hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PCer - Bruke Microsoft systemgjenoppretting (Windows 7)

Dette dokumentet gjelder stasjonære og bærbare HP- og Compaq-PCer med Windows 7.
Dette dokumentet forklarer hvordan du bruker og feilsøker systemgjenopprettingsfunksjonen i Windows 7.

Om Systemgjenoppretting i Windows 7

Systemgjenoppretting er et program som er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 7. Systemgjenoppretting oppretter automatisk gjenopprettingspunkter, et minne av systemfilene og innstillingene på datamaskinene på et spesielt tidspunkt. Du kan også opprette et systemgjenopprettingspunkt selv. Når du så bruker Systemgjenoppretting til å gjenopprette datamaskinen til et tidspunkt før problemene oppsto, stiller Systemgjenoppretting datamaskinen tilbake til disse filene og innstillingene på gjenopprettingspunktet. Dine personlige filer og dokumenter påvirkes ikke.
Hvis gjenopprettingen ikke løser problemet, eller hvis problemet blir verre, kan systemgjenopprettingen angres.

Ulikheter mellom Systemgjenoppretting og HP Recovery Manager

Noen ganger forveksles Microsofts systemgjenoppretting med HPs Recovery Manager-programvare.
 • Systemgjenoppretting gir deg mulighet til å konfigurere datamaskinens systemfiler til en konfigurasjon som eksisterte på et gitt tidspunkt. Ingen personlige datafiler, for eksempel e-post, dokumenter eller bilder, går tapt.
 • HP Recovery Manager gir deg muligheten til å gjenopprette hele programvarekonfigurasjonen på datamaskinen til det opprinnelige fabrikkoppsettet. Den reinstallerer det opprinnelige operativsystemet (Windows, Linus eller FreeDOS) og fjerner all annen programvare og personlige datafiler.
Når det plutselig oppstår et problem med datamaskinen, må du først prøve å løse problemet med en systemgjenoppretting før du utfører komplett gjenoppretting med HP Recovery Manager.

Aktivere Systemgjenoppretting i Windows 7

Microsoft Systemgjenoppretting er aktivert som standard på de fleste, om ikke alle, HP-datamaskiner som leveres med Windows 7. Microsoft systemgjenoppretting kan imidlertid deaktiveres og kan skape problemer hvis du prøver å gjenopprette fra et tidligere tidspunkt. Bruk følgende fremgangsmåte for å kontrollere at Systemgjenoppretting er aktivert:
Vis meg hvordan
 1. Klikk på Start (), høyreklikk på Datamaskin, og velg deretter Egenskaper. Systemvinduet vises.
  Figur : Systemvindu
  Illustrasjon: Systemvindu
 2. På venstre side av vinduet System, klikker du Systembeskyttelse. Vinduet Systemegenskaper vises, og fanen Systembeskyttelse er aktiv.
  Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse.
  Figur : Vinduet Systemegenskaper
  Illustrasjon: Vinduet Systemegenskaper
 3. I midten av vinduet Systemegenskaper, kontrollerer du om Systemgjenoppretting er aktivert:

Opprette et gjenopprettingspunkt i Systemgjenoppretting, Windows 7

Windows 7 oppretter gjenopprettingspunkter med jevnlige, planlagte mellomrom, og før flere programvareinstallasjoner. Bruk følgende fremgangsmåte hvis du vil opprette et gjenopprettingspunkt manuelt:
Vis meg hvordan
 1. Klikk på Start (), høyreklikk på Datamaskin, og velg deretter Egenskaper.
 2. På venstre side av vinduet System, klikker du Systembeskyttelse. Vinduet Systemegenskaper vises, og fanen Systembeskyttelse er aktiv.
  Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse.
  Figur : Vinduet Systemegenskaper
  Illustrasjon: Vinduet Systemegenskaper
 3. Velg en disk for å lagre systemfilene for et gjenopprettingspunkt fra listen, vanligvis (C:), og klikk deretter Opprett.
  Figur : Opprette et gjenopprettingspunkt
  Illustrasjon: Opprette et gjenopprettingspunkt
 4. Skriv inn et navn som beskriver gjenopprettingspunktet.
  Figur : Navngi gjenopprettingspunktet
  Illustrasjon: Navngi gjenopprettingspunktet
 5. Klikk på Opprett.
  Windows oppretter et gjenopprettingspunkt.
 6. Når du er ferdig, åpnes et vindu som sier at gjenopprettingspunktet ble opprettet.
  Figur : Fullført-melding
  Illustrasjon: Fullført-melding

Gjenopprette Windows 7 til et tidligere tidspunkt

Hvis datamaskinen din slutter å virke som den skal, kan du gjenopprette den til et tidligere tidspunkt der den virket som normalt. Bruk denne fremgangsmåten når du skal gjenopprette datamaskinens konfigurasjon.
Vis meg hvordan
 1. For å være på den sikre siden, kan du sikkerhetskopiere alle viktige filer før du gjenoppretter dem fra et gjenopprettingspunkt.
 2. Lukk alle åpne programvinduer.
 3. Klikk på Start (), Alle programmer, Tilbehør, Systemverktøy og til slutt Systemgjenoppretting.
  Filer for gjenoppretting og innstillingsvinduet åpnes.
  Figur : Gjenopprette systemfiler og innstillinger
  Illustrasjon: Gjenopprette systemfiler og innstillinger
 4. Velg Velg et gjenopprettingspunkt, og klikk deretter på Neste.
 5. Velg en/et dato og klokkeslett i listen over tilgjengelige gjenopprettingspunkter, og klikk deretter på Neste.
  Systemfilene legges til, fjernes eller endres for å samsvare med de samme systemfilene som var i datamaskinens systemfilkonfigurasjon på den valgte datoen.
    forsiktig:
  Programvare og drivere som ble installert etter det valgte tidspunktet, vil kanskje ikke fungere på riktig måte, og må muligens installeres på nytt.
  Figur : Velge et gjenopprettingspunkt
  Illustrasjon: Velge et gjenopprettingspunkt
 6. Kontroller at dette er gjenopprettingspunktet du vil bruke, og klikk deretter på Fullfør.
  Figur : Bekrefte gjenopprettingspunktet
  Illustrasjon: Bekrefte gjenopprettingspunktet
 7. Klikk på Ja i bekreftelsesmeldingen som vises.
 8. Datamaskinen vil slå seg av og på automatisk etter at gjenopprettingen er ferdig.
  Figur : Fullført-melding
  Illustrasjon: Fullført-melding
 9. Klikk på Lukk. Filene og programmene på datamaskinen er nå blitt gjenopprettet slik de var på tidspunktet for gjenopprettingspunktet du valgte.
  merknad:
  Hvis følgende feilmelding vises, kan du gå til avsnittet: Hva du skal gjøre når Systemgjenoppretting ikke fungerer i Windows 7.
  Systemgjenoppretting var ikke vellykket. Datamaskinens systemfiler og innstillinger ble ikke endret …
 10. Etter at Systemgjenoppretting er utført, bør du laste ned de nyeste Windows-oppdateringene fra Microsoft. Du bør også laste ned alle de nyeste oppdateringene for antivirusprogramvaren din og kjøre en virusskanning.

Angre en systemgjenoppretting i Windows 7

Bruk følgende fremgangsmåte til å angre gjenopprettingen og sette filer og programmer på datamaskinen din tilbake slik de var før du brukte systemgjenoppretting.
Vis meg hvordan
 1. Klikk på Start (), Alle programmer, Tilbehør, Systemverktøy og til slutt Systemgjenoppretting.
 2. Velg Angre Systemgjenoppretting, klikk deretter på Neste.
  Figur : Angre en systemgjenoppretting
  Illustrasjon: Angre en Systemgjenoppretting
 3. Bekreft du har valgt riktig dato og klokkeslett, og klikk deretter på Fullfør.
  Figur : Bekrefte angringen
  Illustrasjon: Bekrefte angringen
 4. Klikk på Ja i bekreftelsesmeldingen som vises.
 5. Datamaskinen vil slå seg av og på automatisk etter at gjenopprettingen tilbakestilles.
  Fullført-meldingen vises.
  Figur : Fullført-melding
  Illustrasjon: Fullført-melding
 6. Klikk på Lukk. Gjennopprettingen ble angret.
  merknad:
  Systemgjenoppretting var ikke vellykket. Datamaskinens systemfiler og innstillinger ble ikke endret …

Bruke Systemgjenoppretting når Windows 7 ikke kan starte opp som vanlig

Bruk følgende fremgangsmåte når Windows ikke åpnes på vanlig måte.
Vis meg hvordan
 1. Slå datamaskinen helt av og vent i minst fem sekunder.
 2. Slå datamaskinen på, og trykk flere ganger på F11-tasten når datamaskinen starter.
 3. Under Jeg trenger hjelp nå klikker du på Microsoft systemgjenoppretting.
 4. Bruk trinnene i avsnittet Gjenopprette Windows 7 til et tidligere tidspunkt for å bruke Systemgjenoppretting.

Hva du skal gjøre når Systemgjenoppretting ikke fungerer i Windows 7

Bruk følgende fremgangsmåten hvis systemgjenoppretting ikke kan opprette et gjenopprettingspunkt eller gjenoppretting ikke fungerer.

Trinn 1: Deaktivere viruskanning når Systemgjenoppretting ikke fungerer i Windows 7

Programvare som skanner etter skadelig programvare, kan ha innebygde beskyttelsessystemer som hindrer at andre programvarer kan endre struktur - også Systemgjenoppretting. Når Systemgjenoppretting ikke kan bruke filene i skanningsprogramvaren, fungerer ikke Systemgjenoppretting og følgende melding vises:
Systemgjenoppretting var ikke vellykket. Datamaskinens systemfiler og innstillinger ble ikke endret …
For at gjenoppretting av systemet skal bli vellykket, må du, midlertidig deaktivere virusskanning og den innebygde beskyttelsen.
Som et eksempel leveres mange stasjonære HP- og Compaq-datamaskiner med Norton Internet Security-programvare. Hvis datamaskinen har Norton Internet Security, kan du bruke følgende trinn til å deaktivere den innebygde beskyttelsen midlertidig:
merknad:
Hvis datamaskinen bruker en annen type virusbeskyttelse, kan du bruke produsentens instruksjoner for å deaktivere beskyttelsen midlertidig.
Vis meg hvordan
 1. Koble fra Internett. Trekk ut nettverkskabelen eller trykk på frakoblingsknappen på ruteren.
 2. Klikk på Start, klikk Alle programmer, Norton Internet Security og deretter Norton Internet Security.
 3. I delen Internett klikker du på Innstillinger.
  Figur : Hovedvindu for Norton Internet Security
  Illustrasjon: Hovedvindu for Norton Internet Security
 4. I delen Tilleggsalternativer klikker du på Virus og spionprogrammer.
 5. Klikk på Diverse innstillinger og deretter knappen ved siden av Norton Product Tamper Protection for å slå beskyttelsen av.
  Figur : Diverse innstillinger
  Illustrasjon: Diverse innstillinger
 6. Meldingen Sikkerhetsforespørsel vises. La varigheten være 15 minutter, og klikk deretter på OK.
  Figur : Sikkerhetsforespørsel
  Illustrasjon: Sikkerhetsforespørsel-melding

Trinn 2: Aktivere Systemgjenoppretting i Windows 7

Hvis Systemgjenoppretting ikke fungerer i Windows 7, må du bruke følgende fremgangsmåte for å sikre at Systemgjenoppretting er aktivert og kjører:
Vis meg hvordan
 1. Klikk på Start (), høyreklikk på Datamaskin, og velg deretter Egenskaper. Systemvinduet vises.
  Figur : Systemvindu
  Illustrasjon: Systemvindu
 2. På venstre side av vinduet System, klikker du Systembeskyttelse. Vinduet Systemegenskaper vises, og fanen Systembeskyttelse er aktiv.
  Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse.
  Figur : Vinduet Systemegenskaper
  Illustrasjon: Vinduet Systemegenskaper
 3. I midten av vinduet Systemegenskaper, kontrollerer du om Systemgjenoppretting er aktivert:
  • Hvis vises i kolonnen Beskyttelse, er Systemgjenoppretting aktivert.
  • Hvis Av vises i kolonnen Beskyttelse, er Systemgjenoppretting deaktivert. Klikk på Konfigurer, velg Gjenopprett systeminnstillinger og tidligere versjoner av filer og klikk deretter på OK. Vinduet Systemegenskaper vises, og fanen Systembeskyttelse er aktiv.
   Figur : Aktiverer Systemgjenoppretting
   Illustrasjon: Aktiverer Systemgjenoppretting
 4. Bruk trinnene i avsnittet Gjenopprette Windows 7 til et tidligere tidspunkt for å bruke Systemgjenoppretting.
  Hvis Systemgjenoppretting ikke er vellykket.Meldingen Datamaskinens systemfiler og innstillinger ble ikke endret … Gå videre til neste trinn.

Trinn 3: Bruke Microsofts Systemgjenoppretting i sikker modus i Windows 7

Bruk følgende trinn for å åpne og bruke Systemgjenoppretting i sikker modus Windows 7:
Vis meg hvordan
 1. Slå på datamaskinen og trykk umiddelbart på F8-tasten gjentatte ganger til oppstartsmenyen vises.
 2. Velg Sikker modus med kommandolinje fra menyen Avanserte oppstartsalternativer, og trykk Enter.
 3. I ledeteksten skriver du rstrui.exe, og trykker deretter på Enter.
 4. Les og responder på skjermbildene for å gjenopprette systemet.
  Hvis Systemgjenoppretting ikke er vellykket.Meldingen Datamaskinens systemfiler og innstillinger ble ikke endret … Gå videre til neste trinn.
 5. Koble til nettverksforbindelsen når du er ferdig.

Trinn 4: Starte fra alternativene i Windows systemgjenoppretting i Windows 7

Bruk instruksjonene i avsnittet Bruke Systemgjenoppretting når Windows 7 ikke kan starte opp som vanlig for å åpne Systemgjenoppretting fra skjermbildet Alternativer for systemgjenoppretting.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...