hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PCer - Sikkerhetskopiere, redigere og gjenopprette Windows-registeret (Windows 7)

Dette dokumentet gjelder HP-datamaskiner med Windows 7.
Registeret er en database i Windows. Den inneholder viktig informasjon om systemets maskinvare, installerte programmer og innstillinger og profilene til alle brukerkontoene på datamaskinen. Windows 7 leser og oppdaterer informasjonen i registeret ofte.
Programvare oppdaterer vanligvis endringer i registeret automatisk. Du bør ikke foreta endringer i registeret uten at det er nødvendig. Hvis registerfilene endres på feil måte kan det føre til at Windows slutter å virke eller til at Windows rapporterer feil informasjon.
Du må bare foreta endringer når de kommer fra en pålitelig kilde, og du må alltid ta en sikkerhetskopi av registeret før du foretar endringer.
  forsiktig:
Feil i en registeroppføring kan forårsake alvorlige systemproblemer eller hindre at maskinen starter opp. Hvis du må redigere registeret for å løse et problem, må du alltid ta sikkerhetskopi ved å følge instruksjonene i trinn 1 nedenfor: Ta sikkerhetskopi av Windows-registeret. Hvis registeret er skadet på grunn av endring og det ikke har blitt sikkerhetskopiert, kan det hende at den eneste løsningen er en systemgjenoppretting.
I dette dokumentet finner du forklaring på hvordan du oppretter en sikkerhetskopi av Windows-registeret, redigerer det og gjenoppretter det hvis noe går galt.
Før du begynner å gjøre endringer i Windows-registeret
Du må ta en sikkerhetskopi av registeret før du begynner. Lagre sikkerhetskopien på et sted der du enkelt finner den, som i en mappe på harddisken eller på en flyttbar lagringsenhet. Hvis du utfører en endring som du vil gjøre om, kan du importere sikkerhetskopien.
Trinn 1: Ta sikkerhetskopi av Windows-registeret
Du må logge på som administrator for å utføre disse trinnene. Hvis du ikke er logget på som administrator, kan du bare gjøre endringer på den brukerkontoen som er åpen.
Du må ta en sikkerhetskopi av registeret før du utfører endringer på en registernøkkel eller på en undernøkkel. Du kan angi hvor du vil lagre sikkerhetskopien, som for eksempel i en mappe på harddisken eller på en flyttbar lagringsenhet. Hvis du har gjort endringer som du vil gjøre om, importerer du sikkerhetskopien.
Bruk følgende fremgangsmåte til å sikkerhetskopiere hele Windows-registeret.
Vis meg hvordan
 1. Klikk på Start , og skriv deretter inn regedit i søkefeltet. Klikk regedit.
  Figur : Søk etter regedit
 2. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse.
  Registerredigering åpnes.
  Figur : Registerredigering
 3. Hvis du vil sikkerhetskopiere hele registeret, klikker du på Datamaskin.
  Hvis du vil sikkerhetskopiere en spesiell nøkkel eller undernøkkel, klikker du på nøkkelen eller undernøkkelen som du vil sikkerhetskopiere.
 4. Klikk på Fil og deretter på Eksporter.
 5. Skriv inn et navn for sikkerhetskopifilen og velg plasseringen der du vil lagre sikkerhetskopien.
 6. Klikk på Lagre.
Trinn 2: Redigere registeret (avansert) i Windows 7
Registerredigering brukes til å vise og endre innstillinger i systemregisteret. Systemregisteret inneholder informasjon om hvordan datamaskinen din kjører. Windows bruker denne informasjonen, og oppdaterer den når du gjør endringer på datamaskinen. Slike endringer kan være å installere et nytt program, opprette en brukerprofil eller legge til ny maskinvare. I Registerredigering kan du vise registermapper, filer og innstillinger for hver registerfil.
Å redigere registeret minner mye om å arbeide med filer i Windows Utforsker. Du kan bla gjennom til en plassering i registeret og legge til, gi nytt navn, endre data eller slette nøkler og verdier.
De følgende trinnene viser et eksempel på hvordan du legger til, endrer, finner og sletter elementer i registeret. Bruk lignende fremgangsmåte til å redigere registeret.
Legge til en registernøkkel i Windows 7
Bruk følgende fremgangsmåte for å legge til en registernøkkel i systemregisteret.
Vis meg hvordan
 1. Klikk på Start , og skriv deretter inn regedit i søkefeltet. Klikk regedit.
 2. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse.
  Registerredigering åpnes.
 3. Klikk på pilen ved siden av HKEY_CURRENT_USER.
 4. Høyreklikk på HKEY_CURRENT_USER, velg Ny, og klikk deretter på Nøkkel.
  Det kommer frem en ny nøkkel som ser ut som en mappe.
 5. Skriv inn AAAA som navn for den nye nøkkelen, og trykk deretter på Enter.
  Nå er det opprettet en ny registernøkkel.
Legge et verdinavn til registernøkkelen
Bruk følgende fremgangsmåte for å legge en verdi til en registernøkkel.
Vis meg hvordan
 1. Høyreklikk på nøkkelen med navnet AAAA, velg Ny, og klikk deretter på Strengverdi.
 2. Skriv inn BBBB som det nye verdinavnet, og trykk deretter på Enter.
  Nå har du lagt en verdi til en nøkkel.
Legge data til et verdinavn
Bruk fremgangsmåten i denne delen til å endre registerelementet som du opprettet i forrige del.
Vis meg hvordan
 1. Høyreklikk på verdien BBBB, og velg deretter Endre.
 2. Skriv inn CCCC som dataverdi og klikk deretter på OK.
  Nå har du lagt data til en registerverdi. Denne metoden kan du også bruke til å endre eksisterende data.
Finne et registerelement
Bruk fremgangsmåten i denne delen til å finne registerelementet som du endret i forrige del.
Vis meg hvordan
 1. Klikk på pilen ved siden HKEY_CURRENT_USER for å lukke grenen med registernøkler.
 2. Klikk på Datamaskin i registervinduet.
 3. Klikk på Rediger, og deretter på Søk.
 4. Skriv inn CCCC i boksen Søk etter.
 5. Kontroller at du har valgt Nøkler, Verdier og Data, og klikk på knappen Søk etter neste.
  Registerredigering søker gjennom registeret, stopper og merker verdien BBBB.
 6. Dobbeltklikk på BBBB for å åpne den og se verdidataene CCCC.
  Nå har du søkt i registeret og funnet verdidataene CCCC.
Slette et registerelement
Bruk fremgangsmåten i denne delen til å slette registerelementet som du fant i forrige del.
Vis meg hvordan
 1. Høyreklikk på nøkkelen med navnet AAAA og klikk deretter på Slett.
 2. Klikk på Ja for å bekrefte sletting av nøkkelen AAAA, verdien BBBB og verdidataene CCCC.
  På denne måten kan du slette individuelle nøkler, verdier og verdidata.
    forsiktig:
  Husk at når du sletter en nøkkel, sletter du også alle underelementer nøkkelen inneholder.
  Nå er en registernøkkel og dens verdier slettet fra registeret.
Trinn 3: Gjenopprette et lagret registerelement i Windows 7
Hvis systemet blir ustabilt, maskinvare slutter å virke eller programvare slutter å virke etter at du har redigert registeret, må du bruke følgende fremgangsmåte til å gjenopprette registeret fra en lagret sikkerhetskopi.
Vis meg hvordan
 1. Klikk på Start , og skriv deretter inn regedit i søkefeltet. Klikk regedit.
 2. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse.
  Registerredigering åpnes.
 3. Velg Datamaskin.
 4. Klikk på Fil og deretter på Importer.
 5. Bla gjennom til registerfilen som er lagret.
 6. Velg filen, og klikk deretter på Åpne.
 7. Start datamaskinen på nytt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...