hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Bærbare HP-PC-er - Åpne en CD- eller DVD-stasjonsskuff som sitter fast (Windows 7, Vista, XP)

Dette dokumentet beskriver alternative metoder for å åpne en CD- eller DVD-stasjonsskuff som ikke fungerer normalt. Skuffen må muligens løses ut manuelt når stasjonen mister strøm, en plate er satt inn feil, en skadet eller ripet plate brukes, stasjonen svikter eller avspillingsprogrammet ikke frigjør kontrollen over utløsingskommandoen.
Vanligvis kan stasjonen åpnes og platen fjernes mens datamaskinen er i drift ved enten å trykke på utløserknappen på utsiden av stasjonen, eller ved å velge utløsingsfunksjonen i kontrollpanelet til avspillingsprogrammet. Noen stasjoner har ikke en ekstern utløserknapp og kan bare åpnes ved å bruke Windows Utforsker til å løse ut platen.

Løse ut en plate med Windows Utforsker

Hvis du ikke kan åpne CD- eller DVD-stasjonen med utløsingsfunksjonen i programmet, kan det være et elektronisk problem eller kontrollproblem med stasjonen. Bruk følgende trinn for å løse dette problemet med Windows Utforsker i Windows 7, Vista eller XPr:
 1. Lukk alle programmer og slå av datamaskinen. Dette vil avbryte og tilbakestille alle kontroller for komponentmaskinvare og programvare.
 2. Trykk på og slipp strømbryteren for å slå på datamaskinen, og la datamaskinen starte i Windows og vise skrivebordet.
 3. Klikk på Start , og klikk deretter på Datamaskin i Windows 7 eller Windows Vista.
  Klikk på Start, og klikk deretter på Min datamaskin i tidligere versjoner av Windows.
 4. Høyreklikk på ikonet for stasjonen som sitter fast og velg Løs ut. Døren til stasjonen med skuffmating skal åpnes, eller platen i stasjonen med direktemating skal løses ut.
  Figur : Løs ut-funksjon i Windows 7
  Løs ut-funksjon i Windows 7
Hvis døren ikke kan åpnes eller platen ikke kan løses ut, fortsetter du til delen for å manuelt åpne stasjonen med skuffmating eller direktemating.

Åpne en stasjon med skuffmating manuelt for å ta ut en plate

Hvis du ikke kan løse ut en plate fra stasjonen på datamaskinen med utløsingsfunksjonen i programvaren, kan du prøve å åpne stasjonen med skuffmating manuelt. Nesten alle stasjoner med skuffmating har en ekstern utløserknapp og et lite hull i døren for tilgang til manuell åpning av låsen. Bruk følgende trinn for å åpne en stasjon med skuffmating:
 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Se etter det lille hullet på forsiden av stasjonen. Dette er hullet for manuell utløsing. Plasseringen til hullet for manuell utløsing varierer.
  merknad:
  På noen modeller har utløsingshullet og LED-indikatoren for stasjonsaktivitet omtrent samme størrelse. Ikke press bindersen inn i hullet hvis den ikke får plass. Kontroller at hullet ikke er LED-indikatoren.
 3. Rett ut en binders og trykk den inn i hullet for manuell utløsing til du kjenner motstand.
  Figur : Åpne skuffen manuelt og ta ut platen
  Åpne skuffen manuelt og ta ut platen
 4. Trykk bindersen forsiktig inn til skuffen åpnes.
  Slipp låsen slik at skuffen åpner seg litt.
 5. Fjern bindersen, og trekk skuffen forsiktig ut til platen er tilgjengelig.
 6. Ta ut disken fra skuffen.
Undersøk platen, skuffens styreskinner og spindelen for tegn til fysiske skader.
Hvis stasjonen ikke kan åpnes eller lukkes ordentlig, kan du bestille en ny stasjon fra HP. Se Bestille HP-godkjente reservedeler.

Åpne en stasjon med direktemating for å ta ut en plate

Hvis du ikke kan løse ut en plate fra stasjonen på datamaskinen med utløsingsfunksjonen i programvaren, kan du prøve å åpne stasjonen med direktemating manuelt. Bare noen få stasjoner med direktemating har en ekstern utløserknapp. I motsetning til stasjoner med skuffmating gir svært få stasjoner med direktemating mulighet til manuell åpning av låsen.
Hvis du vil fjerne en plate fra en stasjon med direktemating og ekstern utløserknapp, bruker du følgende trinn:
 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Trykk på den eksterne utløserknappen.
  Figur : Stasjon med direktemating og ekstern utløserknapp
  Stasjon med direktemating og ekstern utløserknapp
 3. Hvis platen ikke løses ut manuelt, åpner du Windows Utforsker og prøver å bruke utløsingsfunksjonen for platen.
Det er ingen andre anbefalte handlinger. Du kan kontakte HP og organisere reparasjon.
  advarsel:
Hvis du rister eller slår på datamaskinen i et forsøk på å løsne platen, kan det løsne eller skade andre komponenter eller føre til at datamaskinen slutter å fungere. Forsøk på å sette inn gjenstander i åpningen for å løsne platen kan ripe opp eller skade platen og den interne overflaten til stasjonen.
Figur : Stasjon med direktemating og uten ekstern utløserknapp
Stasjon med direktemating og uten ekstern utløserknapp
Hvis stasjonen ikke kan åpnes eller lukkes ordentlig, kan du bestille en ny stasjon fra HP. Se Bestille HP-godkjente reservedeler.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...