hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP bærbare PCer - Sette opp Bluetooth-forbindelser (Windows 7)

Dette dokumentet gjelder HP bærbare PC-er med Windows 7.
Dersom datamaskinen bruker Windows Vista, se HP bærbare PCer - sette opp Bluetooth-forbindelser med Vista.
Dersom datamaskinen bruker Windows XP, se HP bærbare PCer - sette opp Bluetooth-forbindelser med XP.
Bluetooth-adapteren på den bærbare datamaskinen oppretter radiotilkoblinger for korte avstander til et trådløst personlig nettverk (PAN) og kan få tilgang til andre Bluetooth-kompatible enheter, for eksempel datamaskiner, mobiltelefoner, lyd-hodetelefoner, mus og skrivere.
Siden Bluetooth-funksjonen kobler datamaskinen til via radio i stedet for kabler, kan enhetene flyttes rundt og forbli tilkoblet datamaskinen. Bluetooth-enheter kan koble automatisk til datamaskinen når de kommer inn datamaskinens dekningsområde. Typisk dekningsområde for datamaskiner eller mobiltelefoner er ca 9 meter (30 feet); men er det bare ca 1 meter (3 fot) for et headset eller tastatur.
Hvis du flytter ut av rekkevidden til hodetelefonene eller slår dem av, kan det vises en feilmelding:
Figur : Feilmelding
Bilde av en feilmelding fra lydenheten.
Hvis en slik feilmeldingen oppstår, gå gjennom oppstarten og tilkoblingen på nytt.
Noen, men ikke alle HP bærbare datamaskiner selges med innebygd Bluetooth-teknologi. Produktspesifikasjonsdokumentene som fulgte med datamaskinen angir om datamaskinen har eller ikke har en Bluetooth-enhet. HP Wireless Assistant kan også brukes til å kontrollere om enheten er installert og aktivert fordi det bare lister opp trådløse enheter som er installert på datamaskinen.

Etablere en tilkobling og overføre filer via Bluetooth

Last ned HP Bluetooth-driveren og bruke veiviseren for enheten i Windows 7

Før du setter opp Bluetooth-forbindelser, klikk HP Bluetooth-driver for å laste ned programpakken fra HPs nettside og bruke Legg til enhet-veiviseren for å automatisk oppdage Bluetooth-enheten eller identifisere problemet.
Kjør Legg til enhet-veiviseren ved å følge denne fremgangsmåten.
 1. Klikk på Start, angi legg til i søkefeltet og velg Legg til en enhet fra listen. Veiviseren søker etter enheter som skal legges til datamaskinen.
 2. Når enheten er oppdaget, kan du legge bluetooth-enheten til datamaskinen.
Hvis enheten ikke ble funnet, prøv disse handlingene og kjør Legg til enhet-veiviseren igjen:
 • Pass på at enheten er fullt oppladet eller koblet til strømadapteren.
 • Kontroller at Bluetooth-enheten er slått på og i oppdagelsesmodus. For å lære hvordan du gjør din Bluetooth-enhet oppdagbar, se dokumentasjonen som fulgte med enheten.
For å manuelt sette opp Bluetooth-forbindelser med datamaskinen, kan du lese resten av dokumentet.

Installer HP Bluetooth-programvaren

Oppdater driverne for Bluetooth-programvaren som er tilgjengelig fra HP. Dette hjelper enheten kjøre og fungere mer effektivt. Klikk Bluetooth HP-programvare for å laste ned programpakken fra HPs nettside.

Slå av Bluetooth-ikonet hvis datamaskinen ikke har Bluetooth

Bluetooth-ikonet vises kanskje i systemstatusfeltet selv om datamaskinen ikke har en Bluetooth-enhet. Hvis du sjekket spesifikasjonsarket for datamaskinen og den ikke har en Bluetooth-enhet, kan du skjule Bluetooth-ikonet.
Følg denne fremgangsmåten for å skjule ikonet:
 1. Klikk Vis ikoner-ikonet og klikk deretter Tilpass.
 2. Klikk Vis ikonet og varslinger-nedtrekksboksen og velg Skjul ikonet og varslinger under listen Atferd.
Bluetooth-ikonet vises ikke lenger i systemstatusfeltet.

Kontrollere at enheten er slått på og aktivere HP Nettverksassistent og Mobilitetssenter

De fleste bærbare PCer har en bryter eller knapp som sender strøm til Bluetooth- og trådløsenhetene. En indikatorlampe lyser blått når Bluetooth- eller Wi-Fi-kommunikasjonsenhetene er slått på. Lyset lyser oransje når strøm til enheten er slått av. Når strømmen til enheten er slått av, lyser ikke lampen i det hele tatt. Bruk programvaren HP Wireless Assistant for å aktivere eller deaktivere de ulike trådløsfunksjonene.
 • Å slå av Bluetooth-bryteren eller knappen vil avbryte eventuelle tilkoblinger til enheten som er åpnet.
 • Om du setter datamaskinen i dvalemodus vil det også slå av Bluetooth-funksjonen.
Når du har slått på enheten, sjekk hvilke Bluetooth-enheter som er slått på og innenfor rekkevidde for datamaskinen din. Se Skann etter flere Bluetooth-enheter-delen i dette dokumentet.

Kontroller at enheten er installert og aktivert med HP Network Assistant

Med HP Wireless Assistant kan du bekrefte at en Bluetooth-enhet er installert, og for å kontrollere statusen til de trådløse enhetene på datamaskinen. Du kan gjøre følgende for å aktivere Bluetooth-enheten:
 1. Klikk på Start, skriv inn wireless i søkefeltet og velg HP Wireless Assistant fra listen.
  Figur : Installerte trådløse enheter
  Bilde av HP Wireless Assistant.
 2. Kolonnen Status viser som standard at begge de trådløse enhetene er enten på (aktivert) eller av (deaktivert). Kolonnen Handling vises ikke som standard.
Hvis du vil kontrollere én av de trådløse enhetene individuelt uten å påvirke de andre enhetene, klikker du på Egenskaper og velger deretter alternativet Uavhengige kontroller for installerte trådløse enheter.
Figur : HP Wireless Assistant - egenskaper
Bilde av HP Wireless Assistant, egenskapssiden.
Hvis du har fjernet HP Wireless Assistant, kan det installeres på nytt ved hjelp av Recovery Manager.
 1. Klikk på Start, skriv inn recovery i søkefeltet og velg Recovery Manager fra listen for å åpne HP Recovery Manager.
 2. Under Jeg trenger hjelp nå, velger du Installere programvaren på nytt og klikker deretter på Neste.
 3. Velg HP Wireless Assistant, og klikk deretter på Neste.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av HP Wireless Assistant.

Kontroller at enheten er installert og aktivert med Windows Mobilitetssenter

Med Windows Mobilitetssenter kan du slå Bluetooth-enheter på og av. Du kan gjøre følgende for å slå Bluetooth-enheter på eller av:
 1. Klikk på Start, skriv inn mobility i søkefeltet og velg så Windows Mobilitetssenter fra listen for å åpne Windows Mobilitetssenter.
  Figur : Windows Mobilitetssenter
  Bilde av Windows Mobilitetssenter, åpningssiden.
 2. Bruk elementene i rullegardinmenyen for valget Integrerte trådløse enheter til å slå enhetene på eller av.

Koble datamaskinen til en annen Bluetooth-datamaskin

Når datamaskinen er konfigurert som vert, kan den oppdage datamaskiner og opprette forbindelser. Av sikkerhetsmessige årsaker må tilkoblinger pares, som betyr at datamaskinene bruker de samme kommunikasjonsprotokollene og utveksler en sikkerhetskode før du overfører filer. Datamaskinene må bare kobles sammen manuelt en gang. Etter manuell sammenkobling, vil datamaskinene enten:
 • gjenkjenne hverandre og automatisk koble til hverandre
 • kreve at du manuelt angir en statisk kode før enhetene gjenkjenne hverandre og oppretter tilkoblingen.
For å sammenkoble datamaskinen (opprette den innledende tilkoblingen) til en annen Bluetooth-datamaskin, aktiver begge enhetene og gjør følgende:
 1. Høyreklikk Bluetooth-ikonet og velg Legg til en Bluetooth-enhet-alternativet.
 2. Velg den ønskede enheten fra listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter, og deretter klikker du Neste.
 3. Velg ønsket type sammenkobling. For beste sikkerhet, velg alternativet Opprett en tilkoplingskode for meg, og klikk deretter Neste.
 4. Datamaskinen oppretter og viser en unik kode. Datamaskinen sender også en forespørsel til den ønskede eksterne enheten, og en forespørselsmelding vises på enheten.
 5. På den eksterne enheten, klikk forespørselsmeldingen, skriv den unike koden i kodefeltet, og klikker Neste for å akseptere koden.
  merknad:
  Forespørselen ble tidsavbrutt hvis ikke koden er angitt raskt nok. Klikk pil tilbake på øvre venstre hjørne av vinduet for å gå tilbake til forrige trinn og prøv tilkoblingen på nytt.
 6. Gi enhetene nok tid til å fullføre tilkoblingen.
  En varslingsmelding vises på vertsdatamaskinen når tilkoblingen er fullført.
 7. Klikk på Lukk for å lukke tilkoblingsvinduet.
Bluetooth-enheten på vertsmaskinen og den eksterne enheten kan identifisere hverandre og overføre informasjon.

Konfigurere datamaskinen som en vert

For å konfigurere datamaskinen som vert, må du sette den til å kringkaste sine signaler slik at andre Bluetooth-enheter kan finne og koble sammen med den. Etter at vertsdatamaskinen er koblet sammen med den ønskede Bluetooth-enheten, kan du gå tilbake og slå av kringkastingen for å holde datamaskinen trygg.
Før du bruker datamaskinen til å koble opp et nettverk med andre datamaskiner eller bruke andre Bluetooth-enheter, må noen grunnleggende innstillingene konfigureres. Konfigurasjonen gjør det mulig for datamaskinen å fungere som en vert og koble til andre enheter. Når du har bekreftet at Bluetooth-bryteren er aktivert og enheten er aktivert, gjør du følgende:
 1. Høyreklikk Bluetooth-ikonet i oppgavelinjen og velg alternativet Åpne Bluetooth-innstillinger.
 2. På kategorien Alternativer kan du kontrollere følgende innstillinger:
  Figur : Bluetooth-egenskaper
  Bilde av Bluetooth-radioen, egenskapssiden.
  • Velg Tillat Bluetooth-enheter å finne datamaskinen-alternativet under Oppdaging.
   merknad:
   Du bør fjerne dette alternativet (når du har koblet datamaskinen til den ønskede Bluetooth-enheten) slik at den ikke kan ses av andre for å sikre datamaskinen.
  • Velg både Tillat Bluetooth-enheter å koble til datamaskinen og Varsle meg når en ny Bluetooth-enhet forsøker å koble til alternativene under tilkoblinger.
  • Hvis ønskelig, velg alternativet Vis Bluetooth-ikonet i varslingsområdet.
 3. På kategorien Del kan du kontrollere følgende innstillinger:
  • Velg Tillat eksterne enheter å bla gjennom, sende og motta-alternativet.
  • Bruk Bla gjennom for å velge en standardmappe for sending og mottak av filer.
Datamaskinen kan nå oppdages av andre Bluetooth-enheter og tillate tilkoblinger mellom disse enhetene.

Hva kan jeg gjøre med Bluetooth?

Overfør en fil fra verten til en annen datamaskin eller mobil enhet

Når to Bluetooth-enheter er tilkoblet, kan filer kan overføres fra én enhet til en annen ved hjelp av standard windows-funksjonalitet. For å overføre en fil til en datamaskin eller mobil enhet, gjør du følgende:
 1. Åpne Windows Utforsker, og naviger til mappen som inneholder filen du vil overføre.
 2. Høyreklikk ønsket fil, velg Send til og deretter Bluetooth-enheten.
 3. Velg den ønskede Bluetooth-enheten fra listen, og klikk deretter på Neste.
  • Hvis Bluetooth-enhetene er tilkoblet, vil datamaskinen overføre filen til standard Bluetooth dokumentfil på den eksterne enheten.
  • Hvis Bluetooth-enhetene ikke er tilkoblet, blir du bedt om å skrive inn koden for enheten før overføring av filen.
 4. Avhengig av sikkerhet, kan enheten som mottar filen be om tillatelse til å tillate overføring.
  Figur : Bekreftelse for Bluetooth-filoverføring
  Bilde av bekreftelse for Bluetooth-filoverføring.

Skann etter flere Bluetooth-enheter

For å skanne etter andre Bluetooth-enheter, gjør du følgende:
 1. Høyreklikk Bluetooth-ikonet og velg Legg til en Bluetooth-enhet for å åpne Legg til en Bluetooth-enhet-veiviseren.
 2. Velg Min enhet er satt opp og klar for å bli funnet-alternativet, og klikk deretter Neste.
Flere Bluetooth-enheter som er slått på og innenfor rekkevidde av datamaskinen vises.

Koble til en Bluetooth-skriver eller en seriell Bluetooth-enhet

Den bærbare datamaskinen kan kobles til en seriell Bluetooth-enhet eller en Bluetooth-skriver.
 1. Slå på Bluetooth-enheten.
 2. Installer skriverprogramvaren som fulgte med Bluetooth-skriveren. Se i brukerhåndboken for skriveren hvis du trenger instruksjoner.
 3. Under skriverinstallasjonen vil du bli spurt om hvordan skriveren skal kobles til. Velg alternativet Bluetooth. Fullfør skriverinstallasjonen.
 4. Dobbeltklikk på Bluetooth-ikonet på oppgavelinjen.
 5. Klikk på Bluetooth på menylinjen, og klikk deretter på Enhetskonfigurering.
 6. I kategorien Klientprogrammer finner du den serielle Bluetooth-porten og skriver ned navnet på porten som befinner seg ytterst til høyre, for eksempel COM4. Noter navnet på COM-porten.
 7. Lukk vinduet Bluetooth-konfigurasjon.
 8. Klikk på Start, skriv inn skrivere i søkefeltet og velg Enheter og skrivere fra listen.
 9. Høyreklikk på ikonet for Bluetooth-skriveren, og velg Egenskaper.
 10. I kategorien Porter merker du av i boksen ved siden av portnavnet du skrev ned, og klikker deretter på OK. Dette muliggjør tilgang til skriveren via den serielle Bluetooth-porten. Test skriveren ved å skrive ut fra et hvilket som helst program eller en fil.

Koble til Bluetooth-lyd

For å konfigurere Bluetooth-lyd, må du sette den til å kringkaste sine signaler slik at andre Bluetooth-enheter kan finne og koble sammen med den. Etter at vertsdatamaskinen er koblet sammen med den ønskede Bluetooth-enheten, kan du gå tilbake og slå av kringkastingen for å holde datamaskinen trygg.
 1. Slå på Bluetooth-headsettet.
 2. Høyreklikk Bluetooth-ikonet i oppgavelinjen og velg alternativet Åpne Bluetooth-innstillinger.
 3. I kategorien Lyd, velg den ønskede Bluetooth-enheten og klikk Koble til.
  Figur : Bluetooth-innstillinger - tilkobling
  Bilde av Bluetooth-innstillinger - med tilkobling markert.
 4. Start det ønskede lydavspillingsprogrammet.
Nå skal det høres lyd gjennom Bluetooth-headsettet. Avhengig av den bestemte headset-modellen, kan et egenskapsvindu være tilgjengelig for å slå på avanserte funksjoner.
Figur : Bluetooth - Avanserte funksjoner
Bilde av siden Bluetooth - Avanserte funksjoner.
Se produsentens instruksjoner for mer informasjon.

Feilsøke på lydproblemer for Bluetooth

Hvis lydprogrammet spilte før du koblet til headsettet, vil kanskje ikke headsettet fungere. Prøve å stoppe og starte avspillingsprogrammet på nytt. Lyd skal være hørbar gjennom headsettet etter du har startet avspillingsprogrammet på nytt.
Hvis det ikke hjelper å starte avspillingsprogrammet på nytt, bruk Lyd-programmet til å kontrollere at headsettet fungerer som det skal.
Følg fremgangsmåten nedenfor for å bruke Lyd-programmet.
 1. Klikk på Start, skriv inn lyd i søkefeltet, og velg Lyd fra listen.
 2. Klikk kategorien Avspilling hvis den ikke allerede er synlig.
Enhetsstatusen vises. Enheten med den grønne haken ved siden av er den aktive enheten.
Figur : Lyd - kategorien Avspilling
Bilde av Lyd - kategorien Avspilling.
Hvis du flytter ut av rekkevidden til hodetelefonene eller slår dem av, kan det vises en feilmelding:
Figur : Feil med lydenheten
Bilde av feilmedlingen for lydenhet hvis headsettet er innenfor rekkevidde.
Hvis en slik feilmeldingen oppstår, gå gjennom oppstarten og tilkoblingen på nytt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...