hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP bærbare PCer - Kan ikke starte den bærbare datamaskinen fra en oppstartbar CD eller DVD

HP bærbare datamaskiner som leveres med Windows 8, Windows 7 eller Linux installert bruker en AMI BIOS versjon 8 som er kompatibel med UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Denne versjonen av BIOS inneholder Sikker oppstart, som er aktivert som standard. Å ha Sikker oppstart aktivert i BIOS hindrer at enheter som bruker eldre oppstart starter datamaskinen, inkludert oppstartbare CDer og DVDer.
For å starte datamaskinen fra en gyldig oppstartbar disk, for eksempel en HP gjenopprettingsplate, deaktiverer du Sikker oppstart i BIOS, og bruker deretter Oppstartmenyen til å velge CD/DVD-stasjonen som oppstartenhet. Bruk fremgangsmåten i dette dokumentet for å deaktivere Sikker oppstart for å starte datamaskinen ved hjelp av en oppstartbar plate.

Pavilion, Presario og Envy bærbare datamaskiner

Denne delen beskriver hvordan du deaktiverer Sikker oppstart og gjenoppretter standardinnstillingene for BIOS for Pavilion, Presario og Envy bærbare datamaskiner.

Trinn 1: Deaktiver Sikker oppstart

Følg denne fremgangsmåten for å deaktivere sikker oppstart i BIOS.
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Trykk umiddelbart på Escape-tasten gjentatte ganger, cirka én gang i sekundet, til oppstartsmenyen åpnes.
  Figur : Oppstartmeny
  Illustrasjon: Oppstartmeny
 3. Bruk høyre piltast til å velge menyen Systemkonfigurasjon, bruk ned-piltasten til å velge Oppstartsalternativer, og trykk deretter på Enter.
  Figur : Menyen til systemkonfigurasjon
  Menyen til systemkonfigurasjon
  Figur : Menyen til oppstartsalternativer
  Menyen til oppstartsalternativer
 4. Bruk ned-piltasten til å velge Sikker oppstart og trykk på Enter-tasten for å endre innstillingen til Deaktivert.
  Figur : Velg Deaktivert
  Velg Deaktivert
 5. Klikk på Enter for å lagre endringen.
 6. Trykk F10 for å velge Lagre endringer og avslutt, trykk Enter for å velge Ja.
 7. Verktøyet for datamaskinoppsett lukkes, og datamaskinen starter på nytt. Når datamaskinen har startet på nytt, vises skjermbildet Endring i operativsystemets oppstartsmodus, og du blir bedt om å bekrefte endringene av oppstartsalternativene. Skriv ned koden som vises på skjermen, og trykk på Enter for å bekrefte endringene og fortsette til Windows.
  Figur : Melding om endring av oppstartsmodus
  Melding om endring av oppstartsmodus
 8. Slå av datamaskinen.

Trinn 2: Velg CD/DVD-stasjonen som oppstartsenhet

Følg disse trinnene for å velge CD/DVD-stasjonen som oppstartsenhet i oppstartsmenyen.
 1. Slå på datamaskinen, og trykk umiddelbart på Escape-tasten gjentatte ganger, cirka én gang i sekundet, til oppstartsmenyen åpnes.
  Figur : Oppstartmeny
  Illustrasjon: Oppstartmeny
 2. Trykk på F9 for å åpne menyen Oppstartsenhet-alternativer.
 3. Bruk opp- og ned-piltastene til å velge CD-/DVD-stasjonen. Trykk deretter på Enter. Datamaskinen starter Windows.
  Figur : Menyen for oppstartsalternativer
  Illustrasjon: Menyen for oppstartsalternativer
  merknad:
  Det kan være mulig å velge mer enn én CD-/DVD-stasjon fra listen over enheter som datamaskinen kan startes fra.
 4. Sett oppstartbar CD eller DVD i CD/DVD-stasjonen.
 5. Trykk på av/på-knappen for å slå av datamaskinen og vent ca. 5 sekunder.
 6. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå på datamaskinen.
  Datamaskinen starter opp fra CD-en eller DVD-en.

Trinn 3: Gjenopprett BIOS-standardinnstilinger

Når du er ferdig med å bruke en oppstartbar CD eller DVD, kan du gjenopprette standardinnstillingene for BIOS. Dette aktiverer Sikker oppstart og setter Windows Boot Manager som primær oppstartsenhet.
 1. Slå på datamaskinen, og trykk umiddelbart på F10 gjentatte ganger hvert sekund til oppstartsverktøyet for datamaskinen åpnes.
 2. Under menyen Avslutt, bruk pil ned for å velge Last standardinnstillinger og trykk Enter for å bekrefte endringen.
  Figur : Exit-menyen
  Exit-menyen
 3. Velg Avslutt og lagre endringer, og trykk Enter for å velge Ja.
  Datamaskinen starter Windows med standardinnstillingene.

Elitebook, Probook og Mobile Workstation-datamaskiner

Denne delen beskriver hvordan du deaktiverer Sikker oppstart og gjenoppretter standardinnstillingene for BIOS for Elitebook, Probook og Mobile Workstation-datamaskiner.

Trinn 1: Deaktiver Sikker oppstart

Følg denne fremgangsmåten for å deaktivere sikker oppstart i BIOS.
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Trykk straks på Escape-tasten gjentatte ganger, cirka én gang i sekundet, til HP Computer Setup åpnes.
  Figur : Oppstartmeny
  Illustrasjon: Oppstartmeny
 3. På fanen Avansert, bruk pil ned for å velge Oppstartsalternativer, og trykk deretter på Enter.
  Figur : Velg Oppstartsalternativer
  Bilde: Velg Oppstartsalternativer
 4. På siden Oppstartsalternativer, bruk pil ned for å merke Sikker oppstart, trykk på Enter for å fjerne krysset i boksen hvis den allerede er krysset av.
  Figur : Velg Sikker oppstart
  Bilde: Velg Sikker oppstart
 5. Klikk på Lagre for å lagre endringen.
  Verktøyet for datamaskinoppsett lukkes, og datamaskinen starter på nytt.
  Figur : Klikk på Lagre
  Bilde: Klikk på Lagre

Trinn 2: Velg CD/DVD-stasjonen som oppstartsenhet

Følg disse trinnene for å velge CD/DVD-stasjonen som oppstartsenhet i oppstartsmenyen.
 1. Slå på datamaskinen, og trykk umiddelbart på Escape-tasten gjentatte ganger, cirka én gang i sekundet, til oppstartsmenyen åpnes.
  Figur : Oppstartmeny
  Illustrasjon: Oppstartmeny
 2. Trykk på F9 for å åpne menyen Oppstartsenhet-alternativer.
 3. Bruk opp- eller ned-piltasten til å velge CD/DVD-stasjonen, og trykk deretter på Enter. Datamaskinen starter Windows.
  Figur : Menyen for oppstartsalternativer
  Illustrasjon: Menyen for oppstartsalternativer
  merknad:
  Det kan være mulig å velge mer enn én CD-/DVD-stasjon fra listen over enheter som datamaskinen kan startes fra.
 4. Sett oppstartbar CD eller DVD i CD/DVD-stasjonen.
 5. Trykk på av/på-knappen for å slå av datamaskinen og vent ca. 5 sekunder.
 6. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå på datamaskinen.
  Datamaskinen starter opp fra CD-en eller DVD-en.

Trinn 3: Gjenopprett standardinnstillingene i BIOS

Når du er ferdig med å bruke en oppstartbar CD eller DVD, kan du gjenopprette standardinnstillingene for BIOS. Dette aktiverer Sikker oppstart og setter Windows Boot Manager som primær oppstartsenhet.
 1. Slå på maskinen, og trykk umiddelbart på F10-tasten gjentatte ganger, cirka én gang i sekundet, til HP Computer Setup åpnes.
 2. I Hoved-menyen, mruk pil ned-tasten til å velge Gjenopprett standarder.
  Figur : Gjenopprett standardverdier
  Bilde: Gjenopprett standardverdier
 3. Velg Ja for å laste standardinnstillingene.
  Figur : Klikk Ja
  Bilde: Klikk Ja

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...