hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere - Skriveren er frakoblet (Mac)

Dette dokumentet gjelder bærbare HP-skrivere og datamaskiner med macOS og OS X.
Meldingen frakoblet vises som status for en skriver eller meldingen Skriveren svarer ikke vises når du prøver å skrive ut.
Frakoblet indikerer at Mac-maskinen ikke er i stand til å kommunisere med skriveren. Frakoblet-meldingen vises når skriveren er slått av, en USB-kabelforbindelse har løsnet.
Figur : Eksempler på skriverstatus
 To enheter som viser frakoblet og svarer ikke
Trinn 1: Kontroller tilkoblingen mellom skriveren og Mac-maskinen (tilkobling)
Frakoblet-meldinger forekommer når Mac-maskinen ikke kan kommunisere med skriveren. Velg tilkoblingstypen du har, og følger instruksjonene for å kontrollere at tilkoblingen fungerer.
Trinn 2: Tilbakestill skriveren
Å tilbakestille strømmen til skriveren tvinger skriveren til å gjenopprette de lagrede verdiene i fastvaren. En tilbakestilling av strømmen kan hjelpe når skriveren ikke aksepterer kommunikasjonen fra Mac-maskinen.
 1. Kontroller at skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 3. Dra strømledningen ut av stikkontakten.
 4. Vent i minst 60 sekunder.
 5. Sett strømledningen i stikkontakten igjen.
 6. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 7. Hvis skriveren ikke slås på automatisk, trykker du på av/på-knappen for å skru den på.
 8. Prøv å skrive ut på nytt, og se hva som skjer.
  • Hvis skriveren skriver ut, kan du stoppe feilsøkingen.
  • Hvis utskriftsjobben sitter fast igjen, fortsetter du med neste trinn.
Trinn 3: Fjern flere skrivere fra listen over skrivere
Se etter flere enheter på listen over skrivere, og fjern eventuelle ekstra oppføringer annet enn den som står med hvilestatus.
 1. Søk på Mac-en etter Utskrift, og klikk deretter på Utskrift og faks, Utskrift og skann eller Skrivere og skannere i resultatlisten.
 2. Finn skrivernavnene som samsvarer med din skriver fra listen over enheter.
  Figur : Skrivere og skannere-vinduet med flere navn på en skriver i listen
   Skrivere og skannere-vinduet med flere navn på HP Photosmart 7520-skrivere vises i listen
 3. Hvis du ser flere skriverkøer til samme skriveren, fjerner du alle ekstra skrivere ved å velge dem en om gangen, og deretter klikker på knappen minus på bunnen av listen. La én 'hviler'-skriver være igjen i listen som samsvarer med din skriver hvis den er tilgjengelig, og bruk denne skriveren som standard skriver.
 4. Prøv å skrive ut på nytt.
  • Hvis skriveren skriver ut, kan du stoppe feilsøkingen.
  • Hvis skriveren er frakoblet eller viser en feil, fortsett til neste trinn.
Trinn 4: Slett den eksisterende utskriftskøen og legg til skriveren
Fjern skriverkøen fra listen over skrivere, og legg den deretter til igjen. Å gjøre dette vil opprette en ny utskriftsøkt.
 1. Kontroller at Mac-maskinen er koblet til Internett.
 2. Klikk på HP-skriveren din på listen Skrivere, og klikk deretter på minusknappen for å slette den.
 3. Klikk på knappen Legg til.
 4. Finn, og velg deretter navnet på skriveren fra Skriverlisten, og klikk Legg til for å legge til skriveren. Ikke velg en HP Faks-driver.
    merknad:
  Hvis skriveren ikke vises i listen, kontrollerer du at skriveren er tilkoblet, slått på, har strøm, og er klar til å skrive ut.
  Figur : Eksempel på skrivervalg-listen
  Bilde: Vinduet Legg til viser et utvalg av skrivere med én modell valgt.
 5. Klikk på Skriv ut med eller Bruk.
 6. Velg navnet på skriveren (hvis det er tilgjengelig) eller AirPrint.
  Figur : Meny som viser AirPrint valgt
  Bilde: Meny som viser AirPrint valgt
  Din nye skriverkø vises i listen over skrivere i en Inaktiv status .
  Figur : Eksempel på en nylig lagt til skriver i Skrivere og skannere-listen
  Bilde: Vinduet Skrivere og skannere med én skriver på listen over skrivere
 7. Prøv å skrive ut på nytt.
  • Hvis skriveren skriver ut, kan du stoppe feilsøkingen.
  • Hvis skriveren er frakoblet eller viser en feil, fortsett til neste trinn.
Trinn 5: Tilbakestill utskriftssystemet
Hvis alle de tidligere feilsøkingstrinnene ikke løser problemet, kan du prøve å tilbakestille utskriftssystemet.
  forsiktig:
Tilbakestilling av utskriftssystemet sletter alle skrivere i skriverkøen. Dette inkluderer både HP- og ikke-HP-enheter.
 1. Høyreklikk (eller Ctrl + klikk) på en tom plass i listen over skrivere, og klikk deretter Tilbakestill utskriftssystemet ….
  Figur : Tilbakestille utskriftssystemet
   Skrivere og skannere-vinduet med tilbakestill utskriftssystem valgt
 2. Klikk Tilbakestill i bekreftelsesvinduet.
 3. Skriv inn administratorens brukernavn og passord, og klikk deretter på OK.
 4. Vent til utskriftssystemet tilbakestilles og ingen enheter vises i listen over skrivere.
 5. Legg skriveren til i listen igjen slik som det ble gjort tidligere.
 6. Prøv å skrive ut på nytt.
  • Hvis skriveren skriver ut, kan du stoppe feilsøkingen.
  • Fortsette feilsøkingen hvis feilene vedvarer.
Trinn 6: Andre ting du kan prøve
Hvis alle feilsøkingshandlingene over ikke løser problemet, kan du prøve disse mulige løsningene.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...