hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - Konfigurere skriveren (maskinvare) (dn- og h-modeller)

Dette dokumentet forklarer hvordan du setter sammen de fysiske delene av skriveren. Fullfør disse trinnene før du installerer skriverprogramvaren på datamaskinen.
Hvis skriverens maskinvare allerede er konfigurert, kan du gå til delen Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon i slutten av dokumentet for å få hjelp med programvareinstallasjon.
Dette dokumentet inneholder følgende trinn for å konfigurere skriveren:
Pakk ut skriveren
 1. Velg et sted å plassere skriveren som oppfyller følgende spesifikasjoner:
  • Et stabilt, støvfritt område med god ventilasjon og utenfor direkte sollys
  • Temperaturområde: 15–30 °C
  • Fuktighetsområde: 10 % til 80 %
  La det være nok plass rundt skriveren til å åpne alle deksler og skuffer.
  Figur : Plasskrav
 2. Bekreft at innholdet samsvarer med denne illustrasjonen.
    forsiktig:
  Skriveren veier 51,6 kg. HP anbefaler at fire personer flytter på skriveren.
    merknad:
  HP anbefaler at emballasjen resirkuleres når det er mulig.
  Figur : Innhold i esken
 3. Fjern all tape og emballasje fra utsiden av skriveren. Åpne alle deksler og papirskuffer, og fjern all tape, oransje plastinnlegg i skuffer og annen emballasje fra innsiden av skriveren.
  Figur : Fjern forsendelsestapen og isoporen.
Klargjør tonerkassetten
 1. Dra i utløserspaken for det øvre dekselet for å åpne det.
  Figur : Åpne det øvre dekselet
 2. Fjern emballasjen fra innsiden av skriveren.
  Figur : Fjern emballasjen
 3. Ta tak i håndtaket til tonerkassetten, og dra den ut for å fjerne den.
  Figur : Ta ut tonerkassetten
 4. Hold i begge ender av tonerkassetten, og beveg den frem og tilbake 5–6 ganger for å fordele toneren.
  Figur : Rist tonerkassetten
 5. Trekk i den oransje fliken for å fjerne forseglingstapen for toneren. Fjern hele forseglingstapen fra kassetten.
  Figur : Trekk i den oransje fliken for å fjerne forseglingstapen for toneren
 6. Fjern arket.
  Figur : Fjern arket
 7. Juster tonerkassetten med åpningen, og skyv den inn i skriveren.
  Figur : Sett inn tonerkassetten
 8. Lukk det øvre dekselet.
  Figur : Lukk det øvre dekselet
Sett utskuffen på plass
 1. Juster tappene på utskuffen parallelt med sporene på venstre side av skriveren.
  Figur : Juster utskuffen
 2. Roter utskuffen til riktig posisjon.
  Figur : Utskuffen installert
Koble til en nettverkskabel (ekstrautstyr)
Koble til nettverkskabelen nå hvis skriveren skal kobles til et nettverk. Hvis den ikke skal kobles til et nettverk, hopper du over dette trinnet og går til delen Koble til strømledningen, og slå på skriveren i dette dokumentet.
  forsiktig:
Ikke koble til USB-kabelen nå. Hvis du vil bruke en USB-kabel til å koble skriveren til datamaskinen, kobler du den til når du blir spurt om det under programvareinstallasjonen.
Figur : Koble til nettverkskabelen
Koble til strømledningen, og slå på skriveren
Figur : Koble til strømmen, og slå på skriveren
 1. Koble strømledningen til skriveren. Bruk bare strømledningen som følger med skriveren, slik at du ikke skader skriveren.
 2. Koble strømledningen til et jordet strømuttak.
    forsiktig:
  Kontroller at strømkilden har riktig spenning i henhold til spenningsnivået til skriveren. Spenningsnivået vises på skriveretiketten. Skriveren bruker enten 100–127 volt eller 220–240 volt og 50/60 Hz.
 3. Slå på skriveren.
  Vent i 60 sekunder før du fortsetter. I løpet av denne tiden, hvis skriveren er koblet til et nettverk, gjenkjenner nettverket skriveren og tilordner skriveren en IP-adresse eller et vertsnavn.
 4. På kontrollpanelet angir du språk, dato-/tidsformat og tidssone. Når startskjermbildet vises, trykker du på Første konfigurering og aktiverer grunnleggende skriverfunksjoner.
    merknad:
  Ved avansert oppsett av nettverkstilkoblede skrivere angir du skriverens IP-adresse i adressefeltet til en nettleser etter at installeringen av programvaren er fullført.
Legg papir i skuff 2
 1. Åpne skuffen.
    merknad:
  Ikke åpne skuffen mens den er i bruk.
  Figur : Åpne skuffen
 2. Juster papirskinnene for lengde og bredde ved å klemme på justeringslåsene og skyve skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
  Figur : Juster skinnene
 3. Legg papir i skuffen. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunken lett, men ikke bøyer den.
    merknad:
  Du forhindrer fastkjørt papir ved å ikke overfylle skuffen. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff.
    merknad:
  Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan det vises en feilmelding under utskrift, eller papiret kan kjøre seg fast.
  Figur : Legg inn papir
  Figur : Juster papirskinnene slik at de ligger helt inntil kantene av papiret
 4. Lukk skuffen.
  Figur : Lukk skuffen
 5. Konfigurasjonsmeldingen for skuffene vises på skriverens kontrollpanel.
 6. Velg OK-knappen for å godta størrelsen og typen som er registrert, eller velg Endre-knappen for å velge en annen papirstørrelse eller -type.
 7. Velg riktig størrelse og type, og trykk deretter på knappen OK.
Kontroller at skriveren fungerer riktig
Følg trinnene nedenfor for å kontrollere at skriveren fungerer.
  merknad:
Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Gjør følgende for å bekrefte at skriveren skriver ut:
  1. Bla til Administrasjon-knappen fra startskjermbildet på kontrollpanelet, og trykk på den.
  2. Åpne disse menyene:
   • Rapporter
   • Konfigurasjons-/statussider
  3. Berør elementet Konfigurasjonsside for å velge det.
  4. Trykk på Skriv ut-knappen for å skrive ut konfigurasjons- og Jetdirect-sidene.
  5. Hvis skriveren er koblet til et nettverk, finner du IP-adressen på Jetdirect-siden.
   • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-adressen manuelt. Hvis ikke, var nettverkskonfigurasjonen vellykket.
   • IPv6: Hvis IP-adressen begynner med «fe80:», skal skriveren kunne skrive ut. Hvis ikke må du konfigurere IP-adressen manuelt.
   Figur : Jetdirect-side
 2. Gjør følgende for å teste dokumentmateren og kopieringsfunksjonen:
  1. Plasser den utskrevne konfigurasjonssiden i dokumentmateren med skriftsiden opp.
  2. Trykk på Start-knappen på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel. Skriveren kopierer og skriver deretter ut en side.
 3. Gjør følgende for å teste skannerglasset og kopieringsfunksjonen:
  1. Legg den utskrevne konfigurasjonssiden med skriftsiden ned på skannerglasset.
  2. Trykk på Start-knappen på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel. Skriveren kopierer og skriver deretter ut en side.
FutureSmart 4
 1. Gjør følgende for å bekrefte at skriveren skriver ut:
  1. Bla deg frem til og velg Rapporter fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
  2. Velg Konfig.-/statussider.
  3. Velg Konfigurasjonsside.
  4. Velg Skriv ut for å skrive ut konfigurasjons- og Jetdirect-sidene.
  5. Hvis skriveren er koblet til et nettverk, finner du IP-adressen på Jetdirect-siden.
   • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-adressen manuelt. Hvis ikke, var nettverkskonfigurasjonen vellykket.
   • IPv6: Hvis IP-adressen begynner med «fe80:», skal skriveren kunne skrive ut. Hvis ikke må du konfigurere IP-adressen manuelt.
   Figur : Jetdirect-side
 2. Gjør følgende for å teste dokumentmateren og kopieringsfunksjonen:
  1. Plasser den utskrevne konfigurasjonssiden i dokumentmateren med skriftsiden opp.
  2. Trykk på Kopier på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel. Skriveren kopierer og skriver deretter ut en side.
 3. Gjør følgende for å teste skannerglasset og kopieringsfunksjonen:
  1. Legg den utskrevne konfigurasjonssiden med skriftsiden ned på skannerglasset.
  2. Trykk på Kopier på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel. Skriveren kopierer og skriver deretter ut en side.
Oppdater fastvaren (valgfritt, men anbefales)
HP oppdaterer regelmessig funksjoner som er tilgjengelige i skriverens fastvare. Oppdater skriverfastvaren for å dra nytte av de nyeste funksjonene.
  merknad:
Snakk med nettverksadministratoren før du oppdaterer skriverfastvaren.
Klikk her for å få informasjon om hvordan du oppdaterer skriverfastvaren ved hjelp av en USB-flash-enhet eller den innebygde webserveren (EWS).
Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon
Når du har fullført trinnene ovenfor, kan du installere skriverprogramvaren.
Windows: Installer skriverprogramvaren fra CDen. Følg instruksjonene på skjermen. Se filen med installeringsmerknader på skriver-CD-en for mer spesifikke instruksjoner om programvareinstallering.
Mac: Denne skriveren støtter Mac-er og Apple-mobilenheter. Skriverdriveren og skriververktøyet for Mac kan lastes ned fra hp.com og kan også være tilgjengelig fra Apple-programvareoppdatering. HP-programvaren for Mac er ikke med i CDen i boksen. Fremgangsmåten for å laste ned installeringsprogramvaren for Mac er som følger: Gå til www.hp.com/support/ljMFPM630. Velg Støttealternativer, og velg deretter Drivere, programvare og fastvare under Nedlastingsalternativer. Klikk på operativsystemversjonen, og klikk deretter på Last ned.
  forsiktig:
Ikke koble til USB-kabelen nå. Hvis du vil bruke en USB-kabel for å koble skriveren til datamaskinen, kobler du den til under programvareinstallasjonen.
  merknad:
Apple AirPrint-driveren er standarddriveren for OS X 10.8 Mountain Lion og OS X 10.9 Mavericks. Hvis du vil installere HPs fullfunksjonsdriver, velger du den aktuelle HP-driveren for modellen din fra rullegardinlisten over skrivere når du legger til en skriver: HP LaserJet MFP M630 eller HP LaserJet Flow MFP M630.
For å få instruksjoner for hvordan du installerer programvaren, kan du klikke på koblingen for ditt operativsystem og din tilkoblingstype.
Windows
Mac OS X
Du finner installeringsinstruksjoner for faks og nettverksskanning i brukerhåndboken på skriver-CDen.
Installasjonen er fullført. Hvis du ikke registrerte skriveren under programvareinstallasjonen, kan du gå til www.register.hp.com for å registrere det nå.
Finn mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken på skriver-CD-en og gå til brukerstøttenettstedet for denne skriveren. Velg Hjelp-knappen på skriverens kontrollpanel for å få tilgang til hjelpeemnene.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...