hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - Installere skriverprogramvaren i Windows for en USB-kabeltilkobling

Alternativer for installering og driver

Se gjennom følgende informasjon for å avgjøre hvilket installeringsalternativ du skal bruke.
CD
Nedlasting
Nytt produkt
CD-installering er også en rask og enkel metode, men har kanskje ikke den nyeste programvaren tilgjengelig, selv for et nyere produkt.
Du kan laste ned programvaren gratis fra HPs nettsted. Den inkluderer de nyeste produktspesifikke driverne, installasjonsfiler og andre administrative verktøy.
Eldre produkt
CD-installering vil kanskje ikke fungere hvis du installerer produktet på en datamaskin som kjører et nyere operativsystem som ble lansert etter at HP-produktet ble lansert.
Nedlasting av programvaren gir gode resultater for eldre produkter og kan bidra til å unngå installeringsproblemer.
Om programvaren
Programvaren på CD-en er den nyeste bare på datoen for produktlanseringen.
Programvaren du kan laste ned fra HPs nettsted, er den aller nyeste programvaren som er tilgjengelig for produktet. HP oppdaterer ofte programvare og drivere etter at produktet og CD-en ble lansert på markedet.
I tillegg til alternativer for programvareinstallering finnes det også flere typer skriverdrivere for enkelte produkter. Følgende alternativer kan være tilgjengelige for Windows:
HP PCL 6-skriverdriver: HP PCL 6-skriverdriveren er inkludert på CD-platen og er standard skriverdriver. HP PCL 6-skriverdriveren har følgende egenskaper:
 • anbefalt for alle Windows-miljøer og de fleste utskriftsbehov, inkludert til gjenerell kontorbruk som tekstbehandling eller regneark.
 • gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og produktfunksjonsstøtten for de fleste brukere
 • utviklet for å fungere sammen med Windows Graphic Device Interface (GDI) for best hastighet i Windows-miljøer
 • er kanskje ikke fullt kompatibel med tredjepartsprogrammer og tilpassede programmer som er basert på PCL 5
HP Universal Print Driver (UPD): HP Universal Print Driver (UPD) for Windows er utviklet for enkel administrering av utskriftsmiljøer med flere skrivere i et nettverk. HP UPD er et godt valg for et produkt som bare har utskriftsfunksjonalitet siden denne driveren BARE gir utskriftsmulighet.
Hvis du vil bruke UPD, kan du laste ned filen fra HPs nettsted. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.hp.com/go/upd.

Windows®-installering for en USB-tilkobling ved hjelp av medfølgende CD

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren for skriveren med CDen.
merknad:
Installeringsprogrammet vil kanskje spørre deg om å sjekke på Internett om det finnes nye installeringsoppdateringer for skriveren. For best mulig installeringsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installeringsprogrammet sjekke om det finnes oppdateringer og laste dem ned for deg.
 1. Koble USB-kabelen fra både skriveren og datamaskinen, hvis den er tilkoblet.
 2. Trykk på av-/på-knappen for å slå på skriveren, dersom den ikke allerede er på.
 3. Sett inn CDen med skriversystemprogramvaren i datamaskinens CD-stasjon. Installeringsprogrammet registrerer språket på operativsystemet og viser hovedmenyen i installeringsprogrammet på samme språk.
  Hvis installeringsprogrammet ikke har startet etter 30 sekunder, fullfører du disse trinnene.
  1. Klikk på KjørStart-menyen.
  2. Skriv inn følgende: X:\SETUP.EXE (er X er bokstaven til CD-ROM-stasjonen).
  3. Klikk på OK. Installeringsprogrammet starter.
   merknad:
   Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll åpnes, klikker du på Tillat eller Ja for å fortsette.
 4. Skjermbildet Programvarevalg gir deg informasjon om programvaren som skal installeres.
  • Anbefalt programvareinstallasjon inkluderer PCL 6-skriverdriveren og programvaren for alle tilgjengelige produktfunksjoner. Klikk på Neste for å gå videre med anbefalt programvareinstallering.
  • Hvis du vil tilpasse programvaren som installeres, klikker du på koblingen Tilpass programvarevalg. Klikk på Neste når du er ferdig.
 5. Les lisensavtalen, merk av for Jeg har sett gjennom og godtar installeringsavtalen og klikk på Neste for å fortsette.
 6. Skjermbildet Forbereder installering vises. Når installeringen er fullført, klikker du på Neste for å fortsette.
 7. Når du blir spurt om å velge en tilkoblingstype, velger du Koble direkte til denne datamaskinen med en USB-kabel.
 8. Koble produktet til datamaskinen når du får beskjed om det på skjermbildet Koble til produktet nå.
  merknad:
  HP anbefaler at du bruker en USB-kabel som ikke er lengre enn 2 m (6,5 fot).
 9. Når installeringen er fullført, vises skjermbildet Produktkonfigurering. Velg om produktet skal være standard skriver om om du vil skrive ut en testside. Klikk på Neste.
 10. Skjermbildet Aktiver HPs webtjenester vises. Hvis du vil aktivere webtjenester nå, klikker du på Neste. Hvis du vil aktivere webtjenester senere, klikker du på Avbryt. HPs webtjenester er ikke nødvendig for programvareinstalleringen.
  Hvis du vil ha mer informasjon om aktivering av HPs webtjenester og HP ePrint, kan du klikke her for å finne ut hvordan du konfigurerer HP ePrint.
 11. Skjermbildet Fullfør vises. Her finner du installeringsveivisere som hjelper deg med å konfigurere flere produktfunksjoner. Konfigurer flere produktfunksjoner nå eller senere.
 12. Klikk på Fullfør for å fullføre produktinstalleringen.

Dele skriveren

Del skriveren på nettverket slik at andre brukere kan bruke produktet. Følg disse trinnene for å dele produktet i et nettverk.
For deling av skriveren i Windows® 7 eller eldre
 1. Avhengig av operativsystem klikker du på Start og gjør ett av følgende for å finne listen over installerte skrivere:
  • Klikk på Enheter og skrivere eller Skrivere og fakser.
  • Klikk på Kontrollpanel, og klikk deretter på Skrivere. Klikk eventuelt først på Maskinvare og lyd, og klikk deretter på Skrivere.
  • Klikk på Innstillinger og deretter på Skrivere eller Skrivere og fakser.
 2. Høyreklikk på skriverens produktikon.
 3. Klikk på Skriveregenskaper.
 4. Klikk på kategorien Deling, og velg Del denne skriveren.
 5. Tilordne skriveren et Delenavn, og klikk på Bruk.
 6. Klikk på OK for å lukke vinduet Egenskaper.
For Windows® 8 og Windows® Server 2012
 1. Høyreklikk nederst til venstre i skjermbildet.
 2. Klikk på Kontrollpanel.
 3. Klikk på Vis enheter og skrivere eller Enheter og skrivere.
 4. Høyreklikk på skriverens produktikon.
 5. Klikk på kategorien Deling, og velg Del denne skriveren.
 6. Tilordne skriveren et Delenavn, og klikk på Bruk.
 7. Klikk på OK for å lukke vinduet Egenskaper.

Windows®-installering for en USB-tilkobling ved nedlasting av programvaren

 1. Koble USB-kabelen fra både skriveren og datamaskinen, hvis den er tilkoblet.
 2. Trykk på av-/på-knappen for å slå på skriveren, dersom den ikke allerede er på.
 3. Bla til siden Drivere og nedlastinger for produktet:
 4. Velg produktet på listen over lignende produkter på siden dersom du får spørsmål om dette.
 5. Velg riktig operativsystem, og klikk på Neste.
 6. Klikk på Driver, og se gjennom tilgjengelige driveralternativer. Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av produktet.
  merknad:
  HP anbefaler alternativet FKomplett programvareløsning for å optimalisere produktets ytelse og funksjoner.
 7. Klikk på et driverelement for å velge det, se gjennom driverdetaljene, og klikk deretter på Last ned.
 8. Hvis vinduet for sikker nedlasting av filer vises, klikker du på Lagre og blar frem til en plassering på datamaskinen der du vil lagre filen.
 9. Klikk på Lagre. Programvaren lastes ned til datamaskinen. Noter deg hvor du lagret filen.
 10. Når nedlastingen er fullført, klikker du på Åpne mappe og klikker på filen som er lastet ned. Filnavnet slutter med .exe.
  merknad:
  Hvis skjermbildet Nedlasting fullført ble lukket, blar du til plasseringen der du lagret filen, og klikker på *.exe-filen.
  merknad:
  Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll åpnes, klikker du på Tillat eller Ja for å fortsette.
 11. Godta standard lagringssted for filene. Klikk på Neste og vent deretter mens installeringsprogrammet pakker ut filene og gjør dem klare for installering.
 12. Skjermbildet Programvarevalg gir deg informasjon om programvaren som skal installeres.
  • Anbefalt programvareinstallasjon inkluderer PCL 6-skriverdriveren og programvaren for alle tilgjengelige produktfunksjoner. Klikk på Neste for å gå videre med anbefalt programvareinstallering.
  • Hvis du vil tilpasse programvaren som installeres, klikker du på koblingen Tilpass programvarevalg. Klikk på Neste når du er ferdig.
 13. Les lisensavtalen, merk av for Jeg har sett gjennom og godtar installeringsavtalen og klikk på Neste for å fortsette.
 14. Skjermbildet Forbereder installering vises. Når installeringen er fullført, klikker du på Neste for å fortsette.
 15. Når du blir spurt om å velge en tilkoblingstype, velger du Koble direkte til denne datamaskinen med en USB-kabel.
 16. Koble produktet til datamaskinen når du får beskjed om det på skjermbildet Koble til produktet nå.
 17. Når installeringen er fullført, vises skjermbildet Produktkonfigurering. Velg om produktet skal være standard skriver om om du vil skrive ut en testside. Klikk på Neste.
 18. Skjermbildet Aktiver HPs webtjenester vises. Hvis du vil aktivere webtjenester nå, klikker du på Neste. Hvis du vil aktivere webtjenester senere, klikker du på Avbryt. HPs webtjenester er ikke nødvendig for programvareinstalleringen.
  Hvis du vil ha mer informasjon om aktivering av HPs webtjenester og HP ePrint, kan du klikke her for å finne ut hvordan du konfigurerer HP ePrint.
 19. Skjermbildet Fullfør vises. Her finner du installeringsveivisere som hjelper deg med å konfigurere flere produktfunksjoner. Konfigurer flere produktfunksjoner nå eller senere.
 20. Klikk på Fullfør for å fullføre produktinstalleringen.

Dele skriveren

Del skriveren på nettverket slik at andre brukere kan bruke produktet. Følg disse trinnene for å dele produktet i et nettverk.
For deling av skriveren i Windows® 7 eller eldre
 1. Avhengig av operativsystem klikker du på Start og gjør ett av følgende for å finne listen over installerte skrivere:
  • Klikk på Enheter og skrivere eller Skrivere og fakser.
  • Klikk på Kontrollpanel, og klikk deretter på Skrivere. Klikk eventuelt først på Maskinvare og lyd, og klikk deretter på Skrivere.
  • Klikk på Innstillinger og deretter på Skrivere eller Skrivere og fakser.
 2. Høyreklikk på skriverens produktikon.
 3. Klikk på Skriveregenskaper.
 4. Klikk på kategorien Deling, og velg Del denne skriveren.
 5. Tilordne skriveren et Delenavn, og klikk på Bruk.
 6. Klikk på OK for å lukke vinduet Egenskaper.
For Windows® 8 og Windows® Server 2012
 1. Høyreklikk nederst til venstre i skjermbildet.
 2. Klikk på Kontrollpanel.
 3. Klikk på Vis enheter og skrivere eller Enheter og skrivere.
 4. Høyreklikk på skriverens produktikon.
 5. Klikk på kategorien Deling, og velg Del denne skriveren.
 6. Tilordne skriveren et Delenavn, og klikk på Bruk.
 7. Klikk på OK for å lukke vinduet Egenskaper.

Bruke Windows® Veiviser for skriver for å installere bare skriverdriveren

Hvis du vil installere bare skriverdriveren, følger du denne fremgangsmåten for å laste ned driveren fra Internett og installere den ved hjelp av Windows® Veiviser for skriver.
 1. Gå til Støttesenter på dette nettstedet, finn nedtrekkslisten Nedlastingsalternativer og velg Drivere, programvare, fastvare.
 2. Angi produktnavnet i tekstfeltet, og klikk på .
 3. Velg eventuelt produktet på listen over lignende produkter på siden.
 4. Velg språk fra nedtrekkslisten, og velg operativsystemet som du bruker på datamaskinen.
 5. Klikk på Driver, og se gjennom driveralternativene som er tilgjengelige for produktet ditt. Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av produktet.
  merknad:
  Hvis du vil installere bare skriverdriveren, velger du driveralternativet som viser til bare skriverdriver eller skriverdriver (ikke installeringsprogram).
 6. Klikk på driverelementet du vil laste ned, se gjennom driverdetaljene, og klikk deretter på Last ned.
 7. Hvis vinduet for sikker nedlasting av filer vises, klikker du på Kjør. Filen lastes ned til en midlertidig mappe på datamaskinen.
 8. Når nedlastingen er fullført, klikker du på Kjør en gang til.
  merknad:
  Noter deg mappeplasseringen i skjermbildet for selvutpakkingsprogrammet Dette er plasseringen som filene pakkes ut til.
 9. Klikk på Ja for å pakke ut filene på datamaskinen.
 10. Åpne veiviseren Legg til skriver:
  • Windows Vista: Klikk på Windows-ikonet nederst til venstre på skjermen, og klikk deretter på Kontrollpanel og Skrivere. Klikk på alternativet for å legge til en skriver.
  • Windows 7: Klikk på Windows-ikonet nederst til venstre på skjermen, og klikk deretter på Enheter og skrivere. Klikk på alternativet for å legge til en skriver.
  • Windows 8: Høyreklikk eller trykk og hold nede det nedre venstre hjørnet på skjermen for å vise menyen. Klikk eller trykk på Kontrollpanel, og deretter Enheter og skrivere. Klikk eller trykk på alternativet for å legge til en skriver.
 11. Svar på spørsmålene i veiviseren for å legge til skriver inntil du kommer til skjermbildet som viser listen over skriverprodusenter.
 12. Klikk på Har disk.
 13. Bla deg frem til mappen som filene ble lastet ned og pakket ut til.
 14. Velg den aktuelle INF-filen.
 15. Klikk på Åpne og deretter på OK.
 16. Velg den aktuelle skriverdriveren.
 17. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen av skriverdriveren.

Tilordne en port

Når installeringen er fullført, kan det være nødvendig å tilordne produktet til en port i nettverket, hvis ikke det ble tilordnet en port under konfigurering. Følg én av følgende fremgangsmåter:
Installere skriverdriveren i Windows® 7 eller eldre
 1. Avhengig av operativsystem klikker du på Start og gjør ett av følgende for å finne listen over installerte skrivere:
  • Klikk på Enheter og skrivere eller Skrivere og fakser.
  • Klikk på Kontrollpanel, og klikk deretter på Skrivere. Klikk eventuelt først på Maskinvare og lyd, og klikk deretter på Skrivere.
  • Klikk på Innstillinger og deretter på Skrivere eller Skrivere og fakser.
 2. Høyreklikk på produktet du nettopp har installert.
 3. Klikk på Egenskaper eller Skriveregenskaper.
 4. Klikk på kategorien Porter for å endre portinformasjonen. Når du har valgt port, klikker du på Bruk.
 5. Kontroller at skriveren er oppdatert ved å klikke på kategorien Enhetsinnstillinger.
 6. I nedtrekkslisten Automatisk konfigurasjon velger du Oppdater nå. Når oppdateringen er fullført, klikker du på OK for å lukke dialogboksen.
For Windows® 8 og Windows® Server 2012
 1. Høyreklikk nederst til venstre i skjermbildet.
 2. Klikk på Kontrollpanel.
 3. Klikk på Vis enheter og skrivere eller Enheter og skrivere.
 4. Høyreklikk på produktikonet for produktet du nettopp installerte.
 5. Klikk på kategorien Porter for å endre portinformasjonen. Når du har valgt port, klikker du på Bruk.
 6. Kontroller at skriveren er oppdatert ved å klikke på kategorien Enhetsinnstillinger.
 7. I nedtrekkslisten Automatisk konfigurasjon velger du Oppdater nå. Når oppdateringen er fullført, klikker du på OK for å lukke dialogboksen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...