hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ENVY 7640 e-All-in-One series - Beskrivelse av produktets kontrollpanel

Oversikt over knapper og lamper
Bruk følgende som en referanse til skriverens kontrollpanelfunksjoner.
  Figur : Grafikk – Kontrollpanelet på skriveren
 1. Trådløslampe: Angir status for skriverens trådløse tilkobling.Fast blått lys angir at det er etablert en trådløs tilkobling slik at du kan skrive ut.Langsomt blinkende lys angir at trådløst er på, men skriveren er ikke koblet til et nettverk. Kontroller at skriveren er innenfor dekningsområdet til trådløssignalet.Raskt blinkende lampe angir en trådløsfeil. Se meldingen på skriverskjermen.Hvis trådløst er slått av, er trådløslampen av, og skjermen viser Trådløst av.
 2. På/av-knapp: Slår skriveren på eller av.
 3. Tilbake-knapp: Går tilbake til forrige skjermbilde.
 4. Hjelp-knapp: Åpner Hjelp-menyen for gjeldende operasjon.
 5. Hjem-knapp: Går tilbake til startskjermbildet, skjermbildet som vises når du slår på skriveren.
 6. Kontrollpanelskjerm: Berør skjermen for å velge fra menyer eller bla gjennom menyvalg.
 7. NFC (Near Field Communication)-knapp: Angir området der du kan skrive ut dokumenter og bilder fra en mobil enhet (som smarttelefon eller nettbrett) ved å berøre skriveren med enheten.
Ikoner på kontrollpanelskjermen
  Figur : Grafikk – Skriverskjermen
 1. Kopier: Åpner Kopier-menyen, der du kan velge kopitype eller endre kopieringsinnstillingene.
 2. Skann: Åpner Skann-menyen, der du kan velge et mål for skanningen.
 3. Apps: Sørger for en rask og enkel metode for å få tilgang til og skrive ut informasjon fra Internett, som kuponger, fargeleggingssider, puslespill og mer.
 4. Bilde: Åpner Bilde-menyen der du kan vise, redigere og skrive ut bilder, eller lage opptrykk av et utskrevet bilde.
 5. Faks: Viser et skjermbilde der du kan sende en faks eller endre faksinnstillinger.
 6. Oppsett: Åpner Oppsett-menyen, der du kan endre innstillinger og bruke verktøy for å utføre vedlikeholdsfunksjoner.
 7. Hjelp: Åpner Hjelp-menyen der du kan se Hvordan-videoer, informasjon om skriverfunksjoner og tips.
 8. ePrint-ikon: Åpner Sammendrag for Webtjenester-menyen, der du kan sjekke detaljer om ePrint-status, endre ePrint-innstillinger og skrive ut en informasjonsside.
 9. Wi-Fi Direct-ikon: Åpner Wi-Fi Direct-menyen der du kan slå på Wi-Fi Direct, slå av Wi-Fi Direct og vise Wi-Fi Direct-navnet og -passordet.
 10. Trådløst-ikon: Åpner Trådløstsammendrag-menyen der du kan se trådløsstatus og endre trådløsinnstillinger. Du kan også skrive ut en test av trådløst nettverk som hjelp til å diagnostisere problemer med nettverkstilkoblingen. (Ethernet) og (Trådløst) vises ikke samtidig. Hvilket ikon som vises, avhenger av hvordan skriveren er koblet til nettverket. Hvis det ikke er konfigurert noen nettverkstilkobling til skriveren, viser kontrollpanelet som standard (Trådløst).
 11. ØKO-ikon: Viser et skjermbilde der du kan konfigurere noen av skriverens miljøfunksjoner.
 12. Faksstatus-ikon: Viser statusinformasjon for Autosvar-funksjonen, fakslogger og fakslydvolumet.
 13. Blekk-ikon: Viser beregnede blekknivåer etter patron. Viser et advarselsymbol hvis blekknivået er lavere enn minste forventede nivå.Advarsler og indikatorer om blekknivå viser bare anslag for planleggingsformål. Når du ser et varsel om lite blekk, bør du ha en ny patron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før utskriftskvaliteten blir uakseptabel.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...