hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PCer - Lage harddiskpartisjoner og gi navn til stasjoner (Windows 7)

Dette dokumentet gjelder HP- og Compaq-datamaskiner med Windows 7.
Forstå stasjoner, partisjoner og volumer i Windows 7
En partisjon er et område på en harddisk som kan formateres og tilordnes en stasjonsbokstav. På en harddisk er et volum en formatert primærpartisjon eller logisk stasjon. Uttrykkene partisjon og volum brukes ofte om hverandre.
HP- og Compaq-datamaskiner med Windows 7 har harddiskstasjoner som inneholder minst to partisjoner: hovedpartisjonen for Windows og arbeidet ditt, og en gjenopprettingspartisjon til å gjenopprette datamaskinen til samme tilstand som da den kom fra fabrikken. Her er en liste over noen av partisjonene du kan finne på harddisken din:
 • Hovedpartisjonen, som vanligvis er merket med bokstaven C, inneholder systemfiler, programfiler og lagringsplass som kan brukes til lagring av filer.
 • En gjenopprettingspartisjon, som vanligvis har bokstaven D og har navnet RECOVERY, inneholder informasjon om gjenoppretting av systemet i tilfelle filene på partisjon C er skadet eller ikke kan brukes.
 • Det kan finnes en skjult partisjon som heter SYSTEM. Windows bruker en SYSTEM-partisjon til å lagre beskyttede filer til feilsøking, så denne partisjonen må ikke endres.
 • Det kan også hende at datamaskinen din har en partisjon som heter "HP_TOOLS". Hvis den har det, inneholder denne partisjonen HP-verktøy til UEFI. Disse kan du bruke til å feilsøke oppstartsproblemer eller til å teste om det finnes maskinvarefeil.
  forsiktig:
Når du bruker fremgangsmåtene i dette dokumentet, må du ikke slette partisjonene SYSTEM, RECOVERY eller FACTORY_IMAGE eller bruke dem til fillagring. Dette kan hindre feilsøking av oppstartsproblemer eller gjenoppretting dersom det skulle oppstå et alvorlig problem med datamaskinen.
Legge til en stasjonsbokstav i Windows 7
For å opprette mer lagringsplass eller med å vise en annen stasjon, kan du legge til en ny stasjonsbokstav for datamaskinen ved hjelp av én av følgende metoder:
 • Installere en ekstra harddisk - Hvis du trenger mer lagringsplass til bilder, filmer, musikk eller andre filer, kan du legge til en ny harddiskstasjon eller en USB-lagringsenhet. En ekstra harddisk kan plasseres inne i datamaskinen (intern) eller eksternt og kobles til via en USB-kontakt på datamaskinen. Når du legger til en ny lagringsenhet, vil Windows automatisk tildele den en ny bokstav.
    merknad:
  Hvis du vil legge til en intern harddisk, må datamaskinen ha en tom stasjonsbrønn. De fleste mellomstore og store stasjonære PCer har plass til én eller flere ekstra harddisker. Det finnes nesten ingen bærbare datamaskiner, Slimline- eller alt-i-ett-datamaskiner som plass til en intern stasjon.
 • Lage harddiskpartisjoner på den eksisterende stasjonen - Hvis du ikke trenger mer plass til fillagring, men ønsker å ha en annen stasjon i Windows, kan du opprette en partisjon til på den eksisterende harddisken. Dette kan være nyttig hvis du har behov for å dele filer, men vil hindre tilgang til dine personlige filer ved å oppbevare dem på en annen stasjon.
  Denne metoden gir ikke mer plass, men den omfordeler noe av den ledige plassen på den eksisterende harddisken til en annen partisjon. Denne plassen behandles deretter som en annen stasjon, og får sin egen stasjonsbokstav.
Opprette en ny partisjon i Windows 7
For å tilordne ny ledig plass på harddisken ved å opprette flere partisjoner eller volumer, må harddisken inneholde ikke-allokert plass som ikke er en del av en eksisterende partisjon. Reduser volumet på en eksisterende stasjon for å opprette ikke-fordelt lagringsplass, og opprett og formater deretter en harddiskpartisjon.
 1. For å åpne verktøyet Diskbehandling, klikk Start . I feltet Søk skriver du inn Partisjon. Klikk deretter Lag og formater harddiskpartisjoner.
  Figur : Søkeresultater for Partisjon
  Søkeresultater for Partisjon
  Verktøy for Diskbehandling åpnes og viser informasjon om lagringsenhetene på datamaskinen.
 2. For å opprette ikke-allokert plass på stasjonen, høyreklikk på stasjonen du vil partisjonere. For de fleste programmene, velg C: -stasjonen.
  Klikk deretter på Forminske volum …
    forsiktig:
  Ikke bruk Gjenopprettings- eller FACTORY_IMAGE-partisjonen til å lage en ny partisjon. Dette kan hindre HP Recovery Manager i å gjenopprette datamaskinen når informasjonen på C:-partisjonen er skadet.
  Figur : Forminske volum …
  Forminske volum …
 3. Ikke utfør endringer på innstillingene i vinduet Reduser. Klikk på Reduser.
  Figur : Forminsk C: vindu
  Forminsk C: vindu
  Når reduseringen er ferdig, vises den nye partisjonen i Diskbehandlingsverktøyet som utildelt plass.
  Figur : Diskbehandling-vinduet med ikke-allokert plass omkranset i rødt
  Diskbehandling-vinduet med ikke-allokert plass omkranset i rødt
 4. Høyreklikk på den nye partisjonen. I menyen som kommer frem, klikker du på Nytt enkelt volum …
  Figur : Nytt enkelt volum …
  Nytt enkelt volum …
 5. Veiviseren for Nytt enkelt volum vises. Klikk på Neste for å fortsette.
 6. Vinduet Angi volumstørrelse vises. Skriv inn volumstørrelsen, eller klikk på Neste for å godta standardinnstillingen.
  Figur : Vinduet Angi volumstørrelse
  Vinduet Angi volumstørrelse
 7. Vinduet Tilordne stasjonsbokstav eller -bane vises. Velg en stasjonsbokstav og klikk på Neste.
  Figur : Vinduet Tilordne stasjonsbokstav eller -bane
  Bilde av vinduet Tilordne stasjonsbokstav eller -bane
 8. Vinduet Formater partisjon vises. Gi partisjonen navn ved å skrive navnet i ruten Volumnavn. Klikk deretter på Neste.
    merknad:
  Ikke velg Hurtigformater eller Aktiver fil- og mappekomprimering.
  Figur : Vinduet Formater partisjon
  Vinduet Formater partisjon
 9. Innstillingsvinduet vises. Klikk på Fullfør.
  Figur : Fullfør veiviseren for nytt enkelt volum
  Fullfør veiviseren for nytt enkelt volum
 10. Diskbehandlingsverktøyet vises med formateringsfremdriften.
  Figur : Formaterer
  Formaterer
  Når formateringen er fullført, vises den nye stasjonen i diskbehandlingsverktøyet.
  Hvis vinduet Autokjør vises, klikker du på X øverst i høyre hjørne for å lukke det.
  Figur : Nytt volum
  Nytt volum
Endre en stasjonsbokstav i Windows 7
Bokstavene C til Z kan tilordnes hver stasjon på datamaskinen. Systempartisjonen navngis vanligvis med bokstaven C, mens A og B er reservert for disketter eller flyttbare stasjoner. Hvis datamaskinen ikke har diskettstasjoner, kan du tilordne A og B til volumer.
  merknad:
Enkelte MS‑DOS- og Windows-programmer viser til spesifikke stasjonsbokstaver. Hvis du endrer en stasjonsbokstav, kan det hende at enkelte programmer du har installert ikke fungerer skikkelig. Hvis stasjonen er en systempartisjon eller en oppstartspartisjon, kan du ikke endre stasjonsbokstav. Hvis du får en feilmelding, kan det hende at partisjonen eller stasjonen du prøver å endre er i bruk. Lukk alle programmer eller vinduer som bruker partisjonen eller stasjonen, og prøv på nytt.
Bruk følgende fremgangsmåte for å endre en stasjonsbokstav.
 1. For å åpne verktøyet Diskbehandling, klikk Start . I feltet Søk skriver du inn Partisjon. Klikk deretter Lag og formater harddiskpartisjoner.
  Figur : Søkeresultater for Partisjon
  Søkeresultater for Partisjon
  Verktøy for Diskbehandling åpnes og viser informasjon om lagringsenhetene på datamaskinen.
 2. Høyreklikk på partisjonen eller stasjonen du vil gi nytt navn, og klikk deretter på Endre stasjonsbokstav og -baner...
  Figur : Endre stasjonsbokstav og -baner...
  Endre stasjonsbokstav og -baner...
 3. I vinduet Endre stasjonsbokstav klikker du på Endre.
  Figur : Endre stasjonsbokstav-vinduet med Endre markert
  Endre stasjonsbokstav-vinduet med Endre markert
 4. Velg den nye stasjonsbokstaven fra menyen. Klikk deretter på OK.
  Figur : Endre stasjonsbokstav-vinduet
  Endre stasjonsbokstav-vinduet
 5. Varselmeldingen for Diskbehandling vises. Klikk på Ja for å fortsette.
  Figur : Varselsmelding for Diskbehandling
  Varselsmelding for Diskbehandling.
Fjerne en stasjonsbokstav i Windows 7
Lagringsplass kan fjernes og gjøres tilgjengelig på datamaskinen ved å fjerne stasjonsbokstaver. Du kan bruke Diskbehandlingsverktøyet til å fjerne en stasjonsbokstav.
  forsiktig:
Sletting av et volum sletter alle dataene på det. Før du sletter må du ta sikkerhetskopi av alle data du vil beholde.
 1. Sikkerhetskopier alle dataene som du vil beholde fra stasjonen du vil slette.
 2. For å åpne verktøyet Diskbehandling, klikk Start . I feltet Søk skriver du inn Partisjon. Klikk deretter Lag og formater harddiskpartisjoner.
  Figur : Søkeresultater for Partisjon
  Søkeresultater for Partisjon
  Verktøy for Diskbehandling åpnes og viser informasjon om lagringsenhetene på datamaskinen.
 3. Høyreklikk på stasjonsbokstaven du vil fjerne. Klikk deretter på Endre stasjonsbokstav og -baner...
  Figur : Endre stasjonsbokstav og -baner...
  Endre stasjonsbokstav og -baner...
 4. I vinduet Endre stasjonsbokstav klikker du på Fjern.
  Figur : Endre stasjonsbokstav-vinduet med Fjern markert
  Endre stasjonsbokstav-vinduet med Fjern markert
 5. Varselmeldingen for Diskbehandling vises. Klikk på Ja for å fortsette.
  Figur : Varselsmelding for Diskbehandling
   Varselsmelding for Diskbehandling
  Stasjonsbokstaven forsvinner. Hvis du vil bruke plassen på harddisken igjen, kan du gå videre til neste del for å fjerne partisjonen.
Fjerne en partisjon i Windows 7
Lagringsplass kan fjernes og gjøres tilgjengelig på datamaskinen ved å fjerne partisjoner. En partisjon kan slettes fra Diskbehandling-delen av vinduet Datamaskinbehandling når du velger Slett volum, klikker Slett partisjon og legger deretter den ikke-allokert plassen til en annen disk.
  forsiktig:
Sletting av et volum sletter alle dataene på det. Før du sletter må du ta sikkerhetskopi av alle data du vil beholde.
 1. For å åpne verktøyet Diskbehandling, klikk Start . I feltet Søk skriver du inn Datamaskinbehandling. Klikk deretter på Datamaskinbehandling-valget i resultatlisten.
  Figur : Søkeresultater for Datamaskinbehandling
  Søkeresultater for Datamaskinbehandling
  Vinduet Datamaskinbehandling åpnes.
 2. I menylinjen til venstre i Datamaskinbehandling-vinduet velger du Diskbehandling.
  Figur : Diskbehandling
  Diskbehandling
  Partisjonene på datamaskinen vises.
 3. Høyreklikk på volumet eller partisjonen du vil slette, og klikker deretter på Slett volum …
  Figur : Slett volum …
  Slett volum …
 4. Hvis du har tatt sikkerhetskopi av dataene du vil beholde, klikker du på Ja.
  Stasjonsbokstavene forsvinner, og partisjonen får navnet Ledig plass.
  Figur : Ledig plass på partisjonen
  Ledig plass på partisjonen
 5. Høyreklikk på den ledige plassen. I menyen som kommer frem klikker du på Slett partisjon …
  Figur : Slett partisjon …
  Slett partisjon …
  Nå vises hvor mye plass som Uallokert.
 6. Høyreklikk på den stasjonen der du vil legge til den utildelte plassen. I menyen som kommer frem klikker du på Utvid volum …
  Figur : Utvid volum …
  Utvid volum …
 7. Veiviseren for Utvid volum vises. Klikk på Neste.
  Figur : Utvid volum-veiviseren
  Utvid volum-veiviseren
 8. Vinduet Velg disker vises. Ikke endre på noen innstillinger. Klikk på Neste.
  Figur : Vinduet Velg disker
  Vinduet Velg disker
 9. Klikk på Fullfør.
  Figur : Vinduet Fullfører veiviseren for utvidelse av volum
  Vinduet Fullfører veiviseren for utvidelse av volum
  Nå kan du bruke den utildelte plassen.
Støtte relatert til partisjonering og å navngi harddisker i Windows 7
For mer informasjon om harddiskpartisjoner, kan du se Microsoft support-artikkel Hva er systempartisjoner og boot-partisjoner? (på engelsk)

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...