hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise - Installere minne-DIMM

Innføring

Dette dokumentet beskriver hvordan du fjerner og bytter ut formatereren for HP Color LaserJet Enterprise M855 og HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
Før du begynner
 • Bruk tabellen nedenfor for å finne det riktige delenummeret for produktet, og gå deretter til www.hp.com/buy/parts for å bestille settet.
  Delenumre for formaterersett
  A2W77-67902 (bare M855)
  Formaterersett med instruksjonsveiledning
Nødvendige verktøy
 • Ingen spesielle verktøy er nødvendige for å installere dette settet.
  forsiktig:
Produktet har komponenter som kan skades av statisk elektrisitet. Reduser risikoen for slik skade ved å plassere produktet på en antistatisk matte (hvis tilgjengelig), og bruk en antistatisk håndleddsrem koblet til en jordet overflate. Hvis du ikke har en antistatisk arbeidsstasjon eller matte tilgjengelig, kan du jorde deg selv ved å berøre metallrammeverket før du berører en del som er følsom overfor statisk elektrisitet.

Trinn 1: Fjern formatereren

 1. Gjør følgende:
  1. Slå av produktet.
  2. Koble fra strømkabelen.
     advarsel:
   For å unngå skade på produktet slår du det av, venter fem sekunder, og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på produktet.
  3. Koble fra alle kabler og tilbehør som er koblet til formatereren.
 2. Løsne de to tommelskruene på formatereren, og trekk den deretter ut av produktet.
  Figur : Løsne de to tommelskruene på formatereren, og trekk den deretter ut av produktet.
 3. Figur :

Trinn 2: Fjern eldre minne-DIMM

  forsiktig:
 1. Figur :
 2. Figur :

  forsiktig:
merknad:

Trinn 4: Installer nytt minne-DIMM

  forsiktig:
 1. Sett DIMM-modulen forsiktig inn i holderen på formatereren, på skrå.
  merknad:
  Plasser DIMM-modulen slik at sporet i DIMM-modulen er på linje med fliken i holderen.
  Figur : Sett DIMM-modulen forsiktig inn i holderen på formatereren, på skrå.
 2. Drei DIMM-modulen i pilens retning for å installere den.
  Figur : Drei DIMM-modulen i pilens retning for å installere den.
 3. Når DIMM-modulen er installert, forsikrer du deg om at holdeklemmene på høyre og venstre side av DIMM-modulen klikker på plass.
  Figur : Når DIMM-modulen er installert, forsikrer du deg om at holdeklemmene på høyre og venstre side av DIMM-modulen klikker på plass.

Trinn 5: Installere formatereren

  forsiktig:
 1. Juster formatereren med føringene i topp og bunn av formatererhuset, og skyv formatereren i sporet til den er helt på plass.
  Figur : Juster formatereren med føringene i topp og bunn av formatererhuset, og skyv formatereren i sporet til den er helt på plass.
 2. Stram de to tommelskruene med fingrene.
  Figur : Stram de to tommelskruene med fingrene.

Trinn 6: Test installasjonen.

 1. Gjør følgende:
  1. Koble alle kablene til formatereren igjen.
  2. Koble til strømledningen.
 2. Slå på produktet.
  merknad:
  For å bekrefte at formatereren er installert på riktig måte, kontrollerer du følgende funksjoner til lampene på formatereren:
  • Den pulserende LED-indikatoren (bildeforklaring 1) angir at formatereren fungerer som den skal.
   • Mens produktet initialiseres, lyser den pulserende LED-indikatoren fast rødt i ca. ett sekund, og lyser deretter fast grønt i ca. tyve sekunder.
   • Etter at initialiseringen er fullført, blinker den pulserende LED-indikatoren kontinuerlig hvis skriveren fungerer korrekt.
  • Tilkoblingslampen (bildeforklaring 2) angir at formatereren sitter helt på plass. Den lyser grønt når produktet er slått på, og forblir grønt hvis formatereren er satt inn riktig.
  Hvis lampene ikke fungerer korrekt, slår du av produktet, fjerner formatereren og installerer den deretter på nytt (pass på at formatereren er satt helt på plass før du strammer skruene).
  Figur : Hvis lampene ikke fungerer korrekt, slår du av produktet, fjerner formatereren og installerer den deretter på nytt (pass på at formatereren er satt helt på plass før du strammer skruene).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...