hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Stasjonære HP- og Compaq-datamaskiner - Oppgradering eller bytte prosessoren

Dette dokumentet kan hjelpe deg med å fjerne og bytte en prosessor. Bruk det i tillegg til informasjonen som følger med en ny prosessor. Sørg for å lese instruksjonene som følger med den nye prosessoren før du installerer den.

Før du begynner

 • Kontroller at du har en prosessor som er kompatibel med hovedkortet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Trinn 1: Avgjør hvilke prosessorer som er kompatible med hovedkortet.
 • Skaff en stjerneskrutrekker og en flat skrutrekker.
 • Om du skal montere en ny eller bruke en prosessor-kjølevifte, må du skaffe en tube med termisk fett fra den lokale dataleverandøren.
 • Bruke et antistatisk armbånd og en ledende skumpute for å eliminere eller redusere skadene fra statisk elektrisitet.
 • Finn en ryddig, flat og stabil arbeidsflate over et gulv som ikke er teppebelagt.
  advarsel:
Kantene på metallpanelene kan gi kuttskader. Vær forsiktig så du ikke kommer borti metallkanter på chassiset.
  forsiktig:
Produktet har komponenter som kan skades av statisk elektrisitet (ESD). Reduser risikoen for slike skader ved å arbeide over et gulv uten teppe, bruke en egnet arbeidsoverflate og en antistatisk armlenke koblet til jord.

Trinn 1: Avgjør hvilke prosessorer som er kompatible med hovedkortet

Før du kjøper en ny prosessor, finn ut om den er kompatibel med hovedkortet ditt. For de fleste HP og Compaq stasjonære datamaskiner viser produktspesifikasjoner-siden hvilke typer prosessorer som er kompatible med hovedkortet. For noen modeller, må du sjekke hovedkortets spesifikasjoner.
Følg denne fremgangsmåten for finne kompatible prosessorer:
 1. Gå til produktspesifikasjoner-siden for datamaskinmodellen du har. For å finnee spesifikasjonene, skriver du inn datamaskinmodellen og ordet "spesifikasjoner" i Spørsmål eller nøkkelord-feltet øverst på denne siden. For eksempel hvis du har en HP Pavilion p6755de stasjonær PC, skriv p6755de spesifikasjoner.
 2. Trykk på Enter-tasten eller klikk på pilene ved siden av feltet Spørsmål eller nøkkelord.
 3. På produktspesifikasjoner-siden, se etter et avsnitt med tittelen oppgraderingsinformasjon for prosessorer.
  Hvis spesifikasjonene ikke har et avsnitt med tittelen oppgraderingsinformasjon for prosessorer, følger du denne fremgangsmåten for å finne informasjonen:
  1. Finn navnet til hovedkortet på produktetspesifikasjoner-siden.
  2. Skriv inn navnet på hovedkortet og ordet "spesifikasjoner" i Spørsmål eller nøkkelord-feltet øverst på denne siden. For eksempel hvis du har et P4SD-LA (Oxford-UL6E)-hovedkort, skriv Oxford spesifikasjoner.
  3. Trykk på Enter-tasten eller klikk på pilene ved siden av feltet Spørsmål eller nøkkelord.
  4. På hovedkortets spesifikasjoner-siden se etter en CPU eller prosessor-del og noter informasjonen som er oppført.
 4. Klikk plusstegnet ved siden av oppgraderingsinformasjon for prosessor og vis informasjonen.
  Noter ned all informasjon som vises, inkludert:
  • TDP - Termisk designeffekt. Ikke prøv å installere en prosessor med en høyere TDP enn det som er oppført i spesifikasjonene.
  • Sokkeltype - prosessoren må bruke den typen som er oppført her.
  • Hovedkortet støtter følgende prosessoroppgraderinger - installer en prosessor fra én av seriene som er oppført.

Trinn 2: Åpne kabinettet

Når du har en kompatibel prosessor, er du klar til å bytte den. Følg denne fremgangsmåten for å starte prosessen og åpne datamaskinens deksel:
 1. Slå av datamaskinen, og koble deretter fra alle kablene.
 2. Fjern festeskrue(ne) på panelet.
  Figur : Eksempel på mulig skrueplassering(er)
  Eksempel på mulig skrueplassering(er)
 3. Fjern panelet.
 4. Hvis du har problemer med å fjerne panelene, gå til HP Support-nettstedet, skriv inn modellnummeret på datamaskinen og ta fra hverandre, eller åpne kabinettet i tekstboksen. Hvis ikke, går du til neste trinn.

Trinn 3: Fjerne viftekanalen og strømforsyningen

Prosessoren sitter bak en viftekanal på mange datamaskiner. Hvis datamaskinen har en viftekanal, fjern viftekanalen før du fjerner prosessoren. På noen datamaskiner hindrer strømforsyningen også tilgang til prosessoren. Gjør følgende for å midlertidig fjerne disse hindringene:
 1. Legg forsiktig datamaskinen på siden med det åpne området lett tilgjengelig.
 2. Finne viftekanalen. Den er plassert over prosessoren og festet på innsiden av baksiden av kabinettet.
 3. Undersøk om viftekanalen er festet med skruer eller tapper.
  Hvis viften er festet med skruer, skru dem ut og fjern viftekanalen. Hvis viftekanalen er festet med tapper, bruk en flat skrutrekker til å forsiktig lirke løs tappen mens du samtidig trekker forsiktig ut viftekanalen. Lirk løs alle tappene før du kan rotere og fjerne viftekanalen.
  Figur : Tapper for viftekanalen
  Tapper for viftekanalen
 4. Koble viftens ledninger fra hovedkortet. Merk plasseringen til kontakten på hovedkortet fordi du må koble til igjen ledningene senere.
 5. Strømforsyningen er en grå, rektangulær boks med mange ledninger som kommer ut av den, og er vanligvis festet til innsiden på baksiden av datamaskinens kabinett. Hvis strømforsyningen er plassert over prosessoren, fjern de fire skruene og, uten å koble fra ledningene, legg strømforsyningen til side, helst på CD-stasjonens brønn. Ikke legg strømforsyningen på hovedkortet.
 6. Prosessoren er nå klar fra eventuelle hindringer. Fortsett til neste trinn.

Trinn 4: Fjerne og installere prosessoren

Hovedkortet har enten et spor eller en sokkelkontakt for prosessoren. Instruksjonene for å fjerne og installere en prosessor er forskjellig mellom de to. Avhengig av sokkelkontakten, kan du bruke en av de to neste avsnittene til å fjerne og installere en prosessor.
For å fastslå den eksakte typen koblingstypen på hovedkortet, se produktspesifikasjoner for datamaskinmodellen. For å finne spesifikasjonene for datamaskinen, skriver du inn modellnummeret og spesifikasjoner
Prosessor-kontakttyper
Figur : Spor
Spor
Figur : Sokkel
Sokkel

Trinn 5: Sette sammen datamaskinen igjen

Følg denne fremgangsmåten for å sette sammen datamaskinen igjen:
 1. Hvis strømforsyningen ble fjernet, fest den tilbake på plass på innsiden av kabinettet med de fire skruene.
 2. Hvis viftekanalen ble fjernet, fest den tilbake på plass på innsiden av kabinettet ved å sette viftekanalens tapper inn i sporene eller skru i viftekanalens skruer.
 3. Skyv eventuelle utsvingede eller utskyvde brønner tilbake på plass. Kontroller at ingen kabler berører prosessorviften.
 4. Skyv kabinettets paneler tilbake i sine respektive spor på sidene av datamaskinen.
  Figur : Skyve panelene til kabinettet på plass
  	Skyve panelene til kabinettet på plass
 5. Stram skruene som holder panelene på plass.
 6. Koble til igjen alle kablene på baksiden av datamaskinen. Koble til strømkabelen til slutt.
 7. Slå på datamaskinen, og sjekk at den fungerer som den skal.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...