hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HPs stasjonære PC-er - Administrere strømalternativer (Windows 7)

Dette dokumentet gjelder stasjonære HP- og Compaq-datamaskiner som bruker Windows 7.
Dette dokumentet beskriver datamaskinens strømstyringsmoduser. Datamaskiner kan støtte mange forskjellige alternativer, tilkoblinger og konfigurasjoner, som kan føre til at ulike strømstyringsalternativer blir tilgjengelige. Alternativene for strømstyring som er tilgjengelige på datamaskinen din, kan være litt annerledes enn de som er vist i dette dokumentet.
Bruke Start-menyalternativer i Windows 7 til å endre strømstatus
Når du bruker maskinvarens av/på-knapp eller velger et alternativ for strømstatus fra Start-menyen, lagrer Windows som standard den gjeldende arbeidsøkten i minnet og setter datamaskinen i en tilstand med lavt strømforbruk, slik at du raskt kan gjenoppta arbeidet.
Figur : Start-menyalternativer
Start-menyalternativer
Tabellen nedenfor beskriver hvert enkelt alternativ for strømstatus og tilhørende funksjon:
Navn
Beskrivelse
Avslutt
Bruk avstenging bare når du vil slå av strømmen til datamaskinen eller ikke har tenkt å bruke den på flere dager.
Bytt bruker
Logger av den gjeldende personen og muliggjør rask pålogging på en annen Windows-konto.
Logg av
Logger den gjeldende personen ut av Windows.
Lås
Beskytter PC-en når du forlater den for en kort stund. Når datamaskinen er låst, viser Windows velkomstskjermen. Skriv inn passordet for å låse opp PC-en.
Start på nytt
Lukker Windows, slår av Pc-en og starter den på nytt.
Hvilemodus
Beholder den gjeldende økten i minnet og setter datamaskinen i en tilstand som krever lite strøm.
Windows-strømstyringsplaner
En strømstyringsplan er en samling maskinvare- og systeminnstillinger som styrer måten PC-en bruker strøm på. Du kan bruke strømstyringsplaner til å redusere mengden strøm PC-en bruker, maksimere ytelsen eller balansere mellom de to.
Windows har følgende standardplaner som kan hjelpe deg med å styre strømforbruket:
Strømstyringsplan
Beskrivelse
Balansert (anbefales)
Balanserer automatisk ytelsen mot strømforbruket.
Strømsparer
Sparer strøm ved å redusere systemytelsen.
Høy ytelse
Maksimerer systemytelsen og -responsen.
Velge en strømstyringsplan i Windows 7
Bruk følgende fremgangsmåte for å velge en strømstyringsplan:
 1. Klikk på Start , Kontrollpanel og klikk deretter på Maskinvare og lyd.
 2. Klikk på Strømalternativer.
  Figur : Strømalternativer
  Strømalternativer
 3. I Velg en strømstyringsplan-vinduet velger du strømstyringsplanen du vil bruke.
    merknad:
  Noen PC-er kan ha tilpassede planer, som Energy Star, som også vises i dette vinduet.
  Figur : Velge en strømstyringsplan
  Velge en strømstyringsplan
 4. Lukk vinduet Velg en strømstyringsplan.
Endre strømstyringsplan i Windows 7
Du kan endre spesifikke innstillinger i hvilken som helst av strømstyringsplanene. Bruk følgende fremgangsmåte for å endre innstillingene for en strømstyringsplan:
 1. Klikk på Start , Kontrollpanel og klikk deretter på Maskinvare og lyd.
 2. Klikk på Strømalternativer.
 3. Klikk på Endre planinnstillinger ved siden av planen du vil endre.
  Figur : Endre planinnstillingene
  Endre planinnstillingene
 4. I vinduet Endre innstillinger for planen velger du skjerm- og hvilemodusinnstillingene du vil bruke.
 5. Hvis du vil endre flere strøminnstillinger, klikker du på Endre avanserte strøminnstillinger.
  Figur : Endre skjerm- og hvilemodusinnstillingene
  Endre skjerm- og hvilemodusinnstillingene
 6. I kategorien Avanserte innstillinger utvider du kategorien du vil tilpasse, utvider hver innstilling du vil endre, og velger verdiene du vil bruke.
  Figur : Endre de avanserte strøminnstillingene
  Endre de avanserte strøminnstillingene
 7. Når du er ferdig, klikker du på OK og deretter på Lagre endringer.
Opprette din egen strømstyringsplan i Windows 7
Du kan opprette en egendefinert strømstyringsplan i henhold til ytelsen du trenger fra PC-en. For å bruke datamaskinen til å se filmer kan du for eksempel opprette en strømstyringsplan for høy ytelse med navnet Filmer og deretter bytte til den planen når du ønsker det. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å opprette din egen strømstyringsplan.
 1. Klikk på Start, velg Kontrollpanel og klikk deretter på Maskinvare og lyd.
 2. Klikk på Strømalternativer.
 3. Klikk på Opprett en strømstyringsplan i den venstre ruten.
  Figur : Alternativet Opprett en strømstyringsplan
   Alternativet Opprett en strømstyringsplan
 4. I vinduet Opprett en strømstyringsplan velger du en plan som inneholder funksjonene du vil bruke i strømstyringsplanen du oppretter, angir et navn for den nye planen i boksen Navn på plan og klikker deretter på Neste.
  Figur : Opprette en strømstyringsplan
  Opprette en strømstyringsplan
 5. Velg hvile- og skjerminnstillingene du vil bruke, og klikk deretter på Opprett. Den nye planen vises i vinduet Velg en strømstyringsplan.
  Figur : Den nye strømstyringsplanen vises
  Den nye strømstyringsplanen vises
 6. Lukk vinduet Velg en strømstyringsplan.
Endre innstillingene for strømsparende modi
Windows har flere strømsparende modi. Dette avsnittet beskriver hvordan du endrer innstillingene for følgende modi:
 • Hvilemodus: Når du trykker på av/på-knappen, går Windows som standard inn i hvilemodus. Dette lagrer den gjeldende arbeidsøkten i minnet og setter PC-en i en tilstand som krever lite strøm, slik at du raskt kan gjenoppta arbeidet når du kommer tilbake.
 • Hybrid hvilemodus: Hybrid hvilemodus er en hviletilstand med lavt strømforbruk som bidrar til å beskytte åpne programmer og dokumenter mens PC-en er i en tilstand som krever lite strøm. I hybrid hvilemodus lagrer Windows åpne dokumenter og programmer til minnet og harddisken.
 • Dvalemodus: Dvalemodus er en strømbesparende tilstand som lagrer åpne dokumenter og programmer på harddisken og deretter slår PC-en av. Når er klar for å bruke datamaskinen igjen, kommer den raskt ut av dvalemodus og gjenoppretter de åpne programmene og dokumentene som ble lagret. Blant strømsparingsstatusene i Windows er dvalemodus den som bruker minst strøm.
 • Bortemodus: I bortemodus kan PC-en fortsette å utføre oppgaver, som å ta opp TV-programmer og dele video og musikk, selv om PC-en ser ut til å være avslått.
Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer innstillingene til en strømsparingsmodus, kan du klikke på plusstegnet (+) ved siden av tilsvarende fremgangsmåte nedenfor.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...