hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Vi oppdaterer vår nettside.

  Hvis du opplever feil i løpet av denne perioden, ber vi deg prøve igjen senere. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-produkter - endre skjerminnstillinger, bakgrunnsbilde, ikoner og skjermsparer (Windows 10, 7)

Dette dokumentet gjelder for HP-datamaskiner med Windows 10 eller Windows 7.
Lær å endre størrelsen på ikoner, skjermsparer, skrivebordsbakgrunn, tekststørrelse og andre skrivebords- eller skjerminnstillinger i Windows 10 og Windows 7.

Denne videoen viser hvordan du endrer skjerminnstillinger i Windows 10

Endre størrelsen på tekst, skjermens lysstyrke og skjermoppløsning

Du kan justere størrelsen og formen på skrivebordet i henhold til dine personlige preferanser. Du kan også justere skjermoppløsningen om nødvendig. Under en vanlig installasjon av Windows tester programmet grafikkortet og viser optimal størrelse og oppløsning for kortet.
Du endrer skjerminnstillingene på følgende måte:

Endre skrivebordsbakgrunnen

For å endre mønster eller bakgrunn på skrivebordet i Windows følger du denne fremgangsmåten:

Denne videoen viser hvordan du endrer skjerminnstillinger i Windows 10

Justere skrivebordsikoner

Hvis du vil justere eller legge til nye skrivebordsikoner, bruk følgende informasjon:

Endre utseendet på vinduer og tekst

Du kan tilpasse utseendet på Windows ved å velge tekstfarger, tekstbakgrunn, vinduskant, og mange andre elementer. Du kan også endre skrifttypen og -størrelsen for forskjellige Windows-funksjoner, som menyelementer.

Flere skjerminnstillinger

Åpne egenskaper for skjerm-adapter eller avanserte skjerminnstillinger for å vise moduser, angi oppdateringsfrekvens eller håndtere farge og andre avanserte innstillinger.
 1. For å åpne avanserte skjerminnstillinger eller skjermadapteregenskaper velger du operativsystemet ditt:
  • Windows 10: Søk etter og åpne Endre skjerminnstillinger. Du kan også høyreklikke på skrivebordet og åpne Skjerminnstillinger. Bla ned, og klikk på Avanserte skjerminnstillinger. I Vis adapteregenskaper, klikk på Vis adapteregenskaper.
   Figur : Åpne Vis adapteregenskaper
   Åpne Vis adapteregenskaper
  • I Windows 7: Søk etter og åpne Juster skjermoppløsning, og klikk deretter på Avanserte innstillinger.
   Figur : Åpne Avanserte skjerminnstillinger
   Avanserte skjerminnstillinger
 2. Klikk på en fane for å justere de tilhørende innstillingene.
  merknad:
  Datamaskinen din kan ha flere faner enn de som er oppført her. Mange skjermkortprodusenter tilbyr innstillinger utviklet for deres maskinvare. Disse ekstra innstillingene varierer avhengig av type videomaskinvare som brukes, og er ikke beskrevet her.
  • Adapter:
   • Egenskaper: Klikk på Egenskaper-knappen for å få tilgang til maskinvareegenskaper for ditt skjermkort eller innebygd videomaskinvare. Dette egenskapsvinduet er også tilgjengelig gjennom Enhetsbehandling.
   • Vis alle modi: Viser alle støttede grafiske oppløsninger og oppdateringsfrekvenser som kan sendes til monitoren av skjermkortet eller den innebygde videomaskinvaren. Du kan bruke listen over gyldige modi for å finne en modus som er kompatibel med monitoren du bruker. Når du har funnet en kompatibel modus, kan du endre oppdateringsfrekvensen fra fanen Skjerm og skjermoppløsningen fra fanen Innstillinger i vinduet for grunnleggende visningsegenskaper.
  • Skjerm:
   • Egenskaper: Klikk på Egenskaper-knappen for å få tilgang til maskinvaren egenskaper for monitoren. Dette egenskapsvinduet er også tilgjengelig gjennom Enhetsbehandling.
   • Oppdateringsfrekvens: Bestemmer hvor mange ganger monitoren viser hele skjermen på ett sekund. Høyere oppdateringsfrekvenser kan være mer behagelig å se på, men gjør at maskinvaren arbeider hardere og bruker mer ressurser. Velg en lavere hastighet som er kompatibel med adapteren. Hvis du kan se flimmer eller endringen er slitsom for øynene, kan du prøve å justere frekvensen til neste tilgjengelige høyere trinn. Du må aldri overskride frekvensen som er tilgjengelig for monitoren.
      forsiktig:
    Ikke fjern avmerkingen ved siden av Skjul modi som denne skjermen ikke kan vise. Hvis du endrer oppdateringsfrekvensen til en frekvens som monitoren ikke kan godta, kan du påføre skjermen permanent skade.
   • Farger: (bare Windows 7). For å endre antall farger velger du en fargeinnstilling fra Farger-listen. For best mulig kompatibilitet velger du Millioner av farger (32 bpp) hvis det er tilgjengelig. Velg lavere innstillinger hvis fargene er feil når du bruker en bestemt programvare.
  • Fargebehandling: Fanen Fargebehandling inneholder innstillinger for å endre fargeutdata til skjermen. Normalt vil du ikke bruke fargebehandling med mindre en spesiell situasjon krever det, for eksempel hvis du trenger å få fargene på skjermen til å stemme overens med fargene på en skriver. Justering av denne innstillingen endrer fargeutdata for alt som vises i Windows, og må bare utføres dersom det er nødvendig.
 3. Klikk på OK for å godta endringene og lukke vinduet.

Endre skjermsparer

Windows er forhåndslastet med en rekke skjermsparere. Du endrer skjermbeskytter på følgende måte:

Denne videoen viser hvordan du endrer skjerminnstillinger i Windows

Endre skjermspareren i Windows 10

 1. Søk etter og åpne Endre skjermsparer i Windows 10.
  Vinduet Skjermsparerinnstillinger åpnes.
 2. Velg en skjermsparer fra menyen.
  Figur : Skjermsparerinnstillinger
  Skjermsparerinnstillinger
 3. Klikk på Innstillinger for å åpne et innstillingsvindu for den valgte skjermspareren (hvis innstillinger er tilgjengelig).
 4. Klikk på Forhåndsvisning for å se hvordan skjermspareren vises på skjermen til datamaskinen. Flytt musen når du ferdig med forhåndsvisning av skjermspareren.
 5. Velg antall minutter i Vent-feltet. Dette er antall minutter uten aktivitet før skjermspareren åpnes.
  merknad:
  Sørg for at ventetiden for skjermspareren er lavere enn antall minutter før datamaskinen går i hvilemodus.
 6. Velg Vis innloggingskjerm ved gjenopptagelse hvis du ønsker at datamaskinen skal be om innlogging når økten gjenopptas.
 7. Klikk på OK for å lagre innstillingene og lukke vinduet Vis egenskaper.

Endre skjermspareren i Windows 7

 1. Søk etter og åpne Endre skjermsparer i Windows.
 2. Velg en skjermsparer fra menyen.
  Figur : Skjermsparerinnstillinger
  Skjermsparerinnstillinger
 3. Klikk på Innstillinger for å åpne et innstillingsvindu for den valgte skjermspareren (hvis innstillinger er tilgjengelig).
 4. Klikk på Forhåndsvisning for å se hvordan skjermspareren vises på skjermen til datamaskinen. Flytt musen når du ferdig med forhåndsvisning av skjermspareren.
 5. Velg antall minutter i Vent-feltet. Dette er antall minutter uten aktivitet før skjermspareren åpnes.
  merknad:
  Sørg for at ventetiden for skjermspareren er lavere enn antall minutter før datamaskinen går i hvilemodus.
 6. Velg Vis innloggingskjerm ved gjenopptagelse hvis du ønsker at datamaskinen skal be om innlogging når økten gjenopptas.
 7. Klikk på OK for å lagre innstillingene og lukke vinduet Vis egenskaper.

Feilsøke skjermspareren

Hvis skjermspareren ikke åpnes etter at den valgte tiden har gått, kan dette skyldes aktivitet fra visse maskinvareenheter.
Benytt følgende trinn for å hindre at disse maskinvareenhetene forstyrrer skjermspareren:
 1. Søk og åpne Enhetsbehandling i Windows.
 2. Dobbeltklikk på enhetstypen som kan forstyrre skjermspareren, og dobbeltklikk på enhetsnavnet for å åpne Egenskaper-vinduet.
  Noen enheter som vanligvis forstyrrer en skjermbeskytter, er en optisk mus (mus og andre pekeenheter), Internett-tilkobling som alltid er på (nettverkskort), og HD-lyd (lyd-, video og spillkontrollere).
 3. Klikk på fanen Strømstyring, og fjern deretter merket for Tillat at denne enheten reaktiverer datamaskinen.
  Figur : Fanen Strømstyring for en mus
  Fanen Strømstyring for en mus
  merknad:
  Hvis du forhindrer at musen kan vekke datamaskinen, kan du vekke datamaskinen ved hjelp av mellomromstasten på tastaturet.
 4. Klikk på OK, lukk eventuelle åpne vinduer, og start deretter datamaskinen på nytt.
  Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
 5. Koble fra alle ikke-essensielle tilkoblede enheter slik som skrivere, skannere og USB-stasjoner.
 6. Start datamaskinen med kun den originale musen, skjermen og tastaturet tilkoblet.
  Hvis dette løser problemet med hvile-/standbymodus, er det en av de tilkoblede enhetene som forårsaker problemet. Bytt ut én enhet, og sjekk om problemet oppstår igjen. Fortsett å legge til enheter og sjekke til du finner enheten som forårsaker problemet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...