hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HPs bærbare PCer - Ingen lyd i høyttalerne (Windows 7)

Dette dokumentet gjelder HP bærbare PC-er med Windows 7.
Dette dokumentet forklarer hvordan du feilsøker og løser problemet når det ikke kommer noen lyd fra høyttalerne.
Hvis du har en ProBook 440 G3, 470 G3, eller 450 G2, kan du gå til delen Ingen lyd etter reinstallering av operativsystemet. For alle andre datamaskiner, starter du med neste del.

Trinn 1: Bruke Microsofts feilsøkingsprogram for lyd i Windows 7

Microsofts feilsøkingsprogram for lyd kan løse mange typer lydproblemer automatisk.

Video av Hvordan bruke Microsofts feilsøkingsprogram for lyd i Windows 7

 1. Klikk på Start og deretter på kontroll panel.
 2. Klikk på Finn og løs problemerunder system og sikkerhet.
  Kontrollpanel med Finn og løs problemer valgt
 3. Siden Feilsøk datamaskinproblemer åpnes. Under maskinvare og lydklikker du på Feilsøk lydavspilling.
  Feilsøking av lydavspilling er valgt
 4. Feilsøkingssiden Avspilling av lyd åpnes. Klikk på neste for å fortsette.
  Feilsøking for Avspilling av lyd
 5. Vent mens feilsøkingsprogrammet undersøker om det finnes problemer på datamaskinen.
  Fremdriftslinjen for å undersøke om det finnes lydproblemer
 6. Hvis flere lydenheter er tilkoblet, velger du enheten du vil feilsøke, for eksempel høyttalere, og deretter klikker du på neste.
  Velge en enhet for feilsøking
 7. Vent mens feilsøkingsverktøyet leter etter problemer og gjør endringer.
  Registreringsproblemer viser fremdriftslinje
 8. Når feilsøkingsverktøyet er ferdig, vises siden Feilsøkingen er fullført, med alle problemer som ble funnet, og endringene som ble gjort på datamaskinen. Klikk på Lukk.
  merknad:
  Hvis du vil ha detaljert informasjon om feilsøkingen, klikker du på Vis detaljert informasjon.
  Feilsøking fullført

Trinn 2: Kontroller datamaskinens hodetelefonkontakter ved feilsøking av lyd

Det finnes to typer hodetelefonkontakter som er tilgjengelige på HP-datamaskiner. Den ene støtter bare lyd til hodetelefonene, mens den andre støtter lyd til hodetelefonene og bruk av mikrofon. Kontaktene er merket med symboler ved siden av dem.
 • Kontaktene på datamaskinen som bare er merket med et hodesett, støtter bare lyd ut og fungerer med en standard tre-pinners hodetelefon eller en fire pinners hodetelefoner for lyd.
  Standard trepinners kontakt
 • Kontaktene på datamaskinen som er merket med et hodesett med mikrofon, , støtter lyd og bruk av en mikrofon når den brukes med et hodesett med fire pinners plugg og en mikrofon.Firepinners kontakt
  Begge pluggene kan brukes i begge kontaktene for å høre lyd. Hvis du bruker en firepinners plugg som støtter mikrofon, i en trepinners kontakt, kan lyden høres, men mikrofonen virker ikke fordi trepinnerskontakten på datamaskinen ikke støtter mikrofon.

Trinn 3: Kontrollere volum- og dempeinnstillingene ved feilsøking av lyd

Voluminnstillingen for en eller flere lydenheter kan være deaktivert eller satt for lavt. Det finnes egne lydkontroller for maskinvareenhetene (høyttalere/hodetelefoner) og de enkelte programmene (Windows sound/QuickPlay/Windows Media Player). Hvis høyttaleren er slått på, men programmet er dempet, vil du for eksempel ikke høre noen ting. Du må åpne lydvolummiksing og kontrollere de ulike innstillingene.
merknad:
Hvis volumet for et program, for eksempel Windows Media Player, ble justert ved hjelp av volumknappene eller glidebryterne på datamaskinen, vil systemet bruke denne voluminnstillingen selv dersom mastervolumkontrollen er justert til en høyere innstilling.
Hvis du vil kontrollere volum- og dempeinnstillingene, følg fremgangsmåten nedenfor.

Video om å justere voluminnstillingene i Windows 7

 1. Klikk på lydikonet på oppgavelinjen, og velg deretter mikser. Alle de aktive lydprogrammene vises.
  Volummikser
 2. Kontroller at volumet ikke er dempet ved å se på Demp-knappene under glidebryteren for volum. Hvis det vises en liten, rød sirkel på knappen, er volumet dempet.
  Hvis volumet er dempet, klikker du på Demp-knappen for å aktivere lyden. Den røde sirkelen på høyttalerikonet forsvinner når lyden ikke lenger er dempet.
  Lyden er dempet
  Lyden er ikke dempet
 3. Når du har kontrollert at lyden ikke er dempet, drar du glidebryteren for volum til opptil 75 %.
 4. Klikk på glidebryteren for volum for å teste. Hvis du hører en plingelyd fra alle høyttalerne, er du ferdig med feilsøkingen.
  Teste volum
  Hvis du fremdeles ikke hører noe lyd, fortsetter du med neste trinn for å angi høyttalerne som standard, og tester.
merknad:
Hvis datamaskinen har en funksjon der du kan skyve fingeren langs en gradert stripe over tastaturet for å endre volumet, kan dempeknappen for kapasitiv berøring henge seg opp i dempet posisjon og hindre avspilling av lyd. For å løse dette spesifikke problemet må du laste ned og installere den nyeste BIOS-versjonen for din datamaskinmodell.

Trinn 4: Konfigurere standard høyttalere i Windows 7

Video om å konfigurere standard høyttalere i Windows 7

 1. Hvis du har hodetelefoner tilkoblet og du ikke bruker disse som hovedhøyttalere, kan du koble fra hodetelefonene nå. Når du kobler hodetelefoner til datamaskinen, blir lyden fra andre høyttalere slått av.
 2. Klikk på Start , og skriv inn lyd i søkefeltet.
 3. Klikk på lyd i listen over programmer i søkeresultatene.
 4. I vinduet lyd velger du avspillingsenheten og klikker på knappen Angi standard .
  Velge høyttalere som standardenhet
 5. Med standard avspillingsenhet valgt klikker du på knappen Konfigurer .
 6. Klikk på høyttaleroppsettet ditt i lydkanaler.
  Typisk høyttaleroppsett for en bærbar PC
 7. Klikk på knappen test for å sende lyd til hver høyttaler, eller klikk på en individuell høyttaler for å sende lyd til den.
 8. Hvis lyden høres riktig fra hver høyttaler, er du ferdig.
  Hvis det mangler lyd fra en eller alle høyttalerne, eller hvis konfigurasjonstypen ble endret, fortsetter du med høyttaleroppsett ved å klikke på Neste. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre høyttaleroppsettet.
  Spill av en lyd. Hvis lydproblemene vedvarer, fortsetter du til neste avsnitt og ser etter BIOS-oppdateringer.

Trinn 5: Kontrollering av avanserte avspillingsinnstillinger

Hvis lydproblemene vedvarer, fortsetter du til de følgende instrukser. I Kontrollpanel finnes det innstillinger for standard avspillingsenheter som du må kanskje justere.
 1. Åpne Kontrollpanel.
 2. Klikk på maskinvare og lyd
  Kontrollpanel med Maskinvare og lyd markert
 3. Klikk på lyd.
  Maskinvare og lyd med lyd valgt
 4. Høyreklikk på standard avspillingsenheten , og klikk deretter på Egenskaper.
  Avspillingsenheter
 5. Klikk på kategorien Avansert .
  Egenskaper med kategorien Avansert valgt
 6. Fjern markeringene i avmerkingsboksene i kategorien Utelukkende modus.
  Klikk deretter på OK.
  Utelukkende modus avmerkingsbokser

Trinn 6: Feilsøking av dempeknappen og glidebryteren

Hvis du opplever problemer med dempeknappen og/eller glidebryteren over tastene på tastaturet, gjør du følgende:
 1. Kontroller at du har den nyeste BIOS-versjonen installert. Hvis ikke se Oppdatere BIOS for instruksjoner om hvordan du oppdaterer BIOS.
 2. Hvis BIOS er oppdatert, eller hvis problemet vedvarer etter at du har oppdatert BIOS-versjonen, kontakt en supportmedarbeider fra HP for mer hjelp.

Trinn 7: Feilsøke en HD-lydenhet

En HD-lydenhet på en bærbar datamaskin kan slutte å virke etter omstart Windows 7 eller gjenopptagelse av drift fra dvalemodus/hvilemodus. Enheten kan være en lydenhet eller et modem. Du ser også et "X"-tegn som vises på høyttalerikonet i varslingsområdet.
For å løse dette problemet må du skanne enheten i Enhetsbehandling på nytt i ved å utføre følgende:
 1. Klikk på Start , og skriv inn Enhetsbehandling i søkefeltet, og klikk deretter på Enhetsbehandling i søkeresultatene.
 2. I vinduet Enhetsbehandling , Marker og høyreklikk på lyd-, video-og spillkontrollere.
 3. Velg Skann etter maskinvareendringer.
HD-lydenheten oppdager maskinvareendringer, og "X"-tegnet skal ikke lenger vises høyttalerikonet.

Trinn 8: Gjenopprette lyddriveren i Windows 7

Lydfiler og innstillinger som endres, kan forårsake lydproblemer. Gjenopprett lyddriveren for å tilbakestille lydinnstillingene for lydmaskinvaren, og initialiser lydkonfigurasjonen i Windows på nytt.
merknad:
Hvis datamaskinen ble oppgradert til Windows Vista før den ble oppgradert til Windows 7, kan du kanskje ikke bruke alle funksjonene i en integrert lydenhet som er kompatibel med spesifikasjonene for Audio Codex 97 (AC 97). Oppdater lyddriveren for å løse dette problemet. Se trinn 8: Oppdatere lyddriveren.
Følg fremgangsmåten nedenfor for å bruke prosessen for drivergjenoppretting til å gjenopprette lyddrivere for den opprinnelige lydmaskinvaren.
 1. Klikk på Start , alle programmerog deretter på Recovery Managerog deretter på Recovery Manager igjen.
  Recovery Manager
 2. Klikk på reinstallering av maskinvare driver.
 3. På velkomstskjermen for installering av maskinvaredrivere på nytt, klikker du på neste.
 4. Velg lyddriveren du vil installere på nytt, og klikk deretter på neste.
  Vinduet Hardware Driver Reinstallation
  merknad:
  Hvis driveren du vil installere på nytt, ikke er på listen, velger du driveren er ikke på listen, og klikker deretter på neste. Du får informasjon som forklarer hvordan du installerer drivere ved hjelp av Enhetsbehandling i Windows. Følg veiledningen på skjermen.
 5. Recovery Manager begynner å installere den valgte driveren på nytt. Når driverinstallasjonen er fullført, klikker du på Fullfør for å starte datamaskinen på nytt.
 6. Test lyden når datamaskinen har startet på nytt. Hvis det fortsatt ikke er noen lyd, fortsetter du til trinn 8: Oppdatere lyddriveren.
Hvis du ikke kan installere driveren på nytt med Recovery Manager, ruller du tilbake til den tidligere installerte driveren ved å utføre følgende trinn:
 1. Klikk på Start , og skriv inn Enhetsbehandling i søkefeltet, og klikk deretter på Enhetsbehandling i søkeresultatene.
  Start-menyen viser Enhetsbehandling-tekst i søkefeltet og Enhetsbehandling-ikonet i søkeresultatene
 2. I vinduet Enhetsbehandling klikker du på lyd-, video-og spillkontrollere.
 3. Høyreklikk på navnet til lydenheten, og velg Egenskaper.
  Enhetsbehandling, egenskaper for lydenhet
 4. Klikk på kategorien Driver.
 5. Klikk rulle tilbake driver.
  Vinduet SoundMAX-lydegenskaper med knappen Rull driver tilbake markert
 6. Klikk på Ja for å gå tilbake til forrige driver.
 7. Test lyden.
Hvis du fortsatt ikke hører noen lyd, fortsetter du til neste trinn for å oppdatere lyddriveren.

Trinn 9: Oppdatere lyddriveren i Windows 7

En oppdatert lyddriver kan løse problemet hvis datamaskinen har lydproblemer etter oppgradering av operativsystemet til Windows 7, eller hvis datamaskinen har lydproblemer i et bestemt program.
Utfør en av følgende handlingene avhengig av din foretrukne oppdateringsmetode.

Trinn 10: Sjekk Enhetsbehandling for å feilsøke lyd i Windows 7

Hvis du ikke hører noe lyd, bør du sjekke Enhetsbehandling for å avgjøre statusen til maskinvaren for lyd.
 1. Klikk på Start , og skriv inn Enhetsbehandling i søkefeltet, og klikk deretter på Enhetsbehandling i listen over programmer.
  Enhetsbehandling-vinduet åpnes.
 2. Dobbeltklikk på Lyd-, video- og spillkontrollere.
 3. Gjør et av følgende, avhengig av hva som vises:
  • Hvis en lydenhet ikke vises, gjenkjennes ikke lydmaskinvaren av Windows. Se Trinn 10: Teste for lydmaskinvare feil i Windows 7.
  • Hvis en lydenhet er oppført med en nedpil, er enheten deaktivert. Høyreklikk på navnet til lydenheten, og velg Aktiver for å aktivere enheten igjen. Gå til neste trinn hvis problemene vedvarer etter at enheten er aktivert.
   Aktivere en deaktivert lydenhet, Aktiver valgt
  • Hvis det vises en lydenhet, høyreklikker du på enhetsnavnet og velger Egenskaper for å se mer nyttig feilsøkingsinformasjon i vinduet enhets status. Hvis Enhetsstatus viser at enheten fungerer som den skal, er problemet antagelig relatert til lydinnstillingene, høyttalerne eller kablene.

Trinn 11: Teste for lydmaskinvarefeil i Windows 7

Spill av en lyd. Hvis lydproblemene vedvarer, tester du lydmaskinvaren ved hjelp av HP Support Assistant.

Ingen lyd etter reinstallering av operativsystemet

Hvis du har en ProBook 440 G3, 470 G3, eller 450 G2 og mangler lyd etter reinstallering av operativsystemet, følger du disse instruksjonene for å løse problemet:
 1. Når du starter datamaskinen, trykker du gjentatte ganger F10 for å åpne BIOS.
 2. Naviger til Avansert -kategorien.
 3. Velg built in device (innbygget i enheten).
 4. Kontroller lyd -boksen.
 5. Lagre endringene, og avslutt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...