoen
F1
Oppsettshjelp
Esc
Avslutt oppsett
Pil opp eller pil ned
Velger et element (markøren flyttes opp eller ned)
Pil venstre eller pil høyre
Velger en annen menyskjerm (markøren flyttes til venstre eller høyre)
+ eller -
Endrer verdiene til det valgte elementet
Enter
Velg undermeny
F5
Last inn oppsettstandardverdier
F10
Lagre endringer og avslutt
merknad:
Mange bærbare HP-datamaskiner har UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Hvis din bærbare datamaskin har UEFI, kan det være at tasten som starter datamaskinens BIOS er annerledes enn den som beskrives i dette avsnittet. Les dokumentasjonen som medfulgte din bærbare datamaskin for informasjon om hvordan du starter BIOS.

Tilgang til BIOS-oppsettsmenyen

Det finnes minst tre ulike måter på å få tilgang til BIOS-oppsettsmenyen avhengig av typen CPU, BIOS og når datamaskinen ble bygget. For de aller fleste modeller vises det ledetekst etter at du har trykket på av/på-knappen for å slå datamaskinen på, som angir hvilken tast du må trykke på for å få tilgang til BIOS eller Windows- eller diagnostiske funksjoner. For nyere datamaskiner vil denne tasten være F10 eller Esc, men på veldig gamle datamaskiner kan du ble bedt om å trykke på Delete-tasten for å få tilgang til en oppsettsfunksjon. Hvis du ikke trykker på den foreslåtte tasten til riktig tid og datamaskinen fortsetter oppstartsprosessen, må du slå av datamaskinen og initiere oppstartsprosessen igjen.
 • Før UEFI, før 2008 for de fleste modeller.
  Når datamaskinen er avslått, trykker du på av/på-knappen for å slå den på, og trykker gjentatte ganger på F10-tasten. Compaqs eller HPs velkomstskjerm viser vanligvis en melding om å trykke på F10 for å få tilgang til BIOS rett før BIOS-menyen vises.
 • UEFI aktivert, fra 2008 til midten av 2011 for de fleste modeller.
  Hvis datamaskinen har et UEFI før BIOS-miljø, blir du bedt om å trykke på Escape for å få tilgang til oppstartsmenyen når Compaqs eller HPs velkomstskjerm vises. Du blir bedt om å trykke på F10 for å gå til BIOS-oppsett.
  Det kan (avhengig av typen CPU- og BIOS-konfigurasjon) være mulig å slå datamaskinen på og trykke på F10 for BIOS uten å gjennomgå UEFI-oppstartsmenyen.
 • Forkortet oppstart uten velkomstskjerm, fra midten av 2011 eller senere for de fleste modeller.
  For å gjøre oppstarten raskere, vises det ikke en Compaq- eller HP-velkomstskjerm under oppstartsprosessen på noen modeller. I så fall må du trykke gjentatte ganger på Esc-tasten etter trykk på av/på-knappen for å få tilgang til oppstartsmenyen, og følg ledeteksten om å trykke på F10 for å få tilgang til BIOS-oppsett.

Laste inn standardinnstillinger på nytt

Utfør følgende trinn for å laste inn de fabrikkinstallerte BIOS-oppsettsinnstillingene på nytt:
 1. Velg fanen Avslutt i BIOS-oppsettsverktøyet.
 2. Velg Last inn standardinnstillinger.
 3. Velg Lagre endringer og Avslutt (ved å trykke på F5 og Enter-tasten vil du også laste inn standardinnstillinger).
 4. Trykk på Esc og deretter på Enter for å avslutte oppsettsprogrammet.

Eksempel på alternativer i BIOS-menyen

I dette eksempelet har BIOS-oppsettsskjermen fem ulike faner. Fanetitlene er som følger:
Hoved
Avansert
Strøm
Oppstart
Avslutt
Tilordner ressurser for maskinvarekomponenter
Konfigurerer avanserte funksjoner som er tilgjengelige via brikkesettet
Konfigurerer funksjoner for strømstyring
Velger oppstartsalternativer og strømforsyningskontroller
Lagrer eller forkaster endringer i oppsettsalternativene
BIOS-oppsettet viser først Hoved-menyskjermen. Hvert skjermbilde viser forskjellige alternativer for å endre systemkonfigurasjonen. Menyskjermene og alternativene i dem står oppført under.

Hoved-menyen

Følgende er en oppsummering av hva Hoved-fanen i BIOS-oppsettet kan inneholde:
 • Systemtid
 • Systemdato
 • Språk
 • Eldre diskett A
 • Primær hovedenhet (harddisk); ved å velge dette vises harddisk-innstillingene, slik som sylindere, sektorer og kapasitet
 • Primær slaveenhet
 • Sekundær hovedenhet (CD-ROM); ved å velge dette vises CD-ROM-innstillingene
 • Sekundær slaveenhet
 • Installert minne (RAM)
 • BIOS-revisjon

Undermeny for primær og sekundær enhet

 • Type
 • CHS-format
 • Sylindere
 • Hoder
 • Sektorer
 • Maksimumskapasitet
 • LBA-format
 • Totale sektorer
 • Maksimumskapasitet
 • Multi-sektor-overføringer
 • LBA-moduskontroll
 • 32-bits I/U
 • Overføringsmodus
 • Ultra DMA-modus

Avansert-meny

Følgende er en oppsummering av hva Avansert-fanen i BIOS-oppsettet kan inneholde:
 • CPU-type
 • CPU-hastighet
 • Buffer-RAM
 • Plug and Play OS
 • Tilbakestill konfigurasjonsdata (tøm NVRAM)
 • PS/2-mus
 • Tilgangsmodus for stor disk
 • IDE-adapter for lokalbuss
 • PCI-konfigurasjon; ved å velge dette vil det vises en ekstra oppsettsmeny for å konfigurere PCI-enheter
 • I/U enhetskonfigurasjon; ved å velge dette vises konfigurasjon for eksterne enheter; for eksempel serieporten og IRQ-ene, og modusene for parallellporten

Undermeny for PCI-konfigurasjon

 • PCI-enhet, spor nummer 1
 • PCI-enhet, spor nummer 2
 • PCI-enhet, spor nummer 3
 • PCI/PNP ISA UMB-regionutelukkelse
 • PCI/PNP ISA IRQ-ressursutelukkelse
PCI-enhet, undermeny for spor #n
 • Alternativ ROM-skann
 • Aktiver Hovedenhet
 • Ventetidstiming
Undermeny for PCI/PNP ISA UMB-regionutelukkelse
 • C800 - CBFF
 • CC00 - CFFF
 • D000 - D3FF
 • D400 - D7FF
 • D800 - DBFF
 • DCFF - DFFF
Undermeny for PCI/PNP ISA IRQ-regionutelukkelse
 • IRQ 3
 • IRQ 4
 • IRQ 5
 • IRQ 7
 • IRQ 9
 • IRQ 10
 • IRQ 11
 • Serieport A
 • I/U-basisadresse
 • Avbrudd
 • Serieport B
 • Parallellport
 • Modus
 • I/U-basisadresse
 • Avbrudd
 • Diskettkontroller
 • I/U-basisadresse

Strøm-meny

Følgende er en oppsummering av hva Strøm-fanen i BIOS-oppsettet kan inneholde:
 • Strømsparing
 • Tidsavbrudd for automatisk suspendering
 • Tidsavbrudd for harddisk
 • Primær IDE-hovedenhet (innstilling for strømsparing)
 • Primær IDE-slaveenhet (innstilling for strømsparing)
 • Sekundær IDE-hovedenhet (innstilling for strømsparing)
 • Sekundær IDE-slaveenhet (innstilling for strømsparing)
 • IRQ tilordnet modem
 • Oppførsel til av/på-knapp
 • Gjenopprett på vekselstrøm-/strømbrudd

Oppstartsmeny

Følgende er en oppsummering av hva Oppstart-fanen i BIOS-oppsettet inneholder:
 • Rekkefølgen for bunnprosessen; for eksempel: Flyttbare enheter, CD-ROM og harddisk.
 • Diagnostisk skjerm for oppstartstid

Avslutt-menyen

Følgende er en oppsummering av hva Avslutt-fanen i BIOS-oppsettet kan inneholde:
 • Avslutt Lagre endringer
 • Avslutt Forkast endringer
 • Last inn standard oppsettsinnstillinger
 • Forkast endringer
 • Lagre endringer

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...